• Foto-01.jpg
  • Foto-05.JPG
  • Foto-06.JPG
  • Foto-07.jpg
  • Foto-04.JPG
  • Foto-08.jpg
  • Foto-03.JPG
  • Foto-02.jpg

W ostatnim czasie jako Redakcja czasopisma „Pedagogika katolicka” otrzymaliśmy bardzo wiele listów z podziękowaniem i gratulacjami od kardynałów, arcybiskupów i biskupów nie tylko z Polski, ale także innych krajów – także spoza Europy, w których Autorzy podzielają naszą inicjatywę wydawania i rozwoju periodyku, a jednocześnie przesyłają wyrazy jedności z nami z racji na szykany jakie są często czynione pod adresem czasopisma i Redakcji. Pełne zrozumienia sytuacji przesyłane słowa stanowią motywacją do trwania w kontynuowaniu i rozwoju tego dzieła. Jest rzeczą oczywistą, że otrzymane słowa wdzięczności i jedności adresowane są także do Wszystkich Autorów tekstów i osób wspierających i współpracujących z Redakcją. Niech zatem poniższy list będzie także dla Państwa inspiracją do dalszej pracy w duchu Ewangelii na Niwie Pana.

List z Sekretariatu Stanu

 

 Tak więc pozostańmy na posterunku pracy, która jest oczeiwana ze strony wielu środowisk akademickich, pastoralnych, naukowych, kulturowych, rodzinnych itp. Nie można się zrażać trudnościami, które tylko świadczą, że sprawa nie jest obojętna dla wielu. Jest to dodatkowym znakiem potrzeby jeszcze wiekszego zaangażowania sie w dzieło ewangelizacji. Zachęcamy także młodych naukowców do publikowania swoich przemysleń opartych na wierze i miłości Boga. Nie możemy się zniechęcać ani też poddawać różnego rodzaju atakom tych, dla których nihilizm jest celem życia. Trwajmy też w nadziei, że to co dzis stanowi zagrożenie i trudności, jtro może mieć kształt gruzu i popiołu. Mądrość to siła ducha, a nie siła ciała. Twórzmy wspólnotę dobra opartego na zasadach ewangerlicznych. Zostawmy głupotę, która sama na zakręcie się "wyłoży".

Amicus