• Foto-06.JPG
  • Foto-05.JPG
  • Foto-04.JPG
  • Foto-08.jpg
  • Foto-03.JPG
  • Foto-01.jpg
  • Foto-07.jpg
  • Foto-02.jpg

Boże Narodzenie 

W ten błogosławiony czas, Jezus Chrystus „Emmanuel – Bóg z nami” w cudzie nocy betlejemskiej wchodzi w historię świata i każdego człowieka, obdarowuje łaską, scala serca w źródle Swojej miłości, błogosławi i uzdalnia do życia Ewangelią. Kiedy modlimy się przy żłobku, kiedy mamy Jezusa w sercu, wtedy mamy siłę znosić wszelkie trudy codzienności i czujemy radość z podarowanych nam dobrych chwil. Ta siła tkwi w modlitwie, daje ją Jezus, znajdując miejsce w naszym sercu. Święta Bożego Narodzenia kierują nasze myśli w stronę najpiękniejszej wspólnoty jaką jest rodzina. Każda rodzina powinna być podobna do rodziny z Nazaretu.

Świadom tej - jakże ważnej i wielkiej Tajemnicy – życzę Wszystkim, aby głębokie przeżycie tego Błogosławionego czasu było źródłem pokoju, nadziei i radości. Niech Jezus Boże Dziecię prowadzi w trudnej pielgrzymce życia i niech przynagla do dzielenia się miłością z tymi, którzy nas otaczają i oczekują spojrzenia miłości.

Pan, który jest między nami jako Światłość świata, niech pozwoli ufnie trwać w Jego obecności, a szarą codzienność, nabrzmiałą trudem i codzienną pracą uczyni czasem radości, doświadczenia ludzkiej pomocy i życzliwości. Zbawiciel świata niech każdego z nas obdarza mocami Ducha Świętego, darzy zdrowiem i błogosławi przez wszystkie dni Nowego 2024 Roku.

Boże Narodzenie pokazuje czułe oblicze Boga, wzbudzające w człowieku bezgraniczną ufność. Sens podstawowy tych Świąt to zrozumienie, a jeszcze bardziej, kontemplacja tego wydarzenia i takiego oblicza Boga. Kontemplacja, czyli wpatrywanie się oczyma duszy, aż do wewnętrznej przemiany – upodobnienia się do Boga obecnego w Jego Synu, aż do duchowego zjednoczenia z Nim. Ważnym aspektem tych Świąt, będącym efektem zadziwienia nad Dzieciątkiem Jezus, jest praktyczna miłość do bliźniego, wyrażona m.in. w serdeczności (życzenia, prezenty) i gościnności (wolne nakrycie na stole wigilijnym). W tym wszystkim jednak element religijny pozostaje najważniejszy, ponieważ stanowi sedno tych Świąt i jest źródłem wszystkich pozytywnych i dobrych tradycji z nimi związanych. W Boże Narodzenie świętujemy urodziny Boga-Człowieka. Wszystkie obrzędy i zwyczaje służą lepszemu zrozumieniu i przeżyciu tej tajemnicy. Są one piękną formą niosącą jeszcze piękniejszą treść.

Redakcja