• Nr - 05.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 07.jpg
logo2

  Recenzja pracy doktorskiej ks. Piotra Berkowicza,

,,Misyjność posługi Jana Pawła II drogą do wychowania katolickiego młodzieży”, Ružomberok 2008, ss. 192.

  Recenzja pracy doktorskiej Paed Dr. Michal Lincko,

„Duchovná starostlivosť Cirkvi o mládež po Druhom vatikánskom koncile”.

Ružomberok 2009, ss.213.

  Recenzja pracy doktorskiej ks. Piotra Berkowicza,

„Misyjność posługi Jana Pawła II drogą do wychowania katolickiego młodzieży”,  Ružomberok 2008, ss. 182.

Recenzja pracy habilitacyjnej Kapłuna Andrzeja,

„Rozwój systemu kształcenia wykwalifikowanych pracowników w Bułgarii i Polsce na przełomie XIX – XX wieku”, Kijów 2011.