• Nr - 04.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 08.jpg
logo2


Prace magisterskie z pedagogiki katolickiej

A. Promotor: ks. Jan Zimny (KUL Stalowa Wola)

1.    Agresja wśród młodzieży jako problem wychowawczy Gimnazjum im. "Orląt" w Rudniku nad Sanem. Koc Joanna - 2006 r.

2.   Autorytet Kościoła w świadomości młodzieży na przykładzie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju. Muzyka Anna - 2011 r.

3.    Autorytet w świadomości młodzieży klas maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Urban Zbigniew - 2006 r.

4.    Autorytet w świadomości młodzieży. Na podstawie badań w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Solon Jolanta - 2005 r.

5.    Dziecko jako wartość w nauczaniu Jana Pawła II. Telega Joanna - 2006 r.

6.    Etyczne zagrożenia obecności technik informacyjnych w edukacji. Wdowiak Małgorzata - 2006 r.

7.    Etyka w sprawowaniu władzy na różnych szczeblach administracji państwowej. Żuk Agnieszka - 2005 r.

8.    Ideał wychowania chrześcijańskiego. Białek Stanisław - 2006 r.

9.    Miłość małżeńska jako zasada chrześcijańskiego wychowania w świetle orędzi do młodych Jana Pawła II. Drzazga Ewelina - 2009 r.

10.  Model wychowania integralnego w nauczaniu Kościoła Rzymsko – Katolickiego. Mazur Anna - 2011 r.

11. Ośrodek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży "Nadzieja" w Dubiecku jako forma założeń statutowych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Górecka Anna - 2009 r.

12.  Pedagog jako podmiot wychowania katolickiego w nauczaniu Jana Pawła II. Kubasova Nataliya - 2009 r.

13.  Postawy młodzieży maturalnej wobec założenia rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Sosnówka Ewa - 2005 r.

14.  Postawy studentów wobec kary śmierci. Krzyś Anna - 2005 r.

15.  Praktyki religijne młodzieży klas maturalnych na przykładzie przeprowadzonych badań w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Mysłek Renata - 2006 r.

16.  Religijność młodzieży klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu. Woźniak Irena - 2006 r.

17.  Rodzina katolicka w dobie przemian ustrojowych. Peryt Aneta - 2009 r.

18.  Rodzina podmiotem wychowania młodego pokolenia. Antończyk Lidia - 2006 r.

19.  Rodzina szkołą chrześcijańskiego wychowania współczesnej młodzieży. Szydłowska Katarzyna - 2008 r.

20.  Rodzina szkołą powołań kapłańskich i zakonnych. Nawisielska Katarzyna - 2006 r.

21.  Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Pasek Małgorzata - 2006 r.

22.  Rola modlitwy w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. Niedźwiecka Anna - 2008 r.

23.  Rola ojca w kształtowaniu się osobowości córki. Dzieciuch Aneta - 2008 r.

24.  Rola ojca w rozwoju i wychowaniu dziecka w rodzinie. Sykutowska Alicja - 2008 r.

25.  Rola rodziny w chrześcijańskim wychowaniu dzieci. Wereska Jolanta - 2008 r.

26.  Rola wartości chrześcijańskich w procesie wychowania dziecka w rodzinie. Rolla Alina - 2008r.

27.  Sakrament małżeństwa w świadomości maturzystów Liceum Ogólnokształcącego Nr X im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Borek Edyta - 2005 r.

28.  Sakrament małżeństwa w świadomości młodzieży klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamojskiego. Haraszczuk Monika - 2005 r.

29.  Sakrament małżeństwa w świadomości młodzieży klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. Wdowiak Tarnowska Katarzyna - 2005r.

30.  Społeczno- religijne determinanty postaw zawodowych kuratorów sądowych. Na przykładzie kuratorów Sądu Rejonowego w Leżajsku. Polit Krystyna - 2006 r.

31.  Systemy wartości młodzieży maturalnej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli a sposoby korzystania ze środków masowego przekazu. Pieńkowska Marta - 2005 r.

32.  Święta Jadwiga Królowa-wychowawczyni polskiego narodu. Kołodziej Beata - 2006 r.

33.  Wartości deklarowane i realizowane przez uczniów klas szóstych wybranych szkół podstawowych w Kraśniku. Pielaszkiewicz Jolanta - 2010 r.

34.  Wartości wychowawcze na łamach czasopisma dla dzieci "Świerszczyk" w latach 1976-1986. Lebioda Agnieszka - 2008 r.

35.  Wpływ satanizmu na osobowość młodzieży. Biernacka Iwona - 2006 r.

36.  Wychowanie katolickie dzieci na przykładzie uczniów klasy V i VI Zespołu Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii. Lackowska Katarzyna - 2009 r.

37.  Wychowanie katolickie młodzieży w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Zawojska Marzena - 2009 r.

38.  Wychowanie religijne realizowane przez grupy dziecięce i młodzieżowe w parafii Tarnowiec. Sajdak Agnieszka - 2006 r.  

39.  Zadania młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II w oparciu o Światowe Dni Młodzieży. Bąk Małgorzata - 2006 r.

40.  Zagrożenia rodziny we współczesnym świecie. Łuczyńska Iwona - 2006 r.

41.  Znaczenie symboli religijnych w życiu uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu. Młynarczyk Grzegorz - 2011 r.