• Nr - 06.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 08.jpg
logo2

Prace autorstwa – ks. Jan Zimny

 

ZIMNY J. Specyfika wieku młodzieżowego w aspekcie pedagogicznym. Sandomierz: wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.95. ISBN 83-917225-2-X .

ZIMNY J. Współczesny model autorytetu nauczyciela. Sandomierz: wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.528. ISBN 83-917225-2-X .

ZIMNY J. Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. Sandomierz: wyd. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2006. ISBN 83-917225-3-8.  

ZIMNY J. Kapłan dobroci. Monografia biograficzna. Sandomierz: wyd. Koncept w Sandomierzu. Sandomierz 2002.ISBN 83-917226-0-0.

ZIMNY J. Zawsze gotów. Sandomierz: wyd. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz. Sandomierz 2001. ISBN 83-7300-044-5.

 

Publikacje książkowe - prace zbiorowe

 

1.    Katecheza dziś. Podręcznik dla katechetów. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2002. ISBN 83-917226-1-9.

2.     Komunikacja w katechezie. Podręcznik dla katechetów. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2003. ISBN 83-7300-285-5.

3.    Węgry – Polska, 1000-lat chrześcijaństwa. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2003, ss.231. ISBN 83-7300-256-1.

4.   Wiara a kultura. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2004, ss. 215. ISBN 83-7300-381-9.

5.   Młodzież, teraźniejszość, przyszłość. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2004, ss.246. ISBN 83-7300-392-4.

6.    Europa dwóch płuc. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss. 223. ISBN

7.    Współczesne zagrożenia rodziny. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss. 323. ISBN 83-917225-1-1.

8.    Wychowanie ku wartościom. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.252. ISBN 83-917225-4-6.

9.    Współczesne trendy w badaniach naukowych. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.284. ISBN 83-917225-6-2.

10.Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.469. ISBN 978-83-917225-7-0.

11.Pedagodzy na współczesne czasy. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Ružomberok – Sandomierz 2006, ss.364. ISBN 83-917225-8-9.

12.Widzieć – oceniać – działać. Wieloaspektowość badań naukowych. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Ružomberok 2006, ss.411. ISBN 83-917225-9-7.

13.Pedagogia na dziś. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Stalowa Wola – Ružomberok 2007, ss.538. ISBN 978-83-925000-0-1.

14.Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Sandomierz 2007, ss.467.

15.Węgry – Polska. Wspólne dziedzictwo. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2007, ss. 449. ISBN 978-83-925000-2-5.

16.Wokół pedagogiki katolickiej. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Sandomierz 2007, ss.198. ISBN 978-83-925000-3-2.

17.Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2007, ss.297. ISBN 978-83-925000-4-9.

18.Musicie od siebie wymagać. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2007, ss.197. ISBN 978-83-926302-7-2.

19.W kierunku pedagogiki katolickiej. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2008, ss.293. ISBN 978-83-61307-44-0.

20.Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola - Ružomberok 2008, ss.374. ISBN 978-83-926302-3-4.

21.Semper in altum. Zawsze wzwyż. Stalowa Wola 2010, ss. 862. ISBN 978-83-926302-7-2.