• Nr - 06.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 05.jpg
logo2

 

Ks. Bełch Kazimierz                 - Autorytet religijny w procesie wychowania chrześcijańskiego

Ks. Bielawny Krzysztof           - Światowe Dni Młodzieży

Bukowska Katarzyna               - Choroba nowotworowa w rodzinie - psychologiczna charakterystyka zjawiska

Daszkiewicz Wojciech             - Sokrates jako autorytet na podstawie dialogów Platona

Daszykowska Jadwiga            - Studenci o autorytecie nauczyciela akademickiego

Ks. Drączkowski Franciszek    - Patrystyczna wizja Pedagogiki Katolickiej

Gach Piotr Paweł                    - Rola szkolnictwa katolickiego w dziejach kultury europejskiej

Gaweł - Luty Elżbieta             - Znaczenie autorytetu nauczyciela w realizacji procesu wychowawczego

Grzesiak-Witek Danuta          - Dlaczego Pedagogika Katolicka?

Kędzior Wacław                     - Sekty w cyberprzestrzeni

Ks. Koperek Stefan                - Idea wychowania katolickiego w świetle dokumentów Sob. Wat. II

Kostkiewicz Janina                 - Refleksje nad Pedagogiką Katolicką

Krawczuk Natalia                   - Zjawisko okultyzmu w świadomości studentów KUL w Stalowej Woli

Ks. Kulpaczyński Stanisław   - Założenia wychowania młodzieży w duchu katolickim...,

Kurliak Irena                          - Potrzeba konceptualnych  zasad rozwoju Pedagogiki Katolickiej

Ks. Lemański Janusz              - O wychowaniu w starożytnym Izraelu

Narecki Zbigniew                    - Świadectwo ewangelizacyjne współczesnej parafii...,

Nyczkało Nella                        - Jan Paweł II Twórcą nowej Pedagogiki i Pedagogii

O. Potocki Andrzej                 - Wychowanie religijne młodzieży harcerskiej

Przybycień Krzysztof            - Autorytet nauczyciela w ujęciu S. Hessena

Różyło Anna                          - Papieska metoda dialogu o świecie współczesnym ...

                                              - Warunki autentycznego wychowania w nauczaniu Benedykta XVI

                                              - Wybrane strategie edukacyjne „Katechizmu Kościoła Katolickiego” ...

Ks. Szeląg Jan                       - Pedagogika Katolicka a wychowanie dziecka

Telusiewicz Piotr                   - Autorytet rodziców w świetle art. 95 i 96 KRiO

Ks. Wolicki Marian                 - Znaczenie autorytetu w wychowaniu

                                              - Znaczenie wychowawcy w wychowaniu ku wartościom

Ks. Zimny Jan                        - Aksjologia w życiu pedagogicznym

                                             - Autorytet Jana Pawła II na dziś i jutro

                                             - Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Mieć czy być?

                                             - Chrześcijańskie_wartości_fundamentem_budowania_kapitału_kulturowego_rodziny.pdf151.66 KB

                                             - Jan Paweł II i jego troska o dziecko jako Dar Boga

                                             - Ku wychowaniu katolickiemu

                                             - Miejsce młodzieży we współczesnym Kościele

                                            -  Miłość_przeżywana_jako_antidotum_na_samotność.pdf

                                             - Nauczyciel jako podmiot wychowania

                                             - Nowe wyzwania wychowawcze

                                             - O nową szkołę katolicką

                                             - O nowy kształt współczesnej pedagogiki

                                             - Potrzeba autorytetu nauczyciela

                                             - Potrzeba szkolnictwa katolickiego

                                             - Szkoły katolickie wspólnotą mądrości

                                             - Wiara fundamentem autorytetu nauczyciela

                                             - Założenia Pedagogiki Katolickiej jako nowa forma propozycji edukacyjnej

                                             - Zasady chrześcijańskiego wychowania

 Ks. Zwoliński Andrzej          - Idol - fałszywy autorytet