• Foto-02.jpg
  • Foto-07.jpg
  • Foto-08.jpg
  • Foto-04.JPG
  • Foto-05.JPG
  • Foto-01.jpg
  • Foto-03.JPG
  • Foto-06.JPG

DomostawaMądry i uczciwy człowiek, każdy Polak, prawdziwy patriota, zna historię swojego Narodu. Lista wydarzeń historycznych naszego Narodu jest długa i bogata. Trudno sobie wyobrazić, by dzień 11/12 lipca 1943 roku nie był znany temu, który uważa się za Polaka i obywatela Polski. Ten właśnie dzień obchodzony jest w Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku przypada 81 rocznica tragicznych wydarzeń. Z tej racji w dniu 14 lipca 2024 roku o godz. 11:00 w Domostawie (w pobliżu miejsca obsługi podróżnych „Bukowa – kierunek Rzeszów” przy drodze ekspresowej S19) nastąpi podczas Mszy świętej poświęcenie i odsłonięcie pomnika ku czci pomordowanych Polaków na Wołyniu. Oficjalna nazwa tego miejsca brzmi: Memoriał Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Autorem 14 metrowego pomnika (z cokołem 20 m) w kształcie orła jest Andrzej Pityński. W środku monumentu znajduje się wycięty krzyż, a w nim tryzub, na który nabite jest dziecko. U jego podstawy znajdują się głowy dzieci nabite na sztachety i umieszczone w płomieniach. W górnej części i na skrzydłach orła umieszczone zostały nazwy miejscowości, w których doszło do mordów przez UPA. Pomnik stoi na działce liczącej hektar, w przyszłości zostanie na niej wzniesiona Ściana Pamięci z tabliczkami wszystkich miejscowości na Kresach, w których doszło do masowych zbrodni na Polakach (jest już wyłoniony jej wykonawca).

10 lipca 2022 roku w Domostawie odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego oraz ziemi pobranej z miejsc kaźni na Wołyniu pod budowę pomnika. Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu ub. roku. Polegały one m.in. na wybudowaniu cokołu i obłożeniu go granitowymi okładzinami; wybudowano także dojazd do działki, wykarczowano pnie i korzenie, postawiono prowizoryczne ogrodzenie. Montaż części pomnika zakończył się w ostatnich dniach. Prace wykonano za pieniądze pochodzące ze zbiórek społecznych prowadzonych też w internecie. Zbigniew Walczak (były wójt gmina Jarocin) chce, by w przyszłości w Domostawie powstał ośrodek dokumentujący ludobójstwo na Kresach. W tym miejscu w imieniu swoim i wielu innych osób chcę Panu bardzo serdecznie podziękować za podjęcie się realizacji projektu, za odwagę, patriotyzm, poświęcenie, ofiarność, zdrowego ducha polskiego.

Pomnik budził skrajne emocje ze względu na zawarty w nim drastyczny przekaz, jednak, jak przekonywał twórca i fundatorzy, zbrodnie UPA na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej były bardzo drastyczne, i taki też powinien być pomnik, aby ukazać ogrom zbrodni. Rzeźba została odlana w brązie w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych w 2018 roku. Fundatorzy chcieli, by pomnik był darem dla Narodu Polskiego od polskich weteranów ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Zobowiązali się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z adaptacją miejsca pod pomnik, budową cokołu oraz transportem pomnika z Gliwic i jego montażu. Pierwotnie pomnik miał zostać odsłonięty 11 lipca 2018 roku, w 75 rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Pomimo usilnych starań amerykańskich weteranów, nie udało się jednak znaleźć w Polsce lokalizacji. Nie chciały go postawić na swoim terenie: Jelenia Góra, Rzeszów, Toruń i Stalowa Wola. Jak się okazuje takich mamy patriotów, a raczej tchórzy. Warto odnotować ten fakt w historii. W 2021 roku Rada Gminy Jarocin zdecydowała o tym, by pomnik stanął w Domostawie. Wójt gminy jeszcze w 2018 roku uzgodnił tę lokalizację z autorem. Wyrazili na nią także zgodę fundatorzy monumentu. Na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej ginęli też przeważnie mieszkańcy wsi. Dlatego – jak mówi Zbigniew Walczak, prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika - chcę wybudować mauzoleum dokumentujące ich losy na Wschodzie.

Organizatorzy uroczystości zapraszają Wszystkich na dzień 14 lipca br. na godz. 11:00 do Domostawy. Uroczystości rozpoczną się Mszą świętą. To jedno z ważniejszych wydarzeń jakie ma mieć miejsce na ziemi polskiej w najbliższym czasie.

Pomnik Wołyń

Amicus