• Foto-01.jpg
  • Foto-04.JPG
  • Foto-03.JPG
  • Foto-07.jpg
  • Foto-06.JPG
  • Foto-08.jpg
  • Foto-05.JPG
  • Foto-02.jpg

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą przedstawiciele subdyscyplin nauk: filozofia (102), nauki o bezpieczeństwie (503), nauki o zarządzaniu i jakości (506), nauki prawne (507), pedagogika (509), nauki teologiczne (701), nauki biblijne (702). Wyjątek stanowią tu trzy sekcje: etyka, etyka w biznesie, etyka w zarządzaniu. Etyka w służbach mundurowych której patronuje reprezentant Zespołu Etyki Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W gronie redakcyjnym zasiada również redaktor statystyczny dbający o poprawność metodologiczną danych występujących w artykułach. Kwestie szczegółowe reguluje Regulamin Publikowania.

W skład redakcji „Pedagogika Katolicka” wchodzą również ko-redaktorzy reprezentujący  zagraniczne ośrodki naukowe.  Uzasadnieniem do poszerzenia składu redakcji była chęć popularyzacji czasopisma na arenie międzynarodowej i pozyskanie autorów z zagranicy. Do wspólnych obowiązków redakcji należy dbałość o poziom merytoryczny czasopisma oraz wysoką kulturę wydawniczą w zakresie ekspozycji treści.

 

Redaktor naczelny: Ks. prof. zw. dr hab. DHC Jan Zimny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Z-ca redaktora naczelnego: Dr Karolina Psonka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz redakcji: Dr Marcelina Puk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Redaktor językowy (język polski): Dr Roksana Rał-Niemeczek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Redaktor językowy (język angielski): mgr Piotr Klewek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Redaktor językowy (język włoski): mgr Edyta Wizner
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Redaktor statystyczny: mgr Rafał Drozdowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Redaktor techniczny: mgr Konrad Staniek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład redakcyjny:  Krzysztof Wierzbowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekcje tematyczne:

Filozofia: Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Zwoliński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nauki o bezpieczeństwie: Dr inż. Bogdan Ćwik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nauki o zarządzaniu i jakości: Prof. zw. dr hab. Danuta Mierzwa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nauki prawne: Dr Agata Jakieła
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pedagogika: Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Psychologia: mgr Karol Łukowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nauki teologiczne: Prof. dr hab. Prokop Patrik Maturkanič
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nauki biblijne: Ks. dr Tomasz Mędrek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Etyka: Ks. dr hab. Władysław Kądziołka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Etyka w biznesie: Ks. dr Adam Szpotański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Etyka w zarządzaniu: Prof. zw. dr hab. Teresa Grabińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.