• Foto-08.jpg
  • Foto-07.jpg
  • Foto-03.JPG
  • Foto-02.jpg
  • Foto-05.JPG
  • Foto-01.jpg
  • Foto-06.JPG
  • Foto-04.JPG

 

 

  Wychowanie ku dobrze pojętej wolności
św. Ambroży (339-397)

                       

  

 

   Wyznania - Księgi od 8 do 13

   Księga czwartaŚw. Augustyn (354-430)

 
   Pasterz Hermasa Hermas (II wiek)

 

 

 

 
Św. Hieronim (347-419)

 

 

 

    O naśladowaniu Boga
Św. Grzegorz z Nyssy (335-395)

 

 


Św. Ireneusz (130-202)

 

 


    O łagodności

    O wychowaniu dzieciŚw. Jan Chryzostom (350–407)

 

 

 

      Dialog z Żydem Tryfonem

 

 

 

Św. Justyn (100-165)
    Chrześcijanin winien być łagodny


 

 

 Klemens z Aleksandrii (150-215)

 

 


   Młodych wychowujmy w Bojaźni Bożej...


 


Klemens Rzymski (92-102)