• Foto-04.JPG
  • Foto-06.JPG
  • Foto-05.JPG
  • Foto-01.jpg
  • Foto-03.JPG
  • Foto-08.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-07.jpg

Szanowni Państwo,

Koncepcja wychowania człowieka w duchu katolickim jest wierna prawdzie o osobie - jej godności i niepowtarzalności, jedności duchowo-materialnej oraz jej nieustannym stawaniu się w obrębie sfery przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Ta praca nad człowiekiem zaczyna się już w łonie matki, a potem trwa przez całe życie rodzinne. Taka praca nadaje ludzki i chrześcijański kształt duszy, sumieniu, sercu, świadomości i odpowiedzialności za siebie i za innych. Przyjmując antropologiczny punkt widzenia, głęboko osadzony w personalizmie chrześcijańskim, Ojciec Święty Jan Paweł II podkreśla z całą mocą, iż: „Wychowanie - służy w szczególnym tego słowa znaczeniu „uczłowieczeniu” człowieka”. Człowiek będąc człowiekiem od pierwszej chwili swego poczęcia w łonie matki, stopniowo uczy się być człowiekiem - i ta podstawowa wiedza utożsamia się z wychowaniem.

Jest on przyszłością swej rodziny i całej ludzkości - jednakże przyszłość człowieka związana jest nierozerwalnie z wychowaniem. W wychowaniu niezbędna jest stała obecność norm i powinności, które winny być dopełnione określonym systemem wartości. Wychowanie człowieka dokonuje się także w konkretnej kulturze i poprzez kulturę. Kultura stanowi propedeutykę życia moralnego. Człowiek jest jedynym podmiotem kultury - w niej się wyraża i w niej potwierdza. Kultura jest zatem dynamicznym aspektem wychowania, a najważniejszymi jej wymiarami są kultura miłości i kultura pracy. Wychowanie w kulturze i poprzez kulturę stawia sobie za cel dostarczenie człowiekowi symboli, norm, wzorów i wartości. 

      W jednym z przemówień Jan Paweł II powiedział, że wszyscy powinniśmy czerpać inspirację z pedagogiki Jezusa, który jest nauczycielem w pełnym tego słowa znaczeniu, nauczycielem cichym i pokornego serca. Jego pedagogia odznacza się mądrością, roztropnością i cierpliwością - jest to pedagogia wyczulona na innych, umiejąca dostrzegać ich potrzeby i oczekiwania, zawsze gotowa do reakcji na rozmaite ludzkie sytuacje.  

     Od kilku lat na różnych stronach internetowych mieliście Państwo okazję śledzić pewne wydarzenia związane z pedagogiką katolicką organizowane przez zespół osób mniej lub bardziej zjednoczonych w strukturach uczelni KUL. Powstanie Katedry Pedagogiki Katolickiej, zorganizowanie kilku konferencji i sesji naukowych, opublikowanie już kilkunastu pozycji książkowych poświęconych pedagogice katolickiej, czy rozpoczęcie wydawania czasopism „Pedagogika Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa” i „Katolikus Pedagogia”. To tylko niektóre inicjatywy, jakie zostały podjęte przez grupę osób głównie z Polski, ale też z innych krajów m.in.: Słowacji, Ukrainy, Czech i Węgier. Nadszedł czas, aby tym doświadczeniem, podzielić się z Państwem, stworzyć możliwości szerszego dotarcia do osób, którym leży na sercu rozwój pedagogiki katolickiej zarówno jako systemu wychowawczego czy kierunku kształcenia. Uznaliśmy, iż na tym etapie odpowiednią formą rozwoju i propagowania myśli katolickiej, będzie niniejsza strona internetowa www.pedkat.pl na której będzie można dzielić się wzajemnie przemyśleniami, refleksją na temat pedagogiki katolickiej. Nie ukrywamy, że w chwili obecnej tematyka ta znalazła swe zrozumienie, uznanie, poparcie, wśród wielu osób z kraju i z zagranicy. Wciąż otrzymujemy nowe sygnały i prośby o podjęcie współpracy i realizację międzynarodowych projektów związanych z pedagogiką katolicką. Chcemy poprzez ten komunikator nawiązać ściślejszą współpracę z różnymi ośrodkami akademickimi, jednostkami wychowawczymi, szkołami katolickimi, gremiami osób myślących, żyjących i działających w duchu katolickim.      

     W najbliższym czasie rozpocznie swą działalność w wymiarze międzynarodowym Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich „Emaus”, której celem jest zintegrowanie środowisk katolickich ludzi nauki, studentów, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów organizacyjnych zarówno prawnych jak i społecznych. Uważamy, iż jest wiele dobrej woli i zaangażowania wśród przedstawicieli wyżej wymienionych grup, wspólnot czy pojedynczych osób. Nie może ten wielki potencjał się zmarnować, lecz należy go w odpowiedni sposób przekształcić we wspólne dobro, czy to w formie edukacyjnej, formacyjnej, publicystycznej, organizacyjnej, informacyjnej.      

     Zapraszamy Wszystkich do współpracy, do wspólnego podjęcia wyzwań, jakie niesie dzisiejsza rzeczywistość. Są to wyzwania, których nie możemy nie podjąć, zlekceważyć. Nowy lepszy obraz świata zależy odemnie, od Ciebie i każdego z nas. Zatem stańmy razem do pracy i razem możemy wiele uczynić dobra w zakresie szeroko rozumianej pedagogiki katolickiej. Czekamy na konkretne propozycje, uwagi, doświadczenia. Prosimy, aby wszelkie tego typu informacje, zapytania, propozycje przesyłać drogą pocztową mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres podany na stronie internetowej w zakładce kontakt. Inicjatywa ta jest realizacją testamentu Błogosławionego Jana Pawła II, który zachęcał nas i wzywał do podjęcia trudu budowania świata na wartościach wynikających z Ewangelii.

     Życzymy Państwu odwagi w podjęciu owej współpracy, otwartości serca na nowe wyzwania i zadania w duchu katolickim. Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają. W podejmowaniu tego zadania nie wystarczy patrzeć tylko w wyimaginowaną przyszłość, ale trzeba ją już teraz jakoś tworzyć, trzeba mieć przed oczyma całą tradycję narodu, społeczeństwa, państwa, Europy i świata. Nową jedność Europy winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały.

                                                                                                               Administrator