• Nr - 04.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 01.jpg
logo2

Wacław Kędzior ur. W 1966 roku w Laszkach, szkoła podstawowa (1980), absolwent Technikum Budowlanego w Jarosławiu (1986), Studia teologiczne i pedagogiczne: Kolegium Teologiczne (1995), Instytut Teologiczny (2003), Papieska Akademia Teologiczna (2005), Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II (2011). Magister teologii i pedagogiki, doktor nauk humanistycznych. Prowadzone badania z zakresu pedagogiki i teologii duchowości (zagrożenia duchowe, gender, subkultury, nowe ruchy religijne) pedagogiki resocjalizacyjnej, systemów pedagogicznych i katechetyki. Recenzent prac magisterskich i członek komisji egzaminów magisterskich (dyplomowych).

Od 1996 r. katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku (1996-2000), Gimnazjum nr 1 w Nisku, Gimnazjum im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Łętowskim (katecheta), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku (pedagogika), , Technikum Elektryczne – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (od 2000 r. katecheta i wychowawca, wychowawca w internacie, nauczyciel etyki), Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katedra Pedagogiki Katolickiej w Stalowej Woli (od 2011r.). Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki. Członek fundacji CAMPUS. Sekretarz czasopism naukowych „Pedagogika Katolicka” i „Pedagogia Ojcostwa” oraz członek redakcji kwartalnika „Wspólnota Trójcy Świętej”. Autor wielu publikacji pedagogicznych, katechetycznych i teologicznych w kraju i za granicą.

Podejmowane działania: formacja kandydatów do sakramentu bierzmowania przy Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Programy profilaktyki uzależnień. Programy wychowawcze w ośrodkach zamkniętych, w internacie. Indywidualne programy terapii duchowej i doradztwa. Opiekun zespołów muzycznych i scholi. Autor utworów muzycznych. Współpraca z Chrześcijańskim Festiwalem Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” (od 2000 roku), współpraca z Zespołami Kuratorskiej służby Sądowej, współpraca z diecezjalnym i dekanalnym Centrum Pomocy Rodziny (poradnictwo, posługa muzyczna), współpraca z katolickimi zespołami psychologiczno-psychiatrycznymi i egzorcystami w kraju.

Prace naukowe:

- Subkultury młodzieżowe, Sandomierz 1995;

- Wpływ subkultur na proces kształtowania osobowości młodego człowieka, Sandomierz 2003;

- Wpływ subkultur i New Age na młodego człowieka w procesie kształtowania postaw życiowych, Kraków 2005;

- Model pedagogiki katolickiej jako alternatywa na postmodernistyczną pedagogikę laicką, Rużomberok 2011.

Publikacje krajowe drukowane:

Nowa Ewangelizacja nadzieją dla współczesnego Kościoła, Semper In altum, Praca pod red. J. Zimny, N. Nyczkało, Stalowa Wola 2010, ss. 627-642, ISBN 978839926302-7-2.

Demokracja bez wartości – genderowy totalitaryzm, Aksjologia fundamentem życia człowieka, Praca zbiorowa pod red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, ss.319-335. ISBN 978-83-63835-21-7.

"Samotność: ucieczka od miłości" [w:] Samotność: wybór czy konieczność?, Praca pod red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s.699-714, ISBN 978-83-63835-22-4.

Publikacje zagraniczne drukowane:

- Błogosławieństwa ewangeliczne istotą wychowania katolickiego, „Wartości drogą ku wzrastaniu”, Praca zbiorowa pod red. J. Zimny, R. Król, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy, Katolicki Uniwersytet w Rużemberku, Stalowa Wola – Kijów—Rużomberok 2012, ss. 193 – 209, ISBN 978-83-935230-2-3.

- „Prize inner of the new concept of man of the 21st century”. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Vyzvy edukacie v kontentexte katolickej pedagogiky. Universitas Catholica Rużomberok. 4/2012. Rocnik XI. Verbum 2012, ss. 73-81. ISSN 1336-2232.

Artykuły publikowane naukowe w Polsce:

- Istotne zagrożenia dzieci i młodzieży wyzwaniem dla pedagogiki katolickiej, Pedagogika Katolicka, Stalowa Wola 5 (2/2010), ss. 178-188. ISSN 1898-3685.

- Postawy wychowawców i młodzieży wobec praktyk zagrażających duchowości chrześcijańskiej, „Pedagogika Katolicka”, Stalowa Wola 6 (1/2011), ss. 143-153. ISSN 1898-3685.

- Wychowanie katolickie we współczesnej rodzinie polskiej. Szanse i zagrożenia, „Pedagogika Katolicka”, Stalowa Wola 7 (3/2010), ss. 127-136. ISSN 1898-3685.

- Być ojcem na wzór Odwiecznego Ojca, „Pedagogia Ojcostwa”, Stalowa Wola 1 (1/2010), ss. 154-165. ISSN 2082-3487.

- Wspierać czy wychowywać, „Pedagogia Ojcostwa”, Nr 3 (1/2012), ss. 101-109. ISSN 2082-3487.

- Nadzieja Nowej Ewangelizacji wobec nacierającego antykościoła, „Pedagogika Katolicka”, Nr 10 (1/2012), ss. 28-39, ISSN 1898-3685.

- Pedagog i naukowiec ma być ojcem i obrońcą prawdy, „Pedagogia Ojcostwa”, Nr 5 (1/2012), ss. 171-182. ISSN 2082-3487.

- Szkoła i rodzina podstawowym środowiskiem w świetle pedagogiki katolickiej. „Pedagogika Katolicka”. Nr 11 (2/2012), ss. 24-33. ISSN 1898-3685.

- Cywilizacyjne zagrożenie ideologii gender, „Wspólnota Trójcy Świętej”. Wielkanoc 2014 - Rok V-1(14), ss.15-18. ISSN 2082-9949

- Cywilizacja miłości i cywilizacja śmierci, „Wspólnota Trójcy Świętej”. Czerwiec 2014 – Rok V – 2(15), ss. 10-12. ISNN 2082-9949

- Edukacyjny mit współczesnego nadczłowieka, „Wspólnota Trójcy Świętej”. Październik 2014 – Rok V – 3(16). ISNN 2082-9949

- Tradycja –ale jaka?, „Wspólnota Trójcy Świętej”, Grudzień 2014 – Rok V – 4(17). ISNN 2082-9949

Artykuły naukowe publikowane za granicą:

- Szempontok a keresztény lelkiséget fenyegető veszélyekhez a nevelők és a fiatalok számára, „Katolikus Pedagógia”, Nr 2 (1/2011), ss. 235-244, ISSN 2080-6191.

- Vyzvy edukacie v kontentexte katolickej pedagogiky. Universitas Catholica Rużomberok. 4/2012. Rocnik XI. Verbum 2012, ss. 73-81. ISSN 1336-2232.

Inne:

- Sekty w cyberprzestrzeni. „Pedagogika Katolicka”. Publikacje. Artykuły. pedkat.pl / 19.03.2012

- Kłamca od początku, „Dokąd Idziesz” 2 (72). 2/2002, ss. 7-9.

- Mówiąc wychowanie. Masoneria, „Dokąd Idziesz”. 3/2004, ss. 5-8.

- Zniewolenia duchowe, „Dokąd idziesz”. 2/2008, ss. 6-8.

- Satanizm w popkulturze, „Dokąd Idziesz”. 3/ 2008, ss. 6-8.

- Anatomia zła, „Dokąd Idziesz”. 4/2008, ss. 7-8.

- Profilaktyka uzależnień. Program zajęć profilaktycznych. Nisko 1999.

- Modlitwa przed północą”. Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę. Rudnik nad Sanem – Nisko 06.03.2013.

Udział w konferencjach i wystąpienia:

- Konferencja zamiejscowa dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich. Referat: Współczesne zagrożenia młodzieży. Jarosław, luty 2010.

- Konferencja naukowa „Homo on line”: Referat: Rzeczywistość świata wirtualnego. 24.02.2010, Stalowa Wola.

- Konferencja Naukowa „Ojcostwo wczoraj i dziś”: Referat: Zmiany w postrzeganiu roli ojca, 06.04.2011, Stalowa Wola.

-Konferencja Naukowa „Wyzwania i oczekiwania wobec współczesnej rodziny”. Referat: Wychowawcza rola dziadków istotnym elementem życia rodzinnego. 15.12.2011, Stalowa Wola.

- Konferencja Naukowa „Okultyzm jako niewierność fundamentalna”. Referat: Okultystyczne oblicza New Age, Stalowa Wola. 28.02.2012.

- Konferencja Naukowa „Człowiek w refleksji Jana Pawła II”. Referat: Człowiek chory. Stalowa Wola. 28.03.2012.

- Konferencja Naukowa „Śmierć czy życie”. Referat: Cywilizacja życia wobec cywilizacji śmierci. WZNoS KUL Stalowa Wola 19. 04. 2012.

- Konferencja naukowa „Edukacja w zmiennej rzeczywistości”. Referat: Zadania i wyzwania edukacyjne w obliczu zmian i wyzwań XXI w. WZNoS KUL Stalowa Wola, 04.06.2012.

- Konferencja Naukowa „Inspiracja religijna a współczesne praktyki wychowania”. Referat: Wychowanie do wiary – czy możliwy jest proces przygotowania dzieci i młodzieży do wiary? WZNoS KUL Stalowa Wola, 5. 06. 2012.

Konferencje organizowane/współorganizowane:

- Konferencja Naukowa „Okultyzm jako niewierność fundamentalna”. Referat: Okultystyczne oblicza New Age, WZNoS KUL Stalowa Wola. 28.02.2012.

- Konferencja dla młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w MDK w Rudniku nad Sanem podczas wielkopostnych rekolekcji szkolnych. Wykład: Toksyczność i pseudonaukowość ideologii gender. 11.03.2013.

- Konferencja dla młodzieży maturalnej RCEZ w Nisku. Wykład:„Gender – cywilizacyjne zagrożenie”. Nisko 13.03.2013.

- Konferencja dla maturzystów w Nisku w ramach promocji wydziału. Wykład: Współczesne Zagrożenia młodzieży”. Nisko. RCEZ. 18.03.2013.

- Konferencja z młodzieżą szkół średnich w ramach promocji wydziału we współpracy z Naukowym Kołem Interdyscyplinarnym WZNoS w Stalowej Woli. Wykład: Prawo a wychowanie. Nisko. 03.03.2014.

Udział czynny w międzynarodowych konferencjach naukowych:

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Výzvy edukácie v kontente katolickiej pedagogiky”, Referat: Postmodernistyczna koncepcja wychowania nowego człowieka XXI wieku, Katolicka Univerzita v Rużomberoku, Katedra pedagogiky a psychologie. 19.11.2012. Słowacja.

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez European Conservatives and Reformists Group European Parliament. Temat: „Unia Europejska: wczoraj, dziś i jutro”. European Parliament – ATR 07K002 – Rue Wiertz, B -1047 Brussels. EKR Brussels 30.05.2013.

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Samotność: wybór czy konieczność”. Referat: Samotność: ucieczka od miłości. Katedra Pedagogiki Katolickiej Instytutu WZNoS KUL w Stalowej Woli. Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Nowoczesne Kształcenie”, Fundacja CAMPUS. 05. 11. 2014.

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ojcostwo wczoraj i dziś”: Referat: Kapłańskie ojcostwo Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej Instytutu WZNoS KUL w Stalowej Woli. Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Nowoczesne Kształcenie”, Fundacja CAMPUS. Stalowa Wola 10. 12. 2014 r.

Programy badawczo – naukowe:

- Międzynarodowy Program Badawczo-Naukowy „Młodzi Naukowcy – Ku Przyszłości. Członek zespołu badawczego, prelegent, autor tekstów. Program obejmował następujące zagadnienia: autorytet; rodzina, edukacja, samotność, wolność mediów, ojcostwo, praworządność, współczesne zagrożenia. Termin realizacji projektu: 01.10.2013 – 30.06.2014. Nr projektu 01/KPK/2013/2014. Patronat: Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich.

Redakcja czasopism:

- „Pedagogika Katolicka” (sekretarz), Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie WZNoS KUL w Stalowej Woli. ISSN 1898-3685.

- „Pedagogia Ojcostwa” (sekretarz), Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie WZNoS KUL w Stalowej Woli. ISSN 2082-3487.

- Kwartalnik „Wspólnota Trójcy Świętej” (członek redakcji). ISSN 2082-9949.

Inne:

Członek zarządu Fundacji CAMPUS.

Recenzent prac magisterskich:

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Zagadnienia antykoncepcji w opinii uczniów Liceum Ogólnokształcącego im, „Michała Janika” w Ulanowie. Jaworski Paweł. Nr al. 125475. Stalowa Wola 2012.

2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na podstawie badań własnych w Wielofunkcyjnej placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Dom dla Dzieci i młodzieży „Maciek” w Przemyślu. Stopa Joanna. Nr al. 87348. Stalowa Wola 2012.

3. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie wybranych klas Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu Limanowska Anna (129692) - 2013-06-17.

4. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie na przykładzie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu. Kania Beata (129725) - 2013-06-17.

5. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli Językowe i komunikacyjne sprawności dzieci w klasach 1 - 3 uczęszczających do Szkół Podstawowych Gminy Mielec. Hyjek Monika (129724) - 2013-06-17.

6. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli Kulturalno - wychowawcza działalność Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Wieczorek Urszula (114850) - 2013-06-17.

7. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli Metody pracy w Domu Pomocy Społecznej "Barka" im Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Baran Marta (114815) 2013-09-24.

8. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli Miejsce i rola dziadków w rodzinie na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Liwińska Sylwia (114829) - 2013-09-24.

9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli Organizacja czasu wolnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Tarnobrzegu. Rudnicka Paulina. (129728) - 2013-06-17.

10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Problem alkoholizmu wśród młodzieży w szkole średniej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Annopolu. Jędrzejewska Anna (129987) - 2013-09-24.

11. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Rola ojca w wychowywaniu dziecka na przykładzie badań przeprowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Oratorium" im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli. Madej Justyna. (114845) - 2013-06-17

12. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Samoagresja jako sposób rozwiązywania problemów w świadomości studentów Wydziałów Zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Liber Agnieszka. (114759) - 2013-06-17.

13. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Społeczny wymiar integracji dziecka z autyzmem w klasie integracyjnej. Studium przypadku. Dziubińska Monika. (129678) - 2013-09-24

14. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Świadomość skutków używania alkoholu u młodzieży gimnazjalnej na przykładzie uczniów II i III klas Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Surdyka Regina (129343) - 2013-06-17

15. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Taniec jako czynnik wspomagający wychowanie dzieci i młodzieży. Na podstawie badań przeprowadzonych w zespołach tanecznych na terenie Stalowej Woli. Trzcińska Magdalena. (114798) - 2013-06-17

16. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Wpływ naturalizmu pedagogicznego na przykładzie pedagogiki Marii Montessori na wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o badania przeprowadzone w Przedszkolu nr 18 w Stalowej Woli. Niemiec Katarzyna. (114771) - 2013-05-06

17. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Wpływ religii na wychowanie dzieci w wieku 9-13 lat na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej w Pysznicy. Kata Anna. (114823) - 2013-09-24

18. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Występowanie zjawiska mobbingu w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie powiatu Stalowowolskiego. Żak Beata. (116945) - 2013-09-24

19. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Zadania kuratora rodzinnego w resocjalizacji osób nadzorowanych w wybranych powiatach województwa podkarpackiego. Krawczuk Natalia.(114754) - 2013-06-17

20. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Zjawisko wypalenia zawodowego policjantów. W świetle badań przeprowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Tryk Elżbieta. (129731) - 2013-09-24

21. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Zjawisko spożywania napojów alkoholowych wśród młodzieży na przykładzie uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie. Pieróg Katarzyna (122154) – 09.05.2014.

22. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Budowanie systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie wybranych przedszkoli w Gminie Leżajsk. Powroźnik Ewelina. (120861) - 09.05.2014.

23. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Współpraca rodziców ze szkołą jako czynnik integralnego rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie wybranych szkół w Gminie Leżajsk. Podobińska Agnieszka. (120857) – 09.05.2014.

24. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Więź rodzinna jako źródło wartości w wychowaniu dziecka w opinii uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Szyszka Ewa. (120885) – 09.05.2014.

25. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów klas IV-VI na przykładzie Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach. Kulpa Edyta. (120839) – 09.05.2014.

26. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Zjawisko samotności w życiu młodzieży na podstawie badań uczniów mieszkających w internacie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Cichoń Agnieszka (131863). - 16. 06. 2014.

27. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Obecność New Age we współczesnych systemach pedagogicznych w świetle analizy podręczników szkolnych i akademickich. Daniel Urszula (120820). 16. 06. 2014.

28. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Zjawisko zachowań agresywnych w opinii uczniów klas piątych w gminie Bobrowa. Gruszecka Anna (131835). – 16. 06. 2014.

29. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Formy spędzania czasu wolnego współczesnej młodzieży w opinii studentów Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Janczewska Karolina (131563). -16. 06. 2014.

30. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Problemy pedagogii polskiego więziennictwa na przykładzie aresztu śledczego w Radomiu. Jaworski Radosław (087292). – 16.06.2014.

31. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Autorytet w świadomości młodzieży gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Kolano Wanda (133233). 16. 06. 2014.

32. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Postawy społeczne młodzieży wobec osób niepełnosprawnych na przykładzie uczniów wybranych szkół średnich w Stalowej Woli. Kozak Agata (131568). – 16. 06. 2014.

33. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Znaczenie symboli okultystycznych w świetle zagrożeń na podstawie wybranej literatury. Kozioł Agnieszka (120837). – 16. 06. 2014.

34. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Rola rodziny w wychowaniu dziecka w opinii studentów pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Kułaczkowska Karolina (132326). – 16. 06. 2014.

35. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Problem samookaleczenia się w opinii młodzieży z Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli. Ordelowska Monika (116913). – 16. 06. 2014.

36. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Formy spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów na podstawie Publicznego Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rakszawie. Pelc Magdalena (133197). – 16. 06. 2014.

37. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Kształtowanie wartości wiary dziecka przez rodziców uczniów klas I-III Filialnej Szkoły Podstawowej w Zapoledniku. Pelc Michalina Ewelina (133313). – 16. 06. 2014.

38. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Wpływ portali społecznościowych na zachowanie się młodzieży na przykładzie uczniów gimnazjum w Godziszowie. Pizoń Iwona (114612). – 16. 06. 2014.

39. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Współczesne zagrożenia rodziny w świadomości studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Rękas Kaja (120998). – 16. 06. 2014.

40. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Zjawisko agresji wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rakszawie. Rogowska Justyna (133199). -16. 06. 2014.

41. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Zjawisko adaptacji przedszkolnej dzieci w wieku od 3-6 lat, na podstawie wyników badań rodziców w wybranych przedszkolach miasta Tarnobrzega. Ruszkowska-Stańko Sandra (131864). -16. 06. 2014.

42. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Aspiracje życiowe uczniów klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego im Janusza Korczaka w Łańcucie. Ryznar Aneta (133047). – 16. 06. 2014.

43. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Współczesne formy rehabilitacji zawodowej i społecznej na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem. Szalony Elżbieta (087392). – 16. 06. 2014.

44. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Wpływ rodziny na aspiracje zawodowe studentów prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Szewczyk Anna (120931). – 16. 06. 2014.

45. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Nauczanie języka angielskiego trzylatków w wybranych przedszkolach rodzinnych powiatu niżańskiego i stalowowolskiego. Szymańska-Kosierb Agata (129713). -16. 06. 2014.

46. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Zjawisko przemocy wśród młodzieży na przykładzie uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim. Tłusty Marta (133107). – 16. 06. 2014.

47. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Obraz ojcostwa w rodzinie katolickiej w świadomości młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej. Węglarska Ewa (120890). – 16. 06. 2014.

48. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Świadomość mieszkańców Stalowej Woli na temat specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Zawojska Zuzanna (120897). – 16. 06. 2014.

49. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Rola gier i zabaw w edukacji przedszkolnej nauczycieli wybranych przedszkoli w Stalowej Woli. Dworak Marzena (133494) – 30.09.2014.

50. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WZNoS w Stalowej Woli. Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych na przykładzie uczniów klas V i VI Szkół Podstawowych w Przyszowie Zapuściu i Stanach. Kata Marta (097236) – 30.09.2014.

Członek komisji egzaminów magisterskich dla 50 osób.