• Nr - 06.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 03.jpg
logo2

DOROBEK NAUKOWY

KS. PROF. DR HAB. Jan Zimny

 

Urodził się dnia 11 lutego 1952 roku w Bojanowie. Szkoła Podstawowa w Stanach zaś średnia (LO) w Nisku. Matura w 1972 r. W latach 1974-76 zasadnicza służba wojskowa. Studia filozoficzno-teologiczne odbywa w latach 1976-82 w Instytucie Teologicznym w Przemyślu na zakończenie których przyjmuje z rąk Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka w dniu 20.VI.1982 święcenia kapłańskie. W latach 1982-1987 pracuje w duszpasterstwie parafialnym pełni posługę wikariusza-katechety w parafii Wiązownica, Łowce i Tarnowska Wola. W latach 1987-91 kontynuuje specjalistyczne studia teologiczne (katechetyka) na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Magisterium z teologii uzyskuje 23 marca 1988 r. zaś dyplom licencjacki z teologii w dniu 14 czerwca 1989 roku. Kontynuuje studia doktorancie, które wieńczy doktoratem z katechetyki 19 listopada 1991 roku. W tym też roku podejmuje pracę wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki dzieci i młodzieży, seminarium naukowego z katechetyki i pedagogiki a także zajęcia dydaktyczne w Kolegium Katechetyczno-Teologicznym w Przemyślu z psychologii rozwojowej, pedagogiki dzieci i młodzieży a od 1993 roku z pedagogiki rodziny. Ponadto w tym czasie prowadzi seminarium naukowe z katechetyki i pedagogiki oraz ćwiczenia z katechetyki.

W latach 1992-1999 pełni funkcję Asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Dyrektora Ośrodka Młodzieżowego „Nadzieja" w Dubiecku-Wybrzeże, gdzie organizuje kurs lidera dla młodzieży w ramach którego prowadzi wykłady z psychologii rozwojowej i wybrane zagadnienia z pedagogiki katolickiej. Od 1993 roku podejmuje prowadzenie zajęć w Instytucie Teologicznym im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu z psychologii rozwojowej, katechetyki fundamentalnej, katechetyki materialnej, katechetyki szczegółowej, katechetyki formalnej, pedagogiki ogólnej, metodyki pracy naukowej i prowadzi seminaria naukowe z katechetyki, psychologii i pedagogiki. W rok później prowadzi wykłady z pedagogiki rodziny, psychologii ogólnej. W latach 1999 - 2004 prowadzi ćwiczenia z katechetyki. Od 1999 roku pełni funkcję Dyrektora tegoż Instytutu i Kierownika Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Sandomierzu. Od 1996 roku pracuje jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu przedmiotów z zakresu katechetyki, prowadzi seminarium naukowe z katechetyki, psychologii i ćwiczenia z katechetyki. W Diecezjalnym Studium Organistowskim w Sandomierzu będąc jego kierownikiem od 1999 roku prowadzi wykłady z psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej.

Od 2003 roku rozpoczyna pracę dydaktyczno-naukową w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Podejmuje prowadzenie zajęć z Katolickiej nauki społecznej, wychowania prewencyjnego, teorii wychowania, pedagogiki katolickiej, pedagogiki społecznej, systemów wychowania, a ponadto prowadzi seminaria naukowe z pedagogiki. Od 2004 roku rozpoczyna prowadzenie zajęć z psychologii rozwojowej i katechezy w ujęciu Jana Pawła II na Studium Pastoralno Katechetycznym Wydziału Teologii KUL. W roku 2005 doktoryzuje się z pedagogiki katolickiej na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku a w 2006 roku habilituje się na Wydziale Pedagogicznym w tymże Uniwersytecie. Ponadto w latach 2003-2004 odbywa Podyplomowe Studia z zakresu „Zarządzania i Marketing" w Wyższej Szkole Biznesu National - Louis University w Nowym Sączu.

W latach 1992 - 1997 pełni funkcję diecezjalnego wizytatora ds. nauczania religii Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Biskupiej w Przemyślu. Następnie funkcję tę w latach 2001-2007 pełni w Wydziale Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Biskupiej w Sandomierzu. Na początku 1998 roku powołany na Członka Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Przemyskim będąc nim przez okres 3 lat. W okresie 2003-2005 pełni funkcję sekretarza Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Społeczeństwie i o Rodzinie KUL w Stalowej Woli i Pełnomocnika Rektora KUL ds. organizowania Wydziału Zamiejscowego w Stalowej Woli. Od kwietnia 2007 roku jest Prodziekanem ds. nauki i rozwoju Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Od 2004 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Współpracy Polsko - Węgierskiej w Sandomierzu, Dyrektora Centrum Współpracy Polsko - Słowackiej w Sandomierzu, Dyrektora Centrum Współpracy Polsko - Czeskiej w Sandomierzu i Dyrektora Centrum Współpracy Polsko - Ukraińskiej w Sandomierzu.

W latach 1993-1999 redaktor naczelny „Okólnika" - pisma KSM AP. Począwszy od października 2004 do końca 2005 roku redaktorem naczelnym czasopisma naukowego (kwartalnik) „Społeczeństwo i Rodzina" wydawanym na Wydziale Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Ponadto na Wydziale tym z dniem 01 września 2007 roku zostaje redaktorem naczelnym półrocznika „Pedagogika katolicka" wydawanym w ramach katedry „pedagogika katolicka" Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli, której jest kierownikiem od lutego 2007 roku. Ponadto od roku 2002 jest Ekspertem Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowy. W latach 1992-1999 członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie zaś od 2005 roku prezes terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Sandomierzu. Od czerwca 2005 roku Prezesem Zarządu Fundacji „Signum Temporis" w Pysznicy. Od stycznia 2006 roku kierownikiem Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich w Sandomierzu zaś od października 2006 roku członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej Pedagogów Katolickich w Ružomberku. Od 2006 roku zostaje członkiem Rady Naukowej kwartalnika „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" wydawanego przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz" w Warszawie.

Organizator 34 konferencji naukowych w tym 7 zagranicznych, współorganizator 19 sesji naukowych w tym 8 międzynarodowych, uczestnik ponad 30 konferencji. Autor 36 pozycji książkowych w tym 10 własnych publikacji i 28 pod redakcją i 6 prac monograficznych. Autor 88 artykułów naukowych, 78 artykułów prasowych, 12 programów studiów, 5 statutów, promotor 178 prac naukowych, recenzent ponad 100 prac i artykułów, promotor 3 doktoratów, autor 9 projektów badawczych w tym 3 międzynarodowych, udział w 3 komitetach naukowych, członek 11 komisji naukowych, recenzent 3 książek, autor 6 skryptów dla studentów. Zorganizował stronę internetową poświęconą „Pedagogice katolickiej” (www.pedkat.pl). Chce jednocześnie dodać, iż w wyniku oceny za lata 2006-2010 uzyskałem wynik końcowy 596,7 pkt.

Prowadzi badania z zakresu: pedagogiki katolickiej, systemów wychowania, kształcenia nauczycieli, teorii wychowania, wartości w wychowaniu, katolickiej nauki społecznej, pedagogi ojcostwa, etyki dyplomatycznej.

 
Wykaz publikacji

A. Publikacje książkowe - własne

 1. Kapłan dobroci. Przemyśl 1993, ss. 286.
 2. Lwowski bohater ks. Stanisław Frankl - 1903-1944. Sandomierz 2000, ss. 87.
 3. Duszpasterstwo katechetyczne w okresie międzywojennym w diecezji przemyskiej. Lublin 1991, ss.468
 4. Środowisko pastoralno-katechetyczne parafii Stany. Lublin 1988, ss.125.
 5. Współczesny model autorytetu nauczyciela. Ružomberok 2006, ss. 528.
 6. Duszpasterstwo pastoralno - katechetyczne w parafii Stany w latach 1918 - 1945. Lublin 1988.
 7. Duszpasterstwo katechetyczne w szkole średniej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym. Lublin 1991.
 8. Bibliografia katechetyczna 1945 - 1990. Przemyśl 1993, ss. 276.
 9. Duchowość kandydata KSM. Aspekty pedagogiczne. Przemyśl 1997, ss. 86.
 10. Zawsze gotów. Sandomierz 2001, ss.167.
 11. Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. Sandomierz 2006, ss. 209.
 12. Specyfika wieku młodzieżowego w aspekcie pedagogicznym. Sandomierz 2006, ss. 96.
 13. Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka. Nowy Sącz 2004, ss. 97.
 14. Współczesny model autorytetu nauczyciela. Sandomierz 2006, ss.528.
 15. „Pedagogika Katolicka” (red. naczelny) – półrocznik, 4(1/2009) styczeń-czerwiec, ss. 328.
 16. „Pedagogika Katolicka” (red. naczelny) – półrocznik, 5(2/2009) lipiec-grudzień ss.394.
 17. „Pedagogika Katolicka” (red. naczelny) – półrocznik, 6(1/2010) styczeń-czerwiec, s.406.
 18. „Pedagogika Katolicka” (red. naczelny) – półrocznik, 7(2/2010) lipiec-grudzień s.414.
 19. „Pedagogia Ojcostwa” (red. naczelny) – półrocznik, 1(1/2010) lipiec-grudzień s.304.
 20. Katolikus Pedagogia” (red. naczelny) – półrocznik, 1(1/2010) lipiec-grudzień ss.406.
 21. „Pedagogika Katolicka” (red. naczelny) – półrocznik, 8(1/2011) styczeń-czerwiec, ss.400.
 22. „Pedagogia Ojcostwa” (red. naczelny) – półrocznik, 2(1/2011) styczeń-czerwiec, ss.384.
 23. Katolikus Pedagogia” (red. naczelny) – półrocznik, 2(1/2011) styczeń-czerwiec, ss..285.
 24. "Pedagogika Katolicka" (red. naczelny) - półrocznik, 9(2/2011) lipiec-grudzień, ss.352.
 25. "Pedagogia Ojcostwa" (red. naczelny) - półrocznik, 3(2/2011) lipiec-grudzień, ss.304.
 26. "Pedagogika Katolicka" (red. naczelny) - półrocznik, 10(1/2012) styczeń-czerwiec, ss.224.
 27. "Pedagogia Ojcostwa" (red. naczelny) - półrocznik, 4(1/2012) styczeń-czerwiec, ss.262.
 28. "Pedagogika Katolicka" (red. naczelny) - półrocznik, 11(2/2012) lipiec-grudzień, ss.284.

B. Publikacje książkowe - prace zbiorowe

 1. Pani Sądecka, Sandomierz 2000, ss. 167.
 2. Muzyka i śpiew liturgiczny, Sandomierz 2002, ss. 182.
 3. Katecheza dziś, Sandomierz 2002, ss. 286.
 4. Węgry - Polska. 1000 lat chrześcijaństwa, Sandomierz 2003, ss. 231.
 5. W duchu dobroci i miłości. Kazania i homilie, Sandomierz 2003, ss. 831.
 6. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk w oczach społeczeństwa. Sandomierz 2003, ss. 294.
 7. Komunikacja w katechezie. Sandomierz 2003, ss. 264.
 8. Muzyka i śpiew kościelny. Sandomierz 2004, ss.166.
 9. Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Sandomierz 2004, ss.229.
 10. Wiara a kultura. Sandomierz 2004, ss. 214.
 11. Młodzież: historia, teraźniejszość, przyszłość. Sandomierz 2004, ss.246.
 12. Walka o IV Rzeczpospolitą. Sandomierz 2005, ss. 41.
 13. Aktualność posługi Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Sandomierz 2006, ss. 72.
 14. Europa dwóch płuc, Sandomierz 2006, ss. 223.
 15. Współczesne zagrożenia rodziny, Sandomierz 2006, ss. 323.
 16. Wychowanie ku wartościom. Sandomierz 2006, ss.252.
 17. Współczesne trendy w badaniach naukowych. Sandomierz 2006, ss.284.
 18. Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Sandomierz 2006, ss.469.
 19. Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006, ss.364.
 20. Widzieć - oceniać - działać. Wieloaspektowość badań naukowych. Stalowa Wola - Ružomberok 2006, ss.411.
 21. Pedagogia na dziś. Stalowa Wola - Stalowa Wola - Ružomberok 2007, ss.538.
 22. Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. Stalowa Wola - Sandomierz 2007, ss.467.
 23. Węgry - Polska. Wspólne dziedzictwo. Sandomierz 2007, ss. 449.
 24. Wokół pedagogiki katolickiej. Stalowa Wola - Sandomierz 2007, ss.198.
 25. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz, 2007, ss.297.
 26. Musicie od siebie wymagać. Sandomierz 2007, ss.197.
 27. Semper in altum. Zawsze wzwyż. Stalowa Wola 2010, ss. 630. ISBN 978-83-926302-7-2.
 28. Wartości drogą ku wzrastaniu. Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, ss.290.
 29. Wychowanie u początku XXI wieku. Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, ss. 272.

Redaktor Naczelny czasopism:
a/. „Pedagogika Katolicka”- półrocznik:
- Nr 1 (1/2007) lipiec-grudzień
- Nr 1a (1a/2007) numer specjalny
- Nr 2 (1/2008) styczeń-czerwiec, ss.312.
- Nr 3 (2/2008) lipiec-grudzień, ss.301.
- Nr 4 (1/2009) styczeń-czerwiec, ss.328.
- Nr 5 (2/2009) lipiec-grudzień, ss.
- Nr 6 (1/2010) styczeń-czerwiec, ss.406.
- Nr 7 (2/2010) lipiec-grudzień, ss.416.
- Nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.400.
- Nr 9 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.352.
- Nr 10 (1/2012) styczeń-czerwiec, ss.224.

b/. „Pedagogia Ojcostwa” - półrocznik
- Nr 1(1/2010) lipiec-grudzień, ss.303.
- Nr 2(1/2011) styczeń-czerwiec, ss.400.
- Nr 3(2/2011) lipiec-grudzień, ss.304.
- Nr 4(1/2012) styczeń-czerwiec, s.

c/. „Katolikus Pedagogia” – półrocznik (wersja węgierska)
- Nr 1 (1/2010) lipiec-grudzień, ss.400.
- Nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.285.

C. Artykuły naukowe

 1. Lwowski bohater ks. Stanisław Frankl, „Nasz Dziennik" z dnia 28 X 2000.
 2. Brylant, GNS 2000, nr 47.
 3. Wprowadzenie, w: Pani Sądecka. Aktualność Świętej Kingi, Sandomierz 2000, s. 7 - 8.
 4. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu za rok 1999/2000 , „Studia Sandomierskie" 7 (1997 - 2000), s. 306 - 308.
 5. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego im. Bł. Wincentego Kadłubka w San-domierzu za rok 2000/2001, „Studia Sandomierskie" 8 (2001), s. 363 -365.
 6. Wstęp, w: Muzyka i śpiew liturgiczny, Sandomierz 2002, s. 5 - 7.
 7. Wstęp, w: Katecheza dziś, Sandomierz 2002, s. 5 - 8.
 8. Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu za rok 2001/2002, „Studia Sandomierskie" 9 (2002), s. 366 - 368.
 9. Wprowadzenie w sympozjum, w: Katecheza dziś, Sandomierz 2002, s. 9 - 12.
 10. Duszpasterstwo katechetyczne w szkołach średnich, w: Katecheza dziś, Sandomierz 2002, s. 78 - 95.
 11. Wstęp, w: Węgry - Polska. 1000 lat chrześcijaństwa, Sandomierz 2003, s. 5 - 10.
 12. Wprowadzenie w sympozjum, w: Węgry - Polska. 1000 lat chrześcijaństwa, Sandomierz 2003, s. 13 - 16.
 13. Święty Krzyż - miejscem historii, kultu i cierpienia, w: Węgry - Polska. 1000 lat chrześcijaństwa, Sandomierz 2003, s. 88 - 117.
 14. Święta Kinga - Pani Sądecka, w: Węgry - Polska. 1000 lat chrześcijaństwa, Sandomierz 2003, s. 211 - 214.
 15. Święta Jadwiga Królowa, w: Węgry - Polska. 1000 lat chrześcijaństwa, Sandomierz 2003, s. 215 - 220.
 16. Wstęp, w: W duchu dobroci i miłości. Homilie i kazania. Sandomierz 2003, s. 9-13
 17. Śp. Ks. Tadeusz Owsiak - kapłan dobroci. Rys biograficzny. w: W duchu dobroci i miłości. Homilie i kazania. Sandomierz 2003, s. 14-16.
 18. Wprowadzenie. w: Fotografowanie i filmowanie w służbie ewangelizacji, Sandomierz 2003, s. 4 - 6.
 19. Postawa wobec liturgii. w: Fotografowanie i filmowanie w służbie ewangelizacji, Sandomierz 2003, s. 67 - 70.
 20. Wstęp. w: „Komunikacja w katechezie", Sandomierz 2003.
 21. Wprowadzenie w sympozjum. w: „Komunikacja w katechezie", Sandomierz 2003.
 22. Komunikacja interpersonalna. w: „Komunikacja w katechezie", Sandomierz 2003.
 23. Wstęp. w: „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk w oczach społeczeństwa", Sandomierz 2003, s. 13 - 15.
 24. Rys biograficzny. w: „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk w oczach społeczeństwa", Sandomierz 2003, s. 16 - 24.
 25. Wstęp. w: „Muzyka i śpiew kościelny. Kształcenie organistów", Sandomierz 2004, s.5-8.
 26. Muzyka i śpiew w katechezie. w: „Muzyka i śpiew kościelny. Kształcenie organistów", Sandomierz 2004, ss.110-127.
 27. Wstęp. w: „Katecheza w ujęciu Jana Pawła II", Sandomierz 2004, s.5-8.
 28. Obraz polskiej młodzieży. w: „Katecheza w ujęciu Jana Pawła II", Sandomierz 2004, s.137-156.
 29. Wstęp. w: „Wiara a kultura", Sandomierz 2004, s.5-10.
 30. Kulturowy wymiar katechezy. w: „Wiara a kultura", Sandomierz 2004, s.145-168.
 31. Wstęp. w: „Młodzież: historia, teraźniejszość, przyszłość", Sandomierz 2004, ss.5-10.
 32. Focolari formą współczesnej katechezy. w: „Młodzież: historia, teraźniejszość, przyszłość", Sandomierz 2004, ss.190-225.
 33. Sytuacja Kościoła w okresie średniowiecza w Europie. w: Quo vadis? Polska Parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie. Budapeszt 2004/I, nr 3, ss.19-21.
 34. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Rys biograficzny. w: Walka o IV Rzeczypospolitą. Sandomierz 2005, ss. 3-7.
 35. Wstęp: w: „Współczesne zagrożenia rodziny". Sandomierz 2006 ss.3-9.
 36. Słowo wprowadzające. w: „Współczesne zagrożenia rodziny". Sandomierz 2006 ss. 11-15.
 37. „Małżeństwo jako wspólnota wiary" w: „Współczesne zagrożenia rodziny". Sandomierz 2006 ss. 31-56.
 38. „Nauczyciel jako podmiot wychowania" w: „Współczesne zagrożenia rodziny". Sandomierz 2006 ss. 241-247.
 39. Wstęp: w: „Europa dwóch płuc". Sandomierz 2006 ss.5-11.
 40. „Liturgia i Biblia w życiu św. Cyryla i Metodego". w: „Europa dwóch płuc". Sandomierz 2006 ss.81-104.
 41. „Budowniczy chrześcijańskiej Europy". w: „Europa dwóch płuc". Sandomierz 2006 ss.108-130.
 42. „Święci w kształtowaniu Polski i Europy". w: „Europa dwóch płuc". Sandomierz 2006 ss.137-161.
 43. „Benedykt XVI - kontynuator wychowania w duchu pokoju i pojednania". w: Disputationis scientificae. Rużomberok - Słowacja
 44. Wstęp: w: „Wychowanie ku wartościom". Sandomierz 2006 ss.3-8
 45. „Nowe wyzwania wychowawcze" w: „Wychowanie ku wartościom". Sandomierz 2006 ss.15-23.
 46. „Aksjologia w życiu pedagogicznym" w: „Wychowanie ku wartościom". Sandomierz 2006 ss. 151-165
 47. Wstęp: w: „Współczesne trendy w badaniach naukowych". Sandomierz 2006 s. 5-10.
 48. „Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Mieć czy być?" w: „Współczesne trendy w badaniach naukowych". Sandomierz 2006 s.90-100;
 49. Autorytet nauczyciela. Struktura, forma i znaczenie w: „Informatyczno-telekomunikacyjne technologie w oświacie: doświadczenia, problemy, perspektywy". Lwów 2006 ss. 38-43, Ukraina
 50. Wstęp: w: Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Ružomberok - Kijów - Sandomierz 2006 s.5-9;
 51. Potrzeba autorytetu nauczyciela: w: Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Ružomberok - Kijów - Sandomierz 2006 s.67-78;
 52. Zasady chrześcijańskiego wychowania: w: Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Ružomberok - Kijów - Sandomierz 2006 s.109-138;
 53. Wstęp: w: Widzieć - oceniać - działać. Wieloaspektowość badań naukowych. Stalowa Wola - Ružomberok 2006, ss.5-9.
 54. O nową szkołę katolicką. w: Widzieć - oceniać - działać. Wieloaspektowość badań naukowych. Stalowa Wola - Ružomberok 2006, ss.77-91.
 55. Wstęp. w: Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006 ss.5-9.
 56. Św. Jan z Dukli. w: Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006 ss.62-68.
 57. Bł. Ksiądz Ignacy Kłopotowski. w: Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006 ss.154-160.
 58. Bł. Karolina Kózkówna. w: Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006 ss.198-205.
 59. Chiara Badano - Służebnica Boża (1971 - 1990). w: Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006 ss.254-260.
 60. Anna de Guigné. w: Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006 ss.273-284.
 61. Rycerz Antek. w: Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola - Ružomberok - Sandomierz 2006 ss.341-347.
 62. Etapy życia rodzinnego - kontakt między pokoleniami. w: Katecheza v škole a v rodine. Zbornik prednášok z konferencje. Ružomberok 6-11. novembra 2006. Ružomberok 2006, ss.25-37.
 63. Wstęp. w: Pedagogia na dziś. Stalowa Wola - Ružomberok 2007, ss.5-11.
 64. Czynniki kształtujące autorytet wychowawcy - nauczyciela. w: Pedagogia na dziś. Stalowa Wola - Ružomberok 2007, ss.88-109.
 65. Bł. Bł. Władysław Findysz - obrońca i wychowawca ładu moralnego. w: Pedagogia na trzecie tysiąclecie. Stalowa Wola - Ružomberok 2007, ss.262-271.
 66. Bł. Jan Balicki. - Sługa na drogach wiary i apostolstwa. w: Pedagogia na dziś. Stalowa Wola - Ružomberok 2007, ss.293-305.
 67. Bł. Salomea - Służebnica czystości i pokory. w: Pedagogia na dziś. Stalowa Wola - Ružomberok 2007, ss.315-325.
 68. Wstęp. w: Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. Stalowa Wola - Sandomierz 2007 ss. 5-10.
 69. Rola autorytetu w procesie wychowania. w: Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. Stalowa Wola - Sandomierz 2007 ss.130-146.
 70. Wstęp. w: Węgry - Polska. Wspólne dziedzictwo. Sandomierz 2007, ss.5-11.
 71. Oddziaływanie średniowiecznych świętych węgierskich w życiu Kościoła w Polsce. w: Węgry - Polska. Wspólne dziedzictwo. Sandomierz 2007, ss.110-129.
 72. Bł. Salomea - Służebnica czystości i pokory. w: Węgry - Polska. Wspólne dziedzictwo. Sandomierz 2007, ss.164-174.
 73. Święta Małgorzata Węgierska. w: Węgry - Polska. Wspólne dziedzictwo. Sandomierz 2007, ss.260-266.
 74. Wstęp. w: Wokół pedagogiki katolickiej. Stalowa Wola - Sandomierz 2007, ss.5-10.
 75. Ku wychowaniu katolickiemu. w: Wokół pedagogiki katolickiej. Stalowa Wola - Sandomierz 2007, ss.56-64.
 76. Wstęp. w: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz 2007, ss.5-9.
 77. Potrzeba szkolnictwa katolickiego. w: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz 2007, ss. 10-22.
 78. Szkoły katolickie wspólnotą mądrości. w: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz 2007, ss.104-120.
 79. Miejsce młodzieży we współczesnym Kościele. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Sandomierz 2007, ss.163-196.
 80. Wstęp. w: Musicie od siebie wymagać. Sandomierz 2007, ss.5-11.
 81. Specyfika „Europejskiego nauczyciela" XXI wieku. w: Teoretyczne i metodyczne zasady pedagogicznej oświaty: mistrzostwo pedagogiczne, twórczość, technologia. Kijów 2007, ss. 50-61.
 82. Wartości szansą na integralne wychowanie współczesnego pokolenia. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. II Ogólnopolska Konferencja: „Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku”. Łódzkie Forum Dydaktyczne Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku.
 83.  Od redakcji. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 4 (1/2009) styczeń-czerwiec, ss.7-9.
 84. Sandomierz w duchu św. Cyryla i Metodego oczekuje na Pasterza. [w:] Pedagogika Katolicka nr 4 (1/2009) styczeń-czerwiec, ss.14-17.
 85. Z ostatniej chwili. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 4 (1/2009) styczeń-czerwiec, ss.12-13.
 86. Założenia pedagogiki katolickiej jako nowa forma propozycji edukacyjnej. [w:] Pedagogika Katolicka nr 4 (1/2009) styczeń-czerwiec, ss.98-113.
 87. Kalendarium. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 4 (1/2009) styczeń-czerwiec, ss.320-327.
 88. Autorytet nauczyciela XXI wieku. [w:] Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. T H. Gajdamowicz (red.). T.1. Kraków 2009, ss.137-163.
 89. Od redakcji. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 5 (2/2009) lipiec-grudzień, ss.7-9.
 90. Zjawisko uniwersalizmu a oczekiwania Jana Pawła II wobec młodzieży. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 5 (2/2009) lipiec-grudzień, ss.73-91.
 91. Wczoraj, dziś, jutro. Kalendarium. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 5 (2/2009) lipiec-grudzień, ss.385-394.
 92. Wpływ autorytetu nauczyciela na tworzenie kultury szkoły. [w:] Kultura organizacyjna szkoły. E. Augustyniak (red.). Kraków 2009, ss.69-80.
 93. Od redakcji [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 6 (1/2010) styczeń-czerwiec, ss.7-9.
 94. Razem powodzianom [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 6 (1/2010) styczeń-czerwiec, ss.10-11. ISSN 1898-3685.
 95. Wpływ rodziców na kształtowanie postawy młodego pokolenia [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 6 (1/2010) styczeń-czerwiec, ss.47-70. ISSN 1898-3685.
 96. Dokąd zmierza pomoc społeczna. Recenzja książki. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 6 (1/2010) styczeń-czerwiec, ss.388-390. ISSN 1898-3685.
 97. Kalendarium. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 6 (1/2010) styczeń-czerwiec, ss.399-405. ISSN 1898-3685.
 98. Wychowanie religijne w rodzinie. [w:] Rodzina jako Kościół domowy. A. Tomkiewicz, (red.). Lublin 2010, ss. 395-409. ISDN 978-83-7702-071-5.
 99. Jan Paweł II i jego troska o dziecko jako dar Boga. [w:] Semper in altum. Zawsze wzwyż. Stalowa Wola 2010, ss.133-166.
 100. Jan Paweł II i jego troska o dziecko jako dar Boga. [w:] Semper in altum. Zawsze wzwyż. Stalowa Wola 2010, ss.133-166. ISBN 978-83-926302-7-2.
 101. Streszczenie. [w:] Semper in altum. Zawsze wzwyż. Stalowa Wola 2010, ss.831-834. ISBN 978-83-926302-7-2.
 102. Rys biograficzny (Jana Pawła II). [w:] Semper in altum. Zawsze wzwyż. Stalowa Wola 2010, ss.13-21. ISBN 978-83-926302-7-2.
 103. Jan Paweł II nauczycielem młodzieży do uczestnictwa w życiu Kościoła. [w:] Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć. R. Juśko (red.). Tarnów 2010, ss.183-203. ISBN 978-83-930816-3-9.
 104. Obraz ojcostwa na współczesne czasy. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 1 (1/2010) lipiec-grudzień, ss.86-101. ISSN 2082-3487.
 105. Prawdziwy Ojciec Narodu. Pierwszy Prezydent niepodległej Słowacji. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 1 (1/2010) lipiec-grudzień, ss.251-256. ISSN 2082-3487.
 106. Prawdziwy Ojciec i Kapłan Dobroci. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 1 (1/2010) lipiec-grudzień, ss.257-264. ISSN 2082-3487.
 107. Prawdziwy mąż i ojciec. Wywiad z Grzegorzem Kowalskim – Ostrowiec Świętokrzyski. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 1 (1/2010) lipiec-grudzień, ss.283-287. ISSN 2082-3487.
 108. Budowniczy mądrości na miarę XXI wieku. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 7 (2/2010) lipiec-grudzień, ss.12-15. ISSN 1898-3685.
 109. Troska o dobre wychowanie – czyli jakie? [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 7 (2/2010) lipiec-grudzień, ss.128-137. ISSN 1898-3685.
 110. Cierpienie jako pedagogia człowieka. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 7 (2/2010) lipiec-grudzień, ss.10-11. ISSN 1898-3685.
 111. Prawdziwy Ojciec Narodu. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.3. ISSN 1898-3685.
 112. Od Redakcji. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.7-9. ISSN 1898-3685.
 113. Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.20-30. ISSN 1898-3685.
 114. Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej rodziny. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.31-43. ISSN 1898-3685.
 115. Ojciec Polskiego Narodu. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.329-334. ISSN 1898-3685.
 116. Prawdziwy Ojciec Narodu. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.3-5. ISSN 2082-3487.
 117. Prawdziwy ojciec polskiego narodu. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.3-5. ISSN 2082-3487.
 118. Od redakcji. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.9-11. ISSN 2082-3487.
 119. Potrzeba obecności ojca w rodzinie. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.55-66. ISSN 2082-3487.
 120. Miłość przeżywana – piąta ewangelia napisana życiem Ojca Świętego Jana Pawła II. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss. 67-76. ISSN 2082-3487.
 121. Ojciec polskiego narodu. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.337-342. ISSN 2082-3487.
 122. Wychowanie przez cierpienie. [w:] Człowiek religia-zdrowie. Andrzej Dymer (red.). Szczecin 2011, ss.273-284. ISBN 978-83-61233-49-7.
 123. Ku przyszłości z młodzieżą. [w:] Bezpieczna młodość. A. Rynio, E. Juśko (red.). Tarnów 2011, ss. 49-63. ISBN 978-83-62249-16-9.
 124. Miłość przeżywana – piąta ewangelia napisana życiem Ojca Świętego Jana Pawła II. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 9 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.. ISSN 1898-3685.
 125. Autorytet rodziców jako podstawa współczesnej pedagogii. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 9 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.. ISSN 1898-3685.
 126. Prawdziwy Ojciec Narodu. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.3. ISSN 1898-3685.
 127. Od Redakcji. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.7-9. ISSN 1898-3685.
 128. Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.20-30. ISSN 1898-3685.
 129. Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej rodziny. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.31-43. ISSN 1898-3685.
 130. Ojciec Polskiego Narodu. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.329-334. ISSN 1898-3685.
 131. Prawdziwy Ojciec Narodu. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.3-5. ISSN 2082-3487.
 132. Prawdziwy ojciec polskiego narodu. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.3-5. ISSN 2082-3487.
 133. Od redakcji. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.9-11. ISSN 2082-3487.
 134. Potrzeba obecności ojca w rodzinie. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.55-66. ISSN 2082-3487.
 135. Miłość przeżywana – piąta ewangelia napisana życiem Ojca Świętego Jana Pawła II. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss. 67-76. ISSN 2082-3487.
 136. Ojciec polskiego narodu. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.337-342. ISSN 2082-3487.
 137. Wychowanie przez cierpienie. [w:] Człowiek religia-zdrowie. Andrzej Dymer (red.). Szczecin 2011, ss.273-284. ISBN 978-83-61233-49-7.
 138. Ku przyszłości z młodzieżą. [w:] Bezpieczna młodość. A. Rynio, E. Juśko (red.). Tarnów 2011, ss. 49-63. ISBN 978-83-62249-16-9.
 139. Miłość przeżywana – piąta ewangelia napisana życiem Ojca Świętego Jana Pawła II. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 9 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.49-58. ISSN 1898-3685.
 140. Autorytet rodziców jako podstawa współczesnej pedagogii. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 9 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.59-68. ISSN 1898-3685.
 141. Od redakcji [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 9 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.7-9. ISSN 1898-3685.
 142. Socjalna praca, zarządzanie a ekonomia – wyzwania w dobie współczesnego kryzysu. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 9 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.337-340. ISSN 1898-3685.
 143. Od redakcji. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 3 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.11-13. ISSN 2082-3487.
 144. Obraz polskiego ojcostwa na tle epoki. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 3 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.75-92. ISSN 2082-3487.
 145. Niezapomniany pasterz, duchowy ojciec i mąż stanu. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 3 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.245-248. ISSN 2082-3487.
 146. Z sercem przepełnionym wiarą. Wywiad z ks. bp. Prof. St. Stolarikiem. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 3 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.278-281. ISSN 2082-3487.
 147. Człowiek głębokiej wiary i nadziei. Wywiad z dr. Pawłem Macialą. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 3 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.282-290. ISSN 2082-3487.
 148. Socjalny kurator dla dzieci a socjalna praca. Recenzja książki. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 3 (2/2011) lipiec-grudzień, ss.291-293. ISSN 2082-3487.
 149. Wychowanie jako system wartości w trosce o dobro dziecka. [w:] J. Zimny, R. Król (red.). „Wychowanie u początku XXI wieku”. Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, ss. 57-80. ISBN 978-83-935230-1-6.
 150. Rola wartości w procesie wychowania. [w:] J. Zimny, R. Król (red.). „Wartości drogą ku wzrastaniu”. Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, ss.9-28. ISBN 978-83-935230-2-3.
 151. Wstęp. [w:] J. Zimny, R. Król (red.). „Wychowanie u początku XXI wieku”. Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, ss. 5-8. ISBN 978-83-935230-1-6.
 152. Wstęp. [w:] J. Zimny, R. Król (red.). „Wartości drogą ku wzrastaniu”. Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, ss.5-8. ISBN 978-83-935230-2-3.
 153. Mistrz i wychowawca wielu pokoleń – ks. prof. Mieczysław Majewski. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 10 (1/2012) styczeń-czerwiec, ss.3-4. ISSN 1898-3685.
 154. Od redakcji. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 10 (1/2012) styczeń-czerwiec, ss.7-10. ISSN 1898-3685.
 155. Zasady pedagogiki wobec „Dżumy” XXI wieku. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 10 (1/2012) styczeń-czerwiec, ss.21-27. ISSN 1898-3685.
 156. Mąż stanu - duchowy ojciec narodu. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 04 (1/2012) styczeń-czerwiec, ss. ISSN 2082-3487.
 157. Ojcostwo w oczach studentów KUL”. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 04 (1/2012) styczeń-czerwiec, ss. ISSN 2082-3487.
 158. Od Redakcji. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 04 (1/2012) styczeń-czerwiec, ss. ISSN 2082-3487.
 159. Ojciec Narodu. „Pedagogia Ojcostwa” nr 04 (1/2012) styczeń-czerwiec, ss. ISSN 2082-3487.
 160. Transplantacja wyzwaniem dla pedagogii jako daru z siebie. [w:] w druku

 D. Artykuły prasowe

 1. Informacje Rady Krajowej, „Okólnik" 1 (1995), nr l, s. 1.
 2. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej KSM, „Okólnik" 1 (1995), nr l, s. 2.
 3. V Zjazd Prezesów KSM naszej archidiecezji, „Okólnik" 1 (1995), nr l, s. 3-5.
 4. Serwis KSM ~ sprawy bieżące - skrót wiadomości, „Okólnik" 1(1995), nr l, s. 5-6.
 5. Nadzieja na Wybrzeżu, „Okólnik" 1(1996), nr 5, s. 1.
 6. Sprawozdanie z sesji zarządów diecezjalnych, „Okólnik" 1(1996), nr 5, s. 2.
 7. KSM integralną częścią Akcji Katolickiej, „Okólnik" 1(1996), nr 5, s. 2-5.
 8. Serwis KSM - sprawy bieżące - skrót wiadomości, „Okólnik" 1(1996), nr 5, s. 6-7.
 9. Z wizytą u Prezydenta, „Okólnik" 1(1996), nr 5, s. 8.
 10. VII Zjazd Prezesów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, „Okólnik" 2 (1996), nr 6, s. 1.
 11. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Pielgrzymki KSM na Jasną Górę, „Okólnik" 2 (1996), nr 6, s. 1.
 12. Zasady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, „Okólnik" 2 (1996), nr 6, s. 2-3.
 13. Serwis KSM - sprawy bieżące - skrót wiadomości, „Okólnik" 2 (1996), nr 6, s. 3.
 14. Medytacja karmelitańska, „Okólnik" 3 (1996), nr 7, s. 1.
 15. III Archidiecezjalny Zlot Młodzieży KSM, „Okólnik" 3 (1996), nr 7, s. 1-2.
 16. Informacja z ostatniej chwili, „Okólnik" 3 (1996), nr7, s. 4.
 17. Program pracy Zarządu Diecezjalnego KSM, „Okólnik" 3 (1996), nr 7, s. 5.
 18. III Festiwal piosenki religijnej - Przemyśl '96, „Okólnik" 3 (1996), nr 7, s. 5.
 19. Przyrzeczenie, „Okólnik" 3 (1996), nr 7, s. 5.
 20. Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski, „Okólnik" 3 (1996), nr 7, s. 6.
 21. Spotkanie z medytacją „Okólnik" 4 (1996), nr 8, s. 1.
 22. Festiwal młodych - Paryż '97. XIII Światowe Dni Młodzieży, „Okólnik" 4 (1996), nr 8, s. 1.
 23. Minione wydarzenia, „Okólnik" 4 (1996), nr 8, s. 2.
 24. Spotkanie Krajowej Rady KSM w Warszawie, „Okólnik" 4 (1996), nr 8, s. 2.
 25. Nie możemy trwać w bezczynności, „Okólnik" 4 (1996), nr 8, s. 2.
 26. VIII Zjazd Prezesów KSM, „Okólnik" 4 (1996), nr 8, s. 5-6.
 27. Warto wiedzieć, „Okólnik" 4 (1996), nr 8, s. 6.
 28. Moja modlitwa, „Okólnik" 5 (1996), nr 9, s. 1.
 29. Nie lękajcie się prawdy, „Okólnik" 5 (1996), nr 9, s. 1-2.
 30. Z życia Ośrodka - To już było, „Okólnik" 5 (1996), nr 9, s. 2-4.
 31. Ważne spotkania, „Okólnik" 5 (1996), nr 9, s. 4-5.
 32. Zróbmy coś dla dzieci, „Okólnik" 5 (1996), nr 9, s. 6.
 33. Nowa droga, „Okólnik" 1 (1997), nr 10, s. 1.
 34. Spotkanie Krajowej Rady KSM, „Okólnik" 1 (1997), nr 10, s. 1-2.
 35. Seminarium „nadziei", „Okólnik" 1 (1997), nr 10, s. 2-3.
 36. Minął adwent - a wciąż trwa, „Okólnik" 1 (1997), nr 10, s. 3.
 37. Nadzieja w oczach dzieci, „Okólnik" 1 (1997), nr 10, s. 4-5.
 38. Z życia Ośrodka - To już było, „Okólnik" 1 (1997), nr 10, s. 7-8.
 39. Ogłoszenia, „Okólnik" 1 (1997), nr 10, s. 8-9.
 40. Czas oczekiwania i nadziei, „Okólnik" 2 (1997), nr 11, s. 1.
 41. Minione wydarzenia, „Okólnik" 2 (1997), nr 11, s. 2-3.
 42. Sprawy bieżące - ważne wydarzenia z życia KSM, „Okólnik" 2 (1997), nr 11 s. 3-7.
 43. Umocnieni w nowe Tysiąclecie, „Okólnik" 3 (1997), nr 12, s. 1.
 44. Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, „Okólnik" 3 (1997), nr l s. 1-2.
 45. Minione wydarzenia, „Okólnik" 3 (1997), nr 12, s. 2-4.
 46. Zjazd Prezesów, „Okólnik" 3 (1997), nr 12, s. 4.
 47. Zlot młodzieży - sierpień `97, „Okólnik" 3 (1997), nr 12, s. 4 - 5.
 48. Duchowość kandydata, „Okólnik" 3 (1997), nr 12, s. 5.
 49. WZPS a KSM, „Okólnik" 3 (1997), nr 12, s. 5-6.
 50. Dni maryjnej refleksji, „Okólnik" 4 (1997), nr 13, s. l.
 51. Duchowość maryjna Św. Stanisława Kostki, „Okólnik" 4 (1997), nr 13, s. 1-2.
 52. Minione wydarzenia, „Okólnik" 4 (1997), nr 13, s. 2-3.
 53. IV Zjazd Młodzieży KSM, „Okólnik" 4 (1997), nr 13, s. 5-6.
 54. Osiedla zadumy i milczenia, „Okólnik" 5 (1997), nr 14, s. 1.
 55. Adwent czasem przygotowania i nadziei, „Okólnik" 5 (1997), nr 14, s. 1-2.
 56. Minione wydarzenia, „Okólnik" 5 (1997), nr 14, s. 2 - 3.
 57. Spotkanie XX. Koordynatorów, „Okólnik" 5 (1997), nr 14, s. 5.
 58. Sprawy bieżące - ważne wydarzenia z życia KSM, „Okólnik" 5 (1997), nr 14, s. 6-9.
 59. Zamyślenia adwentowe, „Okólnik" 6 (1997), nr 15, s. 1.
 60. Bóg się rodzi moc truchleje..., „Okólnik" 6 (1997), nr 15, s. 1-2.
 61. Rekolekcje przed przyrzeczeniem, „Okólnik" 6 (1997), nr 15, s. 2-3.
 62. Szkolenie pedagogiczne, „Okólnik" 6 (1997), nr 15, s. 6.
 63. Akcja „Święta dla dzieci", „Okólnik" 6 (1997), nr 15, s. 6-7.
 64. Szkolenie dla liderów. Planowanie, organizacja i zarządzanie, „Okólnik" 6 (1997), nr 15, s. 7.
 65. Najbliższe wydarzenia, „Okólnik" 6 (1997), nr 15, s. 8.
 66. Z wydarzeń Ośrodka KSM, „Okólnik" 6 (1997), nr 15, s. 8.
 67. Maryja jest naszą Matką, „Okólnik" 2 (1998), nr 17, s. 1.
 68. Otwórz me oczy, „Okólnik" 2 (1998), nr 17, s. 2 - 3.
 69. Kurs Filipa, „Okólnik" 2 (1998), nr 17, s. 3 - 4.
 70. Sprawy bieżące - ważne wydarzenia z życia KSM, „Okólnik" 2 (1998), nr 17, s. 7 - 9.
 71. Serce Jezusa pełne miłości, „Okólnik" 3 (1998), nr 18, s. 1.
 72. Adwent - czas przygotowania, „Okólnik" 1 (1999), nr 19, s. 1.
 73. Czas wzrastania - rekolekcje adwentowe, „Okólnik" 1 (1999), nr 19, s. 1 - 2.
 74. Boże Narodzenie, „Okólnik" 1 (1999), nr 19, s. 2.
 75. Spotkanie Krajowej Rady KSM, „Okólnik" 1 (1999), nr 19, s. 4 - 5.
 76. Kierunki formacji na rok 1999, „Okólnik" 1 (1999), nr 19, s. 5 - 6.
 77. Sprawy bieżące - ważne wydarzenia z życia KSM, „Okólnik" 1 (1999), nr 19, s. 6 - 9.

E. Autorski program studiów

 1. Szkoła Liderów dla młodzieży szkół średnich z przygotowaniem do pracy w organizacjach pozarządowych. Dubiecko 1995.
 2. Program nauczania pięcioletniego Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Sandomierzu. Sandomierz 1999.
 3. Program nauczania czteroletnich studiów zawodowych licencjackich o kierunku „teologia" w Instytucie Teologicznym im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. Sandomierz 2000.
 4. Program nauczania trzyletnich studiów zawodowych licencjackich Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu. Sandomierz 2001.
 5. Marketing i Zarządzanie (sektor organizacji pozarządowych). Sandomierz 2003
 6. Program trzyletnich Podyplomowych Studiów Pastoralno - Katechetycznych w Sandomierzu. Sandomierz 2004
 7. Program trzyletnich studiów zawodowych licencjackich o kierunku „Nauki o rodzinie" przy Instytucie Teologicznym im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. Sandomierz 2006
 8. Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie finansami" - dla księży i sióstr zakonnych. Sandomierz 2006.
 9. Program wykładu: „Pedagogika katolicka" - dla studentów V roku Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Sandomierz 2006.
 10. Program zajęć dydaktycznych -„Pedagogika społeczna" dla studentów pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Kul w Stalowej Woli. Stalowa Wola 2006.
 11. Program zajęć dydaktycznych „Teoria pedagogiki" dla studentów pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Kul w Stalowej Woli. Stalowa Wola 2006.
 12. Program autorski. Specjalizacja - pedagogika katolicka. Stalowa Wola 2007
 13. Kryminologia. Program studiów I i II stopnia. Stalowa Wola 2010. Program zawiera wykaz i opis przedmiotów, formy zaliczeń, opis celów kształcenia i charakterystyka sylwetki absolwenta, opis ćwiczeń.
 14. „Etykieta dyplomatyczna”. Zajęcia: konwersatorium. Kierunek studiów: prawo. WZPiNoG Stalowa Wola.
 15. „Prawo a moralność”. Zajęcia: fakultet. Kierunek studiów: prawo. WZPiNoG Stalowa Wola.
 16. „Etyka w gospodarce”. Zajęcia: wykład. Kierunek studiów: ekonomia. WZPiNoG Stalowa Wola.

F. Artykuły publikowane za granicą

 1. Sytuacja Kościoła w okresie średniowiecza w Europie. [w:] Quo vadis? Polska Parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Budapeszcie. Budapeszt 2004/I, nr 3, ss.19-21.
 2. Komunikacja interpersonalna. Rodzaje i jego odmiany - [w:] Disputationes scientificae, Słowacja, 2006
 3. Funkcje komunikacji niewerbalnej w kontaktach interpersonalnych - [w:] Disputationes scientificae, Słowacja 2006
 4. Etapy życia rodzinnego - kontakt między pokoleniami - [w:] Disputationes scientificae, Sło-wacja, 2006
 5. Podstawy psychologiczno-pedagogiczne w okresie dorastania - [w:] Disputationes scientificae, Słowacja 2006
 6. Benedykt XVI - kontynuator wychowania w duchu pokoju i pojednania. [w:] Disputationes scientificae, Słowacja, 2006
 7. Autorytet nauczyciela. Mieć czy być? [w:] „Informatyczno-telekomunikacyjne technologie w oświacie: doświadczenia, problemy, perspektywy". Lwów 2006 ss. 38-43, Ukraina
 8. „Specyfika europejskiego nauczyciela XXI wieku". [w:] . Teoretyczne i metodyczne zasady pedagogicznej oświaty: mistrzostwo pedagogiczne, twórczość, technologia. Kijów 2007, ss. 50-61.
 9. Gry komputerowe jako forma pedagogii dzieci i młodzieży. Zagrożenia i szanse. [w:] Informacyjno telekomunikacyjno techniczny i współczesnej oświaty: doświadczenia, problemy, perspektywy. Lwów 2009, s.13-23.ISBN 966-665-544-1.
 10. Rodzina jako naturalne środowisko kształtowania osobowości młodego człowieka. Winnica  2009.
 11. Rodzina jako naturalne środowisko kształtowania osobowości młodego człowieka, [w:] Professional Development of Personality: problems and perspectives. Materiały z międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji. Chmielnicki 22-24 września 2009 roku., ss. 36-47.
 12. Budowniczy mądrości na miarę XXI wieku [w:] Poświęcenie oznaką talentu. I.A. Ziaziuna (red.). Kijów 2009, ss.67-69. ISBN 978-966-2184-02-0
 13. Szerkesztői előszó. [w:] „Katolikus Pedagógia” nr 1 (1/2010) július-december, ss. 10-13. ISSN 2080-6191.
 14. Keresztény szellemiségű kultúrát teremteni az iskolában. [w:] „Katolikus Pedagógia” nr 1 (1/2010) július-december, ss. 110-123. ISSN 2080-6191.
 15. Szerkesztőségi előszó [w:] „Katolikus Pedagógia” nr 1 (1/2010) július-december, ss. 7-9. ISSN 2080-6191.
 16. A szülők hatása a fiatalok szemléletmódjának kialakulására [w:] „Katolikus Pedagógia” nr 1 (1/2010) július-december, ss. 163-186. ISSN 2080-6191.
 17. Keresztény szellemiségű kultúrát teremteni az iskolában [w:] „Katolikus Pedagógia” nr 1 (1/2010) július-december, ss. 222-234. ISSN 2080-6191.
 18. Naptár [w:] „Katolikus Pedagógia” nr 1 (1/2010) július-december, ss. 390-396. ISSN 2080-6191.
 19. Szerkesztőségi előszó. [w:] „Katolikus Pedagógia” nr 2 (1/2011) július-december, ss.390-396. ISSN 2080-6191.
 20. A tekintély szerepe a fiatal nemzedék nevelésében. [w:] „Katolikus Pedagógia” nr 2 (1/2011) július-december, ss.59-68. ISSN 2080-6191.
 21. A Megélt Szeretet – A II. János Pál életével írott ötödik Evangélium. Az ökumenikus dialógus II. János Pál tanításában. [w:] „Katolikus Pedagógia” nr 2 (1/2011) július-december, ss.69-77. ISSN 2080-6191.
 22. Pedagogika katolicka jako nowa propozycja edukacyjna XXI wieku. [w:] Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку XXI століття”. Wasylij Kremień (red.). Черкаси-Київ 2011, ss. 133-141. ISBN978-966-493-313-8.
 23. Miłość przeżywana – piąta Ewangelia napisana życiem Ojca Świętego Jana Pawła II. [w:] „Quo vadis?” Budapeszt, 2011/11, nr 32, ss.19-27.
 24. Autorytet rodziców warunkiem pedagogii. [w:] „Porównania - procesyjna - pedagogika” 2:2011, s.157-167. Kijów-Chmielnicki. ISSN 17801-6651P.
 25. Pedagogika katolicka drogą budowy „Europy Karpat”. [w:] Nowoczesne informacyjne technologie ta innowacyjne metodyki nauczania w wyszkolenie fachowców: metodologia, teoria, doświadczenie, problemy. Kijów – Winnica 2012, ss.59-64. ISBN 978-966-2337-01-3.
 26. Koncepcja pedagoga u podstaw wychowania katolickiego. [w:]  Słowacja (w druku)
 27. Przemoc domowa jako problem społeczny. [w:] praca socjalna (Słowacja) (w druku)
 28. Samokształcenie pedagogów a efektywność pracy. [w:] Lwów – Ukraina (w druku)

Skrypty do prowadzenia zajęć:

 1. Specjalizacja – Pedagogika katolicka. Program studiów. Stalowa Wola: wyd. Wydział Zamiejscowy  Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 2007.
 2. Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie finansami” – dla księży i sióstr zakonnych, 2006.
 3. Program zajęć dydaktycznych –„Pedagogika społeczna” dla studentów pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Kul w Stalowej Woli. Stalowa Wola ,2006.
 4. Program zajęć dydaktycznych „Teoria pedagogiki” dla studentów pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Kul w Stalowej Woli. Stalowa Wola ,2006.
 5. Wychowanie prewencyjne. Program dla studentów pedagogiki. Stalowa Wola: wyd. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli,2005.
 6. Metodyka pisania prac naukowych (licencjackich i magisterskich). . Sandomierz: wyd. Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, 2001.
 7. Program nauczania trzyletnich studiów zawodowych licencjackich Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu. Sandomierz 2001.
 8. Program nauczania czteroletnich studiów zawodowych licencjackich o kierunku „teologia” w Instytucie Teologicznym im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. Sandomierz ,2000.
 9. Program dla słuchaczy pięcioletniego Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Sandomierzu.  Sandomierz, 1999.
 10. Duchowość kandydata KSM. Podręcznik metodyczno-formacyjny dla członków KSM. wyd.  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.  Przemyśl 1997.
 11. Program dla szkoły liderów z przygotowaniem do pracy w organizacjach pozarządowych.  Dubiecko, 1995.
 12. Psychologia rozwojowa dzieci młodzieży. Program dla studentów drugiego roku studiów teologii. wyd. Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu. Przemyśl, 1994.
 13. Pedagogika rodziny. Program dla studentów teologii i pedagogiki. Przemyśl: wyd. Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu, 2004.
 14. Bibliografia katechetyczna 1945-1990. Przemyśl: wyd. Wydawnictwo Towarzystwa Salezjańskiego,1993. 
 15. Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie finansami” – dla księży i sióstr zakonnych. Sandomierz 2006.
 16. Program zajęć dydaktycznych – „Pedagogika społeczna” dla studentów pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Stalowa Wola 2006.
 17. Program zajęć dydaktycznych „Teoria pedagogiki” dla studentów pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Stalowa Wola 2006.
 18. Specjalizacja – Pedagogika katolicka. Program studiów. Stalowa Wola: wyd. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Stalowa Wola 2007.
 19. Cykl wykładów: Etykieta dyplomatyczna (multimedialne) - dla studentów prawa WZPiNoG KUL w Stalowej Woli.
 20. Cykl wykładów: Etykieta w gospodarce - dla studentów ekonomii WZPiNoG KUL w Stalowej Woli.
 21. Cykl wykładów: Etyka w prawie (multimedialne) – dla studentów prawa WZPiNoG KUL w Stalowej Woli.

 

Konferencje naukowe:

 

Czynny udział w konferencjach zagranicznych:

 1. Autorytet nauczyciela w świetle światowych doświadczeń europejskiej literatury. Wykład wygłoszony na Winnickim Wojewódzkim Instytucie Podyplomowej Oświaty Pedagogicznych Pracowników.  Winnica, 08.11.2007,Ukraina.
 2. The basic social rules.  Wykład wygłoszony podczas pobytu na Filozofická Fakulta v Katolicka univerzita w Ružomberku w ramach programu Erasmus w dniach 25-30 listopada 2007 roku Slovensko.
 3. The Christian vision of human being in society. Wykład wygłoszony podczas pobytu na Filozofická Fakulta v Katolicka univerzita w Ružomberku w ramach programu Erasmus w dniach 25-30 listopada 2007 , Slovensko.
 4. The Bible’s dimension of Catholic social teaching.Wykład wygłoszony podczas pobytu na Filozofická Fakulta v Katolicka univerzita w Ružomberku w ramach programu Erasmus w dniach 25-30 listopada 2007 , Slovensko.
 5. A vision of social matters from The Church Fathers’ perspective.Wykład wygłoszony podczas pobytu na Filozofická Fakulta v Katolicka univerzita w Ružomberku w ramach programu Erasmus w dniach 25-30 listopada 2007,Slovensko.
 6. Youths with regard to contemporary challenges and pedagogical tasks. Wykład wygłoszony podczas pobytu na Filozofická Fakulta v Katolicka univerzita w Ružomberku w ramach programu Erasmus w dniach 25-30 listopada 2007, Slovensko.
 7. Didactic rules of educating. Wykład wygłoszony podczas pobytu na Filozofická Fakulta v Katolicka univerzita w Ružomberku w ramach programu Erasmus w dniach 25-30 listopada 2007, Slovensko.
 8. Catholic Pedagogy as a new challenge for education.Wykład wygłoszony podczas pobytu na Filozofická Fakulta v Katolicka univerzita w Ružomberku w ramach programu Erasmus w dniach 25-30 listopada 2007,Slovensko.
 9. Obraz autorytetu nauczyciela w wybranych krajach Europy. Wykład wygłoszony podczas konferencji międzynarodowej. Chorwacja 29-30.06.2009 roku.
 10. Internet nowa formą kształcenia i wychowania. Wykład wygłoszony podczas II Międzynarodowej Naukowo - Praktycznej Konferencji organizowanej przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Akademię Pedagogicznych Nauk Ukrainy i Lwowski Narodowy Uniwersytet we Lwowie. Lwów 5-7 października 2009 roku.
 11. Wartość i znaczenie internetu jako formy edukacyjnej i pedagogii w procesie formacyjnym młodego człowieka. Wykład wygłoszony na V Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencja zorganizowanej przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy i Chmielnicki Narodowy Uniwersytet. Chmielnicki 22-24 października 2009.
 12. Miłość przeżywana – „Piąta ewangelia” napisana życiem Jana Pawła II”. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Budapeszcie na temat: „Dialog paradygmatem ekumenizmu w nauczaniu Jana Pawła II. Budapeszt 15.04.2011.
 13. Pedagogika katolicka jako nowa propozycja edukacyjna w XXI wieku. Referat wygłoszony w Czerkasach (Ukraina) podczas Międzynarodowej Konferencji nt. „Rozwój pedagogicznych nauk na Ukrainie i w Polsce na początku XXI wieku” w dniach 23-25 maja 2011 roku.
 14. Koncepcja pedagoga u podstaw wychowania katolickiego. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Lewoczy na temat: „Dialóg ako cesta spolužitia”. Levoča 07.10.2011. 
 15. Pedagogika katolicka drogą budowy „Europy Karpat”. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Winnicy (Ukraina) nt. „Nowoczesne informacyjne technologie ta innowacyjne metodyki nauczania w wyszkolenie fachowców: metodologia, teoria, doświadczenie, problemy”. Kijów – Winnica 14-16.05.2012.
 16. Jan Paweł II orędownikiem wychowania katolickiego. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Presovie (Słowacja) nt. „Wkład Jana Pawła II w pedagogikę katolicka”. Presov 13-15.07.2012.
 17. Pedagogika katolicka wyzwania, oczekiwania, perspektywy. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Vac (Węgry) nt. „Jan Paweł II orędownikiem w kształtowaniu pedagogiki katolickiej”. Vac 23-25.07.2012.
 18. Przemoc domowa jako problem społeczny. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Ružomberku (Słowacja) nt. „Európske a svetové kontexty chudoby v období sociálnych a demografických premien spoločnosti. Ružomberok 04-05.09.2012.
 19. Samokształcenie pedagogów a efektywność pracy. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji we Lwowie (Ukraina) nt. „Третя міжнародна науково-практична конференція. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи”. Lwów 12-14.11.2012.

 

Czynny udział w konferencjach krajowych

 1. Etyka w zarządzaniu i ekonomii. Aspekty moralne wynikające z Katolickiej Nauki Społecznej, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Nowoczesne techniki informatyczne w zarządzaniu nieruchomościami w Unii Europejskiej, organizator Instytutt Ekonomii Wydziału zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, pod patronatem Prezydenta RP, Stalowa Wola 27.10.2007. 
 2. Badania empiryczne w szkolnictwie wyższym, wykład wygłoszony na Konferencji nt. Europejski sondaż społeczny (Runda 2) Polska w Europie. Organizator Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa 13.12.2005 r.
 3. Duszpasterstwo katechetyczne w szkołach średnich, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Katecheza dziś, zorganizowanej przez Instytut tep;pgiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w dniu 20.04.2002 roku w Sandomierzu.
 4. Święty Krzyż – miejscem historii, kultu i cierpienia, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Polska - Węgry. Wspólne dziedzictwo. Historia obu Narodów, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu i Centrum Współpracy Polsko-Węgierskiej w Sandomierzu w dniu 10-11.09.2005 roku.
 5. Święta Kinga – Pani Sądecka, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Aktualność Św. Kingi w dzisiejszych czasach, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w dniu 04.12.1999 roku w Sandomierzu.
 6. Komunikacja interpersonalna, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Komunikacja w katechezie, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w dniu. 26.04.2003 roku w Sandomierzu.
 7. Muzyka i śpiew w katechezie, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Muzyka i śpiew kościelny, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu w dniu  20.02.2002 roku.
 8. Obraz polskiej młodzieży, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Katecheza w ujęciu Jana Pawła II,  zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu w dniu 15.11.2003 roku.
 9. Kulturowy wymiar katechezy,  wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Młodzież – historia, teraźniejszość, przyszłość, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu w dniu 24.04.2004 roku.
 10. Nauczyciel jako podmiot wychowania, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Zagrożenia współczesnej rodziny wyzwaniem dla duszpasterstwa, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu w dniu 13.10.2004 roku.
 11. Święci w kształtowaniu Polski i Europy, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Nowe wyzwania wobec Europy, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu w dniu 10.02.2005 roku.
 12. Aksjologia w życiu pedagogicznym, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Wychowanie ku wartościom, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu w dniu 28.04.2006 roku.
 13. Autorytet nauczyciela i wychowawcy, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Renesansowy ideał chrześcijanina, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli w dniu 20.10.2005 roku.
 14. Potrzeba autorytetu nauczyciela, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Pedagogika katolicka jako wyzwanie dla współczesnych działań wychowawczych, zorganizowanej przez Akademicką Radę Pedagogów Katolickich w Sandomierzu w dniu 20.09.2006 roku.
 15. O nową szkołę katolicką, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła, zorganizowanej przez Instytut Pastoralno-Katechetyczny KUL w Lublinie w dniu 20.05.2005 roku. 
 16. Czynniki kształtujące autorytet wychowawcy – nauczyciela, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Szukałem Was…”, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu w dniu 01.04.2006 roku.
 17. Rola autorytetu w procesie kształcenia i wychowania, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt.Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zdobytych za granicą w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny w Sandomierzu w dniu 19.10.2005 roku.
 18. Oddziaływanie średniowiecznych świętych węgierskich w życiu Kościoła w Polsce, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Cmentarze trwalsze od granic, zorganizowanej przez Urząd Miasta w Sandomierzu wraz z centrum Współpracy Polsko – Węgierskiej w Sandomierzu w dniu 29.11.2003 roku.
 19. Ku wychowaniu katolickiemu, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Pedagogika katolicka – szansą na współczesne czasy, zorganizowanej przez Akademicką Radę Pedagogów Katolickich w Sandomierzu w dniu 25.11.2006 roku.
 20. Potrzeba szkolnictwa katolickiego, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogicznego, Wydziału zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli w dniu 19.03.2007 roku.
 21. Budujcie cywilizację miłości, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Miłość jako fundament i cel działalności edukacyjnej w perspektywie przemian cywilizacyjnych i kulturowych, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki, Wydziału zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli w dniu 16-18.10.2007 roku.
 22. Specyfika „Europejskiego nauczyciela” XXI wieku, wykład wygłoszony na Konferencji Naukowej nt. Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Wydział Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Oddział Łódzki Polskiej Akademii Nauk w dniu 19-20.11.2007 roku.
 23. Wartości szansą na integralne wychowanie współczesnego pokolenia. II Międzynarodowa Konferencja: Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. Łódź 19–21 listopad 2009 roku.
 24. Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej rodziny. II Międzynarodowa Konferencja: Rodzina wobec współczesnych wyzwań. Stalowa Wola 17 grudnia 2009 roku. Organizator: Katedra Prawa Prywatnego Instytutu Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.
 25. Wychowanie przez cierpienie. I Międzynarodowa Konferencja: „Człowiek – religia - zdrowie”. Szczecin 07-10 listopad 2010 roku.
 26. Wychowanie katolickie w rodzinie. III Międzynarodowa Konferencja: Wychowanie katolickie jako wyzwanie i zadanie na dziś i jutro. Stalowa Wola 16 grudnia 2010 roku. Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
 27. Tradycja a teraźniejszość. Sesja naukowa: „Od początku w duchu miłości”. Stalowa Wola 15.01.2011 roku. Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Samorząd Studencki Pro Bono Wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli.
 28. „Autorytet rodziców warunkiem pedagogii”. Konferencja naukowa: Wyzwania i oczekiwania wobec współczesnej rodziny. Stalowa Wola 15.12.2011. Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Studenci prawa Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli.
 29. „Pedagogika jako element integracji Europy Karpat”. Konferencja naukowa: „Europa Karpat”. Krasiczyn k. Przemyśla 25.02.2012. Organizator: Sejm RP.
 30. „Okultyzm – wyzwania i na dziś i jutro”. Konferencja naukowa: „Okultyzm jako niewierność fundamentalna”. Stalowa Wola 28.02.2012. Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Studenci prawa Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli
 31. „Pedagogia drogą ku odrodzeniu i prewencji”. Konferencja naukowa: „Dżuma XXI wieku”. Stalowa Wola 28.03.2012. Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej, Studenci prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.
 32. „Ku zrozumieniu wartości życia”. Konferencja naukowa: „Życie czy śmierć?”Stalowa Wola 19.04.2012. Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Studenci prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.
 33. „Wzrastać w mądrości i w wierze”. Konferencja naukowa: „Ku Latoroślom XXI wieku”. Stalowa Wola 09.05.2012. Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Studenci prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli i Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli.

 

Organizacja konferencji

 

Lp.

Temat

Miejsce

Data

1.      

Sympozjum nt. „Aktualność Św. Kingi w dzisiejszych czasach”

Sandomierz

04.12.1999

2.      

Sympozjum nt. „Sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego”

Sandomierz

27.10.2001

3.      

Spotkanie formacyjne dla kapłanów, oraz studentów i absolwentów Instytutu Teologicznego w Sandomierzu

Sandomierz

20.02.2002

4.      

Sympozjum nt. „Katecheza dziś”

Sandomierz

20.04.2002

5.      

Sympozjum nt. „Katechezy przed i po sakramentalne”

Sandomierz

21.10.2002

6.      

Sympozjum katechetyczne nt. „Komunikacja w katechezie”

Sandomierz

26.04.2003

7.      

Sympozjum międzynarodowe nt. „Wyzwania współczesnej kultury wobec człowieka wiary”

Sandomierz

25.10.2003

8.      

Sympozjum katechetyczne nt. „Katecheza w ujęciu Jana Pawła II”

Sandomierz

15.11.2003

9.      

Sympozjum katechetyczne nt. „Młodzież: historia, teraźniejszość, przyszłość”

Sandomierz

24.04.2004

10.  

Sesja naukowa nt. „Współczesne zagrożenia rodziny wyzwaniem dla duszpasterstwa”

Stalowa Wola

13.10.2004

11.  

„Katolicki Uniwersytet Lubelski - jego misja i zadania wobec współczesności”

Kazimierz Dln

7-8.01.2005

12.  

Sesja - „Nowe wyzwania wobec Europy. Polska-Anglia”.

Sandomierz

10.02.2005

13.  

Konferencja nt. „Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień”

Stalowa Wola

21.04.2005

14.  

Wykład otwarty prof. dr hab. Andrzeja Murzynowskiego „Zagadnienie prawdy w procesie prawnym”

Stalowa Wola

18.05.2005

15.  

Sympozjum nt. „Zagrożenia współczesnej rodziny”

Esztergom, Budapeszt

26-29.05.2005

16.  

Konferencja nt. „Katecheza o rodzinie w Polsce i na Węgrzech po Soborze Watykańskim II”

Esztergom

27.05.2005

17.  

Konferencja: „Św. Cyryl i Metody współpatronami Europy”.

Sandomierz

02.06.2005

18.  

Konferencja: „Polska - Węgry. Wspólne dziedzictwo. Historia obu Narodów”.

Sandomierz

10-11.09.2005

19.  

Konferencja: „Szanse rozwojowe jednostki KUL w Stalowej Woli”

Stalowa Wola

23.09.2005

20.  

 „Błogosławiony Wincenty Kadłubek Ojciec polskiej tożsamości narodowej”.

Sandomierz

08.10.2005

21.  

Konferencja: „Perspektywy rozwoju WZNoS KUL i wynikające z nich zadania”

Sandomierz

10.11.2005

22.  

Europa w świetle misji św. Cyryla i Metodego

Sandomierz

20.11.2005

23.  

Konferencja: „Pełne Twojej chwały niech będą moje usta”

Sandomierz

22.11.2005

24.  

Sesja międzynarodowa nt. „Europa dwóch płuc”

Sandomierz

14.02.2006

25.  

Sesja naukowa „Szukałem Was…”

Sandomierz

01.04.2006

26.  

Sesja naukowa „Wychowanie ku wartościom”

Sandomierz

28.04.2006

27.  

Pedagogika katolicka – szansą na współczesne czasy

Sandomierz

25.11.2006

28.  

Wokół pedagogiki katolickiej

Sandomierz

17.01.2007

29.  

Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła.

Stalowa Wola

19.03.2007

30.  

Pedagogika katolicka – szanse i wyzwania

Sandomierz

14.11.2007

31.  

Rodzina wobec współczesnych wyzwań.

Stalowa Wola

17.12.2009

32.  

Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki.

Stalowa Wola

15.12.2009

33. 

Rodzina wobec współczesnych wyzwań.

Stalowa Wola 

17.12.2009 

34. 

Wychowanie katolickie jako wyzwanie i zadanie na dziś i jutro

Stalowa Wola 

16.12.2010

35. 

„Świat na wyciągnięcie myśli”

Stalowa Wola 

12.01.2011 

36. 

Od początku w duchu miłości

Stalowa Wola 

15.01.2011 

37. 

Homo  online” szansa czy zagrożenie?

Stalowa Wola 

24.02.2011 

38. 

„Globalna wioska a media”. 

Stalowa Wola 

31.03.2011 

39 

„Ojcostwo wczoraj i dziś” 

Stalowa Wola 

06.04.2011 

40. 

„Wyzwania i oczekiwania wobec współczesnej rodziny” 

Stalowa Wola 

15.12.2011 

41.

„Okultyzm jako niewierność fundamentalna”

Stalowa Wola

28.02.2012

42.

„Dżuma XXI wieku”

Stalowa Wola

28.03.2012

43.

„Życie czy śmierć?”

Stalowa Wola

19.04.2012

44.

Ku „Latoroślom” XXI wieku

Stalowa Wola

09.05.2012

45.

„Wyzwania współczesnego państwa prawa - ochrona praworządności”

Stalowa Wola

23.05.2012

 

Współorganizator konferencji

 

Lp.

Temat

Miejsce

Data

1.

Sesja nt. „Muzyka i śpiew liturgiczny w wychowaniu wiary”

Sandomierz

20.11.2001

2.

Spotkanie formacyjne dla kapłanów Formatio permanens”, poświęcone tematyce „Duszpasterstwo młodzieży w parafiach”

Sandomierz

23.02.2002

3.

Akademia ku czci Św. Tomasza z Akwinu

Sandomierz

16.03.2002

4.

Spotkanie organistów diecezji sandomierskiej

Sandomierz

16.04.2002

5.

Sympozjum nt. „1000 lat chrześcijaństwa w Polsce i na Węgrzech”

Sandomierz

09.11.2002

6.

Spotkanie organistów diecezji sandomierskiej

Sandomierz

19.11.2002

7.

Sesja nt. „Chór z liturgii Mszy świętej”

Sandomierz

19.11.2002

8.

Spotkanie nt. „Polska – Unia Europejska. Korzyści i zagrożenia”

Sandomierz

22.03.2003

9.

Spotkanie organistowskie nt. „Kształcenie organistów diecezji sandomierskiej”

Sandomierz

06.05.2003

10.

Spotkanie organistów diecezji sandomierskiej nt. „Misja świeckich w Kościele”

Sandomierz

21.11.2003

11.

Sesja historyczna nt. „Cmentarze trwalsze od granic”

Sandomierz

29.11.2003

12.

Sympozjum organistowskie nt. „Znaczenie organów w liturgii”

Sandomierz

20.04.2004

13.

Sympozjum polsko – węgierskie nt. „Węgry – Polska. Wspólne dziedzictwo”

Sandomierz

10-11.05.2004

14.

Konferencja nt. „Projektów o dofinansowanie i systemów komputerowych dla jednostek oświatowych i gospodarczych”

Stalowa Wola

27.10.2004

15.

Diecezjalne spotkanie organistów z okazji Wspomnienia Świętej Cecylii Patronki Muzyki Kościelnej

Sandomierz

23.11.2004

16.

Sympozjum: „Kanoniści polscy ich zadania i obowiązki”

Sandomierz

7-9.09.2005

17.

Sesja naukowa – Odnowienie doktoratu Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka

Stalowa Wola

19.04.2006

18.

Pedagogika katolicka jako wyzwanie dla współczesnych działań wychowawczych

Ružomberok

29.11.2006

19.

Prawo rodzinne

Stalowa Wola

07.12.2006

20.

Budujcie cywilizację miłości

Stalowa Wola

16-18.10.2007

21.

Dialog paradygmatem ekumenizmu nauczaniu Jana Pawła II

Budapeszt - Węgry

15.04.2011

22.

Autorefleksja drogą do odkrywania wartości

Stalowa Wola

05.05.2011

 

 Recenzje:

 

a/ Prace habilitacyjne i doktorskie

 1. Recenzja rozprawy habilitacyjnej Barbary Kałdon nt. Efektivnosť práce školského pedagóga vo vzť ahu k drogovaniu študentov stredných škôl. Ružomberok 2006, dla Wydziału Pedagogicznego Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku  2006.
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej ks. Romana Bogusława Sieronia nt. Model krest’anskej výchovy podl’a sv. Pavla Apoštola. Ružomberok 2006, dla Wydziału Pedagogicznego Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku  2006.
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej ks. Jerzego Dąbka nt. Rodina ako podmet kresťanskej výchovy detimládeže. Ružomberok 2006, dla Wydziału Pedagogicznego Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku  2006.
 4. Recenzja rozprawy doktorskiej Ewy Sęk nt. Výchova mládeže na príklade Katolíckeho Kultúrneho Domu "Arka" Svätej Kráľovnej Hedvigy w Racławicach. Ružomberok 2006.
 5. Mgr. Teresa Nováková: Život a dielo kanonika Jozefa Vojtasa. Rużomberok 2009
 6. Mgr. Michal Loncko: Duchovná starostlivosť cirkvi o mládež po druhom Vatikánskom koncie. Rużomberok 2009.
 7. PaedDr. Marcel Šefčík: Vicarus Christi: Voľba a výber rímskych veľkňazov od Leva XIII. po Benedikta XVI. Rużomberok 2010.
 8. PaedDr. Eva Kyšeľová:Prínos školského vyučovania náboženstva pre človeka dnešnej doby”. Rużomberok 2010.
 9. PaedDr. Emília Bocková: Metodika tvorby a aplikácie vizuálnych prostriedkov v katechéze. Rużomberok 2010.
 10. Recenzja rozprawy doktorskiej: PhDr. Imrich Tóth. „Slovenská Katolícka Misia v Paríži 1953-2003”. Ružomberok 2010, ss. 193. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 11. Recenzja rozprawy doktorskiej: PaedDr. Mária Házyová. „Možnosti využitia informačných a komunikačných technológií v súčasnej katechéze”. Ružomberok 2010, ss. 140. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 12. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Svetlana Kravecová., „Adorácia ako prejav eucharistického kultu”. Ružomberok 2010, ss. 94. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 13. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr František Valášek., „Pracowné vyučovanie ako podpora integrácie žiakov špeciálnej základnej školy v príprave na trh práce”. Ružomberok 2011, ss. 188+18. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 14. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Petra Böhmova., „Intercommunio: možnosti a perspektívy”. Ružomberok 2011, ss.111. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 15. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Jana Pojezdalová., „Obsah a forma vyučovania náboženskej výchovy na Slovensku po roku 1989”. Ružomberok 22.VI.2011, ss.163+VIII. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.  
 16. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Fűlőp Andrásné Erdő Mária., „Mediálna kultúranové možnosti katolíckej výchovyvzdelávania“. Ružomberok 22.VI.2011, ss.173. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.   
 17. Recenzja rozprawy habilitacyjnej: dr Kapłun Andrzej., „Rozwój systemu kształcenia wykwalifikowanych pracowników w Bułgarii i Polsce na przełomie XIX – XX wieku“. Kijów 04.07.2011, [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011), styczeń-czerwiec, ss.384-386. 
 18. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Bożena Cioch., „Pedagogické napomáhanie subjektu pedagogiky na základe výskumuodbornej poradni súčasnej diagnózyrehabilitácie v Lubline”. Ružomberok 26.09.2011, ss.218. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 19. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Wacław Kędzior., „Model pedagogiki katolickiej alternatywą na postmodernistyczną pedagogikę laicką”. Ružomberok 26.09.2011, ss.223. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.   
 20. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Danka Maliniakova., „Duchovný a ľudseký rozmer Mons. Stefana Garaja”. Ružomberok 28.11.2011, ss.148. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 21. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Sylvia Kamenická., „Osobnosť Štefana Olosa ako kňaza a dirigenta”. Ružomberok 28.11.2011, ss.132. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 22. Recenzja rozprawy habilitacyjnej: Dr Alena Novotná, „Konceptuálne východiská sociálnej práce”. Ružomberok 13.12.2011, ss.119. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 23. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Ján Liška., „Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev na príklade farnosti Spišská Belá”. Ružomberok 14.12.2011, ss.106. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 24. Recenzja rozprawy habilitacyjnej: Dr Lýdia Leškova, „Sociálny kurátor pre deti a sociálna práca”. Ružomberok 23.05.2012, ss.202. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 25. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Anna Bednářikova. „Informačné a komunikačné technológie v náboženskej výchove deti mladšieho kolsko veku“. Ružomberok 2012, ss.92 +prílohy.
 26. Recenzja rozprawy habilitacyjnej: Dr Beáta Akimjaková, „Integrácia obsahu náboženskej výchovy do obsahu primárneho vzdelávania”. Ružomberok 20.06.2012, ss.213. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 27. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Martina Gregorová. „Hodnotenie žiakov v predmete náboženská výchova na štátnych školách “. Ružomberok 28.08.2012, ss.144+prílohy. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 28. Recenzja rozprawy doktorskiej: PaedDr. Marek Cimbala. „Profil katolíckeho učiteľa Pavla Čarnogurského“. Ružomberok 28.08.2012, ss.114+prílohy. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 29. Recenzja rozprawy doktorskiej: Mgr Martiny Orlovskej. „Formácía osobnosti katolíckeho vychováteľa v Českej Republike“. Ružomberok 28.08.2012, ss.196+prílohy. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 30. Recenzja rozprawy doktorskiej: Ing. Barbory Popracovej. „Environmentálna výchova vo vyučovaní náboženskej výchovy na 1. stupni základných škôl“. Ružomberok 28.08.2012, ss.114+prílohy. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.

 

b/ Recenzje publikacji książkowych i artykułów 

 1. Recenzja wydawnicza książki: Zarządzanie zaufaniem. Podręcznik. Red. Prof. Wiesław Grudzewski, Prof. Irena Hejduk, Prof. Monika Gasik, Prof. Anna Sankowska, Warszawa 2006, ss.270, dla wydawnictwa Instytutu Oorganizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2006.
 2. Recenzja książki Stefana Możdżenia nt. Historia wychowania. T.1-3. Sandomierz 2007, T.1. ss.431; T.2. ss.397; t.3.ss.275. ISBN 83-7300-479-3. Sandomierz 2007 [w:] Pedagogika katolicka nr 1a (1a/2007) numer specjalny, s.283. ISSN 1898-3685.
 3. Recenzja książki Janusza Tarnowskiego pt. Żaby i ryby głosu nie mają. Warszawa 2002, ss. 212.
 4. Recenzja wydawnicza książki Bogusława Romana Sieronia, Model wychowania chrześcijańskiego według Swiętego Pawła Apostoła. ISBN 978-83-7300-870-0. Sandomierz 2007, ss.182. [w:] Pedagogika katolicka nr 1a (1a/2007) numer specjalny, s.280. ISSN 1898-3685.
 5. Recenzja wydawnicza książki Sęk Ewy, Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży, Stalowa Wola 2007, ss. 117. (recenzja w druku)
 6. Recenzja wydawnicza książki Jerzego Króla pt. Pedagogika. Nawrócenia i wychowania w nauczaniu Jana Pawła II.  Sandomierz 2007, ss.236. [w:] „Studia scientificio facultatis Paedagogicae” – ISSN 1336-2232. Słowacja (recenzja w druku).
 7. Recenzja wydawnicza książki Romana Bogusława Sieronia, Apostolat biblijny we współczesnej rodzinie. Sandomierz 2007 (książka w druku).
 8. Recenzja pracy. Autor: Knutel Anna. Wychowawcza rola rodziny w nauczaniu Jana Pawła II.  Stalowa Wola 2007, ss.166.
 9. Recenzja wydawnicza. Autor: Ejdys Joanna, Lulewicz Agata. Międzynarodowy standard  SA 8000 jako instrument społecznej odpowiedzialności biznesu. [w:] „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa”. Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.  Warszawa– (numer czasopisma w trakcie druku). ISSN 0860-6846.
 10. Recenzja wydawnicza publikacji książkowej. Autor: Bielawny Krzysztof. Mała Ojczyna - Mojtyny (Moythienen). Historia mazurskiej wioski. Olsztyn 2006.    ISBN 978 -83-88348-57-0.
 11. Recenzja artykułu. Autor: Bielawny Krzysztof. Przejmowanie kościoiłów ewangelickich przez ludnośc katolicką na terenie diecezji warmińskiej w latach 1945-1946. [w:] Forum Teologiczne, t.VIII, 2007 s.111-120. ISSN 1641 – 1196.
 12. Recenzja wydawnicza książki: Autor: Bogdan Więckiewicz (red.). Tolerancja i jej oblicza. Stalowa Wola 2008.
 13. Recenzja wydawnicza książki. Autor: Krzysztof Bielawny. Dzieje parafii św. Brunona w Bartoszycach w XIX i XX wieku. Olsztyn 2008.
 14. Recenzja wydawnicza książki: Autor: Justyna Truskolaska (red.). Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi. Stalowa Wola 2009, ss. 278.
 15. Recenzja wydawnicza książki: Autor: Marek Klimek (red.). Dokąd zmierza pomoc społeczna? Perspektywy rozwoju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Stalowa Wola 2009, ss. 414.
 16. Recenzja wydawnicza publikacji książkowej: Autor: Anna Witkowska-Paleń, Justyna Maciaszek. Kobieta we współczesnym społeczeństwie. Stalowa Wola 2010, ss.780. ISBN 978 -83-61307-29-7.
 17. Recenzja artykułu: Autor: Jacek Szostak, Charakterystyka wypalenia zawodowego menedżerów. [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” Nr 5/2010. ISSN 0860-6846.
 18. Recenzja artykułu: Autor: Agnieszka Buś - Bidas, Wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez projekty unijne na przykładzie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” Nr 5/2010. ISSN 0860-6846.
 19. Recenzja artykułu: Autor: Krzysztof Łysik, Zróżnicowanie kulturowe współczesnych organizacji. Nowe wyzwania dla zarządzania. [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” Nr 5/2010. ISSN 0860-6846.
 20. Recenzja artykułu: Autor: Anna Wziątek-Staśko, Problem motywowania ludzi do pracy w trzecim sektorze na przykładzie organizacji pozarządowej „Caritas Polska”. [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” Nr 5/2010. ISSN 0860-6846.
 21. Recenzja wydawnicza książki: Autor: pod. red. Krzysztof Przybycień. „Wybrane problemy współczesnej edukacji”. Ružomberok 2010, ss. 210. ISBN 978-80-8084-648-0. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss. 364-367. ISSN 1898-3685., oraz [w:]  „Pedagogia Ojcostwa“ nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss. 384-387. ISSN 2082-3487.
 22. Recenzja wydawnicza książki: Autor: Andrzej Kapłun Andrzej. „Rozwój systemu kształcenia wykwalifikowanych pracowników w Bułgarii i Polsce na przełomie XIX-XX wieku”. Kijów 2011. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss. 368-370. ISSN 1898-3685.
 23. Recenzja wydawnicza książki: „Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti“ pod red. Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD, PhDr. Alena Novotná, PhD., Ružomberok 2011, ss. 393. [w:] „Pedagogia Ojcostwa“ nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss. 388-389. ISSN 2082-3487.
 24. Recenzja artykułu: „Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny”. Dr Paweł Bucoń. [w:] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” nr 14(1/2011) styczeń-luty-marzec., ss.
 25. Recenzja artykułu: „Ochrona praw dziecka w systemie prawa międzynarodowego XX wieku”. Dr Marek Klimek. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 8(1/2011) styczeń-czerwiec, ss.116-127. ISSN 1898-3685.
 26. Recenzja artykułu: „Wyznanie wiary ks. Janusza St. Pasierba”. Mgr Krzysztof Kranicki. [w:] „Studia Warmińskie”, nr   ss. ISSN
 27. Recenzja artykułu: „Wybrane strategie edukacyjne „Katechizmu Kościoła Katolickiego” a podmiotowość odbiorcy”. Dr Anna Różyło. [w:] „Disputationes Scientificae”, R. XI, nr 4:2011, ss.20-39. ISSN 1335-9185.
 28. Recenzja artykułu: „Teaching to peace in Karol Wojtyła – Jon Paul II normative IR theory” - „Wychowanie jako warunek pokoju w normatywnej teorii stosunków międzynarodowych Karola Wojtyły - Jana Pawła II”. Dr Arkadiusz Modrzejewski. [w:] „Disputationes Scientificae”, R. XI, nr 4:2011, ss.130-144. ISSN 1335-9185.
 29. Recenzja książki „Sociálna práca, manažmentekonómia - výzvyobdobí ekonomickej krízy“ pod redakcją prof. ThDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD, doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD, doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. Ružomberok 2011, ss. 363. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 9 )2/2011) lipiec-grudzień, ss. ISSN 1898-3685.
 30. Recenzja artykułu: „Okazanie jako czynność procesowo – kryminalistyczna - Identification parade as procedural act in criminal proceedings” - Dr Paweł Bucoń, mgr Marta Starobrat.
 31. Recenzja artykułu: „Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Legal ethics in judicial practice”. Dr Paweł Bucoń.
 32. Recenzja publikacji: „Wybrane problemy współczesnej edukacji” - dr Krzysztof Przybycień, Ružomberok 2011. [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, Nr 2, (2/2012) lipiec-grudzień, ss.384-387.
 33. Recenzja artykułu: „Ambiente dell'educazione dell'uomo e vari mezzi educativi secondo Jacek Woroniecki OP”. Dr Zdzisława Kobylińska. [w:] Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, Nr   ss.
 34. Recenzja publikacji: “Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti“ - dr Lýda Leškova, Ružomberok 2011. [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, Nr 2, (2/2012) lipiec-grudzień, ss.388-389.
 35. Recenzja publikacji: „Publicznoprawne instrumenty kształtowania towarowego obrotu elektronicznego“ - dr Żak Dariusz, Stalowa Wola 2012. ss.350. ISBN 978-83-935230-0-9.
 36. Recenzja publikacji: „Problemy mieszkańców wsi w kontekście integracji z UE“ - dr Jacek Janiszewski, Stalowa Wola 2012, ss.211. ISBN 978-83-935230-5-4.
 37. Recenzja publikacji: „Przewodnik socjologiczny“ - dr Jacek Janiszewski, Stalowa Wola 2012, ss.113. ISBN 978-83-935230-6-1.
 38. Recenzja artykułu: „Etyka - komu potrzebne? O konieczności dyskursu etycznego w organizacjach”. Autor: dr Ewa Hope [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”.
 39. Recenzja publikacji pod red. Prof. N. Nyczkało. Praca socjalna cz.1. [w:] „Pedagogika Katolicka” nr 10 (1/2012) styczeń-czerwiec, ss.211-213. ISSN 1898-3685.
 40. Recenzja publikacji: „Ochrona danych osobowych“ - dr Dariusz Żak, Stalowa Wola 2012, ss.148. ISBN 978-83-935230-4-7.

 

Promotor prac doktorskich:

 1. Król Jerzy Marek., Jan Paweł II wychowawcą przełomu II i III tysiąclecia. Ružomberok 2006, ss.179
 2. Sęk Ewa., Wychowanie młodzieży na przykładzie Katolickiego Domu Kultury „Arka” imienia Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Ružomberok 2007, ss.210
 3. Sieroń Roman Bogusław., Model wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła. Ružomberok 2007, ss.187.
 4. Dąbek Jerzy., Rodzina jako podmiot wychowania chrześcijańskiego dzieci i młodzieży, Ružomberok 2007, ss.171.
 5. Berkowicz Piotr., Misyjność posługi Jana Pawła II drogą do wychowania katolickiego młodzieży. Ružomberok 2007, ss.192.
 6. Janiec Roman., Katolicki wymiar wychowania młodzieży w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II. Ružomberok 2007, ss.197.
 7. Imrich Tóth, Slovenská Katolícka Misia v Paríži 1953-2003, Ružomberok 2010, ss. 193.
 8. Fűlőp Andrásné Erdő Mária., Mediálna kultúranové možnosti katolíckej výchovy a vzdelávania. Ružomberok 2011, ss.197.
 9. Cioch Bożena., Model wsparcia podmiotów pedagogii dziecka z niepełnosprawnością na przykładzie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie. Ružomberok 2011, ss.218.
 10. Kędzior Wacław., Model pedagogiki katolickiej alternatywą na postmodernistyczną pedagogikę laicką. Ružomberok 2011, ss.223.

 

Członkostwo w Radach Naukowych:

 1. Członek Komitetu Redakcyjnego Miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa„. Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, od 2005 roku - nadal. ISSN 0860-6846.
 2. Członek Rady Naukowej czasopisma „Studia scientificio facultatis Paedagogicae” w sekcji „Pedagogika ogólna” – ISSN 1336-2232. Słowacja.
 3. Członek Rady Naukowej czasopisma „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”. Wyd. Instytut Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. ISSN 1898-2166.
 4. Członek Rady Naukowej czasopisma „Społeczeństwo i Rodzina”. Wyd: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. ISSN 1734-6614.
 5. Redaktor Naczelny czasopisma „Pedagogika Katolicka” – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli – od 2007 roku. ISSN 1896-3685.
 6. Członek Rady Naukowej czasopisma Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego imienia Wasyla Stefanyka „Modelowanie gospodarki regionalne”.  Nr 01-08/1297 z dnia 30.11.2007 roku.
 7. Redaktor Naczelny czasopisma: „Pedagogika Katolicka” – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli – od 2007 roku. ISSN 1896-3685.
 8. Redaktor Naczelny czasopisma: „Pedagogia Ojcostwa” – Katedra Pedagogiki Katolickiej, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli – od 2010 roku. ISSN 2082-3487.
 9. Redaktor Naczelny czasopisma: „Katolikus Pedagógia” – Katedra Pedagogiki Katolickiej, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli – od 2010 roku. ISSN 2080-6191. Węgry.
 10. Członek Rady Naukowej czasopisma: „Tarnowskie Studia Historyczne”. Rocznik Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tarnów 2010. ISSN 2080-6906.

Prace w Komisjach:

 1. Członek Komisji Doktorskiej: Król Jerzy Marek., Jan Paweł II wychowawcą przełomu II i III tysiąclecia. Ružomberok 2006, ss.179
 2. Członek Komisji Doktorskiej: Sęk Ewa., Wychowanie młodzieży na przykładzie Katolickiego Domu Kultury „Arka” imienia Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach. Ružomberok 2007, ss.210
 3. Członek Komisji Doktorskiej: Sieroń Roman Bogusław., Model wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła. Ružomberok 2007, ss.187.
 4. Członek Komisji Doktorskiej: Dąbek Jerzy., Rodzina jako podmiot wychowania chrześcijańskiego dzieci i młodzieży, Ružomberok 2007, ss.171.
 5. Członek Komisji Doktorskiej: Berkowicz Piotr., Misyjność posługi Jana Pawła II drogą do wychowania katolickiego młodzieży. Ružomberok 2007, ss.192.
 6. Członek Komisji Doktorskiej: Janiec Roman., Katolicki wymiar wychowania młodzieży w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II. Ružomberok 2007, ss.197.
 7. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr. Teresa Nováková: Život a dielo kanonika Jozefa Vojtasa. Rużomberok 2009. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 8. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr. Michal Loncko: Duchovná starostlivosť cirkvi o mládež po druhom Vatikánskom koncie. Rużomberok 2009. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 9. Członek Komisji Doktorskiej: Pavol Myjavec. Antropologická integrita dobra a krásy v náboženskej výchove. Ružomberok 02.10.2010. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 10. Członek Komisji Doktorskiej: PaedDr. Marcel Šefčík: Vicarus Christi: Voľba a výber rímskych veľkňazov od Leva XIII. po Benedikta XVI. Rużomberok 2010. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 11. Członek Komisji Doktorskiej: PaedDr. Eva Kyšeľová: Prínos školského vyučovania náboženstva pre človeka dnešnej doby”. Rużomberok 2010. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 12. Członek Komisji Doktorskiej: PaedDr. Emília Bocková: Metodika tvorby a aplikácie vizuálnych prostriedkov v katechéze. Rużomberok 2010. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 13. Członek Komisji Doktorskiej: PhDr. Imrich Tóth. „Slovenská Katolícka Misia v Paríži 1953-2003”. Ružomberok 2010, ss. 193. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 14. Członek Komisji Doktorskiej: PaedDr. Mária Házyová. „Možnosti využitia informačných a komunikačných technológií v súčasnej katechéze”. Ružomberok 2010, ss. 140. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 15. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Svetlana Kravecová. „Adorácia ako prejav eucharistického kultu”. Ružomberok 2010, ss. 94. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 16. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr František Valášek., „Pracowné vyučovanie ako podpora integrácie žiakov špeciálnej základnej školy v príprave na trh práce”. Ružomberok 2011, ss. 188+18. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 17. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Petra Böhmova., „Intercommunio: možnosti a perspektívy”. Ružomberok 2011, ss.111. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.   
 18. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Jana Pojezdalová., „Obsah a forma vyučovania náboženskej výchovy na Slovensku po roku 1989”. Ružomberok 22.VI.2011, ss.163+VIII. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.  
 19. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Fűlőp Andrásné Erdő Mária., „Mediálna kultúranové možnosti katolíckej výchovyvzdelávania“. Ružomberok 22.VI.2011, ss.173. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 20.  Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Bożena Cioch., „Model wsparcia podmiotów pedagogii dziecka z niepełnosprawnością na przykładzie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie”. Ružomberok 26.09.2011, ss.218. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 21. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Wacław Kędzior., „Model pedagogiki katolickiej alternatywą na postmodernistyczną pedagogikę laicką”. Ružomberok 26.09.2011, ss.223. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 22. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Danka Maliniakova., „Duchovný a ľudseký rozmer Mons. Stefana Garaja”. Ružomberok 28.11.2011, ss.148. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 23. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Sylvia Kamenická., „Osobnosť Štefana Olosa ako kňaza a dirigenta”. Ružomberok 28.11.2011, ss.132. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 24. Członek Komisji Doktorskiej: mgr Gabriela Sivákova, „Pedagogické reflexie nadano dieta v podmiankach kolskiej edukácie”. Ružomberok 28.11.2011, Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 25. Członek Komisji Doktorskiej: mgr Katarina Nižnanska, „Súlad pojmovej bázy geografie a vlastivedy s obsadom náboženskej výchovy na ZŠ analýzou a komparáciou kognitivnych achém”. Ružomberok 28.11.2011, Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 26. Członek Komisji Doktorskiej: mgr Barbora Popracova, „Environmentálna výchova vo vyučcovani náboženskej výchovy na I. stupni základných škôl”. Ružomberok 28.11.2011, Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 27. Członek Komisji Habilitacyjnej: Dr Alena Novotná, „Konceptuálne východiská sociálnej práce”. Ružomberok 13.12.2011, ss.119. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 28. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Ján Liška., „Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev na príklade farnosti Spišská Belá”. Ružomberok 14.12.2011, ss.106. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku
 29. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr. Lívia Fillova. „Súčasná umelecká próza s biblickými námetmi a jej využitie v katechez”. Ružomberok 14.12.2011, ss.96. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 30. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr. Patryk Ondáš. „Eucharystia ako hlawný nástroj a cieľ pastoralnej služby Cirkvi”. Ružomberok 14.12.2011. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 31. Członek Komisji Habilitacyjnej: Dr Lýdia Leškova, „Sociálny kurátor pre deti a sociálna práca”. Ružomberok 23.05.2012, ss.202. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 32. Członek Komisji habilitacyjnej: Dr Beáta Akimjaková, „Integrácia obsahu náboženskej výchovy do obsahu primárneho vzdelávania”. Ružomberok 20.06.2012, ss.213. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 33. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Martina Gregorová. „Hodnotenie žiakov v predmete náboženská výchova na štátnych školách “. Ružomberok 28.08.2012, ss.144+prílohy. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 34. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Anna Bednářikova. „Informačné a komunikačné technológie v náboženskej výchove deti mladšieho kolsko veku“. Ružomberok 28.08. 2012, ss.92 +prílohy. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 35. Członek Komisji Doktorskiej: PaedDr. Marek Cimbala. „Profil katolíckeho učiteľa Pavla Čarnogurského“. Ružomberok 28.08.2012, ss.114+prílohy. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 36. Członek Komisji Doktorskiej: Mgr Martiny Orlovskej. „Formácía osobnosti katolíckeho vychováteľa v Českej Republike“. Ružomberok 28.08.2012, ss.196+prílohy. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.
 37. Członek Komisji Doktorskiej: Ing. Barbory Popracovej. „Environmentálna výchova vo vyučovaní náboženskej výchovy na 1. stupni základných škôl“. Ružomberok 28.08.2012, ss.114+prílohy. Pedagogická Fakulta. Katolícka Univerzita v Ružomberku.

 

Wybrane odznaczenia i nagrody:

 1. Srebrna odznaka sprawności fizycznej - uzyskana i nadana przez 18 SKŁKO m. St. Warszawy - 1975;
 2. Odznaczenie za Zasługi na rzecz Województwa Przemyskiego nadany przez Wojewodę Przemyskiego w 1999 roku;
 3. Srebrna Odznaka Państwowa za wkład w rozwój nauki, sprawy organizacyjne - KUL 16.X.2005;
 4. Nagroda Rektorska indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne. Lublin 21 grudnia 2005 roku.
 5. Złoty Krzyż Zasługi Republiki Węgierskiej – nadany przez Prezydenta Republiki Węgierskiej – 6 marca 2007 roku.
 6. Złoty Krzyż Zasługi im. K. D. Uszyńskiego nadany przez Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy w dniu 15.05.2012 roku za zasługi na rzecz rozwoju pedagogiki na Ukrainie.