• Nr - 07.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 05.jpg
logo2

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Ojcostwo: wczoraj – dziś – jutro"

11 XII 2012

„Nie jest sztuką ojcem zostać. Ojcem być - temu trudno sprostać” - mówi niemieckie przysłowie. Czy na takie wyzwanie gotowy jest dziś mężczyzna, który w sumie dopiero co sam wyrósł z placu zabaw, a już musi bawić własne dzieci? Jan Paweł II rolę mężczyzny ujął zaledwie w czterech, ale za to bardzo mocnych, punktach: „(...) powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny przez: wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki; troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzielonego ze współmałżonką; pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i jedności; dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego”. Czy współcześni tatusiowie, a szczególnie ci nastoletni są gotowi do podjęcia takiego wyzwania? Warto też pamiętać, że następne pokolenia dojrzałych i odpowiedzialnych ojców zależą od wychowania mężczyzn przez tych, którzy w tej chwili borykają się z trudami ojcostwa.

  Konferencja naukowa - „Inspiracja religijna a współczesne praktyki wychowania”

5 VI 2012

Współczesna pedagogika nie jest jednorodna, podczas studiów przyszli pedagodzy poznają różne, niekiedy nawet przeciwstawne nurty współczesnej pedagogiki, dowiadują się także o funkcjonowaniu w naszym kraju rozmaitych praktyk wychowania, w bardzo wielu z nich – tych, które mają już wielowiekową tradycję i tych, które tworzą się na naszych oczach – możemy dostrzec inspirację religijną. Jaka jest jej funkcja? W jakim stopniu inspiracja religijna jest obecna we współczesnych praktykach wychowania? Czy i jak idee religijne przekładają się na wybór konkretnych form i metod wychowania? Które z nich zasługują na szczególną popularyzację, które najpełniej odpowiadają potrzebom współczesności i dlaczego – to tylko niektóre pytania, z jakimi zmierzyli się prelegenci występujący podczas konferencji naukowej „Inspiracja religijna a współczesne praktyki wychowania”, która została zorganizowana 5.06 na WZNoS KUL w Stalowej Woli przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej.

  Konferencja naukowa "Wyzwania współczesnego państwa prawa – ochrona praworządności"

23 V 2012

Czy, aby w dobrym kierunku? A jeśli - to dlaczego? Czy rzeczywiście we właściwym kierunku? Kto dziś nam odpowie na to pytanie? Szukasz i ty odpowiedzi? Powiedz dlaczego? Liczysz może na właściwą odpowiedź? Jesteś naprawdę tego świadomy? Proponuję, abyś zanim przejdziesz dalej zastanowił się nad tym. Pytania te są ze wszech miar konieczne. Powiesz, dlaczego – a to dlatego, że dotyczą także i Ciebie, oczywiście mnie również. Gwarantuję, że ta kwestia jest każdemu bliska, kto tylko żyje na tym świecie. Są to wyzwania stawiane wobec każdego z nas, wyzwania prowadzące ku…

  Międzynarodowa konferencja naukowa: „Ku Latoroślom XXI wieku”

 9 V 2012

Budowanie domu, obiektu, budowli materialnej – wszelakiej - to nie lada wysiłek, to wielkie wyzwanie. Z tym wiąże się wiele przygotowań, starań, zabiegów, troski. Czym innym jest budowanie obiektów, czym innym budowanie własnej tożsamości, własnego wizerunku, własnej wartości, czym innym jest budowanie cywilizacji miłości. W tym obszarze mieści się wiele innych działań mających charakter kreowania. Jedną z nich jest budowa jedności ludzkiej na różnych poziomach: rodzinnym, lokalnym, społecznym, krajowym czy międzynarodowym. Każdy z tych poziomów posiada nieco inny cel, charakter, formę, metody czy założenia. Istotą w dzisiejszych czasach jest budowanie jedności ludzkiej w wymiarze międzynarodowym. Temu służą różne inicjatywy.

   Konferencja naukowa "Śmierć czy życie"

       19 IV 2012

Śmierć i życie, pozornie dwa różne cykle, zupełnie się wykluczające, dwa przeciwstawne etapy ludzkiego istnienia. Jak początek i koniec albo początek i nowy początek. Niemniej jednak, bardzo często rozgranicza się te dwa zjawiska. Czy słusznie? Czy rzeczywiście nie mają one ze sobą nic wspólnego? Życie jest darem, bez żadnych zasług i może dlatego tak trudno dar ten pielęgnować, wykorzystać i zwrócić dawcy życia. Między nami a piekłem lub niebem stoi pośrodku tylko życie, które jest najbardziej kruchą rzeczą na świecie. „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście”. Taka alternatywa wydaje się pozorna, nie daje przecież żadnego wyboru. Czyż w ogóle można się wahać pomiędzy życiem a śmiercią?! Każdy chce żyć, a nie umierać! Na czym zatem polega wybór? Dlaczego ludzie tak często, jak się wydaje, wybierają śmierć? Skąd się bierze wahanie i wątpliwość? Wątpliwość dotyczy samego rozumienia życia i śmierci. Wyboru śmierci zamiast życia człowiek dokonał już kiedyś, i dlatego obecnie istnieje zupełnie inna sytuacja niż na początku stworzenia. Dzisiaj wyboru życia lub śmierci dokonuje człowiek zraniony śmiercią, człowiek, który przez to ma zaburzone doświadczenie życia i czasem trudno mu zrozumieć, na czym ono naprawdę polega, i dlatego nie rozumie, do czego wzywa go Bóg.

Konferencja "Człowiek w refleksji Jana Pawła II"

     28 III 2012

W środę, 28 marca 2012 w WZNoS KUL w Stalowej Woli miała miejsce interdyscyplinarna konferencja naukowa na temat: Człowiek w refleksji Jana Pawła II. Jej celem było przybliżenie zgromadzonej publiczności bogactwa treści, jakie błogosławiony Jan Paweł II łączył w swoich tekstach ze słowem „człowiek” i wspólny namysł nad tym, jakie aspekty jego znaczenia uważał za najważniejsze, które i dlaczego akcentował w tekstach skierowanych do różnych odbiorców? W ten sposób pragnęliśmy lepiej i wierniej poznawać myśl papieską a także odczytywać jej pedagogiczne (i katechetyczne) przesłanie. Konferencję zorganizowaną przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej we współpracy z przedstawicielami Koła Naukowego Paideia otworzył ks. dr Jerzy Dąbek, a na jej program złożyły się 4 referaty: dr Anny Różyło (WZNoS): Znaczenie słowa „człowiek” w „Liście do rodzin” i jego pedagogiczne konsekwencje, dr Anny Kozłowskiej (UKSW): Obraz „człowieka” w tekstach literackich Karola Wojtyły-Jana Pawła II, dra Wacława Kędziora (WZNoS): Człowiek chory w nauczaniu Jana Pawła II i ks. dra Jacka Kucharskiego (UKSW): Spojrzenie na godność i powołanie kobiety według Listu apostolskiego Mulieris dignitatem Jana Pawła II.

 Konferencja naukowa "Dżuma XXI wieku"

     28 III 2012

To już niemal stał się standard, że w konferencjach naukowych organizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II w Stalowej Woli, czynny udział biorą ludzie młodzi – studenci, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowują aktualne tematy z życia i dla życia wzięte. Szczególnie grupą aktywną w tym obszarze działalności naukowej są studenci prawa i pewna grupa studentów z pedagogiki. Dla tej grupy studentów tego typu wyzwania, jak zorganizowanie konferencji czy przygotowanie wystąpienia, nie jest czymś, co budzi lęk. Stąd też w ostatnim czasie pojawiło się wiele ciekawych inicjatyw studenckich dotyczących zorganizowania konferencji naukowych i to na bardzo interesujące tematy. W dniu 28 marca 2012 roku Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz ze studentami prawa zorganizowała sesję naukową na temat: „Dżuma XXI wieku”.

Konferencja „Okultyzm jako niewierność fundamentalna”

    28 II 2012 

 Okultyzm - jeden z najcięższych grzechów - to niewierność fundamentalna gdyż jest odrzuceniem pierwszego przykazania Dekalogu: „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”. Każdy, kto praktykuje najróżniejsze formy magii, satanizmu, astrologii, spirytyzmu, wróżbiarstwa, praktyki hinduskie, tybetańskie lub staje się członkiem masonerii, występuje przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli popełnia grzech śmiertelny. Św. Marek opisuje egzorcyzm Jezusa spełniony na opętanym, który dotychczas ukrywał się w pobożnym środowisku, zapewne modląc się gorliwie jak reszta uczestników nabożeństw. Demon znosi granice, miesza świętość z tym, co najohydniejsze, nie wzbrania się przed świętokradztwem i bluźnierstwem.