• Foto-02.jpg
  • Foto-01.jpg
  • Foto-07.jpg
  • Foto-05.JPG
  • Foto-04.JPG
  • Foto-03.JPG
  • Foto-06.JPG
  • Foto-08.jpg

Szanowni Państwo,

Proszę tę informację przyjąć ze spokojem i pełną wyrozumiałością. Prosimy, aby nie dokonywać nadinterpretacji tego tekstu, który kierujemy do Państwa. Chcemy jedynie podzielić się tym, czym sami się zajmujemy, co tworzymy, na jakie napotykamy trudności, ale też chcemy się z Państwem dzielić naszymi radościami, osiągnięciami. Ponieważ nasz Zespół wydaje trzy czasopisma naukowe, publikacje książkowe związane z pedagogiką katolicką, a to wszystko dzięki sponsorom zarówno z kraju jak i z zagranicy, stąd też chcemy przekazać informację dotyczącą możliwości wsparcia tych dzieł, działań, które mają nam wspólnie służyć. Nikogo i do niczego nie obligujemy, lecz tylko kierujemy prośbę, która może być przyjęta bądź nie.

Chcemy też dodać, że otrzymaliśmy kilka informacji z zapytaniem, czy istnieje realna możliwość wsparcia tych działań, które są prowadzone prze wspomniany Zespól Pedagogów Katolickich. Tak więc jest to także odpowiedź na prośbę internatów, aby stworzyć możliwości wsparcia tych działań. Jeśli zatem ktoś uzna, że jest w stanie wesprzeć wydanie kolejnego numeru czasopisma, danej publikacji, choćby w niewielkim stopniu, będziemy za to bardzo wdzięczni. Każde wsparcie w tym zakresie zostanie przyjęte z wielką wdzięcznością. Ponadto z każdym, kto udzieli takiego wsparcia, podejmiemy bezpośredni kontakt, aby przekazać dokładną informację, na jaki konkretny cel pomoc ta została przeznaczona, i aby wyrazić wdzięczność za zrozumienie naszego działania. Chcemy dodać, że nie jest naszym głównym celem pozyskiwanie środków, lecz stworzenie możliwości tym, którzy są gotowi wesprzeć nasze działanie o którym Państwo możecie się zapoznać przeglądając poszczególne działy strony internetowej.

Poniżej podajemy nazwę Banku i numer konta, na który będzie można dokonywać wpłaty z wyraźnym zaznaczeniem „Dar serca”. Otrzymane kwoty zostaną przeznaczone na wydruk kolejnego czasopisma lub publikacji książkowej. Każdy darczyńca w zamian za wsparcie finansowe otrzyma od nas jeden egzemplarz danego czasopisma lub książki. Dlatego wpłacający powinien podać swój adres na który wyślemy dana przesyłkę.

Dane adresowe:

Fundacja Campus w Stalowej Woli

Bank Pekao S.A. I/O Stalowa Wola

Nr konta: 62 1240 2799 1111 0010 4858 9139

Z dopiskiem: „Dar Serca”