• Nr - 08.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 06.jpg
logo2

Ks. Prof. Abp Andrzej Dzięga - Wyższa Szkoła Administracji w Szczecinie (Polska),
Abp Prof. Stanisław Wielgus - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska),
Bp Prof. Antoni Długosz (Polska) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Słowacja),
Bp dr László Kiss-Rigó – Instytut Teologiczny w Szeged (Węgry),
Bp Prof. dr hab. Stanislav Stolárik - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja),
Ks. Prof. dr hab. Amantius Akimjak - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska),
Prof. dr hab. Peter Beisetzer - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja,
Ks. Prof. dr hab. Kazimierz Bełch - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska),
Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska),
Prof. Dr hab. Jana Burgerowa - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Igor Cernak - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja),
Prof. dr hab. Krystyna Czuba - Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska),
Ks. Prof. Dr hab. František Dlugoš - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja),
Ks. Prof. dr hab. Cyril Hišem - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowcja),
Prof. dr hab. Tomáš Jablonský - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja),
Ks. dr hab. Władysław Kądziołka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska),
Ks. Prof. dr hab. Stefan Koperek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska),
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska),
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska),
Prof. dr hab. Antoni Magdoń – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie (Polska),
Prof. dr hab. Jana Moricová - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowcja),
Prof. dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska),
Prof. zw. dr hab Yuriy Pachkovsky - Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina)
Ks. Prof. Dr hab. Miloš Pekarčík - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowcja),
Prof. dr hab. Romuald Szeremietiew – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Polska),
Prof. dr hab. Dominik Szynal - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska),
Prof. dr hab. Marek Šmid (Słowacja) - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowcja),
Prof. dr hab. Jerzy Winiarski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska),
Ks. Prof. dr hab. Gabriel Witaszek - Akademia Alfonsjańska w Rzymie (Włochy),
Dr hab. Grzegorz Wolak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska),
Prof. JUDr. Peter Vojčik - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowcja),
Prof. Dr hab. Anna Zuber – Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska),
Ks. Prof. dr hab. Andrzej Zwoliński - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska),
Dr Maria Borowska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu (Polska)
Dr Ivana Tomanova Čergeťová - Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně (Słowacja)
Dr Tomasz Dziechciarz – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu (Polska)
Dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska),
Dr Wacław Kędzior – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli (Polska)
Dr Justyna Kula-Lic – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli (Polska)
Dr Marcin Pilarski – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli (Polska)
Dr Marta Powęska - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Polska)
Dr Paweł Rogowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska),
Dr Jacek Szałapata – Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu (Polska),
Dr Arkadiusz Szpila – Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowcja),
Ks. dr Adam Szpotański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Leszek Zakrzewski - Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie (Polska)