• Nr - 03.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 06.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 01.jpg
logo2

ISSN 2082-3487

Artykuły / ARTICLES

 1. Dr Marek Mariusz Tytko - FRANCISZEK KAROL BLACHNICKI (1921-1987) Biografia profilowana pedagogicznie
 2. Ks. Prof. dr hab. Jan Zimny - ODDZIAŁYWANIE WYCHOWAWCZE OJCA W PROCESIE WYCHOWANIA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 3. Ks. Prof. dr hab. Zbigniew Narecki - OBLICZA SAMOTNOŚCI WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA
 4. Mgr Mateusz Szast - OJCIEC - PIERWSZYM WYCHOWAWCĄ I NAUCZYCIELEM
 5. Ks. dr Władysław Kądziołka - IDEA OJCOSTWA W UJĘCIU BPA PIOTRA BEDNARCZYKA
 6. Dr Rafał Czupryk - OJCOSTWO, DAR I WYZWANIE…
 7. Dr Marek Mariusz Tytko - FILOZOFIA OJCOSTWA
 8. Mgr Radosław Piestrak - WSPÓŁCZESNY "PATER FAMILIAS” I JEGO ROLA PRZY SPRAWOWANIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ
 9. Dr Marcin Pilarski - OJCOSTWO JAKO ŚWIADECTWO WIARY
 10. Ks. Dr Jan Edling - CIELESO - DUCHOWO STRUKTURA CZŁOWIEKA W WYMIARZE HISTORYCZNO - REWELATYWNYM W/G ŚW. AUGUSTYNA
 11. Dr Wacław Kędzior - PEDAGOG I NAUKOWIEC MA BYĆ OJCEM I OBROŃCĄ PRAWDY
 12. Mgr Rafał Podleśny - KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA
 13. Dr Anna Witkowska-Paleń - PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W SYSTEMIE POMOCY RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ
 14. Natalia Krawczuk - STRACH PRZED OJCOSTWEM
 15. Mgr Aleksandra Noyszewska - SAMOTNOŚĆ - CZŁOWIEK, WSPÓLNOTY JEDNOŚCI
 16. Dr Joanna Plak - RÓŻNE OBLICZA SAMOTNOŚCI SENIORA?
 17. Mgr Ольга Мацейко - ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
 18. Mgr Janusz Luty - EKSPERYMENT MEDYCZNY – TROSKA O NAJWAŻNIEJSZE DOBRO
 19. Mgr Dominika Baczyńska - PORTRET SAMOTNOŚCI WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA Na przykładzie wybranych pozycji literackich Michela Houellebecqa
 20. Mgr Beata Papuda- Dolińska - „OJCIEC – MĘŻCZYZNA - CZŁOWIEK WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA”