• Nr - 07.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 06.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 02.jpg
logo2

Pedagogia Ojcostwa numer 2
ISSN 2082-3487

Artykuły / ARTICLES

 1. Bp Prof. dr hab. Kazimierz Romaniuk – Nauczanie ojca i matki w rodzinie.
 2. Bp Prof. Wacław Józef Świerzawski – Apostolat pojmowany jako Ojcostwo duchowe.
 3. Ks. Prof. dr hab. Jan Zimny – Potrzeba obecności Ojca w rodzinie.
 4. Ks. Prof. dr hab. Jan Zimny – Piąta Ewangelia napisana życiem Ojca Świętego Jana Pawła II.
 5. Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny – Niezrealizowany plan Kard. S. Wwyszyńskiego.
 6. Dr Jolanta Ewartowska – Ojcostwo Boga w teologicznej myśli Kard. S. Wyszyńskiego
 7. Dr Rafał Czupryk – Zagubiony etos Ojcostwa.         
 8. Mgr Rafał Podleśny – Obraz Ojca w Biblii.      
 9. Ks. dr Czesław Galek – Autorytet wychowawczy Ojca w rodzinie.
 10. Mgr Wacław Kędzior – Zmiany w postrzeganiu roli Ojca w rodzinie.
 11. Dr Bogdan Więckiewicz – Wzorzec Ojca w procesie socjalizacji dziecka.
 12. Dr Grzegorz Wolak – O ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa.
 13. Dr Paweł Bucoń – Prawa i obowiązki Ojca w polskim prawodawstwie.
 14. S. Dr Bernadetta Lipian – Niepowtarzalna godność Ojcostwa.
 15. Dr Paweł Bucoń – Święty Iwon z Bretanii - Ojciec Prawników.    
 16. Dr Marek Mariusz Tytko – Pedagogika ojcostwa duchowego. Pedagogika kultury ojcostwa - mistrz – uczeń.
 17. Prof. dr hab. Usatenko Tamara Pyłypiwna – Koncepcja Ojca w kontekście tożsamości Genderowej.    
 18. Mgr Aleksandra Noyszewska – Patriotyzm - Bóg - Honor – Ojczyzna jako klejnot Rzeczpospolitej.
 19. Ks. prof. dr hab. František Dlugoš – PRENASLEDOVANIE VERIACICH V ROKOCH 1948 – 1953.
 20. Dr Anna Różyło – Utrwalony kulturowo obraz Ojca jako wyzwanie edukacyjne.
 21. Mgr Krystyna Zając – Ojciec w życiu dziecka.
 22. Mgr Tomasz Albecki – „ONLINE” jako nowy Ojciec i wychowawca.
 23. Mgr Łukasz Błasiak – Potrzeba Ojca w świecie dziecka.
 24. Ks. dk mgr Krzysztof Kranicki – Pedagogia Ojcostwa w przypowieści o Synu Marnotrawnym.
 25. Mgr Natalia Żurecka-Gil – Relacja miłości Ojca do dzieci.
 26. Mgr Artur Lis – Błogosławiony Wincenty Kadłubek w Eksplikacji nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 27. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Kultura fundamentem współczesnego patriotyzmu.             
 28. Mgr Katarzyna Jarosz – Konsekwencje pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
 29. Mgr Anna Majchrowska – Wrastanie wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka.