• Nr - 02.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 06.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 04.jpg
logo2

ISSN 2082-3487

Artykuły / ARTICLES

 1. Mgr Andrzej Czerny - Wolność i odpowiedzialność jako możliwość posiadania siebie
 2. Dr Justyna Krzywkowska – Poszukiwanie prawdy w procesie o nieważność małżeństwa
 3. Dr Marek Mariusz Tytko – Pedagogia ikony ojca Pawła Aleksandrowicza Florenskiego (1882-1937)
 4. Ks. dr Lesław Krzyżak - Czy działalność sekt religijnych może być formą przestępczości zorganizowanej?
 5. Dr Nikol Volková - Nový fenomén v spoločnosti – „Interkulturalita“
 6. Mgr Łukasz Lewkut – Pedagogiczna waloryzacja pracy socjalnej na gruncie ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku
 7. Mgr Dawid Lis – Kilka uwag do programu rodzina 500+
 8. Mgr Urszula Potyczka – Znaczenie stylów komunikacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów w związku – na podstawie badań własnych
 9. Mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel – Kształtowanie i wzmacnianie postaw rodzicielskich skazanych ojców w kontekście procesu readaptacji społecznej
 10. Mgr Joanna Wieczorek-Orlikowska – Ekshibicjonizm medialny jako zagrożenie dla dziecka i więzi rodzinnych
 11. Jowita Berdzik - ROZTOCZE – MOJA MAŁA OJCZYZNA
 12. Lic. Dominik Charchut - Presokratycy – ojcowie filozofii przyrody, starożytni wychowawcy
 13. Mgr Rafał Drozdowski - Kredytowanie przedsiębiorcy indywidualnego
 14. Mateusz Gabryel – Ojcostwo w obliczu transseksualizmu – aspekt prawny
 15. Mgr Patrycja Burak – Młodzież u bram dziedzictwa kulturowego województwa lubelskiego
 16. Mgr Maja Mroczek - Podstawy odpowiedzialności nieletnich w kontekście zastosowania środków wychowawczych
 17. Mgr Joanna Garbulińska-Charchut – Orficy – ojcowie sekty
 18. Marta Pietrycha – Szkolnictwo Polski i Węgier nośnikiem dziedzictwa kulturowego