• Nr - 02.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 06.jpg
 • Nr - 03.jpg
logo2

ISSN 2082-3487

Artykuły / ARTICLES

 1. Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny - Obecność ojca w życiu społecznym
 2. Prof. dr hab. Zbigniew Narecki - Dialog w sakramentalnym związku małżeńskim
 3. Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz - Biskup – Pasterz i Ojciec orzekający prawdę o małżeństwem
 4. Dr hab. Piotr Telusiewicz - Miejsca związane z życiem rodziny jako element umacniający życie rodzinne – aspekt prawny
 5. Dr Magdalena Parzyszek - Przygotowanie do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania zadaniem rodziny i szkoły
 6. Mgr Liliana Fabisińska – Obraz rodziny, macierzyństwa i ojcostwa we współczesnych polskich bajkach dla dzieci
 7. Mgr Grażyna Stanek-Czerny - Powściągliwości i praca - systemem wychowawczym bł. ks. Bronisława Markiewicza propozycją dla współczesności
 8. Ks. dr Lesław Krzyżak - Ryczałtowe opodatkowanie osób duchownych
 9. Mgr Magdalena Kościak - Proces uznania ojcostwa – aspekt prawny
 10. Mgr Anna Piliszewska - Anachoresis Ojców Pustyni. Abba Ewagriusz z Pontu
 11. Piotr Chmiel - Czasy „świetności” PRL-u a zasadność ówczesnego prawa
 12. mgr Joanna Wieczorek-Orlikowska - Klauzula sumienia w wymiarze politycznym - wyznaczniki i perspektywy
 13. Mgr Paulina Woś - Nowelizacja przepisów dotyczących władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu
 14. Mgr Olga Dąbska - Ojcostwo samotne - obszary wsparcia mężczyzn w pełnieniu roli samotnego rodzica
 15. Mgr Anna Górecka - Rola dziecka w procesie rozwodowym swoich rodziców. Aspekty prawno –psychologiczne
 16. Mgr Rafał Podleśny – Istota i realizacja funkcji ojcowskich we współczesnej rodzinie