• Nr - 07.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 06.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 01.jpg
logo2


ISSN 2082-3487

ARTYKUŁY / ARTICLES

 1. Kard. Peter Erdo – Osservazioni sul trattamento canonico dell’impedimento della sede episcopale.
 2. Kard. Peter Erdo – L’omelia del cardinale erdő per la beatificazione di mons. Zoltán Meszlényi.
 3. Bł. Zoltán Meszlényi.
 4. O. Prof. Dr hab. Józef Augustyn SJ – Ojcostwo dzisiaj.
 5. Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Włodarczyk – Rola ojca na tle rodziny, synagogi i szkoły...
 6. Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki – Podstawowe wymiary ojcostwa.
 7. Ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL – Obraz ojcostwa na współczesne czasy.
 8. Prof. dr hab. Nella Nyczkało – Duchowy ojciec młodzieży.
 9. Prof. dr hab. Stefan Możdżeń – Pedagogika katolicka w ujęciu Wacława Mateusza Kosińskiego.
 10. Ks. Prof. Dr hab. Amantius Akimjak – Otcovstvo v XXI storočí.
 11. Prof. dr hab. Helena Semenoh – Ojciec i rodzinne tradycje wychowawcze.
 12. Mgr Magdalena Ewa Ruszel – „Nie – chlubne” ojcostwo.
 13. Dr Swietłana Iszczuk – Wychowanie moralno-etyczne w kontekście pedagogiki rodzinnej.
 14. Mgr Wacław Kędzior – Być ojcem na wzór odwiecznego Ojca.
 15. Paed. dr. Barbora Kováčová – Status otca v rodine s diet’at’om s odlišnost’ou.
 16. S. dr Bernadetta Lipian – Ojcowskie serca przepełnione miłością.
 17. Dr Paweł Bucoń – W poszukiwaniu wzoru współczesnego ojcostwa.
 18. Dr Teresa Zbyrad – Rola ojca w rodzinie wczoraj i dziś o potrzebie reaktywacji ojcostwa.
 19. Ks. dr Józef M. Młyński – Mediacja jako jedna z form rozwiązywania konfliktów rodzinnych.
 20. Mgr Aleksandra Noyszewska – Duchowe rodzicielstwo rodziców chrzestnych.
 21. Mgr Rafał Podleśny – Wyzwania wobec ojca współczesnej rodziny.
 22. Ks. dr Mirosław Gogolik – Znaczenie formacji duchowej w procesie posługi słowa.