• Nr - 04.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 06.jpg
logo2

Rada Naukowa / Board of science

Kard. Péter Erdö – Katolicki Uniwersytet Pazmany w Budapeszcie (Węgry)
Abp Andrzej Dzięga – Wyższa Szkoła Administracji w Szczecinie (Polska) – Przewodniczący
Abp Stanisław Wielgus - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Bp Prof. Antoni Długosz (Polska) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Słowacja)
Bp dr László Kiss-Rigó – Instytut Teologiczny w Szeged (Węgry)
Bp Prof. dr hab. Stanislav Stolárik - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Ks. prof. dr hab. Amantius Akimjak - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
Ks. Prof. dr hab. Kazimierz Bełch - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Prof. dr hab. Peter Beisetzer - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
Prof. dr hab. Zuzana Budayová - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Prof. dr hab. Jana Burgerowa - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Prof. dr hab. Igor Cernak - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Prof. dr hab. Krystyna Czuba - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Ks. Prof. dr hab. František Dlugoš - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Prof. dr hab. Oksana Gomotiuk – Narodowy Zachodnioukraiński Uniwersytet w Tarnopolu (Ukraina)
Prof. dr hab. Tomáš Jablonský - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Prof. dr hab. Emilia Janigova - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Ks. dr hab. Władysław Kądziołka - Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Prof. dr hab. Olga Knejser - Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu (Ukraina)
Ks. Prof. dr hab. Stefan Koperek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Ks. Prof. dr hab. Józef Krupa - Uniwersytet Komenskeho w Bratysławie (Słowacja)
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Prof. dr hab. Antoni Magdoń – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie (Polska)
Ks. Prof. dr. hab. Patrik Maturkanič - Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně (Czechy)
Prof. dr hab. Danuta Mierzwa - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Polska)
Prof. dr hab. Jana Moricová - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Prof. dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Polska)
Prof. dr hab. Zbigniew Narecki - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Ks. Prof. dr hab. Miloš Pekarčík - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Ks. Prof. dr hab. Norbert Pikuła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
Prof. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Prof. dr hab. Pylyp Pylypenko - Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina)
Prof. dr hab. Anton Stasch - European Akademy of Technology & Management, Oedheim (Niemcy)
Prof. dr hab. Sergiusz Szandruk - Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu (Ukraina)
Prof. dr hab. Iryna Szkicka – Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu (Ukraina)
Prof. dr hab. Marek Šmid - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Prof. dr hab. Tomasz Wielicki - California State University, Fresno (USA)
Prof. dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Winiarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
Prof. dr hab. Anatol Wychruszcz – Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina)
Prof. JUDr. Peter Vojčik - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Prof. dr hab. Anna Žilová - Katolicki Uniwersytet w Ružomberku (Słowacja)
Ks. Prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Prof. dr hab. Iwan Zuliak – Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu (Ukraina)