• Nr - 06.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 05.jpg
logo2


ISSN 1898-3685

 Artykuły / ARTICLES

 1. Bp prof. dr hab. Kazimierz Romaniuk – Być nauczycielem według Nowego Testamentu
 2. Prof. dr hab. Jerzy Szczerbiak – Wychowanie religijne młodzieży Galicji w duchu chrześciaństwa.
 3. Ks. prof. dr hab. Jan Zimny – Piąta Ewangelia napisana życiem  Ojca Świętego Jana Pawła II.
 4. Ks. prof. dr hab. Jan Zimny – Autorytet rodziców jako podstawa  współczesnej pedagogii
 5. Ks. prof. dr hab. František Dlugoš – Wkład zakonów cw rozwój i poszanowanie środowiska
 6. Dr Rafał Czupryk – Szkoła katolicka kuźnią cnót społecznych
 7. Mgr Joanna Grajewska-Wróbel – Jan Paweł II i jego myśl pedagogiczna
 8. Ks. dr Władysław Kądziołka  – Dewiacje seksualne – destrukcja czy wyzwanie dla współczesnej rodziny?
 9. Dr Jarosław Pyłyński  – Praca w aspekcie duchowych i moralnych wartości chrześcijańskich
 10. Ks. dr hab. Henryk Szmulewicz – Osobowy charakter nadziei chrześcijańskiej
 11. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Język religijny
 12. Mgr Rafał Podleśny – Edukacja w nowej rzeczywistości
 13. PhDr. Veronika Žilová, PhD. – Risks of social exclusion in connection with natality and nuptiality in Slovakia
 14. Mgr Aleksandra Noyszewska – Kobieta jako obraz Nowego Testamentu w refleksji pedagogicznej
 15. Dr Zuzana Gejdošová – Analýza rodičovského príspevku v Ružomberku za roky 2007 - 2009
 16. Ks. dr Mirosław Gogolik – W poszukiwaniu rozwiązywania konfliktów szkolnych i katechetycznych
 17. JUDr. mgr Sedláková Mária, PhD. – Človek s postihnutím a jeho práva v sociálnej sfére
 18. JUDr. mgr Sedláková Mária, PhD. – Transformácia sociálnej starostlivosti
 19. Radosław Piestrak – Testament - rozporządzenie na wypadek śmierci
 20. Dr Maryna Palczuk – Gastronomia formą pedagogii
 21. Natalia Krawczuk – Zjawisko okultyzmu w świadomości studentów KUL w Stalowej Woli
 22. Ks. dr Jan Szeląg – Filozoficzno-teologiczna koncepcja religijności osób niepełnosprawnych