• Nr - 06.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 01.jpg
logo2

Pedagogika Katolicka numer 8

ISSN 1898-3685

Artykuły / ARTICLES

 1. Ks. Prof. dr hab. Jan Zimny – Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia.
 2. Ks. Prof. dr hab. Jan Zimny – Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej rodziny.
 3. Dr Rafał Czupryk – Szkoła katolicka miejscem krytycznej asymilacji kultury.
 4. Ks. mgr Andrzej Stanisław Dymer – Nauczyciel szkoły katolickiej w świetle dokumentów kościoła.
 5. Dr Fülöpné Erdő Mária – Zagadnienia i perspektywy wychowania w rodzinie katolickiej na Węgrzech.
 6. Dr Marek Mariusz Tytko – Elementy wychowania chrześcijańskiego w koncepcji ks. F. K. Blachnickiego.
 7. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk – Dialog jako metoda nauczania Jezusa.
 8. Ks. Dr Marek Zabrowski  – Zadania nauczycielskie Kościoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań rodziny.
 9. Ks. Dr Marian Balicki  – Nowa ewangelizacja przez dzieła miłosierdzia.
 10. Ks. Dr Mirosław Gogolik – Nauczyciel religii konstruktywistą.
 11. Dr Marek Klimek – Ochrona praw dziecka w systemie prawa międzynarodowego XX wieku.
 12. Dr Maria Kopsztejn – Chrześcijański paradoks szczęśliwego ubóstwa.
 13. Prof. Dr hab. Stefan Możdżeń – Stowarzyszenie Chrześcijańsko - Narodowe NSzP w Polsce.
 14. Prof. dr hab. Zbigniew Narecki – Węzłowe kwestie teologiczno-społeczne chrześcijan.
 15. Ks. Prof. dr hab. František Dlugoš – Przedobraz antropologii chrześcijańskiej w tyflopedagogice.
 16. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Dzieci – zachcianki.       
 17. Mgr Agata Podleśna – Inspiracja on - line w kształtowniu wartości współczesnego człowieka.
 18. Mgr Rafał Podleśny – On-line jako forma pedagogizacji człowieka.
 19. Dr Anna Różyło – Agresja werbalna. Próba klasyfikacji o inspiracji kognitywnej.
 20. Prof. dr hab. Tomáš Jablonský – Education - the way to human and spiritual maturity.
 21. Dr Marianna Powałka – Przedstawiciele społeczności lokalnej wobec problemów dzieci i młodzieży.
 22. Mgr Agata Jakieła – Bezpieczeństwo w sieci jako problem pedagogiczny.
 23. Mgr Aleksandra Noyszewska – Ocena etycznej dewiacji seksualnej. Próba sprecyzowania stanowiska.
 24. Dr Adam Koperek – Socjalizacja jako społeczno-wychowawczy proces integracji.
 25. Mateusz Szast – Globalna wioska jako nowa rzeczywistość XXI wieku.
 26. Mgr Tomasz Albecki – „Homo online” w świecie literatury. Aspekty pedagogiczne.
 27. Mgr Marcin Tomasiewicz – Eschatologiczny wymiar Państwa.