• Nr - 04.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 06.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 01.jpg
logo2


ISSN 1898-3685

ARTYKUŁY / ARTICLES

 1. Péter Cardinal Erdõ – Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può credere...,
 2. Abp Prof. dr hab. Andrzej Dzięga – O potrzebie dyskusji nad pedagogiką katolicką i katechetyką.
 3. Abp Alojzy Tkáč – Potencjał duchowy dziecka w procesie formacji duchowej.
 4. Prof. dr hab. Nella Nyczkało – Wychowanie do cierpienia w ujęciu Jana Pawła II.
 5. Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny – Cierpienie jako pedagogia człowieka.
 6. Ks. mgr Andrzej Stanisław Dymer – Jan Paweł II – nauczyciel cierpienia.
 7. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Kultura fundamentem współczesnego patriotyzmu.
 8. Prof. Dr hab. Stefan Możdżeń – Założenia ideowe pracy wychowawczej w galicyjskich szkołach ludowych.
 9. Dr Adam Koperek – Wpływ kultury na wychowanie społeczne w procesie socjalizacji.
 10. Dr Rafał Czupryk – Jaka wartość edukacji?
 11. Dr Paweł Bucoń – Wiara jako wartość w życiu współczesnego człowieka.
 12. Prof. Dr hab. Tomáš Jablonský – Zmiana form i metod nauczania...,
 13. Mgr Wacław Kędzior – Wychowanie katolickie we współczesnej rodzinie polskiej.
 14. Ks. Prof. dr hab. Jan Zimny – Troska o dobre wychowanie – czyli jakie?
 15. Dr Magdalena Łuka – Wychowawcze znaczenie pracy jako istota pedagogiki pracy.
 16. Dr Justyna Kula-Lic – Religijność człowieka w procesie psychospołecznego rozwoju.
 17.  Mgr Marta Religa – Kłamstwo w wychowaniu.
 18. Mgr Aleksandra Noyszewska – Rodzina w świetle adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio.
 19. Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki  – Podstawowe techniki logoterapii.
 20. Ks. prof. dr hab. František Dlugoš  – Migracja zarobkowa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości.
 21. Ks. dr Franciszek Juchimiuk – Duchowość nadziei chrześcijańskiej w świetle listów Świętego Pawła.
 22. Dr Maria Kopsztejn – Sakralna symbolika wody w kulturze chrześcijańskiej.
 23. Ks. Dr Marek Zaborowski – Permanentność pedagogii w posłannictwie kapłańskim.
 24. Mgr Ewa J. Urbanik – Niepełnosprawność a sens życia.
 25. Lic. Radosław Jaworski – Oddziaływanie społeczno-pedagogiczne funkcjonariusza policji.
 26. Mgr Paweł Witek  – Zmiany zachodzące w polskich gimnazjach - zjawiska wagarowania.
 27. Mgr Marcin Tomasiewicz – Biowładza – jej charakter i fundament filozoficzny.
 28. Agata Jakieła  – Konstytucyjne prawo obywatela do sądu – pomoc prawna z urzędu.
 29. Mgr Cezary Lipka – Święty Książę Kijowski Włodzimierz wzór pedagogii Chrzciciel Rusi.
 30. Dr Anna Różyło – W poszukiwaniu modeli wyrażania doświadczenia religijnego.