• Nr - 06.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 08.jpg
logo2

Pedagogika Katolicka nr 3
ISSN 1898-3685

Artykuły / ARTICLES

 1. Abp Stanisław Wielgus – Co to znaczy uniwersytet katolicki?
 2. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Uwolnienie od zazdrości
 3. Prof. dr hab. Nella Nyczkało – Naukowa krytyka i rózwój naukowych szkół
 4. Prof. dr hab. Juraj Plenković – Czas wolny w procesie komunikacyjno-pedagogicznym
 5. S. dr hab. Halina Wrońska CMW – Znaczenie wychowawcze grup szkolnych
 6. Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL – Karol Wojtyła jako uczony i profesor
 7. Ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL – Szkoła miejscem tworzenia kultury w duchu chrześcijańskim
 8. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Wychowanie do wolności od gniewu
 9. Dr Miroslav Gejdoš – Kultura szkoły jako wartość szkolnej wspólnoty
 10. Dr Miroslav Gejdoš – Wychowanie charakteru w myśli F. W. Foerstera
 11. Dr inż. Gabriel Pal’a – Potrzeba edukacji medialnej na Słowacji
 12. Ks. dr Józef Młyński – Pedagogika współczesnej rodziny na początku trzeciego tysiąclecia
 13. Ks. Dr Jerzy Zamorski – Jak rozpoznać powołanie? Psychologiczne aspekty powołania
 14. Dr Ewa Sęk – Asystencja wychowawcy: sygnały współczesnych wyzwań
 15. Ks. mgr lic. Rober Strus – Wychowanie młodzieży do umiłowania Ojczyzny
 16. Dr Marianna Powałka – Zjawiska kształtujące autorytet nauczyciela
 17. Mgr Cezary Lipka – Tarragona i jej święci
 18. Mgr Bartłomiej Gołek – Wychowanie salezjańskie
 19. Mgr Magdalena Ewa Ruszel – Alienacja czy autokreacja – społeczna, pozytywna?
 20. Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz – Bóg Trójjedyny – źródłem jedności sakramentów wtajemniczenia