• Nr - 02.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 06.jpg
logo2

Pedagogika Katolicka nr 2
ISSN 1898-3685

 Artykuły / ARTICLES

 1. † Peter Kard. Erdo – Potrzeba katolickiego wychowania w dzisiejszej Europie. Spojrzenie węgierskie
 2. † Stanisław Kard. Nagy SCJ – Papież Jan Paweł II do polskich nauczycieli
 3. Bp prof. dr hab. Stanislav Stolarik – Princípy medzináboženských iniciatív v ucení Jána Pavla II
 4. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Wychowanie do umiaru
 5. Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński sdb – Wartość wzorów osobowych w wychowaniu młodzieży
 6. Ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL – Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia
 7. Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki – Wychowanie katolickie a wychowanie chrześcijańskie
 8. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Wychowanie do wolności od lenistwa
 9. Ks. prof. dr hab. Gabriel Witaszek CSR – L’educazione dei figli secondo i libri sapienziali della Bibbia
 10. Ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL – Nauczyciel – pedagog na współczesne czasy
 11. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch – Współczesny polski patriotyzm
 12. Ks. dr Jan Piwowarczyk – Jan Paweł II wychowawcą wyobraźni miłosierdzia
 13. Tomáš Jablonský, Doc. PaedDr. PhD. – Styl wychowania w rodzinie
 14. Dr Jan Mróz – Proces formowania się podstaw katolickiej doktryny medialnej w XIX i XX wieku
 15. Dr Urszula Tokarska – Poziom wiedzy pedagogicznej współczesnych rodziców
 16. Tomáš Jablonský, Doc. PaedDr. PhD. – Co-operative learning in the classroom
 17. Dr Roman Król – Duchowość nauczyciela akademickiego
 18. Ks. dr Bogusław Połeć – Wskazania pedagogiczne ks. Walentego Gadowskiego
 19. Dr Leszek Jan Buller – Influencja w procesie wychowania
 20. Mgr Józef Kustra – Szkice do obrazów wychowania w Izraelu według Pisma Świętego Starego Testamentu