• Nr - 07.jpg
 • Nr - 06.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 02.jpg
logo2

ISSN 1898-3685

 Artykuły / ARTICLES

 1. Mieczysław Różański – Przestępstwo zniesławienia (pomówienia) osoby wierzącej lub duchownej w Kodeksie Karnym z 1997 r.
 2. Dr Marek Mariusz Tytko – Uniosceptyczny patriotyzm S. Papieża – P. Döerre’go (cywilizacja śmierci, aborcja, eutanazja)
 3. Mgr Krystyna Hoła - O roli literatury
 4. Ks. dr Lesław Krzyżak – Nauczanie religii w krajach Grupy Wyszehradzkiej
 5. Mgr Agnieszka Orzeszko – Ochrona i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w sytuacjach zagrożenia
 6. Mgr Magdalena Osińska-Wilińska - Prawa dziecka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego
 7. Dr Aneta Teichman - Odpowiedzialność jako fundament pedagogiki muzycznej Jana Ekiera
 8. Mgr Paulina Barańska – Nowy ojciec – jego rola w życiu dziecka oraz sposób prezentowania go w sieci
 9. Mgr Dawid Chaba – Uregulowania prawne z zakresu wolności słowa w Polsce
 10. Mgr Małgorzata Penińska – „[...] ta ręka pierwsza panią zdradziła”. Dłoń świadectwem życia człowieka w twórczości J.I. Kraszewskiego
 11. Mgr Anna Piliszewska – Teatr szkolny na ziemiach polskich. O dydaktycznym i umoralniającym charakterze sztuk jezuickich słów kilka
 12. Mgr Halyna Stechak - Ethical and pedagogical aspects of professional culture of future health care specialist – family doctor
 13. Piotr Jakóbczyk – Etyczne granice wolności słowa, w ujęciu Tadeusza Ślipki, na przykłądzie Norweskiej sceny blackmetalowej lat 90.
 14. Lic. Dominik Charchut - Dom Pomocy Społecznej – azyl dla duszy i ciała
 15. Mgr Joanna Garbulińska-Charchut – Różnice płci a świat wartości kreowany przez media
 16. Mgr Alicja Żardecka – Dziecko w "sieci” a problem brutalizacji socjolektu internetowego. Rodzice wobec mowy nienawiści
 17. Mgr Rafał Podleśny – Rodzina chrześcijańska w relacji do Nowej Ewangelizacji