• Nr - 06.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 04.jpg
logo2

ISSN 1898-3685

 Artykuły / ARTICLES

 1. Ks. prof. dr hab. Jan Zimny – Samokształcenie pedagogów drogą - ku efektywności pracy opiekuńczo-wychowawczej
 2. Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz – Sędzia i obrońca węzła w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa wyrazicielami prawdy o małżeństwie
 3. Prof. dr hab. Piotr Telusiewicz – „Rodzina” i „członkowie rodziny” w świetle wybranych ustaw
 4. Prof. dr hab. Zbigniew Narecki – Ekologia ludzka w pedagogii chrześcijańskiej Świętego Jana Pawła II -zarys problematyki
 5. Ks. prof. dr hab. František Dlugoš – Výchova a vzdelávanie kňazov Slovenska na Teologickej Fakulte v Bratislave počas komunistického režimu (1950 – 1989)
 6. Dr Marek Mariusz Tytko – Uniosceptyczna patriotyczna koncepcja Stanisława Papieża, Piotra Döerre’go
 7. Mgr Krystyna Hoła – Jerozolima wieczna.Symboliczne i dosłowne ujęcia w Księgach prorockich i Apokalipsie św. Jana
 8. Ks. dr Lesław Krzyżak – Ubezpieczenia pielgrzymek
 9. mgr Kamila Rzepka – Pomoc instytucjonalna i duchowa dla rodzin doświadczonych chorobą alzheimera
 10. mgr Adrian Biela – Kościół katolicki wobec starości – działalność przyparafialna osób starszych jako przejaw nieformalnej animacji
 11. Lic. Dominik Charchut – Znaczenie pedagogiki religii w wychowaniu
 12. Mgr Patrycja Sadło – Na straży kompetencji społecznych, czyli o roli wartości chrześcijańskich w życiu młodzieży
 13. Jowita Berdzik – Zagrożenia wiary
 14. Dr Rafał Czupryk – Wychowywać po katolicku. Szkic jurydyczny
 15. Mgr Rafał Podleśny – Zadania rodziny w Nowej Ewangelizacji