• Nr - 03.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 06.jpg
logo2

ISSN 1898-3685

 Artykuły / ARTICLES

 1. Ks. dr Wacław Kędzior - Szkoła i rodzina podstawowym środowiskiem w świetle pedagogiki katolickiej
 2. Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny - Pedagogika katolicka drogą w procesie wychowania
 3. Prof. dr hab. Zbigniew Narecki - Parafia w pedagogii nowej ewangelizacji
 4. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG - „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (Rdz 1,27b), czyli pierwsze słowa biblii o rózróżnieniu płciowym człowieka
 5. Dr Marek Mariusz Tytko - Funkcje tzw. Arcybractwa dobrej śmierci w kulturze polskiej
 6. Ks. dr Wiesław Kraiński - Homoseksualizm a zdolność do życia w celibacie i małżeństwie
 7. Ks. Dr Jan Edling - Świat manifestacją bożej dobroci i miłości w ujęciu św. Augustyna
 8. Dr Bartłomiej Gołek - Współczesny wymiar pijarskiego dzieła wychowawczego. Doświadczenia polskie
 9. Ks. dr hab. Dariusz Kotecki - „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (por. Rdz 1,27). Zróżnicowanie płciowe w Nowym Testamencie
 10. Dr hab. Андрій Литвин - Негативні аспекти застосування ікт у професійній освіті
 11. Dr Сліпчишин Лідія Василівна - Професійне виховання учнів професійної школи
 12. Dr. Лариса Руденко - Роль спілкування У формуванні соціально орієнтованої особистості
 13. Ks. dr Jan Szeląg - Jan Paweł II o wolontariacie
 14. Mgr Віталій Литвин - Психолого-педагогічні проблеми поширення інформаційно-комунікаційних технологій
 15. Mgr Rafał Podleśny - Nowa ewangelizacja a rodzina
 16. Mgr Marta Powęska - Myśl społeczna Jana Pawła II
 17. Mgr Anna Mazur - Niekonwencjonalne metody pracy z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze
 18. mgr Radosław Edward Skakuj - Szkoły personalizmu amerykańskiego: bostońskiej i kalifornijskiej
 19. Mgr Mateusz Szast - Samotność w dobie cyfryzacji