• Nr - 03.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 06.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 02.jpg
logo2

Katolikus Pedagógia nr 2
ISSN 2080-6191

TANULMÁNYOK / ARTICLES

 1. Card. Erdő Péter – Szentbeszéd az „Állam és egyház felelőssége a jövő nemzedékért”...,
 2. Card. Erdő Péter – A család valósága a teremtő terve szerint
 3. Stanisław Wielgus érsek – A szekularizáció és a modern Egyház
 4. Ft. Dr. Balázs Pál PhD – Kulcsfogalmak II. J.P. pápa: családi közösségek kezdetű apostoli buzdításában   
 5. Ft. Prof. dr. hab. Jan Zimny  – A tekintély szerepe a fiatal nemzedék nevelésében
 6. Ft. Prof. dr. hab. Jan Zimny – A Megélt Szeretet – A II. János Pál életével írott ötödik Evangélium.
 7. Fülöpné Dr. Erdő Mária PhD – Értékorientált nevelés a családban és az iskolában
 8. Dr. Buda Béla – Identitás és kommunikáció a posztkommunista világban
 9. Dr. Czakó Kálmán – Bernard Lonergan megismerésre, belátásra vonatkozó munkásságának...,
 10. Heltai Miklós – Szeretetpedagógia                                                               
 11. Dr Péter Lilla – A nemzeti identitástudat megalapozásának lehetőségei óvodáskorban a projektmódszer által
 12. Békési Katalin – A szegedi tanyavilág „apostola” – Emlékezés Kutasi Ödön író-tanítóra
 13. Mervay Miklós – A családi imádság pedagógiai gyümölcsei
 14. Miklóssy Endre – Karácsony Sándor, az embertárs
 15. Mgr Olena Bordakova – Magyarország és Lengyelország szakmai tájékoztató rendszerének megújítása
 16. Lengyelné Török Anikó – A család mint érték az anyanyelvi nevelésben     
 17. Dr. Deme Tamás PhD – A „másik ember” fölfedezése a tudományban        
 18. Sapszon Ferenc– Kodály Zoltán és a musica sacra
 19. Kautnik András – Családi életre nevelés az iskolában – Kerekasztal-beszélgetés
 20. Dr. Elena Ştefănescu – Jézus a tökéletes tanító                                            
 21. Ft. Prof. Dr hab. Kazimierz Bełch – Kwestia ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II
 22. Ft. Prof. Dr hab. Andrzej Zwoliński – Wychowanie do czystości
 23. Dr. Wacław Kędzior – Szempontok a keresztény lelkiséget fenyegető veszélyekhez a nevelők...,