• Foto-05.JPG
  • Foto-06.JPG
  • Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-07.jpg
  • Foto-04.JPG
  • Foto-08.jpg
  • Foto-03.JPG

aksjologia2Proste, tradycyjne wartości wywodzące się z poczucia wspólnoty są kluczem do wspaniałego społeczeństwa. Wartości odzwierciedlają to, co jest ważne w naszym życiu. Nasze osobiste wartości określają, kim jesteśmy. Kiedy nasze wartości są dla nas i innych jasne, podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze. Wartości są jak odciski palców, żaden z nich nie jest taki sam, ale każdy z nich zostawia po sobie pewien ślad. Wspaniali ludzie to ci, którzy mają wielkie wspaniałe wartości i wielką etykę. Ponadto warto jeszcze pamiętać, że dobre wartości są jak magnes – przyciągają dobrych ludzi. Możemy więc śmiało powiedzieć, że uporządkowane i klarowne wartości osobiste działają jak kompas, który pewnie prowadzi nas przez życie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Sposobnością ku pochyleniu się nieco szerzej nad aksjologią jest zaplanowana na dzień 23 kwietnia 2024 roku (poniedziałek) Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Aksjologia w życiu współczesnego człowieka. Początek konferencji: godz. 9.00. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Zgłoszenia można wysyłać poprzez stronę internetową www.pedkat.pl (zakładka KONFERENCJE) do 21 kwietnia 2024 roku do godz. 24:00.

Jedną z najgorszych i możliwych opcji jest brak jasności na temat wartości, którymi kierujemy się w życiu. Wtedy nasze postępowanie może być trudne do zrozumienia przez nas samych, a równocześnie możemy bardzo łatwo podlegać manipulacji innych osób. Jedną z największych korzyści wynikających z uporządkowania swoich wartości jest znaczne uproszczenie życia. Bo dzięki temu zaczynamy jasno zdawać sobie sprawę co jest najważniejsze w życiu i lepiej podejmujemy trudne decyzje. A to może mieć szczególne znaczenie we współczesnym świecie - pełnym szumu, hałasu, pośpiechu i chaosu. I dzięki temu zdecydowanie łatwiej będzie nam podejmować decyzje - zwłaszcza te trudne. Pewno słusznym jest postawienie tezy, że współczesny człowiek zna cenę wszystkiego, ale często nie zna ceny wartości życia, jego sensu. Dzisiaj coraz więcej jest lęku z powodu braku wartości, a świat w którym żyjemy jest bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia.

Była szefowa personelu Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Sheryl Kara Sandberg wielokrotnie przy różnych okazjach powtarzała, „To wartości nas definiują, są naszym charakterem. To nie są tylko słowa; to jest to, co robimy i jak działamy; to, w co wierzymy; to, co jest dla nas najważniejsze. Wartości kierują naszym życiem i pomagają nam podejmować ważne decyzje dotyczące tego, co jest dla nas najważniejsze”. Jedną z takich istotnych wartości jest prawda. Człowiek pozbawiony prawdy jest wrakiem człowieka. Zapewne wielu z nas z rodzinnego domu wyniosło wiarę i takie wartości jak honor, praca, uczciwość, lojalność. Pewno nie bylibyśmy tym, kim jestem, gdyby nie rodzina.

Czasem zastanawiam się, co się z nami stało jako ludzkością, że dobro jest dzisiaj najbardziej podejrzaną wartością. Często zapominamy, że najwyższe wartości są najbardziej ludzkie. A przecież jesteśmy wtedy najwspanialsi, gdy osiągamy lub robimy coś „dla dobra”, a nie gdy dążymy do zysku, osobistego lub zbiorowego. Nie martwmy się też tym, że mamy wrogów, nawet to dobrze, bo to znaczy, że broniliśmy czegoś w ciągu swojego życia. Oczywiście należy pamiętać kim jesteśmy, jaka mamy wartość. Owszem należy dawać, ale nie dajmy się wykorzystywać. Kochajmy, ale nie pozwólmy, by ktoś nami manipulował. Ufajmy, ale nie bądźmy naiwny. Słuchajmy innych, ale nie zapominajmy, że mamy własne zdanie.

Amicus