• Foto-08.jpg
  • Foto-07.jpg
  • Foto-04.JPG
  • Foto-02.jpg
  • Foto-05.JPG
  • Foto-03.JPG
  • Foto-01.jpg
  • Foto-06.JPG

NowyNad uwięzionym Jezusem odbyły się dwa sądy. Pierwszy z nich miał charakter ściśle religijny i odbył się w pałacu arcykapłana Kajfasza. Jak w swojej Ewangelii pisał św. Mateusz, wobec słabości i niespójności oskarżeń, które wtedy kierowano przeciwko Jezusowi, głos zabrał Kajfasz, stawiając Mu fundamentalne pyta-nie: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?”. Na to Jezus odpowiedział: „Tak, Ja Nim jestem”. I zaraz dodał: „Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego”. Kajfasz uznał to wyznanie za oczywistą zniewagę wobec jedynego Boga. „Rozdarł [więc] swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje?”. Wtedy wszyscy zebrani tam członkowie Sanhedrynu orzekli: „Winien jest śmierci”, a następnie „zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili” z Niego (por. Mt 26, 63-68).

Triduum SacrumPrzed nami czas przeżywania na nowo Tajemnicy Zmartwychwstania, która pobudza nas do refleksji nad naszym życiem w wymiarze przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Kiedy spoglądamy w przeszłość – staje przed nami obraz tego, co się już wydarzyło, kiedy myślimy o przyszłości jawi się nadzieja, a kiedy kontemplujemy teraźniejszość, to przed nami czas Triduum Paschalne wieńczącego Zmartwychwstaniem Jezusa. Wpatrzeni w Chrystusa jako Baranka, który poprzez Paschalną Tajemnicę, przywraca w człowieku harmonię z Bogiem i daje mu na nowo udział w Jego życiu, najserdeczniej w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego życzę,

aby:- Zmartwychwstały Pan, umacniał w Was wiarę w to, że On kocha i mocą tej miłości nieustannie pomagał Wam przemieniać tych, wobec których czyniona jest jakakolwiek posługa słowem i życiem;
- niech łaska Zmartwychwstania, ożywia radość pełnej Komunii z Bogiem, a Zmartwychwstały Jezus, rozpali na nowo miłość – w oczekiwaniu na wieczyste Gody Baranka, których zapowiedzią jest codzienna Uczta Eucharystyczna, szczególnie Wielkanocna;
- niech Zmartwychwstały Chrystus, który jest punktem styczności pomiędzy ludzkością a Bogiem, czyni z Waszego życia nie kończące się święto;
- niech Chrystus Pan, pomoże Wam być żywym znakiem Jego miłosiernej miłości, a Maryja – Matka Zwycięskiego Króla wieków, troskliwie prowadzi drogą zawierzenia w kolejne lata życia;
- Wszystkim Wam, Waszym Rodzinom, Przyjaciołom i Znajomym życzę, aby moc Tajemnicy Zmartwychwstania Pana była źródłem nieustannej radości, pokoju, miłości oraz pełni łask jako ukoronowanie codziennych wysiłków i trudów podejmowanych dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Amicus

ŚwiętyAtak na świętego Jana Pawła II musimy widzieć w szerszym kontekście. Był przecież przygotowywany - temu służyła wieloletnia kampania budująca zbitkę ksiądz=pedofil poprzez maniakalne skupianie się na przestępstwach popełnionych przez duchownych przy marginalizowaniu wypadków zbrodni pedofilii wśród innych grup zawodowych, społecznych. Do tego ataku hodowano całą grupę uległych „publicystów katolickich”, pompowanych w mediach radykalnie wrogich Kościołowi. Mieli wejść do gry na całego, z otwartą już przyłbicą, w momencie uderzenia na największy autorytet Polaków, na świętego, którego słowa wciąż są w naszych sercach. I weszli. Bez wstydu, bez żenady. Może musieli. Atak na świętego Jana Pawła II musimy widzieć w szerszym kontekście. Był przecież przygotowywany - temu służyła wieloletnia kampania budująca zbitkę ksiądz=pedofil poprzez maniakalne skupianie się na przestępstwach popełnionych przez duchownych przy marginalizowaniu wypadków zbrodni pedofilii wśród innych grup zawodowych, społecznych. Do tego ataku hodowano całą grupę uległych „publicystów katolickich”, pompowanych w mediach radykalnie wrogich Kościołowi. Mieli wejść do gry na całego, z otwartą już przyłbicą, w momencie uderzenia na największy autorytet Polaków, na świętego, którego słowa wciąż są w naszych sercach. I weszli. Bez wstydu, bez żenady. Może musieli. A jednak, Polacy papieża-Polaka przed oszczerstwem obronili. Co autorom tej obrzydliwej nagonki poszło nie tak?

Wiedeń podbójPiątkowy poranek – 24 marca 2023 roku – grupa Studentów AWL gromadzi się z bagażami tuż przy Uczelni, by razem wyruszyć z wizytą do Apor Vilmos Katolikus Főiskola w Vac (Węgry). Tym razem grupę Studentów stanowią członkowie Koła Naukowego „Signum Temporis” AWL we Wrocławiu wraz z opiekunem tegoż Koła – ks. Janem Zimnym. Wyjazd ten jest jednocześnie pierwszym zorganizowanym projektem mającym na celu integracje członków Koła, a zarazem nawiązanie współpracy z jednostkami akademickimi na Słowacji i na Węgrzech. Kilka minut po godz. 7:00 ruszyliśmy w składzie 9-cio osobowym busem przy ciepłej wiosennej pogodzie. Droga wiodła w kierunku Katowic, a następnie przez Czechy, Słowację by o godz.19:00 dotrzeć na miejsce. Oczywiście podróż stała się dobrą okazją do omówienia wielu spraw związanych z aktywnością Koła nie tylko na najbliższe miesiące, ale na kolejny rok akademicki. Jako, że Koło Naukowe ma w tytule „Znaki Czasu” stąd i w podróży towarzyszyły nam różne znaki dające wiele radości, satysfakcji i zadowolenia. Po przybyciu na miejsce zakwaterowania po chwili ruszyliśmy do Budapesztu, aby doświadczyć piękna tego Grodu w scenerii wiosenno-wieczorowej. Czas weekendowy potwierdził duże zainteresowanie turystów tym pięknym miastem, które zachwyca każdego, kto jest - choćby w niewielkim stopniu - wrażliwym na piękno krajobrazu. Wzgórze Gellerta, Parlament, Kościół Macieja czy Katedra w podświetleniu stanowią wieczorem nadzwyczajny efekt piękna.

Bratysława

Fotogaleria z wyjazdu do Budapesztu

Kronika polska Kadlubka okladka dobra 12„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Słowa powiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane tak dawno, jakże aktualne i dziś. Wielu uważa, że historia kołem się toczy- to fakt, jednak wielokrotnie to koło zmienia swoje tempo. Należy podkreślić, że jedną z najważniejszych nauk kształtujących naszą cywilizację jest właśnie historia. Historia nie tylko przekazuje wiedzę o stylu życia naszych przodków, lecz daje również wskazówki dla jej współczesnych odbiorców. Uczy, jakich zachowań należy się wystrzegać, a jakie warte są zachowania i rozwijania. Dzięki jej zapisom możliwy jest ciągły rozwój, bez obawy popełniania błędów naszych przodków. Oczywiście, jeśli nie pozostaniemy głusi na jej mądre rady. Szczególne znaczenie historii w naszej kulturze powoduje, że stała się ona tematem przemyśleń dla wielu wybitnych myślicieli. Wynikiem tego zjawiska są ponadczasowe cytaty, sentencje i aforyzmy, które pozostają aktualne, nawet pomimo upływu wieków. Przykładem spisanej pięknym językiem historii Polski jest ostatnio wydana „Kronika Polska” autorstwa Wincentego Kadłubka w wersji polskiej. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany nabyciem tej pięknej publikacji można się zwrócić do Redakcji drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zamawiając odpowiednią ilość egzemplarzy. Cena jednego egzemplarza wynosi 40 złotych.

Kooperacja środowisk akademickich wypracowała dotychczas wiele form niemal we wszystkich obszarach działalności. Istotnym elementem owej współpracy jest przede wszystkim otwartość i merytoryczne podejście. Głównymi podmiotami akademickimi są studenci i wykładowcy. W celu właściwego rozwoju jednostek czymś koniecznym i naturalnym jest wymiana doświadczenia, prowadzenie wspólnych badań czy wspomaganie w realizacji rozwoju naukowego poszczególnych jednostek. W dniu 16 marca 2023 roku na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie odbyło się ostatnie posiedzenie postępowania profesorskiego ks. dr hab. Patrikowi Maturkanicowi. W postępowaniu tym w charakterze członków Komisji brali udział profesorowie ze Słowacji, Czech, Ukrainy oraz Polski. Środowisko polskie z ramienia Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu reprezentował jako członek Komisji ks. Jan Zimny. Recenzenci dorobku naukowego ks. Patrika, członkowie Komisji oraz uczestnicy tego wydarzenia z uznaniem odnieśli się do kandydata mając na względzie wielki i w dodatku międzynarodowy dorobek naukowy oraz jego profesjonalność w zakresie swojej dziedziny naukowej. Zdobyte doświadczenie akademickie za granicą i we własnym kraju potwierdziło ogromny potencjał wiedzy i umiejętności kreowania trafnych tez naukowych i ich rozwiązań. Ponadto ks. Patrik udowodnił swoją łatwość przenoszenia konkretnych teorii w życie praktyczne.

posiedzenie

DefensorW ostatnim czasie ze smutkiem obserwujemy wzmożoną ilość ataków na miejsca kultu oraz przedmioty czci religijnej. Dochodzi również do bezpośrednich, coraz zuchwalszych aktów agresji skierowanych wobec osób duchownych i pozostałych wiernych. Stowarzyszenie Fidei Defensor, mając na celu przeciwdziałanie przestępstwom na tle wyznaniowym, monitoruje wszelkie profanacje oraz akty wandalizmu motywowane nienawiścią wobec chrześcijan, a także informuje organy ścigania o tego typu zdarzeniach. Dysponując zespołem prawniczym, nasze Stowarzyszenie udziela bezpłatnych porad prawnych pokrzywdzonym i świadkom przestępstw. Poprzez wydawanie materiałów i prowadzenie kampanii edukacyjnych informujemy także o tym, że ten kto narusza wolność sumienia i wyznania, podlega odpowiedzialności karnej. Zarówno odpowiednie reagowanie prawne, jak i działania prewencyjne, służyć mają wzmocnieniu ochrony praw chrześcijan w naszym kraju. Dążymy do tego, by każdy mógł swobodnie wyznawać swą wiarę oraz by przedmioty czci religijnej i miejsca kultu były należycie respektowane.

Alert kulturaW wielu regionach świata trwają konflikty zbrojne. Pojawia się coraz więcej kryzysów. Łamane są wrodzone prawa człowieka. Ludzi wykorzystuje się w wojnie hybrydowej. Świat popada w sprzeczność, która polega na tym, iż w tym samym czasie proklamuje się nienaruszalne prawa osoby, deklarując prawo do życia przy jednoczesnym łamaniu i deptaniu tego prawa w najbardziej znaczących momentach jego istnienia, jakimi są narodziny i śmierć. Wobec takiej rzeczywistości należy postawić zasadnicze pytanie: jaka to współczesna kultura, która powoduje niszczenie tego co ludzkie i boskie. Zapewne można nakreślić interesujący obraz owej kultury, która coraz bardziej zakorzenia się w świadomości współczesnego świata. Dobrze się składa, że na dzień 28 marca 2023 roku (wtorek – godz. 9.00) zaplanowana została Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Współczesne obrazy kultury życia człowieka”, której organizatorem jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Należy mieć nadzieję, że refleksja nad tym zagadnieniem od strony naukowej pozwoli dostrzec przyczyny tego zjawiska i podejmie próbę określenia wniosków prowadzących ku działaniom prewencyjnym w tym względzie. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 26.03.2023 roku.