• Nr - 04.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 06.jpg
logo2

Wiedeń podbójPiątkowy poranek – 24 marca 2023 roku – grupa Studentów AWL gromadzi się z bagażami tuż przy Uczelni, by razem wyruszyć z wizytą do Apor Vilmos Katolikus Főiskola w Vac (Węgry). Tym razem grupę Studentów stanowią członkowie Koła Naukowego „Signum Temporis” AWL we Wrocławiu wraz z opiekunem tegoż Koła – ks. Janem Zimnym. Wyjazd ten jest jednocześnie pierwszym zorganizowanym projektem mającym na celu integracje członków Koła, a zarazem nawiązanie współpracy z jednostkami akademickimi na Słowacji i na Węgrzech. Kilka minut po godz. 7:00 ruszyliśmy w składzie 9-cio osobowym busem przy ciepłej wiosennej pogodzie. Droga wiodła w kierunku Katowic, a następnie przez Czechy, Słowację by o godz.19:00 dotrzeć na miejsce. Oczywiście podróż stała się dobrą okazją do omówienia wielu spraw związanych z aktywnością Koła nie tylko na najbliższe miesiące, ale na kolejny rok akademicki. Jako, że Koło Naukowe ma w tytule „Znaki Czasu” stąd i w podróży towarzyszyły nam różne znaki dające wiele radości, satysfakcji i zadowolenia. Po przybyciu na miejsce zakwaterowania po chwili ruszyliśmy do Budapesztu, aby doświadczyć piękna tego Grodu w scenerii wiosenno-wieczorowej. Czas weekendowy potwierdził duże zainteresowanie turystów tym pięknym miastem, które zachwyca każdego, kto jest - choćby w niewielkim stopniu - wrażliwym na piękno krajobrazu. Wzgórze Gellerta, Parlament, Kościół Macieja czy Katedra w podświetleniu stanowią wieczorem nadzwyczajny efekt piękna.

Bratysława

Fotogaleria z wyjazdu do Budapesztu

Kronika polska Kadlubka okladka dobra 12„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Słowa powiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane tak dawno, jakże aktualne i dziś. Wielu uważa, że historia kołem się toczy- to fakt, jednak wielokrotnie to koło zmienia swoje tempo. Należy podkreślić, że jedną z najważniejszych nauk kształtujących naszą cywilizację jest właśnie historia. Historia nie tylko przekazuje wiedzę o stylu życia naszych przodków, lecz daje również wskazówki dla jej współczesnych odbiorców. Uczy, jakich zachowań należy się wystrzegać, a jakie warte są zachowania i rozwijania. Dzięki jej zapisom możliwy jest ciągły rozwój, bez obawy popełniania błędów naszych przodków. Oczywiście, jeśli nie pozostaniemy głusi na jej mądre rady. Szczególne znaczenie historii w naszej kulturze powoduje, że stała się ona tematem przemyśleń dla wielu wybitnych myślicieli. Wynikiem tego zjawiska są ponadczasowe cytaty, sentencje i aforyzmy, które pozostają aktualne, nawet pomimo upływu wieków. Przykładem spisanej pięknym językiem historii Polski jest ostatnio wydana „Kronika Polska” autorstwa Wincentego Kadłubka w wersji polskiej. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany nabyciem tej pięknej publikacji można się zwrócić do Redakcji drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zamawiając odpowiednią ilość egzemplarzy. Cena jednego egzemplarza wynosi 40 złotych.

Kooperacja środowisk akademickich wypracowała dotychczas wiele form niemal we wszystkich obszarach działalności. Istotnym elementem owej współpracy jest przede wszystkim otwartość i merytoryczne podejście. Głównymi podmiotami akademickimi są studenci i wykładowcy. W celu właściwego rozwoju jednostek czymś koniecznym i naturalnym jest wymiana doświadczenia, prowadzenie wspólnych badań czy wspomaganie w realizacji rozwoju naukowego poszczególnych jednostek. W dniu 16 marca 2023 roku na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie odbyło się ostatnie posiedzenie postępowania profesorskiego ks. dr hab. Patrikowi Maturkanicowi. W postępowaniu tym w charakterze członków Komisji brali udział profesorowie ze Słowacji, Czech, Ukrainy oraz Polski. Środowisko polskie z ramienia Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu reprezentował jako członek Komisji ks. Jan Zimny. Recenzenci dorobku naukowego ks. Patrika, członkowie Komisji oraz uczestnicy tego wydarzenia z uznaniem odnieśli się do kandydata mając na względzie wielki i w dodatku międzynarodowy dorobek naukowy oraz jego profesjonalność w zakresie swojej dziedziny naukowej. Zdobyte doświadczenie akademickie za granicą i we własnym kraju potwierdziło ogromny potencjał wiedzy i umiejętności kreowania trafnych tez naukowych i ich rozwiązań. Ponadto ks. Patrik udowodnił swoją łatwość przenoszenia konkretnych teorii w życie praktyczne.

posiedzenie

DefensorW ostatnim czasie ze smutkiem obserwujemy wzmożoną ilość ataków na miejsca kultu oraz przedmioty czci religijnej. Dochodzi również do bezpośrednich, coraz zuchwalszych aktów agresji skierowanych wobec osób duchownych i pozostałych wiernych. Stowarzyszenie Fidei Defensor, mając na celu przeciwdziałanie przestępstwom na tle wyznaniowym, monitoruje wszelkie profanacje oraz akty wandalizmu motywowane nienawiścią wobec chrześcijan, a także informuje organy ścigania o tego typu zdarzeniach. Dysponując zespołem prawniczym, nasze Stowarzyszenie udziela bezpłatnych porad prawnych pokrzywdzonym i świadkom przestępstw. Poprzez wydawanie materiałów i prowadzenie kampanii edukacyjnych informujemy także o tym, że ten kto narusza wolność sumienia i wyznania, podlega odpowiedzialności karnej. Zarówno odpowiednie reagowanie prawne, jak i działania prewencyjne, służyć mają wzmocnieniu ochrony praw chrześcijan w naszym kraju. Dążymy do tego, by każdy mógł swobodnie wyznawać swą wiarę oraz by przedmioty czci religijnej i miejsca kultu były należycie respektowane.

Alert kulturaW wielu regionach świata trwają konflikty zbrojne. Pojawia się coraz więcej kryzysów. Łamane są wrodzone prawa człowieka. Ludzi wykorzystuje się w wojnie hybrydowej. Świat popada w sprzeczność, która polega na tym, iż w tym samym czasie proklamuje się nienaruszalne prawa osoby, deklarując prawo do życia przy jednoczesnym łamaniu i deptaniu tego prawa w najbardziej znaczących momentach jego istnienia, jakimi są narodziny i śmierć. Wobec takiej rzeczywistości należy postawić zasadnicze pytanie: jaka to współczesna kultura, która powoduje niszczenie tego co ludzkie i boskie. Zapewne można nakreślić interesujący obraz owej kultury, która coraz bardziej zakorzenia się w świadomości współczesnego świata. Dobrze się składa, że na dzień 28 marca 2023 roku (wtorek – godz. 9.00) zaplanowana została Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Współczesne obrazy kultury życia człowieka”, której organizatorem jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Należy mieć nadzieję, że refleksja nad tym zagadnieniem od strony naukowej pozwoli dostrzec przyczyny tego zjawiska i podejmie próbę określenia wniosków prowadzących ku działaniom prewencyjnym w tym względzie. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 26.03.2023 roku.

Przypomina

Nam nie wolno być obojętnymi wobec szatańskich napaści na Osobę Świętego Jana Pawła II. Niech każdy z nas, kto ma w swoim sercu wiarę, uczyni coś - co będzie wyrazem wdzięczności Bogu za Jego cały pontyfikat, Jego nauczanie, Jego dobro i miłość. On nam Wszystkim zostawił pewne dziedzictwo, którego nie wolno nam zmarnować. Mamy wielki obowiązek tego dziedzictwa chronić, bronić a jeśli trzeba będzie to i walczyć. Diabeł rękami ludzi niewiary, zaślepionych istot, pozbawionych poczucia szacunku, chce wyeliminować z przestrzeni publicznej to, co jest wielkim skarbem i wartością dla mądrego, wierzącego człowieka. Warto przypomnieć sobie wielokrotne apele Jana Pawła II kierowane do nas Polaków. Właśnie te apele wzywały każdego z nas do szanowania i obrony owego dziedzictwa któremu na imię Bóg – Wiara – Ojczyzna.

Przypomnij sobie i posłuchaj

Na czasieCzcigodni Księża,
W kontekście przetaczającej się przez Polskę w ostatnich dniach dyskusji wokół Osoby Świętego Jana Pawła II, zachęcam jeszcze raz do przestudiowania kolejnych oświadczeń i komentarzy w tej sprawie. Z pozytywnym zaskoczeniem przyjmuję także fakt przyjęcia przez Sejm RP odpowiedniej uchwały. Jeszcze większe uznanie budzą liczne, spontaniczne komentarze wielu rozumnych osób świeckich. Nie tylko katolików. Nie nakazuję Wam, ale i nie odwodzę od tego, by do wielu rozumnych oświadczeń osób świeckich dołączane było także rozumne i pełne wiary stanowisko duszpasterza. Proszę jednak i praktycznie polecam: przede wszystkim powróćcie do osobistej i do wspólnotowej modlitwy za naszą Ojczyznę. 0 zachowanie wiary w sercach dzieci i młodzieży. 0 miłość w małżeństwach i rodzinach. 0 właściwe relacje społeczne według zasad katolickiej nauki społecznej. Także o przemianę serc ludzkich, o zwrócenie się ludzkich serc ku Bogu nie tylko w Polsce, ale także pośród narodów dzisiejszego świata. O panowanie Bożego Ładu - Ordo Dei, na Polskiej Ziemi i w całym dzisiejszym świecie. Niech powrócą i trwają modlitwy Suplikacji, które zbyt szybko u nas wygasły. Może to być także dziesiątek różańca za Ojczyznę. Niech trwa Modlitwa do Świętego Michała Archanioła, najlepiej bezpośrednio po błogosławieństwie mszalnym. A może przynajmniej trzykrotna aklamacja wielkopostna w intencji Ojczyzny: Któryś za nas cierpiał rany... Ale proszę i polecam: dodawajcie wtedy, a także przy wielu innych okazjach, po trzykroć wezwanie: Święty Janie Pawle II - módl się za nami! I ukazujcie odważnie Ludowi relikwie Świętego Papieża, jeżeli macie je w swojej parafii.

Noc walki o błogosławieństwo dla Polski 17 18.03.2023 plakat  Nie zdążył zapiać kur trzy razy
  A już pomniki Twoje burzą
  Tabliczki z ulic zdejmować chcieli
  świętość w rynsztoku topić zaczęli.

  Bo precedensem dziś się staje
  Wezwać na ławę oskarżonego
  Nie dość, że brata, Polaka, Papieża
  To przede wszystkim martwego świętego.

A On nie może godności bronić
Mowy wygłosić, zadać pytania
Dobrze wiedzieli, że jako żywy
Prędko rozgromi takie wyzwania.

Szambo już pękło, zło się wylewa
Wojna o duszę trwa wciąż, niestety
Krzyżują zmarłych jak męczenników
Niszczą w Narodzie autorytety.

Niech ten co dzisiaj rękę podnosi
Na Polskę, Boga, na świętych w niebie
Wie, że czas tutaj krótki nieznany
A święci czekają by spotkać ciebie.

Tam Popiełuszko, Kolbe, Wojtyła
Wspierali Polskę i to co nasze
Wy zostaniecie na wieki wyklęci
Jak nowocześni zdrajcy, Judasze

Posłuchaj bo warto

Agata L.