• Nr - 02.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 04.jpg
logo2

Byc mezem i ojcemPojęcie „ojcostwa” może być rozpatrywane w bardzo szerokim zakres: biologiczny, religijnym, obyczajowym, społecznym, narodowym, patriotycznym, symbolicznym, historycznym, prawnym. Ojcostwo - jak i macierzyństwo - jest na pewno wartością. Różni się znacząco od macierzyństwa choćby tym tylko, że zarówno pod względem biologicznym jak i rodzinno-społecznym może pozostawać nieujawnione, trudne do wykrycia, podczas gdy macierzyństwo takim być nie może. Ojcostwo i macierzyństwo nie mogą bez siebie istnieć. Są komplementarne. Wspólnie tworzą jeden niepowtarzalny akt - rodzicielstwo. Ojcostwo zyskuje wciąż nowe wymiary. Z ojcostwa tradycyjnie ekonomiczno-opiekuńczego, potrafi się na przykład przekształcać w ekspresyjno-wychowujące. Zwłaszcza ostatnio w naszym kraju - przy tylu równoczesnych transformacjach - ojcostwo klasyczne utraciło swe tradycyjne podstawy. Znalazło się jak gdyby w stanie in status nascendi. Znalazło się na pewno w trudnym i koniecznym procesie przystosowawczym, jak gdyby stawania się na nowo. Zaplanowana na 12 grudnia 2023 roku (wtorek) Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Ojciec i ojcostwo w eksploracjach naukowo-badawczych” będzie sposobnością pochylenia się nad jakże ważnym zagadnieniem dotyczącym ojcostwa. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Campus w Stalowej Woli. Ostateczny termin zgłoszeń do czynnego w niej udziału upływa 10.12.2023 roku o godz. 24:00. Osoby zainteresowane tematyką prosmy o przesyłanie zgłoszeń droga mailową poprzez stronę internetową www.pedkat.pl zakładka KONFERENCJE. Konferencja będzie prowadzona w systemie zdalnym.

Ojcowie wyzwalają u dzieci radość życia. Postać ojca niemal zawsze kojarzy się dziecku z jakąś formą radości: bądź to wesołej, wspólnej z ojcem zabawy we wczesnym dzieciństwie, bądź to z różnymi gratyfikacjami jakimi ojciec może obdarzać swoje dzieci w okresie ich dorastania. Satysfakcjonujące kontakty z ojcem sprzyjają ogólnemu rozwojowi dziecka, służą kształtowaniu otwartej postawy wobec ludzi, wyzwalają aktywność i właśnie radość życia. Odwieczne funkcje ojców w rodzinach - prokreacyjna, ekonomiczna, ochronna czy wychowawcza - uległy znaczącym przemianom. Wymusiły je radykalne przemiany społeczno-ekonomiczne i kulturowo-obyczajowe, Rola ojca w rodzinie polega na wnoszeniu w życie dziecka autorytetu, bezpieczeństwa i stabilności. W wielu rodzinach to właśnie ojciec zajmuje się pracą i zapewnianiem bytu materialnego dla rodziny. Nie sposób więc zaprzeczyć jak ważna staje się jego rola. W procesie wychowywania dzieci, ojciec staje się wzorem i przekazuje zasady i prawdy moralne, które są ważne w życiu. Przekazuje męskie cechy i wartości. Dlatego synowie mogą się z nim łatwo identyfikować. Miłość matki jest bezwarunkowa, natomiast miłość ojca jest bardziej wymagająca. Oznacza to, że ojciec staje się bardziej wymagający wobec dzieci, ucząc ich tym samym lepszego radzenia sobie w życiu.

Rolą ojca jest także wspieranie rozwoju tożsamości u dzieci. Kształtowanie tożsamości dzieci jest bardzo ważnym procesem, który nie może się odbywać w sposób niezakłócony bez wsparcia ze strony ojca. Kolejnym z podstawowych zadań w procesie wychowania dzieci jakie musi wypełnić ojciec to ustalanie i utrzymanie granic. Granice stanowią o odrębności rodziny od innych. Można mówić o granicach zewnętrznych i wewnętrznych. Ojciec jest odpowiedzialny także za zabezpieczenie określonego statusu członkom rodziny w zakresie stworzenia warunków do życia i rozwoju. Głównie chodzi o zabezpieczenie potrzeb materialnych i edukacyjnych. Ojciec razem z matką, odpowiadają także za jakość relacji jaka panuje między nimi. Jeżeli te relacje są dobre, stwarza się korzystne warunki dla rozwoju i życia dzieci. Rola ojca jest znacząca zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój społeczny dzieci.

Dzieci, które mają dobry kontakt z ojcami, są bardziej pewne siebie, dojrzalsze, otwarte na innych i komunikatywne. Natomiast dzieci, które nie mają dobrych relacji z ojcem, są bardziej wycofane, nieufne, konfliktowe i mniej odpowiedzialne. Cechy relacji z ojcem wpływają więc na rozwój i kształtowanie się osobowości u dzieci. Ojciec wpływa więc na sposób postrzegania świata przez dzieci. Chłopcy obserwując ojca, uczą się co to oznacza być mężczyzną, poznają swoje role płciowe. Dziewczynki poprzez relacje z ojcem, wykształcają w sobie obraz przyszłego partnera i cechy jakie powinien posiadać.

Ojciec uczy dzieci jak mają sobie radzić z problemami, stresem i porażkami. Dzięki niemu dzieci przyswajają sobie nowe formy zachowań. Dzieci się uczą tego samego czego doświadczają. Ojciec tak jak i matka, uczą dzieci empatii i wrażliwości na innych, a także okazywania swoich emocji i nazywania ich. Rolą ojca jest także wspieranie dziecka w jego prawidłowym rozwoju i dawanie drogowskazów życiowych. Wspieranie matki w wychowaniu dzieci to kolejne zadanie, przed którym stoją ojcowie. Matka potrzebuje wsparcia i uwagi ze strony swojego męża. Jeżeli ten jest w stanie jej to zapewnić, oboje potrafią więcej dać z siebie swoim dzieciom i wychowywać ich na szczęśliwych ludzi. Przeciwnie dzieje się kiedy tego wsparcia nie otrzymuje. Jak można zauważyć rola ojca w rodzinie jest bardzo złożona i obejmuje wiele czynników. Ważne są relacje jakie łączą go z dziećmi. Jeżeli są pozytywne wspiera to ich rozwój. Jeżeli negatywne zaburza to przystosowanie społeczne i wprowadza szereg problemów. Ważne jest aby doceniać rolę ojca i nie bagatelizować jego wpływu na rozwój dzieci.

Amicus