• Nr - 02.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 08.jpg
logo2

FotoKto pali mosty, ten po palach skacze. Aby więc nie skakać po palach warto budować trwałe i mocne mosty. Oczywiście nie chodzi tutaj o mosty tylko w wymiarze czysto fizycznym czy materialnym, lecz raczej w wymiarze personalnym. Warto podkreslić, że budować mosty oznacza przede wszystkim budować ludzkie pozytywne relacje. Dobrze jest, gdy relacje te budowane są na trwałych i niezmiennyc wartościach. Do takiego przekonania doszła grupa Studentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, która wraz ze swoim opiekunem podjęła się nie lada wyzwania. Otóż w dniach od 30 października do 05 listopada 2023 roku grupa Studentów AWL, będąca zarazem członkami Koła Naukowego AWL „Signum Temporis”, podjęła się realizacji projektu pt. „Budowa mostów w Europie”, polegającego na zbudowaniu przyjacielskich relacji z przedstawicielami różnych organizacji. W założeniu spotkania te dotyczyły omówienia spraw naukowych, kulturowych, społecznych. Grupę wyjazdową stanowili: Bartosz Przygoda, Mateusz Grajzer, Jakub Janoszek, Hubert Lelito, Damian Mańkowski, Karol Augustyn, Karol Zdolski, Marek Drogosz i Ks. Jan Zimny – opiekun Koła.

Fotogaleria (kliknij)

Wyjazd ze Stalowej Woli nastąpił w dniu 30 października 2023 roku o godz.8:00. Pierwszym punktem programu było spotkanie się z grupą słowacką w Kapusanach, gdzie oprócz przyjacielskich rozmów i wspólnego programowania spotkań na wielu odcinkach, miłym akcentem było wysłuchanie krótkiego koncertu zespołu słowackiego dedykowanego AWL. Spotkanie to napełniło grupę pozytywną motywacją do kontynuowania podróży do Rzymu. Trasa wiodła przez Węgry i Słowenię. Do Rzymu przybyliśmy 31 października w godzinach przedpołudniowych. Po zakwaterowaniu i wspólnej modlitwie udaliśmy się na rekonesans Wiecznego Miasta. Z tej racji, że niemal dla całej grupy był to pierwszy wyjazd do Rzymu, stąd zainteresowanie kulturą i bogactwem architektury wzbudzało ogromne zainteresowanie i podziw. Dało się zauważyć, jak młodzi adepci z wielkim zaangażowaniem, nie tylko przeżywają nowe doświadczenia oczami ciała, ale także oczami duszy. Każdy uroczy zakątek i każdy element bogactwa kultury wzbudzał pozytywne  pełne refleksji przeżycia.

Oprócz spotkań z wieloma grupami osób jakie miały miejsce podczas pobytu, a które stały się bodźcem do podjęcia wielu tematów o charakterze kulturowym, historycznym. W rozmowach uczestniczyli reprezentaci Włoch, Nigerii, Ukrainy. Warto podkreślić, że nie zabrakło także binarnych rozmów, dyskusji, polemiki z reprezentantami innych ośrodków czy to akademickich czy kulturowych. Podkreślić należy, że Członkowie Koła AWL jako studenci kierunku zarządzania i bezpieczeństwa zdali ze swej dyscypliny, organizacji egzamin na ocenę celującą. Zarówno ich sposób funkcjonowania i zarządzania czasem oraz realizacja każdego punktu programu była wykonana bardzo dobrze. Także prowadzony sposób zarządzania bezpieczeństwem w tej jakże różnorodnej i dośc niebezpiecznej enklawie, radzili sobie perfekcyjnie. Można im śmiało na przyszłość powierzyć podobne zadania z przekonaniem, że wykonają je w sposób właściwy i profesjonalny. Zdobyta wiedza teoretyczna i doświadczenie poprzez działalność w Kole Naukowym (pewno nie tylko) potwierdzają słuszność prowadzenia tego typu organizacji i jej form działania dla młodego pokolenia. Każdy nowy dzień stawał się okazją i sposobnością do wypracowania przez adeptów kolejnych elementów służących do podjęcia kolejnych rozmów.

Kiedy nadszedł dzień powrotu, z jednej strony dało się wyraźnie zaobserwować u studentów smutek z racji na pożegnanie się z tym, co stało się udziałem ich podczas kilku dni pobytu w tym czasie i miejscu. Z drugiej strony napełnieni bogactwem wielu spotkań, wzbogaceni pięknem i urokiem tego zakątku ziemi, radość i ogromna satysfakcja rozpierała serca i dusze młodych „bohaterów” niecodziennej wyprawy. Użyłem świadomie określenia „bohaterów”, gdyż w ocenie nie tylko mojej, ale bardzo wielu osób, z którymi dane nam było się spotkać, postrzegani byli jako osoby o niespotykanej pozytywnej postawie dającej świadectwo pięknej młodości w każdym zakątku ich przebywania. Z dumą wysłuchiwałem od osób postronnych wyrażanych opinii zarówno jako Studentach i członkach Koła Naukowego AWL, a także jako Polakach, którzy niosą w sobie piękne i dojrzałe wartości zapewniające sobie i przyszłym pokoleniom to co najcenniejsze dla Boga, Ojczyzny i człowieka.

W tym miejscu wyrażam serdeczne podziękowanie Wszystkim Tym, którzy w wieloraki sposób przyczynili się do zrealizowania programu „Budowa mostów w Europie”. Oczywiście nie jest to jednorazowy akt tego programu. Już w zamyśle są kolejne jego elementy, które – mam nadzieję – uda się zrealizować w swoim czasie. Słowa podziękowania w imieniu swoim, ale przede wszystkim Studentów i Członków Koła Naukowego „Signum Temporis” AWL składam Jego Magnificencji Panu Rektorowi Komendantowi AWL – gen. bryg. dr. hab. Piotrowi Płonce za jego otwartość i wsparcie na tego rodzaju inicjatywy. Serdeczne podziękowanie składam Fundacji Inicjatyw Społecznych „Sapere Aude” z siedzibą we Wrocławiu za wsparcie finansowe tej inicjatywy. Dziękuję organizacjom, służbom, zgromadzeniom i osobom prywatnym, za wszelkie dobro, okazaną miłość i radość. Chcę również podziękować moim Kochanym Studentom, którzy realizowani ten program za ich piękne świadectwo życia. Z taką grupą mogę podejmować wszystkie nawet najtrudniejsze wyzwania i zadania. Dziękuję Bartkowi, Mateuszowi, Karolom, Damianowi, Jakubowi, Hubertowi i Markowi. Idźcie odważnie tą drogą pełną szlachetności postawą. Zawsze dawajcie świadectwo wiary, nadziei i miłości. Stanowicie piękny zadatek Polski szlachetnej, odważnej, wartościowej, wiernej. Na potwierdzenie tak postawionej tezy jest choćby fakt, że jeden z uczestników programu na jego zakończenie, przepełniny duchem wiary, udzielił swoim kolegom błogosławieństwa.

Zadanie "Rządzimy się sami" - małe granty na wielkie sprawy" jest realizowane przez Fundację Inicjatyw Społecznych "Sapere Aude" ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pana Piotra Mazurka.

Amicus