• Nr - 02.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 07.jpg
logo2

Niezawodna ekipaCzas od 27-29 października 2023 roku dla określonej grupy młodych osób na długo pozostanie w pamięci jako czas budowania szczerej, braterskiej, przyjacielskiej jedności. To właśnie w tym czasie grupa studentów należących do Koła Naukowego "Historii Wojen” Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wraz ze swoim opiekunem, przemierzała szlaki dróg począwszy od Wrocławia, poprzez Rzeszów, Lwów i Tarnopol aż w drodze powrotnej do Stalowej Woli. Celem owej wędrówki było nawiązanie bliższej współpracy członków Koła Naukowego ze środowiskiem akademickim Lwowa i Tarnopola. Ponadto na prośbę jednej z rodzin Tarnopola ich członka poszkodowanego (rannego) żołnierza, Rektor AWL i Studenci Koła zorganizowali pomoc, która posłuży do zastosowania w zabezpieczeniu na froncie w dalszej walce z najeźdźcą. Ponadto pobyt na Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt we Lwowie stał się wspaniałą lekcją historii nie zawsze każdemu bliską.  Fotogaleria zdjęć

Tarnopol Ukraina

Pierwszym akcentem wizyty na Ukrainie było spotkanie z Pracownikami i Studentami Uniwersytetu Lwowskiego do dziś nam znanego jako Uniwersytetu Jana Kazimierza. Pobyt w tym bliskim naszemu sercu mieście wraz z noclegiem, stał się atutem do poznania jego historii, architektury i piękna. Dzień następny spędziliśmy w Tarnopolu i Płotyczach. Potrzeba ukazania hartu ducha i ciała młodej braci doprowadziła na początku pobytu do kąpieli w Tarnopolskim Jeziorze. Co prawda temperatura nie rozpieszczała adeptów, ale młodzieńcza werwa i ambitność zwyciężyła z klimatem przypominającym początek aury zimowej. W szczegóły tego wydarzenia autor tekstu nie będzie się wgłębiał, gdyż u wielu czytelników zrodziłyby wiele różnorakich emocji. Dość należy zaznaczyć, że świadkowie tego wydarzenia zostali niemal sparaliżowani podziwiając, ale niekoniecznie zachwycając się owym widokiem.

Po oczyszczeniu ciała udaliśmy się na spotkanie z pracownikami i studentami Zachodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu w Tarnopolu. Tu w nieco bardziej ciepłym nastroju podjęliśmy rozmowy w kierunku kontynuowania szeroko pojętej współpracy. Świadomi zaproszenia na przyjacielski obiad do jednej z Rodzin w Płotyczach, ale i potrzeby uzupełnienia utraconych kalorii w lodowatej wodzie podczas kąpieli, udaliśmy się na „zasłużony” posiłek. Tu młodzi adepci – jak później podkreślali – doznali nadzwyczajnych uczuć przyjaźni, atmosfery rodzinnej. Spędzone wraz z nimi niemal dwa dni pozwoliły nawiązać bliskie relacje i poczuć się jak u siebie w domu. Dzień kolejny rozpoczął się od wspólnej modlitwy, a następnie wspólne śniadanie no i rzewne pożegnanie. Pomimo towarzyszącej pięknej jesiennej pogody w krasie pełnych barw liści przydrożnych drzew, wciąż na ustach i w sercu obecne były doświadczenia spotkań z naszymi braćmi. Nieco innego kolorytu do tej wyprawy nadała odprawa na granicy w Medyce po stronie ukraińskiej. Jednak ten epizod nie ujął mocy pozytywnych emocji jakich dane nam było doświadczyć przez te – można powiedzieć – kilka chwil na Ukrainie.

W tym miejscu chcę w imieniu Studentów Koła Naukaowego AWL "Historii Wojen" i własnym bardzo serdecznie podziękować Fundacji Inicjatyw Społecznych „Sapere Aude” z siedzibą we Wrocławiu za wsparcie finansowej tej inicjatywy. Dziękuję również Panu Rektorowi Komendantowi AWL – gen. bryg. dr. hab. Piotrowi Płonce, który oprócz wyrażenia zgody grupie na wyjazd przekazał za naszym pośrednictwem dary serca dla potrzebujących z Ukrainy. Ponadto serdecznie dziękujemy Wszystkim spotkanym osobom począwszy od Wrocławia, a zakończywszy na Stalowej Woli, które to osoby okazały nam wiele serca i otwartości, w różnej formie i postaci. Można powiedzieć, że misja jaka została wyznaczona w pełni została zrealizowana dzięki życzliwości i dobroci wielu wspaniałych osób.

Zadanie "Rządzimy się sami" - małe granty na wielkie sprawy" jest realizowane przez Fundację Inicjatyw Społecznych "Sapere Aude" ze środków Narodowego INstytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pana Piotra Mazurka.

Amicus