• Nr - 01.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 03.jpg
logo2

Wolność wiele ma twarztyZapewne trudno by spotkać człowieka, który gardziłby wolnością. Czym jest wolność, jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka, mogli by ci powiedzieć, którzy zakosztowali braku wolności. Jest rzeczą wiadomą, że wolność można rozpatrywać w różnych aspektach. Najczęściej wolność definiowana jest jako brak zewnętrznego przymusu, sytuację, w której człowiek może dokonywać wyborów spośród wszystkich opcji. Najogólniej rzecz biorąc, wolność to możliwość wyboru. Wolność to sytuacja człowieka, który kieruje się wyłącznie swoją własną wolą. Temat wolności przewija się w wielu dyskusjach, spotkaniach, seminariach, konferencjach. Organizowana w dniu 18 kwietnia 2023 roku (wtorek) godz. 9.00, przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i Fundację Campus Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Wolność wiele ma twarzy i imion”, stanie się okazją do pochylenia nad tym zagadnieniem. Konferencja odbędzie się zdalnie, a każdy kto chciałby wystąpić ze swoim referatem proszony jest o przesłanie „Karty zgłoszenia” drogą elektroniczną ze strony www.pedkat.pl zakładka KONFERENCJE najpóźniej do dnia 16.04.2023 roku do godz. 24:00..

Wolność to też odpowiedzialność, liczenie się z konsekwencjami swoich decyzji. Tylko człowiek wolny może w pełni wyrazić samego siebie. Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka. Im lepiej zrozumiemy, na czym polega wolność, tym mądrzej będziemy z wolności korzystać. Słusznie podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II, że „Wolność nie polega na robieniu tego, co chcemy, ale na posiadaniu prawa do robienia tego, co powinniśmy”. Najważniejszym rodzajem wolności jest bycie tym, kim naprawdę jesteśmy. Bez wolności myśli nie może być czegoś takiego jak mądrość – ani czegoś takiego jak wolność publiczna bez wolności słowa. W dzisiejszych czasach rodzimy się wolnymi ludźmi w wolnym kraju. Nie zawsze jednak tak było. Tym bardziej doceniamy naszą codzienność i dbamy, żeby taka została.

Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres, wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność - to nie cel lecz szansa by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Pewien mędrzec powiedział, że człowieka nie można uczynić bardziej wolnym niż jest sam z siebie. Strasznie trudno będzie Panu Bogu zbawić człowieka, który nie jest wolny i nie jest rozumny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można zbawiać - skórę i kości?

Amicus