• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg

mgr Rafał PodleśnyUrodzony 19.01.1976 r. w Tarnobrzegu. Absolwent Technikum Mechanicznego w Tarnobrzegu. W l. 1998-2003 studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim – kierunek wychowanie techniczne w zakresie informatyki i ogólnotechnicznym. Stopień magistra w 2003 r. W l.2006/07 Studia Podyplomowe na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nauczyciel dyplomowany. Od września 2001r nauczyciel w Gimnazjum nr 2 i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 a od 2011 w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Od dnia 1 października 2009 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Prywatnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli zaś od 2010 r. w Katedrze Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie.  Autor kilku artykułów naukowych.

Artykuły naukowe:

 1.  Wyzwania wobec Ojca współczesnej rodziny. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 1 (1/2010) lipiec-grudzień, ss.223-229. ISSN 2082-3487.
 2. Pamiętamy, czuwamy, jesteśmy – Semper In Altum „Zawsze w zwyż”, s. 825-830. ISBN 978-83-926302-7-2
 3. Obraz ojca w Biblii. [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 2 (1/2011) styczeń-czerwiec, ss.223-229. ISSN 2082-3487.
 4. On-line jako forma pedagogizacji człowieka – półrocznik Pedagogika Katolicka 8 (1/2011) styczeń-czerwiec, s.384. ISSN 1898-3685.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. „Młodość poszukuje wzorców i przykładów” – Sandomierz 2010r.
 2. „Nowe media w dydaktyce” – Warszawa 2011r.
 3. „Homo on-line szansa czy zagrożenie” – Stalowa Wola 2011r.
 4. „Ojcostwo wczoraj i dziś” – Stalowa Wola 2011r.
 5. „Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy” – Tarnobrzeg 2011r
 6. „Międzynarodowa konferencja naukowa Rodzina polska na początku drugiej dekady XXI wieku Przemiany – Problemy – Perspektywy” – Stalowa Wola 2011r
 7. Warsztaty "Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy" – Tarnobrzeg 2011r

 Organiazacja/współorganizacja konferencji:

 1. Homo on-line szansa czy zagrożenie – Stalowa Wola 2011r.
 2. Ojcostwo wczoraj i dziś – Stalowa Wola 2011r.
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa Rodzina polska na początku drugiej dekady XXI wieku Przemiany – Problemy – Perspektywy – Stalowa Wola 2011r.

Redaktor - techniczny czasopism:

 •  „Pedagogika Katolicka”,
 •  „Pedagogia Ojcostwa”,
 •  „Katoliku Pedagogikus”,
 •  „Społeczeństwo i Rodzina”,
 •  „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”.

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • Rodzina w społeczeństwie informacyjnym,
 • Ojciec rodziny,
 • systemy zarządzania treścią,
 • historia komputerów,
 • systemy DTP.