• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg

PLANOWANE KONFERENCJE NAUKOWE

NA ROK AKAD. 2017/2018

Zgłoszenia na konferencję dokonujemy drogą elektroniczną ze strony

www.pedkat.pl

a następnie wchodzimy na zakładki (Konferencje – Planowane – Karta zgłoszenia)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na daną konferencję jest dokonanie wpłaty

na konto w wysokości 100 zł lub wyjątkowo w dniu konferencji podczas rejestracji

Adres do przelewu:

Fundacja CAMPUS w Stalowej Woli

ul. Skoczyńskiego 8/15, 37-450 Stalowa Wola

Pekao S.A. I/O Stalowa Wola

Nr rachunku: 62 1240 2799 1111 0010 4858 9139

Po dokonaniu wpłaty na daną konferencję

Fundacja nie będzie dokonywać zwrotu wpłaty

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Konferencja naukowa:

Temat konferencji: Praworządność – świat na zakręcie

Termin konferencji: 20 marca 2018 roku (wtorek)

Organizator konferencji: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Stalowa Wola, ul. Energetyków 11A

Ostateczny termin zgłoszeń: 15.03.2018 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja naukowa:

Temat konferencji: Globalne oblicza wolności

Termin konferencji: 17 kwietnia 2018 roku (wtorek)

Organizator konferencji: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Stalowa Wola, ul. Energetyków 11A

Ostateczny termin zgłoszeń: 10.04.2018 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Temat konferencji: Przez sport do integralnego rozwoju społeczeństw

Termin konferencji: 08 maja 2018 roku (wtorek)

Organizator konferencji: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Bojanów k.Stalowej Woli, ul. Tarnobrzeska 27 (Ośrodek Caritas)

Ostateczny termin zgłoszeń: 01.05.2018 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolska Konferencja naukowa:

Temat konferencji: Proklamacja rodziny w dobie współczesnych ideologii

Termin konferencji: 15 maja 2018 roku (wtorek)

Organizator konferencji: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Stalowa Wola,ul. Energetyków 11A

Ostateczny termin zgłoszeń: 05.05.2018 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY