• fot-01.jpg
  • fot-02.jpg
  • fot-03.jpg
  • fot-04.jpg
  • fot-05.jpg
  • fot-06.jpg
  • fot-07.jpg
  • fot-08.jpg

Zespół redakcyjny / Board of editors

ks. prof. dr hab. Jan Zimnyks. prof. dr hab. Jan Zimny – Redaktor Naczelny

dr Anna Różyłodr Anna Różyło – Z-ca Redaktora Naczelnego

dr Wacław Kędziordr Wacław Kędzior – Sekretarz Redakcji

dr Dariusz Żakdr Dariusz Żak – Członek Redakcji

mgr Rafał Podleśnymgr Rafał Podleśny – Redaktor Techniczny