• 20180306_114307.jpg
 • 20180506_202237.jpg
 • 20180507_184304.jpg
 • 20180508_113817.jpg
 • 20180508_140322.jpg
 • 20180509_151605.jpg
 • 20180510_092047.jpg
 • img_1167.jpg

Pedagogika Katolicka nr 4
ISSN 1898-3685

 Artykuły / ARTICLES

 1. Abp prof. Andrzej Dzięga – Wołanie o pedagogikę katolicką
 2. Bp prof. dr hab. Stanislav Stolarik – Reflexia nad prirodzeným zákonom
 3. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Wychowanie do czystości
 4. Ks. prof. dr hab. Gabriel Witaszek CSR – Pedagogika zbawczego daru stworzenia
 5. Ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL – Założenia pedagogiki katolickiej
 6. Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL – Refleksja o kierowaniu szkołą
 7. Prof. dr hab. Stefan Możdżeń – Polska bibliografia pedagogiki katolickiej