• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg

Pedagogika Katolicka nr 4
ISSN 1898-3685

 Artykuły / ARTICLES

 1. Abp prof. Andrzej Dzięga – Wołanie o pedagogikę katolicką
 2. Bp prof. dr hab. Stanislav Stolarik – Reflexia nad prirodzeným zákonom
 3. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Wychowanie do czystości
 4. Ks. prof. dr hab. Gabriel Witaszek CSR – Pedagogika zbawczego daru stworzenia
 5. Ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL – Założenia pedagogiki katolickiej
 6. Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL – Refleksja o kierowaniu szkołą
 7. Prof. dr hab. Stefan Możdżeń – Polska bibliografia pedagogiki katolickiej