• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
logo2

Krajobraz regionu Dolnej Austrii urzeka każdego. Wiele tu małych, malowniczych miasteczek usytuowanych w zakolach Dunaju, ze starymi zamkami, których korzenie sięgają czasów Cesarstwa Rzymskiego. Jednym z nich to Maria Taferl, niewielkie miasteczko na wzgórzu, rozciągające się wzdłuż brzegu Dunaju. To tu w niedzielne przedpołudnie 22 lipca nawiedziłem piękną, monumentalną bazylikę, której papież Pius XII w roku 1947 nadał tytuł bazyliki mniejszej. W miejscu tym kiedyś tu rósł dąb, na pniu którego umocowano z czasem krzyż. Tu wierni schodzili się na różne nabożeństwa, a w czasie wojny trzydziestoletniej wielu modliło się pod tym krzyżem o ocalenie. Niezwykłe fakty uzdrowień zwróciły uwagę wielu na to miejsce. Tu dokonały się dwa główne uzdrowienia: Tomasza Pachmana i Aleksandra Schinagla.

,,(...) Kartofle wokół kwitną niebiesko, oczy księżycowe panien spod Sierpca, (...) ojcowizno, sosnowa ojczyzno, pod Wielką Niedźwiedzicą!” (S.R. Dobrowolski - Kołysko moja). Gdy poeta pisał ten wiersz, nie wiedział, że na północy Mazowsza zorganizowane zostanie muzeum wsi, skansen na otwartej przestrzeni pośród pól i lasów. A lato sprzyja wędrowaniu, wyjazdom, czy dalszym podróżom. Choć czas wakacji dla wielu z nas to odległe wspomnienie młodości, jednak te długie i ciepłe miesiące stają się okazją do odwiedzenia rodziny, poznania bliższej czy dalszej okolicy.

Nauka, praktyka a przede wszystkim życie oczekuje wciąż nowych myśli, refleksji, rozwiązań, spojrzeń, ocen. Jedni tworzą sytuacje ku temu inni w sposób profesjonalny podejmują się próby rozwiązania kwestii od strony prawniczej, pedagogicznej, społecznej, ekonomicznej, psychologicznej itp. Zapewne jedną z takich aktualnych kwestii są zawody prawnicze, przed którymi stają wciąż nowe wyzwania i zadania, zwłaszcza w zmieniających się obecnie warunkach. W ramach troski o ukazanie owych zadań u początku XXI wieku, Redakcja Pedagogiki Katolickiej przy współpracy z profesjonalnymi prawnikami przygotowuje w tym celu specjalną publikację książkową na temat: „Współczesne profesje prawnicze”. Osoby z dziedziny prawa a więc praktycy i teoretycy zawodów prawniczych mają niecodzienną szansę na zaprezentowanie własnych przemyśleń na w/w temat w ujęciu naukowym.

Już za życia Jana Pawła II wierni darząc Go wielkim szacunkiem często wznosili na pamiątkę Jego pontyfikatu pomniki. Szczególnie czyniono to po Jego śmierci. Z chwilą, gdy został ogłoszony przez Kościół Błogosławionym, wznoszone są ku Jego czci Figury. Mają one przypominać wiernym Jego obecność, Jego nauczanie, Wielki Testament, jaki pozostawił nam do spełnienia. Jednym z takich kolejnych miejsc, gdzie została odsłonięta w dniu 15 lipca 2012 roku Figura bł. Jana Pawła II, było miasto Prešov (Słowacja), tuż obok Konkatedry. Akt ten został poprzedzony najpierw dalszym duchowym przygotowaniem, zaś bezpośrednim aktem odsłonięcia była uroczysta Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Prof. Stanisław Stolarik (Koszyce - Słowacja).

Na trasie z Polski (Barwinek) do Koszyc położona jest malownicza miejscowość Kapusany. Parafia licząca około trzy tysiące wiernych jest wspólnotą, która autentycznie żyje wiarą, wiernością wobec Boga i Kościoła. Tu w niedzielne przedpołudnie (15 lipca br.) o godz.10.00 miałem szczęście sprawować Eucharystię i wygłosić Słowo Boże. Wierni wypełnili świątynię zaś Służba Ołtarza perfekcyjnie przygotowana do posługi włączyła się w liturgię. Wieloletnia praca duszpasterska wspaniałego Proboszcza ks. Józefa Martina, pracującego tu od kilku lat, uformowała tę Wspólnotę Parafialną, która jest świadoma swej misji i odpowiedzialności bycia chrześcijaninem. Zapewne to także zasługa poprzedników ks. Józefa, który znany jest nie tylko w społeczności słowackiej, ale i polskiej, jako kapłan, naukowiec, duszpasterz, kanonista i jako pracownik KUL w Stalowej Woli.

Mimo, iż wakacje w pełni, i wielu z nas spędza swój czas urlopowy poza rodzinnymi stronami, a niekiedy poza własnym krajem, pewne wydarzenia, uroczystości odbywają się według zaplanowanego rytmu i harmonogramu. Jednym z nich były uroczystości związane z bł. Janem Pawłem II w Presovie (Słowacja). Przez tydzień czasu trwały przygotowania do uroczystości poświęcenia figury bł. Jana Pawła II w Presovie. W ramach przygotowań każdego dnia odbywały się nabożeństwa, konferencje, wykłady. W dniu 14 lipca na zaproszenie organizatorów, uroczystościom tym, przewodniczył ks. Jan Zimny KUL Stalowa Wola, który w godzinach popołudniowych w konkatedrze pw. S. Mikołaja w Presovie odprawił w języku słowackim Mszę św. wraz z homilią a następnie wygłosił referat na temat: „Jan Paweł II orędownikiem pedagogiki katolickiej”.

Niezwykle ważną wartością dla człowieka jest posiadanie punktu odniesienia do określonego wzorca, jakim jest autorytet. Autorytetu potrzebuje każdy, zarówno uczeń, student, ale też człowiek dorosły, niezależnie, jakie piastuje stanowisko, urząd, jaką pełni funkcję. Niekwestionowanym i wciąż aktualnym autorytetem dla pokolenia przełomu XX i XXI wieku był i zapewne na długo pozostanie Jan Paweł II. Człowiek – Papież, który stał się wzorem zarówno dla wierzących jak i niewierzących. Wielu do dziś odwołuje się do Jego Osoby, jako wielkiego, wspaniałego autorytetu. O ile wiem również i dla Pana Konsula, Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem. Jego Osoba w tak wielkim i znaczącym stopniu odegrała rolę, że Szanowny Pan przygotowuje specjalną publikację na temat autorytetu.

Jakże bliska jest ta ziemia, jakże droga sercu każdemu. To na tej ziemi, tak wiele przelało się krwi niewinnej, to ta ziemia była świadkiem tragicznych wydarzeń, zbrodni, których kolejną rocznicę w lipcu wspominamy i przeżywamy. Ziemia Wołyńska - wieczny świadek tamtych bolesnych zdarzeń. Nie można ich nie wspomnieć. Trzeba przypominać je młodemu pokoleniu, by ta krwawa karta historia była permanentnym pedagogiem na dziś i jutro. Wierzę, że tak będzie, a to dlatego, bo są ludzie, którzy nie pozwolą, aby wymazać z pamięci, historii, tego, co się wówczas dokonało. Ma to być wielką pedagogią przestrogi, ale ma być też ku budowaniu jedności narodów, ku tworzeniu wspólnoty wspólnot w duchu św. Cyryla i Metodego. Jest 8 lipca 2012 roku. Zatrzymałem się w Katedrze w Łucku. Wybija godzina 11.00. Świątynię wypełnili wierni nie tylko z Łucka. Także goście z Polski. Wyrusza koncelebra pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Marcjana Trofimiaka – Biskupa Łuckiego. Orszak liturgiczny, w którym znalazło się 12 kapłanów.