• Foto nr 01.jpg
  • Foto nr 02.jpg
  • Foto nr 03.jpg
  • Foto nr 04.jpg
  • Foto nr 05.jpg
  • Foto nr 06.jpg
  • Foto nr 07.jpg
  • Foto nr 08.jpg
logo2

Jak mi wiadomo, już mija 17 lat pracy Pani w Austrii, jako pedagoga a konkretnie jako teologa-katechetki. W Polsce ukończyła Pani teologię, filologię germańską i Bóg zechciał, by tu przybyć i służyć młodym, wychowując ich i edukując w duchu katolickim. Często słyszymy znane powiedzenie: „obyś cudzych dzieci nie uczył”, a Pani w podwójnym zaprzeczeniu tej zasady, kształci i wychowuje dzieci i młodzież na obczyźnie. Wyobrażam sobie, ile trzeba było na początku odwagi, aby podjąć się tego wyzwania. Co prawda południe Austrii, wydawać by się mogło, to część katolicka. Jednak inaczej kwestia ta wygląda z pozycji gościa, który tu na chwilę przybył, a inaczej zapewne wygląda sprawa ta z punktu pracownika, który jest odpowiedzialny za wychowanie katolickie.

Po kilku dniach wędrowania po uroczej ziemi kraju, gdzie na powitanie od niemal każdego usłyszymy słowa „Grüss Gott”; ziemi wielkiej historii ludów; ziemi skalistych wzniesień na których szczytach widnieją zabytkowe wieże kościołów, kaplic i zamków; ziemi usłanej wygodnymi drogami i ścieżkami, spotkać można ludzi wiernych Odwiecznej Prawdzie, których serca biją rytmem muzyki radości, dobra, szczęścia i życzliwości. Na pozór to ludzie o chłodnych uczuciach, bez sentymentu i wylewności, lecz gdy zabrzmi nuta otwartości i szczerości, usłyszymy akordy autentycznej przyjaźni i prawdziwej miłości. A, gdy otworzą się drzwi serca, wypłynie strumień wielkiego dobra, bywa też, że jest to także strumień wielu wspomnień owianych nutą różnych doświadczeń, wielu przeżyć – czasem trudnych i bolesnych.

Krajobraz regionu Dolnej Austrii urzeka każdego. Wiele tu małych, malowniczych miasteczek usytuowanych w zakolach Dunaju, ze starymi zamkami, których korzenie sięgają czasów Cesarstwa Rzymskiego. Jednym z nich to Maria Taferl, niewielkie miasteczko na wzgórzu, rozciągające się wzdłuż brzegu Dunaju. To tu w niedzielne przedpołudnie 22 lipca nawiedziłem piękną, monumentalną bazylikę, której papież Pius XII w roku 1947 nadał tytuł bazyliki mniejszej. W miejscu tym kiedyś tu rósł dąb, na pniu którego umocowano z czasem krzyż. Tu wierni schodzili się na różne nabożeństwa, a w czasie wojny trzydziestoletniej wielu modliło się pod tym krzyżem o ocalenie. Niezwykłe fakty uzdrowień zwróciły uwagę wielu na to miejsce. Tu dokonały się dwa główne uzdrowienia: Tomasza Pachmana i Aleksandra Schinagla.

,,(...) Kartofle wokół kwitną niebiesko, oczy księżycowe panien spod Sierpca, (...) ojcowizno, sosnowa ojczyzno, pod Wielką Niedźwiedzicą!” (S.R. Dobrowolski - Kołysko moja). Gdy poeta pisał ten wiersz, nie wiedział, że na północy Mazowsza zorganizowane zostanie muzeum wsi, skansen na otwartej przestrzeni pośród pól i lasów. A lato sprzyja wędrowaniu, wyjazdom, czy dalszym podróżom. Choć czas wakacji dla wielu z nas to odległe wspomnienie młodości, jednak te długie i ciepłe miesiące stają się okazją do odwiedzenia rodziny, poznania bliższej czy dalszej okolicy.

Nauka, praktyka a przede wszystkim życie oczekuje wciąż nowych myśli, refleksji, rozwiązań, spojrzeń, ocen. Jedni tworzą sytuacje ku temu inni w sposób profesjonalny podejmują się próby rozwiązania kwestii od strony prawniczej, pedagogicznej, społecznej, ekonomicznej, psychologicznej itp. Zapewne jedną z takich aktualnych kwestii są zawody prawnicze, przed którymi stają wciąż nowe wyzwania i zadania, zwłaszcza w zmieniających się obecnie warunkach. W ramach troski o ukazanie owych zadań u początku XXI wieku, Redakcja Pedagogiki Katolickiej przy współpracy z profesjonalnymi prawnikami przygotowuje w tym celu specjalną publikację książkową na temat: „Współczesne profesje prawnicze”. Osoby z dziedziny prawa a więc praktycy i teoretycy zawodów prawniczych mają niecodzienną szansę na zaprezentowanie własnych przemyśleń na w/w temat w ujęciu naukowym.

Już za życia Jana Pawła II wierni darząc Go wielkim szacunkiem często wznosili na pamiątkę Jego pontyfikatu pomniki. Szczególnie czyniono to po Jego śmierci. Z chwilą, gdy został ogłoszony przez Kościół Błogosławionym, wznoszone są ku Jego czci Figury. Mają one przypominać wiernym Jego obecność, Jego nauczanie, Wielki Testament, jaki pozostawił nam do spełnienia. Jednym z takich kolejnych miejsc, gdzie została odsłonięta w dniu 15 lipca 2012 roku Figura bł. Jana Pawła II, było miasto Prešov (Słowacja), tuż obok Konkatedry. Akt ten został poprzedzony najpierw dalszym duchowym przygotowaniem, zaś bezpośrednim aktem odsłonięcia była uroczysta Msza święta koncelebrowana, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Prof. Stanisław Stolarik (Koszyce - Słowacja).

Na trasie z Polski (Barwinek) do Koszyc położona jest malownicza miejscowość Kapusany. Parafia licząca około trzy tysiące wiernych jest wspólnotą, która autentycznie żyje wiarą, wiernością wobec Boga i Kościoła. Tu w niedzielne przedpołudnie (15 lipca br.) o godz.10.00 miałem szczęście sprawować Eucharystię i wygłosić Słowo Boże. Wierni wypełnili świątynię zaś Służba Ołtarza perfekcyjnie przygotowana do posługi włączyła się w liturgię. Wieloletnia praca duszpasterska wspaniałego Proboszcza ks. Józefa Martina, pracującego tu od kilku lat, uformowała tę Wspólnotę Parafialną, która jest świadoma swej misji i odpowiedzialności bycia chrześcijaninem. Zapewne to także zasługa poprzedników ks. Józefa, który znany jest nie tylko w społeczności słowackiej, ale i polskiej, jako kapłan, naukowiec, duszpasterz, kanonista i jako pracownik KUL w Stalowej Woli.

Mimo, iż wakacje w pełni, i wielu z nas spędza swój czas urlopowy poza rodzinnymi stronami, a niekiedy poza własnym krajem, pewne wydarzenia, uroczystości odbywają się według zaplanowanego rytmu i harmonogramu. Jednym z nich były uroczystości związane z bł. Janem Pawłem II w Presovie (Słowacja). Przez tydzień czasu trwały przygotowania do uroczystości poświęcenia figury bł. Jana Pawła II w Presovie. W ramach przygotowań każdego dnia odbywały się nabożeństwa, konferencje, wykłady. W dniu 14 lipca na zaproszenie organizatorów, uroczystościom tym, przewodniczył ks. Jan Zimny KUL Stalowa Wola, który w godzinach popołudniowych w konkatedrze pw. S. Mikołaja w Presovie odprawił w języku słowackim Mszę św. wraz z homilią a następnie wygłosił referat na temat: „Jan Paweł II orędownikiem pedagogiki katolickiej”.