• Foto-04.jpg
  • Foto-01.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Płacz i łzyW ostatnim czasie otrzymałem kilka informacji – próśb, abym pochylił się nad ich sytuacją życiową, bo już im nic nie pozostało jak tylko siąść i płakać. To prawda. Bywają takie sytuacje, że pozostaje nam niekiedy tylko płacz. Ale czy rzeczywiście czy płacz jest antidotum na trudne sytuacje? Pewno nie, skoro wielokrotnie i z radości płyną także łzy. Czyli mamy podwójny rodzaj płaczu, płacz z powodu smutku i płacz z powodu radości. Czy zatem naprawdę warto płakać? Otóż może na początku zadam Ci wprost jedno zasadnicze pytanie: czy potrafisz płakać? Płakać? Tak, płakać! Napisano kiedyś pewną myśl, że „Łzy mogą być łaską. Mogą być drogą ku naprawie życia”. Płacz zwykle wiąże się z wieloma złymi czy bolesnymi wydarzeniami. Zazwyczaj kojarzy się nam z cierpieniem, zwątpieniem, ale mamy też i łzy radości, skruchy. Łzy mogą nas uwalniać, oczyszczać na przyjęcie czegoś nowego, pocieszającego słowa, słowa przebaczenia. Można jeszcze wiele powiedzieć o płaczu, zwłaszcza o jego wstydliwej stronie. Uważa się, bowiem, że tłumienie łez jest świadectwem siły charakteru i męskości. A może bardziej łzy winny być refleksją i drogą do poprawy życia?, naprawienia szkód, krzywd wyrządzonych innym?, drogą do przeproszenia, przyznania się do oszczerstw, oszustw, kłamstw, zakłamania, nienawiści, obłudy?

Zamiast płakać - posłuchaj

Konferencja w TerezinieBywają wydarzenia, których ranga i znaczenie czynią dane miejsce, czas wyjątkowym. Przykładów na tak postawiona tezę można by przytoczyć bardzo wiele. W dniach 10-12 maja 2023 roku taki wydarzeniem o nadzwyczajnym znaczeniu miała Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Terezinie (Czechy), której tematem było: „Psychologické a ekonomické změny v kontextu kulturních změn v jednadvacátém století“. Wydarzenie to o charakterze naukowym zgromadziło wielu przedstawicieli świata nauki z kilku krajów Europy. Podjęte kwestie przez prelegentów w czasie ich wystapień jednoznacznie wskazały na potrzebę pogłębionej  refleksji i otwartej dyskusji nad zagadnieniem dokonujacych się zmian kulturowych, które niosą w sobie nowe wyzwania i zadania wobec każdego z nas. Cieszy fakt, że w konferencji wzięła czynny udział grupa Studentów (Mateusz Grajzer, Jakub Janoszek, Hubert Lelito, Bartosz Przygoda, Karol Zdolski, Jakub Żebrowski) - jako jednocześnie członkowie Koła Naukowego Studentów „Signum Temporis” AWL wraz z jego opiekunem ks. prof. Janem Zimnym – nie tylko godnie reprezentując Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ale przede wszystkim wpisując się w przestrzeń szerokiej współpracy akademickiej. Grupa ta po raz kolejny udowadniła, że młodzi adepci nie tylko są zainteresowani studiami, ale także chcą wejść w życie akademickie jako przyszli pracownicy - naukowcy.

Drużyna w gotowośc i

AleteiaTermin „pedagogizacja” nie jest obecnie popularny w polskiej literaturze naukowej. Fakt ten, a także sposób definiowania tytułowego terminu i osadzenia go w kontekście myśli pedagogicznej są dobrą okazją do upomnienia się o szersze zastosowanie w badaniach nad pedagogizacją. Z poznawczej perspektywy pedagogiki ogólnej, pedagogika współczesna jest dyscypliną naukową zajmującą się „badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursów edukacyjnych”. Pojęcie pedagogii w znaczeniu pierwotnym odsyła do sztuki skutecznego wywierania wpływu na dzieci i młodzież. Zapewne ważne dla pedagogów (i nie tylko) jest przywrócenie do dyskursu pedagogicznego pojęcia pedagogizacji. Należy mieć nadzieję, że zaplanowana na 23 maja 2023 roku (wtorek) godz. 9:00 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: ”Drogi pedagogizacji współczesnego pokolenia”, której organizatorem jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli, przysłuży się do wzmocnienia dyskusji na ten temat. Osoby zainteresowane ta tematyka prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową ze strony internetowej www.pedkat.pl zakładka KONFERENCJE najpóźniej do 20.05.2023 roku do godz. 24:00.

Nowe trendyDynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczna, pandemia COVID-19, rozwój technologii, badania online, pojawienie się i dostrzeżenie nowych rodzajów danych, krytyczne i twórcze modyfikacje technik gromadzenia danych oraz metod ich analizy, a także projektowanie i realizowanie badań w rzeczywistości grantowej i zespołowej są istotnym kontekstem prowadzenia badań naukowych. Już na początku lat 90. XX wieku można było spotkać się z opinią, że stan, w którym znajduje się pole badań naukowych, nosi znamiona „klęski urodzaju”. Od tego czasu zjawisko proliferacji w polu wciąż przybiera na sile. Z uwagi na dynamiczny przyrost wariantów naukowych metodologii, metod i technik badawczych oraz ogromne wewnętrzne zróżnicowanie dziedziny, badacze borykają się z problemem orientacji w obszarze własnej praktyki badawczej.. Należy ufać, że zaplanowana na dzień 09 maja 2023 roku (wtorek) godz. 9.00 Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Trendy w badaniach naukowych XXI wieku” przyniesie wiele ciekawych propozycji rozwiązań w zakresie kierunków badań naukowych. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Konferencja będzie mieć charakter zdalny. Ostateczny termin zgłoszeń mija 07.05.2023 r. Zgłoszenia do czynnego udziału w konferencji dokonujemy poprzez stronę www.pedkat.pl zakładka KONFERENCJE. W razie niejasności, wątpliwości prosimy kontaktować się z nami mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu konferencjiNa zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku – Instytutu Teologicznego w Spišskiej Kapitule, członkowie Koła Naukowego Studentów „Signum Temporis” Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wzięli w dniu 14 kwietnia 2023 roku udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:Bezpieczeństwo we współczesnym społeczeństwie XXI wieku”. Celem konferencji było bliższe poznanie zagrożeń i możliwości działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa w kontekście tożsamych kultur konkretnych narodowości. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że postrzeganie zjawisk i zmian zachodzących obok nas jest w znacznej mierze uzależnione od naszej aksjologii i naszego wartościowania otaczającej nas rzeczywistości. Jeśli do tego wartością dodaną będzie wiek uczestników konferencji i ich analityczne podejście do owych zjawisk, wówczas ocena sytuacji i próba poszukiwań właściwych rozwiązań w trudnych kwestiach stanie się elementem w kręgu zainteresowań wielu instytucji wprost zaangażowanych w życie społeczne i jego status pokojowy. W kontekście tematyki konferencji studenci odwiedzili wioskę cygańską by mieć pogląd na kwestie pracy socjalnej.

Fotogaleria - Słowacja 14-15.04.2023

Wolność wiele ma twarztyZapewne trudno by spotkać człowieka, który gardziłby wolnością. Czym jest wolność, jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka, mogli by ci powiedzieć, którzy zakosztowali braku wolności. Jest rzeczą wiadomą, że wolność można rozpatrywać w różnych aspektach. Najczęściej wolność definiowana jest jako brak zewnętrznego przymusu, sytuację, w której człowiek może dokonywać wyborów spośród wszystkich opcji. Najogólniej rzecz biorąc, wolność to możliwość wyboru. Wolność to sytuacja człowieka, który kieruje się wyłącznie swoją własną wolą. Temat wolności przewija się w wielu dyskusjach, spotkaniach, seminariach, konferencjach. Organizowana w dniu 18 kwietnia 2023 roku (wtorek) godz. 9.00, przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i Fundację Campus Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Wolność wiele ma twarzy i imion”, stanie się okazją do pochylenia nad tym zagadnieniem. Konferencja odbędzie się zdalnie, a każdy kto chciałby wystąpić ze swoim referatem proszony jest o przesłanie „Karty zgłoszenia” drogą elektroniczną ze strony www.pedkat.pl zakładka KONFERENCJE najpóźniej do dnia 16.04.2023 roku do godz. 24:00..

wielkanocRedakcja Pedagogiki Katolickiej. Redaktor Naczelny Ks. Prof. J. Zimny wraz z Zespołem Współpracowników. Przesyłam serdeczne życzenia wdzięczności za to wielkie dzieło pedagogiczne, edukacyjne, któremu Ksiądz Profesor przewodniczy i przewodzi, w środowisku pedagogiki katolickiej. Pragnę aby Pan Jezus prowadził i dawał Swoje światło, i błogosławieństwo Boże, na tą jakże pracowitą drogę życia osobistego, zawodowego i całej głębi celów i obowiązków kapłańskich. Bycie Przewodnikiem to szczególne wyzwanie i zadanie. Świadectwo, wzór, przykład, to ogromny ciężar, a i owoce, zadowolenie nie zawsze dane jest zobaczyć, a co dopiero "zebrać" w linii życia człowieczego. Pragnę oby Bóg otaczał opieką i w ten szczególny czas Wielkiej Nocy błogosławił. Błogosławił Księdzu Profesorowi Redaktorowi za to, co teraz oraz za wszystko, co będzie, gdyż bardzo, bardzo potrzeba nam mądrych, dobrych, silnych duchem Przewodników. Tak jak św. Jan Paweł II mówił o ojcostwie i macierzyństwie w społeczeństwie- niezależnie od roli osobistej w życiu. Chodzi o ojcostwo, jako dojrzałość wewnętrzną człowieka. To jest. Oby Bóg dał siły, moc, wspólnotę zaangażowanych ludzi- współpracowników, abyście Państwo z Księdzem Profesorem na czele, stanowili długo, długo tę bazę wzrostu dla młodego pokolenia, i nas podobnie czujących, identyfikujących się z celami i wartościami nauki społecznej Kościoła.

NowyNad uwięzionym Jezusem odbyły się dwa sądy. Pierwszy z nich miał charakter ściśle religijny i odbył się w pałacu arcykapłana Kajfasza. Jak w swojej Ewangelii pisał św. Mateusz, wobec słabości i niespójności oskarżeń, które wtedy kierowano przeciwko Jezusowi, głos zabrał Kajfasz, stawiając Mu fundamentalne pyta-nie: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?”. Na to Jezus odpowiedział: „Tak, Ja Nim jestem”. I zaraz dodał: „Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego”. Kajfasz uznał to wyznanie za oczywistą zniewagę wobec jedynego Boga. „Rozdarł [więc] swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje?”. Wtedy wszyscy zebrani tam członkowie Sanhedrynu orzekli: „Winien jest śmierci”, a następnie „zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili” z Niego (por. Mt 26, 63-68).