• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg

ModlitwaSwoje świadectwo dedykuję wszystkim, którzy określają siebie jako "wierzący, ale niepraktykujący". Przez wiele lat sam mówiłem o sobie właśnie w ten sposób. Szedłem w złym kierunku, bo w istocie byłem zamknięty na działanie Boga. Teraz, mając już 30 lat, czuję się jak raczkujące niemowlę w nowej rzeczywistości świata, którą otworzył przede mną Pan Bóg za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Królowej Polski z Jasnej Góry. Mam na imię Bartosz. Całe swoje życie uważałem się za katolika, ale tak dokładnie chyba nie rozumiałem, jaki skarb odziedziczyłem po swoich dziadkach i rodzicach. Mając 19 lat, wróciłem do Polski z zagranicy, gdzie skończyłem szkołę. Przebywałem tam w zasadzie sam, przez 3 lata. Ten okres był niestety wypełniony nie tylko nauką, ale także brnięciem w rzeczy niegodne człowieka wierzącego. Właściwie to traktowałem ten czas jako zabawę. Po powrocie do kraju kontynuowałem ten rozrywkowy styl funkcjonowania. Miałem wielu znajomych i przyjaciół, którzy imponowali mi swoim statusem społecznym albo tym, że byli "kimś" w towarzystwie dzięki kasie, którą dysponowali. Niestety, nie potrafiłem być sobą. Płynąłem z prądem. Żyłem według zasad innych, które sam przyjąłem za własne priorytety.

Triduum

Uniesieni Bożą radością wchodzimy w okres Wielkiego Tygodnia, a tym samym w okres bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkanocy, w którym Kościół zaprasza nas na nowo do kontemplacji Chrystusa w Tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania oraz do przyśpieszenia kroku w głoszeniu słowem i życiem Wielkanocnego Orędzia, ludziom Nowego Tysiąclecia. Z drugiej strony Wszyscy oczekujemy i tęsknimy za miłością, pokojem, radością, które są tak bliskie i cenne każdemu człowiekowi. Wielu oczekuje w tym czasie choćby drobnego gestu pamięci i życzliwości ludzkiej. Niektórzy tęsknią za uczciwą pracą czy ładem w stosunkach międzyludzkich, aby nie brakowało bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego. Nade wszystko nam Wszystkim potrzeba przede wszystkim nadziei lepszego jutra.

JogaMądrość życiowa nakazuje, aby budować jedność a nie dzielić ludzkość, narody. To pragnienie jest nie tylko pragnieniem współczesnego pokolenia, lecz stanowiło zadanie wszystkich pokoleń. Nie znaczy, że nie znajdowali się tacy, którzy wszystko czynili, aby dzielić, by wprowadzać podziały, niepokój. Dziś ludzkość potrzebuje jedności i to jedności opartej na trwałym fundamencie. Tym fundamentem są wartości chrześcijańskie. Uczyli nas budować jedności nasi praojcowie, poprzednicy naszej wiary. Przed każdym z nas stoi wielkie zadanie odpowiedzialności przed Bogiem, by budować jedność serca, jedność ducha, jedność wiary. Tak też się dzieje od paru lat, gdy Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL wraz ze studentami KUL w Stalowej Woli podjęła współpracę na wielu płaszczyznach z Narodowym Tarnopolskim Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu – a szczególnie z Wydziałem Prawniczym tej Uczelni. A to, że władze Wydziału na czele z Panem Dziekanem dr Sergijem Banachem i innymi Pracownikami i Studentami podjęli tę integracyjną myśl, mamy już piękne tego owoce. Trudno by wymienić w tym miejscu choćby najważniejsze, bo jest ich tak wiele. W dniach 02-04 kwietnia 2017 roku w Tarnopolu grupa Studentów KUL w Stalowej Woli wraz z ks. prof. Janem Zimnym uczestniczyła w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Współpraca Państwa i Kościoła na rzecz dobra wspólnego”. Poniżej tekstu fotogaleria

Kolporter

Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w inicjatywie wydania recenzowanej monografii naukowej pt. „Metodyka pracy środowiskowej z młodzieżą”. Autorzy poszczególnych rozdziałów zwartej tematycznie monografii przedstawią i pokrótce omówią specyfikę metod pracy z młodzieżą. Pragnę zachęcić pedagogów, nauczycieli i wychowawców do zgłaszania artykułów mających na celu przybliżenie problematyki procesu wychowaniazarówno w aspekcie instytucjonalnym, jak i pozainstytucjonalnym. Szczególną rolę przypisuje się organizacji czasu wolnego młodzieży oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem kulturotechnik. Podkreśla się również rolę oddziaływań profilaktycznych skierowanych do młodych ludzi, nierzadko doświadczających różnorodnych problemów w tym kryzysów rozwojowych. Problematyka przygotowywanej monografii naukowej stwarza okazję do refleksji nad własnym warsztatem pracy, jak również poznaniem nowatorskich rozwiązań metodycznych.

GlobalizacjaOgół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji społeczeństw, kultur, państw i gospodarek nazywamy globalizacją. Efektem tych procesów jest  tworzenie się tzw. „jednego świata”. Owa globalizacja jest niezwykle złożonym i szerokim procesem, który ma wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Można powiedzieć, że proces ten jest przede wszystkim procesem zmian. Czy są to zmiany na dobre, czy wprost przeciwnie? Zmiany na złe? Na to i wiele innych pytań postaramy się uzyskać odpowiedź podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Globalizacja – droga ku przyszłości?” która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej przy ul. Energetyków 11A w Stalowej Woli. Zauważając ciągłą aktualność tej tematyki serdecznie zapraszamy Państwa do czynnego udziału w organizowanej konferencji. Pragniemy dodać, że jej organizatorami są Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, oraz Katedra Pedagogiki Katolickiej WZPiNoS KUL w Stalowej Woli.

KażdaSzanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do opublikowania artykułu w recenzowanej monografii naukowej pt. „Holistyczne ujęcie pracy”, stwarzającej możliwość doskonalenia indywidualnego warsztatu pracy, a zarazem poszerzania dorobku naukowego. Autorzy poszczególnych rozdziałów zwartej tematycznie monografii przedstawią i omówią szeroko rozumiane zagadnienie pracy. Czym jest dziś dla współczesnego człowieka? Czy jest tylko codziennym, ponurym obowiązkiem, zapewniającym byt materialny? Zajmuje znaczną część naszego czasu nie dając nic w zamian oprócz pieniądza? A może jest zupełnie odwrotnie? Może to właśnie praca umożliwia człowiekowi rozwój? Oprócz wartości ekonomicznej daje możliwość spełnienia, realizacji? Bo czymże byłby człowiek bez pracy? Nie tylko tej rozumianej ściśle, którą świadczymy w naszych miejscach pracy, ale również tej codziennej nad naszym życiem, człowieczeństwem. Czy nie jest tak, że właśnie ta „mrówcza”, codzienna praca nadaje naszemu życiu sens? A może jednak praca odbiera życiu sens, nie dając człowiekowi możliwości realizacji swoich marzeń, celów, pasji? Być może jest właśnie środkiem do ich realizacji?

Przed kilkoma godzinami Kancelaria Prezydenta Republiki Węgierskiej podała następującą informację: Polski duchowny, który jest m.in. doktorem honoris causa Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu im. Petera Pazmanya w Budapeszcie, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi. Wraz z nim uhonorowano tym odznaczeniem m.in. włoskiego kompozytora, dwukrotnego laureata Oscara Ennio Morricone oraz obecną szefową fińskiego parlamentu Marię Lohelę. W uzasadnieniu podkreślono, że odznaczeni wiele uczynili dla stosunków swoich krajów z Węgrami oraz dla umocnienia kultury węgierskiej. Abp Andrzej Dzięga jest metropolitą szczecińsko-kamieńskim od 2009 roku. Wcześniej od 2002 roku był biskupem diecezjalnym diecezji sandomierskiej. Od roku 1989 był pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie uzyskał doktorat i habilitację z nauk prawnych (prawa kanonicznego). W latach 1996-2004 był prodziekanem a następnie dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.  W latach 1996-2008 był kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Od 2009 roku jako twórca i kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie.

Czasy współczesne kreślą wciąż nowe i różne wyzwania wobec każdego z nas w tym także wobec jednostek kształcenia na różnym poziomie. Nie bez znaczenia dyrekcje, grona nauczycielskie, administracje różnych jednostek podejmują wiele działań innowacyjnych po to, by pozyskać kandydatów - uczniów dla danej placówki.W tym celu opracowują nowe programy, kierunki kształcenia, nowe specjalności tak, by po ich ukończeniu uczniowie mogli podejmować pracę w wielu renomowanych firmach, przedsiębiorstwach, zakładach pracy, instytucjach, administracji. Jednym z wzorcowych przykładów w tym względzie może być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. To tutaj Kadra Nauczyciela wraz z Dyrektorem Szkoły bardzo intensywnie pracują nad nowymi kierunkami kształcenia, które wymagają znajomości, wiedzy z zakresu etykiety dyplomatycznej. Z tego to względu dnia 14 marca 2017 roku uczniowie szkoły, jako jedyni w regionie, wysłuchali wykładu zatytułowanego "Etykieta dyplomatyczna dziś i jutro". Wykład poprowadził ks. prof. dr hab. Jan Zimny - wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i innych uczelni w Polsce i za granicą, a ponadto autor licznych publikacji dotyczących katechetyki, pedagogiki oraz psychologii. Młodzież tarnobrzeskiej "Prymasówki" miała możliwość poznania norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre). Spotkanie dotyczyło przede wszystkim ogólnych zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym i miało na celu przybliżenie młodzieży takich zagadnień jak precedencja czy tytulatura, a także norm obowiązujących w kontaktach urzędowych.