• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg

To tytuł kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jaka została zaplanowana na dzień 07 marca 2017 roku (wtorek) w Stalowej Woli przy ul Energetyków 11A, a organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli przy współpracy Fundacji Campus w Stalowej Woli oraz Koła Naukowego Studentów „Nowoczesne Kształcenie”. Z tej racji, że mieliśmy problem techniczny ze stroną internetową stąd termin zgłoszeń wydłużamy do 05 marca 2017 roku do godz. 24:00. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wokół nas jest wiele zagrożeń wynikających z działalności człowieka, zmian w przyrodzie, rozwoju cywilizacji, nie pomijając w tym zagrożeń duchowych człowieka, moralno-etycznych itp. Zagrożenia towarzyszą nam praktycznie każdego dnia. Najczęściej są one wielkości opasłego mopsa, jednak czasami mogą przypominać raczej rozeźlonego rottweilera. Świat pełen jest wymyślnych pułapek, czekających tylko na nasze nieostrożne stopy. By skutecznie funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości musimy nauczyć się skutecznie z nimi radzić. Nie jest to jednak zadanie łatwe i przyjemne. Bacząc na złożoność zagadnienia już po raz kolejny pochylać się będziemy w refleksji naukowej nad zagrożeniami. Albert Eistein powiedział, że „problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie”. Żyjemy w takim dziwnym świecie, w którym łatwiej jest rozbić atom, niż obalić kłamstwo. Z drugiej strony wiemy też, że zagrożenie powoduje największą motywację do działania. Niekiedy strach i obawa przed czymś niszczy nas bardziej niż samo zagrożenie. Kiedy więc czujesz, że ktoś chce cię zniszczyć, nie myśl o sobie źle. Tylko ludzie, którzy czują zagrożenie chcą zniewolić innych, taka jest bowiem prawda.

Temat o piekle jest dziś wyśmiewany, pomijany. Problematyka dotycząca piekła opiera się na Piśmie św., dokumentach Kościoła i wypowiedzi św. S. Faustyny. Prawda o szatanie i grzechu jest uświadomieniem, dlaczego dla nas ludzi było potrzebne dzieło odkupienia, dokonane przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Są ludzie, którzy nie wierzą w piekło (30% Polaków). Tymczasem jest faktem, że człowiek może dobrowolnie nie przyjąć Bożej miłości. Może przyjąć nawet postawę nienawiści. Może świadomie odrzucić miłość Bożą i Jego miłosierdzie, i umrzeć w grzechu śmiertelnym. A to oznacza odłączenie się na zawsze z wolnego wyboru od Boga. Pan Jezus naucza o piekle i jego wieczności. Piekło jest stanem człowieka, który ostatecznie sam się wykluczył ze wspólnoty z Bogiem i świętymi. Kara piekła polega właśnie na wiecznym odłączeniu się od Boga. Bóg nie chce nikogo potępić. Chce zbawić każdego człowieka. Człowiek jednak sam wybiera piekło przez dobrowolne odwrócenie się od Boga. Jest to niewyobrażalna tragedia człowieka, który żadną miarą bez Boga nie może być trwale szczęśliwym. Dlatego Kościół ciągle błaga o miłosierdzie Boga, który nie chce "niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia" (2 P 3, 9).

Nie jest to tylko czysta teza szablonowa. Gdy bowiem przeanalizujemy te słowa głębiej, zauważymy i szybko się przekonamy, że zawierają one prawdę, którą potwierdza codzienne życie. „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”. Można w życiu wiele utracić, można być pozbawionym przez innych ludzkiej godności, poczucia zewnętrznego bezpieczeństwa, ale, gdy mamy szczere poczucie zjednoczenia z Bogiem, wszystko co ludzkie staje się małe, kruche. Potrzeba ciągłych zabiegów trwania przy Bogu i z Bogiem. I niekiedy nieprzyjaciele będą nam powtarzać, że są synami Bogami, chociaż ich życie wskazywać będzie wielką przepaść pomiędzy nimi a Bogiem. Wielokrotnie będzie to też wielki bój o prawdę, o godność, o właściwą przestrzeń dla Boga i jego wartości. Idąc zaś przez życie w wielkich bojach zawsze z Bogiem, ramię w ramię, jesteśmy wówczas w stanie wszystko zwyciężyć, pokonać. Miej ufność w Panu i czyń to, co ci On nakazuje - nawet wtedy, gdy poczujesz ludzką bezsilność, bezradność, zwątpienie. Gdy On będzie z tobą, zawsze będziesz mocny, wytrwały, pełen nadziei na zwycięstwo prawdy. Tak należy trzymać. Człowiek przetrwa wszystko, gdy tylko idzie razem z Bogiem.

Powszechnie dzisiaj podkreśla się potrzebę autorytetów, wywodząc tę konstatację z równie powszechnie wskazywanej w literaturze przedmiotu i prowadzonych badaniach w tym zakresie ich dewaluacji. Naśladownictwo autorytetu ma swe umocowanie w biologii i w świecie zwierząt, gdzie stado naśladuje zachowania osobników stojących najwyżej w hierarchii (przewodników stada), co ma charakter przystosowawczy. Przenosząc to do świata ludzi – co nie jest takie łatwe, bowiem świat ludzki jest trudniejszy i bardziej zróżnicowany – można jednak powiedzieć, iż działa w nim podobny mechanizm. Stawiając sobie bowiem określone cele rozwojowe i życiowe, naśladujemy osoby z wyższą pozycją, z większą wiedzą, którym udało się ważne dla nas cele osiągnąć, bowiem aspirujemy do bycia jak „one”. Potrzeba refleksji nad autorytetem jest potrzebą nie tylko dnia dzisiejszego. Stąd przez wieki pochylano się nad tą wartością, która w życiu społecznym, życiu każdej jednostki zawsze odgrywała istotną rolę. Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL mając na uwadze znaczenie autorytetu, jego kryzys, oczekiwania, potrzebę jego odbudowy i budowy organizuje w dniu 21 lutego 2017 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11A Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „Autorytet ludzkim misterium”. Początek o godz. 9:30. Na jej program złoży się ponad czterdzieści referatów przedstawionych w czasie sesji plenarnej a następnie w sekcjach tematycznych. Program konferencji zamieszczamy poniżej tekstu.

Praca. Czym jest dziś dla współczesnego człowieka? Czy jest tylko codziennym, ponurym obowiązkiem, zapewniającym byt materialny? Zajmuje znaczną część naszego czasu nie dając nic w zamian oprócz pieniądza? A może jest zupełnie odwrotnie? Może to właśnie praca umożliwia człowiekowi rozwój? Oprócz wartości ekonomicznej daje możliwość spełnienia, realizacji? Bo czymże byłby człowiek bez pracy? Nie tylko tej rozumianej ściśle, którą świadczymy w naszych miejscach pracy, ale również tej codziennej nad naszym życiem, człowieczeństwem. Czy nie jest tak, że właśnie ta „mrówcza”, codzienna praca nadaje naszemu życiu sens? A może jednak praca odbiera życiu sens, nie dając człowiekowi możliwości realizacji swoich marzeń, celów, pasji? Być może jest właśnie środkiem do ich realizacji? Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć jaki jest powyższy bilans. Inaczej pracę interpretuje pedagog, socjolog, psycholog, a jeszcze inaczej prawnik, bądź ekonomista. W związku z tymi pytaniami, zauważając aktualność tematyki, zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Holistyczne ujęcie pracy”, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2017 roku w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej przy ul. Energetyków 11A w Stalowej Woli. Z tej racji, że Konferencja będzie mieć charakter interdyscyplinarny, stąd już dziś proponujemy możliwość wystąpienia w jednym z trzech paneli tematycznych: ogólnym, prawniczo-społecznym, psychologiczno-pedagogicznym. Pragniemy dodać, że organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, oraz Katedra Pedagogiki Katolickiej WZPiNoS KUL w Stalowej Woli.

Czym jest autorytet w życiu człowieka, jakie ma znaczenie w procesie pedagogii, nie należy o tym nikogo przekonywać. Każdy kto przeżył pewien etap swego życia mógłby już wiele powiedzieć na temat tego, kto odegrał w jego życiu ważną rolę. Raz może to być osoba z najbliższego otoczenia, innym razem będzie to osoba spotkana okazyjnie na drodze życia, która swoją postawą wpłynęła dalece na rolę, na kształt czy wartość życia naszego życia. Jak doskonale wiemy na kształt, strukturę autorytetu, jego siłę oddziaływania tworzą różne wartości pozytywne. O tym już kilkakrotnie dyskutowano podczas poprzednich cyklicznych konferencji a poświęconych autorytetowi. Od paru lat każdego roku, zwykle w miesiącu lutym podejmowana jest dyskusja na ten temat, po której to dyskusji ukazuje się specjalistyczna monografia. Chcemy i tym razem zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: "Autorytet ludzkim misterium" zaplanowaną na 21 lutego 2017 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11a w godzinach 09:30 – 14:00. Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin zgłoszeń czynnego udziału w konferencji drogą internetową poprzez stronę www.pedkat.pl mija 15 lutego br. Warto więc już dziś wysłać swoje zgłoszenie.

Budowniczych wielu dzieł w tym Europy poznaliśmy nie tylko z kart historii. Poznajemy ich wciąż poprzez obserwację życia dnia codziennego. Podobnie dokonuje się też proces budowy innych dzieł, inicjatyw, programów. Nie jesteśmy też pozbawieni możliwości budowy samych siebie. A warto pamiętać, że budować to tworzyć, wznosić, kształtować, doskonalić. I właśnie w tych dniach grupa studentów KUL ze Stalowej Woli wraz ze swymi Przyjaciółmi z Ukrainy, Słowacji ma okazję budować nową rzeczywistość serca, ducha, poprzez udział w Festiwalu „Gospel Fest” w Rużomberku (Słowacja). Ten czas budowy jest szczególnym, gdyż wpisuje się on we wspomnienie liturgiczne św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy, których święto przypada na 14 lutego. W dniu 11 lutego br. we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, po porannej kawie i śniadaniu o godz. 10:00 w kościele akademickim uczestniczyliśmy w liturgii Mszy świętej przy oprawie grupy muzycznej studentów. Wspólna modlitwa jest darem dla każdego z nas, który wzmacnia, uszlachetnia i wyznacza właściwy kierunek życia. Po niej nastąpił obiad, a o godz. 13:00 rozpoczęło się uroczyste otwarcie Festiwalu w Auli Uniwersyteckiej Jana Pawła II. Program kilku kolejnych godzin wypełniły występy muzyczne zespołów m.in. „Dance GALAXY”, „Timothy” „F6”, BCC Worship” i innych. „Żacy”. Różne klimaty muzyczne ukazały bogactwo kultury, upodobań. W sobotnie popołudnie nie brakło też czasu na chwilę rekreacji by nieco bliżej poznać piękno okolic i środowiska – szczególnie w porze zimowej. (Fotogaleria poniżej tekstu)

Na wielu uczelniach trwa gorączka sesyjna, wielu studentów zmaga się z opanowaniem a następnie przekazaniem w jak najlepszy sposób wiedzy, by zdobyć wysoką punktację. Ten pełen zmagań czas przy aurze zimowej nabiera szczególnego kolorytu. Gdy dodamy przy tym jeszcze kilka innych różnych atrakcji, wówczas czas sesji staje się czasem wyjątkowym, a niekiedy zakodowanym na całe życia. Grupa studentów KUL ze Stalowej Woli, która tym razem dość ekspresowo i bojowo podeszła do sesji urok ten ma już za sobą. Dzięki temu mogła skorzystać z zaproszenia jakie otrzymali od swoich Przyjaciół ze Słowacji na „Festiwal muzyki gospel”, który rozpoczął się w dniu 10 lutego 2017 roku w Ružomberku i trwał będzie do 12 lutego br. W godzinach porannych delegacja „żaków” ze Stalowej Woli udała się na świętowanie muzyki gospel. Po dotarciu na miejsce, po powitaniu przez Gospodarzy i zakwaterowaniu udaliśmy się do Alma Mater by poznać jej tajniki, rozmach budowy, rozwoju. O godz. 18:00 Mszą świętą rozpoczął się „Festiwali muzyki gospel”, której przewodniczył O. Jozef Zvanda wraz z ks. Janem Zimny (KUL). Swój aktywny udział w liturgii zaznaczyli także studenci ze Stalowej Woli. Po Mszy świętej udaliśmy się na wspólną studencką kolację, podczas której była sposobność do rozmów, wymiany poglądów. Następne dni obfitować będą w kolejne wydarzenia stanowiące integralną część programu Festiwalu. (Fotogaleria poniżej tekstu)