• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Skrzydlata wolnośćWolność człowieka, w tym wolność słowa jest jedną z najcenniejszych wartości człowieka i społeczeństwa. Wolność ma wiele twarzy. Wolność można postrzegać, traktować w wielu aspektach, występuje we wszystkich obszarach życia ludzkiego. Już w starożytności była ona przedmiotem refleksji znanych myślicieli takich jak Arystoteles, Platon, Kant czy Hegel. Trzeba zauważyć, że jednym z fenomenów filozofii godnych uwagi jest to, że jej główni aktorzy i ich poglądy się nie starzeją, lecz pozostają zawsze aktualni i zawsze prowokujący, gdyż nieustannie stanowią wyzwanie dla naszego myślenia o nas i o świecie. W centrum wielu tekstów stoi pojęcie wolności. Wolność wynosi człowieka w ujęciu wielu filozofów ponad wszystkie rzeczy świata. Stanowi ona jednak też największy problem, jaki człowiek ma do rozwiązania. Kto jest wolny, musi rozmyślać nie tylko o tym, jaki użytek chce faktycznie z wolności uczynić. Musi rozmyślać raczej o tym, jaki użytek uczynić z niej powinien. Te nurtujące kwestie w wielu wymiarach i aspektach zapewne staną się przedmiotem dyskusji i wystąpień prelegentów podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jaka się odbędzie 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) w Stalowej Woli, a organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL i Fundację Campus w Stalowej Woli. Wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko pojętej wolności zapraszamy do zgłaszania swego czynnego udziału. Na wyraźną prośbę Państwa przedłużamy wyjątkowo termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję do dnia 12 kwietnia 2018 roku poprzez stronę internetową www.pedkat.pl W zakładce strony „Konferencje” znajduje się „Karta zgłoszenia” którą po wypełnieniu należy przesłać automatycznie.

Sakrament małżeństwaW życiu chodzi o życie. Ta fundamentalna teza odnosi się szczególnie do życia duchowego małżonków. W małżeństwie chodzi o życie. Wpierw chodzi o to, aby małżonkowie wspólnie dochodzili do pełni życia, a ponadto w małżeństwie rodzi się nowe życie, nowy człowiek. Natomiast, gdy się zastanowimy nad tym, co najczęściej w małżeństwie prowadzi do konfliktu, to uparte trzymanie się swojego. Oczywiście każdy chce żyć, on chce żyć, ona chce żyć, jednak swoje życie widzą w tym, że realizuje się ich zamysł odnoszący się do życia, czyli mówiąc kolokwialnie: aby moje było na wierzchu. Gdy się zastanowimy nad tym, czego najbardziej pragniemy, to mimo deklaracji, że pragniemy życia, szczęścia, pokoju itd., najbardziej pragniemy, by stało się tak, jak tego chcemy. Tak to w praktyce wychodzi. I tak, przyglądając się różnym konfliktom, nie tylko w małżeństwie, widzimy, że zazwyczaj chodzi o to, aby było tak, jak ja chcę, a nie spełniło się pragnienie, aby żyć, co się wiąże ze współżyciem, czyli aby się wzajemnie kochać. To jest coś fatalnego! Bardzo ważne jest to, by tę fatalność w sobie odkryć. Ona jest przeciw życiu, w związku z tym właśnie, że nie szuka tego, co wspólne, wzajemnych więzi, ale wyłącznie tego co moje. Preferując ego, niszczy życie, które jest wspólnotą życia rozwijającą się w spotkaniu z drugim.

Wielka SobotaRzym - stolica chrześcijaństwa, groby świętych Apostołów Piotra i Pawła, miejsce posługi biskupa Rzymu, Papieża, Ojca Świętego. Tak niedawno to miejsce było miejscem spotkania wielu Polaków z Wielkim Rodakiem dziś już Świętym Janem Pawłem II. Właśnie te myśli przyświecają każdemu ilekroć pielgrzymuje się do Stolicy Apostolskiej – do grobów Apostołów, a szczególnie do grobu Świętego Jana Pawła II. Stając w miejscach uświęconych krwią męczenników, uświadamiamy sobie jeszcze mocniej czym jest chrześcijaństwo. Modlitwa u grobu Apostołów - to dla każdego człowieka, a szczególnie człowieka wiary, nie tylko ogromne przeżycie lecz umocnienie wiary w Boga. Jest poranek Wielkiego Czwartku, ruszamy w grupie międzynarodowej kilkuosobowej do Rzymu, by przeżywać Święte Triduum Sacrum. Przed nami w sumie niemal 1800 km w jedną stronę drogi. Świadomość celu pomniejsza wszelkie lęki i obawy związane z podróżą. Pierwszy odcinek pielgrzymiego szlaku wiedzie przez Duklę, Kapusany, Presov, Koszyce (Słowacja), gdzie zatrzymaliśmy się na słowacką dobrą kawę. W czasie drogi wyraźnie już odczuwa się klimat aury wiosennej, a jeszcze bardziej atmosferę przeżywania czasu Triduum Sacrum i zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

allelujawpSzanowni Czytelnicy, Drodzy Przyjaciele!

„Tajemnica, którą adorujemy w okresie Wielkiego Tygodnia to wspaniała historia miłości, która nie zna przeszkód. Męka Pańska trwa aż do końca świata, gdyż jest to historia uczestniczenia w cierpieniach całej ludzkości i nieustanna obecność w wydarzeniach życia osobistego każdego z nas. Tak więc Triduum Paschalne jest pamiątką dramatu miłości, który daje nam pewność, że nigdy nie będziemy opuszczeni w życiowych próbach”.O.Franciszek

Na zbliżające się dni Triduum Paschalnego i poranek Wielkanocny proszę przyjąć serdeczne życzenia. Niech pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa wzbudzi w nas wdzięczność Jezusowi za ten dar, dzięki któremu możemy być z Nim w pełni zjednoczeni i prowadzeni do Boga przez tych, którym On powiedział: Pójdź za Mną. W ten dzień kapłani odbierają życzenia w czasie wieczornej Mszy świętej. Ważna jest również dla nich pamięć w modlitwie, która jest wyrazem wsparcia dla księży.

Wielkanocny Poranek niechaj zabrzmi w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, w naszym Narodzie niekończącym się Te Deum laudamus, dziękczynieniem i wspaniałą pieśnią Radości i Nadziei, płynącej z pustego Grobu Chrystusa. Tobie, Boże, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!

Redakcja

PentekostalizacjaCzy Kościół powinien się bać pentekostalizacji? Czy wiara katolicka jest dziś jeszcze wiarą rozumną, czy też staje się tylko przeżyciem emocjonalnym? Pojawiają się ostrzeżenia przed zagrożeniem określanym jako pentekostalizacja. Słowem „pentekostalizacja” opisuje się dzisiaj dwa procesy: szybki wzrost liczebny różnego rodzaju nowych wspólnot stricte zielonoświątkowych oraz zjawisko stopniowego przekształcania tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich i związków wyznaniowych w bliżej nieokreśloną formę chrześcijaństwa charyzmatycznego w wymiarze globalnym. Obecnie w Polsce nie jest odchodzenie katolików i wstępowanie do nowych wspólnot, ale przyjmowanie nowych treści płynących szczególnie z Azji, Afryki, Ameryki Południowej. Niekiedy jest to szkodliwe i może osłabiać naszą wiarę katolicką. To, co dzieje się obecnie w życiu Kościoła, ów potężny ruch charyzmatyczny, pozwala przeczuwać, co się dopiero będzie dokonywało. Coraz częściej słychać głosy o tym, że pentekostalizacja, określana również jako „ucharyzmatycznienie” lub „uzielonoświątkowienie”, niesie zagrożenia nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale dla całego chrześcijaństwa. Dyskusja wokół tej kwestii toczy się od lat. Jako miejsca, w których negatywne skutki wspomnianego zjawiska są bardzo widoczne.

Uczestnicy konferencji 20.03.2018Chyba nikt nie ma wątpliwości, że praworządność zawsze była, jest i pozostanie wielkiem oczekiwaniem ze strony każdego człowieka, kto racjonalnie podchodzi do życia. Ostatnie wydarzenia, relacje z nich pokazują, jak ludzka nierzetelność może zniszczyć życia człowieka pozbawiając go niesłusznie na wiele lat wolności Słusznie wielu uczestników dzisiejszej konferencji podkreślało, że świat autentycznie jest dziś na wielkim zakręcie. Nie dziwi nas zatem fakt, że w wielu krajach toczy się nieustannie dyskusja nad tym zagadnieniem. Wiele środowisk pochyla się nad sprawą praworządności w duchu trosko o jej właściwy kształt, funkcjonowanie, rozumienie. I chociaż praworządność różnie jest definiowana, różnie jest pojmowana to każdy z nas chce wyrazić w tym względzie swoją opinię. Ożywionym czasem dyskisji i naukowej refleksji nad praworządnością była Ogólnopolska Konferencja Naukowa w dniu 20 marca 2018 roku w Stalowej Woli (ul. Energetyków 11A) zatytułowana: „Praworządność – świat na zakręcie”, a której organizatorem była Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL. Jak słusznie zauważyli prelegenci, że rzeczywiście pod względem praworządności dziś świat jest na pewnym zakręcie. Można również szeroko polemizować, czy praworządność dziś jako pewne zjawisko ma się dobrze w wielu krajach? Czy nie potrzeba jednak pewnych działań, korekt, aby obraz praworządności w świecie, w Europie, w Polsce uległ poprawie, modyfikacji? Zdecydowana większość prelegentów podkreślała, że istnieje konieczność prac nad szeroko pojętą praworządnością. Konferencja rozpoczęła się słowem wprowadzającym ks. prof. Jan Zimnego, który przypomniał, iż obecna konferencja jest kolejną z tego cyklu.

Plakat ZaproszenieJest faktem, że już od paru lat w miesiącu maju na kilka dni w Stalowej Woli spotyka się ze sobą młodzież – głównie studenci – z różnych krajów Europy by razem świętować, przeżywać chwile duchowe i modlitewne, ze sobą rozmawiać i dyskutować, polemizować, poznawać się, wymieniać swoje poglądy i doświadczenia, zwiedzać piękno ziemi ojczystej, rozgrywać różne mecze, bawić się w duchu przyjaźni. Takie jest prawo młodości by być razem i razem wzrastać. Młodzi chcą budować nowe jutro oparte na szacunku, miłości, zaufaniu. Tym razem „Europejskie Dni Kultury Młodzieży” odbywać się będą w dniach 06-10 maja 2018 roku. Ze względu na bogaty program formacyjno – naukowo – kulturalny jego realizacja odbywać się będzie w kilku miejscach naszego regionu. Na chwilę obecną swój udział w programie zapowiedzieli młodzi ze Słowacji, Węgier, Rumunii, Czech, Ukrainy, Litwy, Niemiec. Zapowiada się wielkie świętowanie, które wpisuje się w 100. rocznicę Niepodległości Polski. Swojego poparcia tej inicjatywie udzielił Senat RP, Ministerstwo Sportu i wiele innych jednostek ogólnopolskich i lokalnych. Jeśli jakaś grupa młodzieży zechciałaby wziąć udział w całym programie bądź w jego części prosimy o konta z nami poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IslamTrzeba przypomnieć, że Koran, czyli tekst literacki napisany przez Mahometa, zmarły w 632 r. po Chr. w Medynie, uważany jest przez muzułmanów (mahometan) za księgę objawioną (świętą) islamu. Powtórzyć trzeba, że Koran, w oryginale został spisany w języku arabskim. Dla przypomnienia należy powtórzyć również, że w Koranie znajduje się 114 ‘sur’ (rozdziałów). Sury z kolei podzielono na tzw. ‘aje’ (wersety). Istnieje 90 sur tzw. mekkańskich, natomiast pozostałe 24 sury tzw. medyńskie, bardziej „wojownicze”, agresywniejsze, z elementami okrucieństwa, spisane zostały przez niego w Medynie, gdzie przebywał w latach 622-632 po Chr. Sury w Koranie ułożono na ogół według zasady od najdłuższej do najkrótszej. Współcześnie w Polsce popularny jest przekład Koranu dokonany przez Józefa Bielawskiego, choć funkcjonują także inne tłumaczenia. Na temat dżihadu (wojny muzułmańskiej z niewiernymi) powstały bardzo liczne książki. W języku polskim dostępne są obecnie zarówno opracowania zbiorowe, jak i autorskie książki indywidualnych autorów. Wielka ilość różnorodnych publikacji na temat islamskiego dżihadu w różnych jego wersjach świadczy o ważności tematu i żywym, trwałym zainteresowaniu nim, także w katolickiej Polsce, w związku z realnym zagrożeniem dla Europy ze strony islamu w XXI wieku, równie realnym, jak to miało miejsce w XVII wieku, gdy muzułmanie oblegali Wiedeń i przygotowywali się do inwazji na Rzym, planując, że w bazylice św. Piotra urządzą wielkie stajnie dla swoich koni. W XXI w. ich celem jest opanowanie, innym sposobem, całej zachodniej Europy i czego nawet specjalnie nie ukrywają przed opinią publiczną. Historia powtarza się zatem, tylko w innej wersji. Dla przypomnienia, warto także dodać, że istnieje również muzułmańska pedagogika. Problematyka edukacji muzułmanów dotyka także obecnie bezpośrednio Polski.