• Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-01.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Polska UkrainaO poszukiwanie dialogu i porozumienia w celu zażegnania niebezpieczeństwa działań wojennych. Z niepokojem przyjmujemy informacje o tym, iż ostatnie serie rozmów między Rosją a Zachodem nie doprowadziły do porozumienia. W swoich wystąpieniach przywódcy wielu państw wskazują na zwiększanie presji ze strony rosyjskiej wobec Ukrainy, u której granic masowo gromadzone jest uzbrojenie i wojsko. Okupacja Donbasu i Krymu dowiodły, iż Federacja Rosyjska - naruszając suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy - odnosi się w sposób lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego. Zaistniała zaś sytuacja jest dla krajów Europy środkowo-wschodniej oraz całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europy.

Veni, vidi, vici. (łac.) Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.W 2007 roku zrodziła się myśl powołania do istnienia czasopisma „Pedagogika Katolicka”. Generalnie należy o tym przypomnieć, że środowiska kościelne przyjęły tę myśl z wielkim entuzjazmem. To były swoistego rodzaju „Narodziny” dobrych dzieł i dobrych myśli. I chociaż dzieła te nie przez wszystkich są kochane - wciąż żyją, rozwijają się nie tylko w rzeczywistości polskiej. „Pedagogika Katolicka” wchodzi w zakres ewangelizacji, do której pielęgnowania papież Jan Paweł II zobowiązał cały Kościół i zachęcił, aby była to nowa ewangelizacja. Inicjatywy tej gratulował kard. Zenon Grocholewski pisząc: „Gratuluję podjętej inicjatywy, życzę wszystkim Autorom, aby promocja katolickich wartości przynosiła oczekiwane owoce dla naszej Ojczyzny”. Ówczesny Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk podkreślał: „Cieszy fakt, że i tą drogą docierają do środowisk naukowych i wychowawczych owoce pracy naukowej”. Kard Stanisław Dziwisz w swoim piśmie gratulacyjnym zaznaczył: „Dziękuję za przesłane kolejne numery czasopisma „Pedagogika Katolicka”, niech spełniają swą rolę rozwoju myśli naukowej”. Z kolei kard. Stanisław Nagy dodał: „Dziękuję pięknie za kolejne numery cennego periodyku „Pedagogika Katolicka”, a jednym z nich publikacji mojego skromnego artykułu. Numery są i treściowo i redakcyjno-wydawniczo imponujące. Gratuluję i życzę dalszego ciągu”. Abp Henryk Hoser zaznaczył: „Różnorodność działów tematycznych i wysoki poziom prezentowanych na ich łamach tekstów, sprawiają, że publikacja staje się cennym narzędziem dla każdego, kto pragnie zaangażować się na płaszczyźnie katolickiego wychowania dzieci i młodzieży. Czasopismo w tej formie jest nie tylko skarbnicą rzetelnej wiedzy, ale zawiera również wiele inspiracji, wskazuje kierunki poszukiwania rozwiązań rodzących się problemów”. Listy gratulacyjne napływały i wciąż napływając także z zagranicy. Jednym z wielu to list Kard. Peter Erdö - Prymasa Węgier w którym m.in. pisze: „Grazie tante per la gentilezza di avermi mandato il bel numero specjale della Rivista „Pedagogika Katolicka”. Congratulationi per questo importante succeso!”. Gratulacje napływały i wciąż napływają z wielu środowisk polskich i zagranicznych, szczególnie w tym czasie, kiedy nastąpił wzmożony atak na to Dzieło.

O AutorytecieWielu stawia pytanie wyrażając tym samym wątpliwość odnośnie autorytetu: czym właściwie on jest? Czy ludzie mający autorytet to idole, trenerzy, gwiazdy, pozory, eksperci i celebryci, fachowcy? Bynajmniej. A może w ogóle warto postawić zasadnicze pytanie, czy autorytety jeszcze żyją? Kim czy czym jest autorytet? Wielu uważa, że autorytet, to człowiek świadczący całym swoim życiem i zachowaniem o własnej estymie i wartościach, które sam głosi. Czy to wystarczy? Poważany, podziwiany i naśladowany przez innych od jakiegoś czasu staje się reliktem przeszłości. Autorytet jest wypierany przez specjalistów i ekspertów, ale czy ten termin i jego desygnat istotnie umarł? A może tylko autorytet zmienił swoje znaczenie i przystosował się do czasów współczesnych? Pytanie o istnienie i rolę autorytetu jest pytaniem z gruntu filozoficznym. Jego rola w rzeczywistości społecznej to warstwa socjologiczna, wpływ autorytetu jest z kolei domeną psychologii społecznej, a odpowiedzialność to pogranicze prawa i moralności. Nie bez znaczenia pozostaje jego walor pedagogiczny. Zapewne prelegenci zaplanowanej Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Autorytet - rzeczywistość p[rzez całe życie” pochylając się nad tym tematem, udzielą nam odpowiedzi. Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym w dniu 15 lutego 2022 roku (wtorek) od godz. 8:50. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Ostateczny termin zgłoszeń mija 11.02.2022 roku o godz.24:00. Zapraszamy na stronę www.pedkat.pl do zakładka KONFERENCJE, gdzie znajduje się „Karta Zgłoszenia” i dodatkowe informacje..Osoba, która zgłosi swółj akces wystapienia na konfere ncji, otrzyma po zgłoszeniu droga internetową specjalny link. 

Szopka BetlejemskaTo naprawdę niezwykły czas, gdy zasiądziemy przy stole wigilijnym na którym leży chleb, siano i biały opłatek. Te symboliczne dary wraz z syto zastawionym stołem, potrawami wigilijnymi, wprowadzają nas we wspaniały klimat przeżywania na nowo Wielkiej Tajemnicy Bożego Narodzenia. Bądźmy razem w duchu jedności Bożego Narodzenia. Niech myśl i pamięć w modlitwie wraz ze szczerymi życzeniami uświadomi nam wartość drugiego człowieka. W tym dniu będąc z dala od grona rodzinnego, swoich bliskich i przyjaciół, połączmy się z nimi przynajmniej duchowo, by poczuć bliskość, serdeczność i wdzięczność. Rozpoczynając czas świętowania w gronie rodzinnym, przy śpiewie kolęd i udziale w uroczystej Pasterce, nasze serca i umysły przeniosą nas do czasu, gdy Jezus - Boże Dziecię - przyszedł na świat, przynosząc Wszystkim pokój ludziom dobrej woli. Nie sposób, w ten radosny i wyjątkowy czas, nie złożyć życzeń Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób stanęli na drodze naszego życia – także mojego życia - a przez to staliście się bliscy, choć fizycznie może to być teraz bardzo daleko.

PlikSzanowni Państwo, wprawdzie kończący się rok, który dla wielu z nas był rokiem trudnym, i to z wielu powodów, to z pewnej perspektywy czasu każdy z nas może dostrzec w nim dla siebie jakieś dobro. Dla jednych fakt przeżycia trudności zdrowotnej, zawodowej czy osobistej może już stanowić dumę i radość ze zwycięstwa. Dla innych sprawy naukowe, akademickie mogą także stanowić satysfakcję z racji na zrealizowany plan osobistego rozwoju naukowego, uzyskania stopnia naukowego, awansu w hierarchii zawodowej, bądź partycypowania w dziełach bardziej ogólnych, ale mających istotny związek z naszą profesją. Nie ulega wątpliwości, że kalendarz tego roku powoli się zamyka. Na jego kartkach pozostanie zapisanych wiele spraw, wydarzeń, spotkań, które stanowić będą historię naszego życia i naszych bliskich. Nie ulega wątpliwości, że miłym akcentem i dobrym efektem zapisał się ten rok dla naszej pracy wydawniczej, redakcyjnej – naszego wspólnego – czasopisma „Pedagogika Katolicka”. Fakt, że czasopismo zostało ujęte w bazach międzynarodowych czasopism naukowych, uzyskało pozytywną ocenę ewaluacyjną a teraz na gwiazdkę otrzymujemy miłą wiadomość, że „Pedagogika Katolicka” uzyskała w ocenie merytorycznej Ministerstwa Edukacji i Nauki – 100 punktów, daje nam wielką radość, satysfakcję i motywację do dalszej pracy. Przy tej okazji informujemy autorów tekstów, których artykuły były opublikowane na łamach naszego czasopisma od 2019 roku, wszystkie teksty należy traktować jako 100-punktowe.

Cena ojcostwaCoraz większe dowartościowywanie współczesnego ojcostwa jest wyrazem świadomości i odpowiedzialności kształtu przyszłych pokoleń. Jeżeli światu grozi zagłada, to zasadniczym jej źródłem jest kryzys męskiej miłości i męskiej odpowiedzialności, który jest zarazem kryzysem ojcostwa. Pozytywne spojrzenie na ojcostwo jest dziś tak samo ważne, jak szacunek z jakim odnosimy się do macierzyństwa. Współczesny mężczyzna musi na nowo odnaleźć siebie i stać się w pełni odpowiedzialnym we wszystkich dziedzinach życia: w dziedzinie małżeńskiej, rodzinnej, społecznej, religijnej, zawodowej, politycznej. Przywrócenie godności ojcostwa oraz przywrócenie autorytetu ojca w rodzinie jest niezbędne. Jedną z form pochylenia się nad zagadnieniem ojcostwa jest zaplanowana na 14 grudnia 2021 roku (wtorek) Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Ojcostwo: powołanie, wybór czy konieczność?”. Rozpocznie się ona o godz. 8:45. Jej organizatorem jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Termin do czynnego udziału moja w dniu 10.12.2021 roku o godz.24:00. Wszystkich Państwa zainteresowanych tematyką konferencji serdecznie zapraszamy. Rejstracji mozna dokonać poprzez stronę www.pedkat.pl, a następnie zakładka KONFERENCJE

IndexSzanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejną radosną i istotną dla naszego czasopisma „Pedagogika Katolicka” informację. A mianowicie Index Copernicus zaprezentował wstępne wyniki projektu CiteIndex. W jego efekcie dla naszego czasopisma wyznaczona została estymowana wartość wskaźnika CiteIndex ukazującego średnią liczbę cytowań w roku 2020 artykułów opublikowanych w latach 2017-2019. CiteIndex 2020 dla czasopisma Pedagogika Katolicka wyniósł 0,0094. Jest to dla nas bardzo ważna informacja, tym bardziej, że badaniem objęto łącznie 3 408 polskich czasopism naukowych, a wskaźnik CiteIndex powyżej wartości 0 wyznaczono jedynie dla 981 z nich. Wyliczenie wskaźnika CiteIndex możliwe było poprzez realizację następujących zadań:

Nowe obliczeTo już kolejna konferencja naukowa z cyklu problematyki jaka w szerokim zakresie rzeczywistości występuje w XXI wieku. Trzeba przyznać, iż współczesna cywilizacja prowadzi często człowieka w nieznane, w zaułki osamotnienia, nihilizmu, zwłaszcza wtedy, gdy życie człowieka jest w oddaleniu od Boga. A samotność – to często refren życia ludzkiego. Obserwacja codzienna jasno nam ukazuje, że coraz więcej i częściej spotykamy ludzi samotnych. Nie oznacza to, że jeśli żyjemy w grupie czy rodzinie to nie jesteśmy samotni. Niekiedy życie wśród wielu, jedynie powoduje błędne przekonanie, że taka osoba ma wokół siebie bliskich, którzy stanowią oparcie czy nadzieję. Wielokrotnie jest to błędne myślenie, bowiem rzeczywistość jest zupełnie inna. Jak się okazuje, jest to zjawisko, które dotyka wielu niezależnie od wieku, stanu czy innych uwarunkowań. Śmiem twierdzić, że jest to najgroźniejsza choroba cywilizacyjna XXI wieku. Wiele osób – a szczególnie starszych – jakąż by cenę zapłaciło, aby nie być samotnym. Możemy wielokrotnie się o tym przekonać rozmawiając nie tylko z osobami w podeszłym wieku, lecz także dziećmi, młodzieżą czy osobami w sile wieku. Owa choroba cywilizacyjna zaciąga coraz większe kręgi osób. Fakt ten, stanie się okazją, aby podjąć ten temat podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. : „Samotność – przeznaczenie czy wybór?” zaplanowanej na 16 listopada 2021 roku (wtorek) od godz. 9:00. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli. Ostateczny termin zgłoszeń mija 12.11.2021 r.  Konferencja odbędzie się w systemie zdalnym.