• fot-01.jpg
  • fot-02.jpg
  • fot-03.jpg
  • fot-04.jpg
  • fot-05.jpg
  • fot-06.jpg
  • fot-07.jpg
  • fot-08.jpg

Ołtarz MBCz24 czerwca – sobota. Dzień jak dzień. Ot taki zwyczajny, jak jeden z wielu. Czy rzeczywiście tak jest? Dla jednego może zwyczajny, a drugiego może być nadzwyczajny. Od czego to w sumie zależy? To pytanie stawia sobie wielu, ale czy wielu na nie odpowiada? Należy domniemywać, że tak. Dla mnie to dzień nadzwyczajny. Tak się rozpoczął od samego ranka. Jeszcze świtał ranek, gdy przez okno spojrzałem na ten świat. Piękny świat. Cudowny świat. Bo taki on jest. Dzieła Boga wszystkie są cudowne. Spoglądając na horyzont i wstający dzień pierwsza myśl jaka się zrodziła musiała stać się faktem. Kilka zwyczajnych czynności, i tych ludzkich i kapłańskich. Jeszcze ostatnia kontrola rzeczy i ruszam. Przyroda żywa, wiosenna, zielona, radosna. Niewielu jeszcze będących w podróży. Powiadają „młoda” godzina. W oczach Pana Boga każda godzina jest młoda. Mijam kolejne wioski, miasteczka. A ten cały świat jest taki uroczy, taki spokojny, taki cudowny. A czas jaki mija ogarnia to całe piękno, całe stworzenie. To wielki dar, to wielka chwila przeżywać go w takiej scenerii. Jednak oprócz tego uroku przyrody, spokojnego czasu i daru piękna towarzyszy konkretny cel - oto zmierzam do miejsca szczególnego. Zmierzam tam, gdzie tysiące ludzkich serc garnie się w różnych chwilach swego życia, w różnym czasie swoich losów. A, że to dziś Dzień Patronalny, tylko tam można ten czas przeżyć najpiękniej.

Akt odznaczeniaWizja Europy nie opiera się na dążeniu do potęgi, ale na idei, że dialog i wzajemny szacunek to niezbędne warunki budowy pokoju na kontynencie oraz dynamicznego rozwoju każdego narodu. Kościół jest świadom miejsca, które mu przypada w duchowej i ludzkiej odnowie Europy. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Europa powinna oddychać obydwoma płucami - wschodnim i zachodnim. Dzień 22 czerwca 2017 roku przejdzie do historii nie tylko Szczecina i diecezji szczecińsko-kamieńskiej jako nadzwyczaj dzień szczególny – dzień świadectwa budowania jedności. W tym oto dniu odbyła się niecodzienna uroczystość z udziałem wielu przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, świata nauki, kościelnych – krajowych i zagranicznych. Sam fakt iż przybyło na tę uroczystość wielu oficjeli nie wyczerpuje znamion rangi wydarzenia. Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński, który był głównym „bohaterem” uroczystości został odznaczony przez Pana Jánosa Ádera - Prezydenta Węgier jednym z najwyższych odznaczeń państwowych Węgier. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Zebranych Gości powitał Pan dr Krzysztof Kozłowski - Wojewoda Zachodniopomorski, po czym część oficjalną poprowadził przedstawiciel Ambasady Węgier w Warszawie Pan dr Pál Attila Illés – Radca Ambasady Węgier w Warszawie. Laudację na cześć odznaczonego wygłosił Ksiądz Biskup Laszlo Kiss-Rigo – Ordynariusz diecezji Szeget (Węgry). Odznaczenie w imieniu Prezydenta Węgier wręczyła Pani Orsolya Zsuzsanna Kovács - Ambasador Węgier w Warszawie, która po dokonaniu aktu odznaczenia skierowała do zebranych okolicznościowe słowo z podkreśleniem zasług czynionych przez Ks. Abpa A. Dzięgę na rzecz budowy jedności w Europie i podejmowaniu wielu form współpracy polsko-węgierskiej. Słowo podziękowania za odznaczenie wygłosił J. E. Ks. Abp Andrzej Dzięga, który nakreślił w nim potrzebę budowania jedności na wszystkich frontach życia ludzkiego. Słowo Abpa zostało przyjęte z wielkim aplauzem. Do tegoż Słowa, w dalszej częsci uroczystości nawiązywali mówcy widząc trafność ujęcia i zasadność potrzeby realizacji nakreślonych działań. Tę charyzmatyczność Księdza Arcybiskupa podkreślano gremialnie w rozmowach kuluarowych podkreślając, iż jest On jedną z niewielu Osób w Polsce mających tak wielki i wspaniały dar budowania jedności, krasmówczy, erudyty - co dla niektórych jest powodem uczuć nie zawsze pozytywnych. Ks. Abp - jak podkreślano - jest nadzwyczaj Osobą wyróżniającą się w gremiach nie tylko Episkopatu, ale także w gremiach polskich prawników, w gremiach w ogóle naukowych, a na Pomorzu oraz w Polsce - Osobą porywającą ku działaniu i wyzwalającą nadzwyczaj pozytywne emocje integracyjne, zaufania, życzliwości, nadziei i ludzkiej radości. Podczas uroczystości w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odczytano także list Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który przypomniał o zasługach abp. Dzięgi i w budowaniu relacji polsko-węgierskich. Poniżej galeria foto z Uroczystości

SzpitalTo pewnego rodzaju fenomen jak na warunki polskie. Owszem, będąc sam za granicą w różnych krajach spotykałem tego typu dzieła prowadzone, bądź to przez siostry zakonne czy instytucje kościelne. Ale w Polsce szpital diecezjalny? Przecież mamy tylu „życzliwych”, a jednak stało się. Otóż w dniu 20 czerwca 2017 roku w Szczecinie dokonano poświęcenia nowoczesnego szpitala rehabilitacyjnego prowadzonego przez diecezję szczecińsko-kamieńską, a konkretnie placówkę prowadzić będzie powołany przez Archidiecezję Instytut Medyczny im Jana Pawła II w Szczecinie. Nowa placówka szpitalna może przyjąć 160 pacjentów (w przyszłości nawet 200). Czeka ona teraz na przyznanie kontraktu przez NFZ. Na leczenie dzienne i całodobowe mogą tu trafiać pacjenci po operacjach kardiologicznych czy ortopedycznych. Jest także neurologia i traumatologia. Sale są jedno, dwu, trzy, cztero i pięcioosobowe. O szpitalu i jego wyposażeniu kadra medyczna mówi „mercedes”. To najlepiej wyposażony szpital rehabilitacyjny od Koszalina po Wrocław – mówi Ewelina Żyżniewska-Banaszak, dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego im. św. Karola Boromeusza. Cały szpital dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Są również specjalne sale przeznaczone dla osób obłożnie chorych.

JubileuszMiesiąc czerwiec, to z wielu powodów jest to czas wielkich i ważnych wydarzeń dla niejednego z nas. Wystarczy przypomnieć, iż jest to dla wielu ludzi młodych czas zakończenia roku szkolnego, dla nieco starszej młodzieży – czas sesji egzaminacyjnej i kończenia kolejnego roku akademickiego. Ale jest to z kolei dla znaczenej grupy pracowników zawodowych - czas rozpoczęcia intensywnych urlopów, wypoczynku, wojaży wakacyjnych. Z perpektywy kościelnej zaś jest to czas wielu uroczystości np. pierwszokomunijnych. Dla wielu alumnów jest to czas święceń kapłańskich, a dla kapłanów czas kolejnych rocznic, jubileuszy… I tak można tworzyć by dość długą listę pięknych, bogatych wydarzeń, które mają istotne znaczenie dla wielu i są przeżywane - bądź to w sposób grupowy, pojedynczy czy rodzinny. Ale, należy też podkreślić również to, że zwykle w czerwcu wiele osób duchownych przeżywawłaśnieswój kolejny jubileusz przyjęcia sakramentu kapłaństwa lub wejścia na drogę życia konsekrowanego. W dniu 19 czerwca 2017 roku w Pstrągowej o godz. 11:00 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa Robotnika, grupa kapłanów z rocznika święceń "1982", przeżywała swój jubileusz kapłaństwa. To nadzwyczajne spotkanie przeżywane w duchu modlitwy, jedności, szczerych wspomnień, kolejny raz ukazało sens i wartość wspólnoty kapłańskiej. Stąd każdego roku na miarę możliwości, takie spotkania są organizowane i przeżywane, aby na nowo integrować się we wspólnoie, wzmacniać więzi i siły na drodze służby ewangelicznej. Wielokrotnie bywa, że szukając szczęścia i dobra innych, znajdujemy własne szczęście, którym jest kapłaństwo. Bóg dał kapłanom taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom, ani archaniołom: tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie. Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.

kaplanstwo 1Miałem zaszczyt głosić w kilku seminariach rekolekcje, jak też przygotowywać diakonów do święceń kapłańskich, głosiłem również rekolekcje w klasztorach żeńskich. Przez ponad trzydzieści lat prowadziłem wykłady z liturgiki zarówno na Wydziale Teologicznym jak też i w różnych seminariach zakonnych. Dane mi było uczestniczyć w pracach Synodu Krakowskiego, tego historycznego, zwołanego przez księdza kardynała Karola Wojtyłę, a zakończonego przez św. Jana Pawła II. Pracując nad historią liturgicznej odnowy w Archidiecezji Krakowskiej, miałem dostęp do archiwów, które też wiele mogły mnie nauczyć odnośnie wartości i fundamentalnego znaczenia życia prezbiterów i ich posługi duszpasterskiej. Dużo dały mi do myślenia naukowe badania na temat wkładu w teologię liturgii i życia duchowego, które reprezentowali wybitni przedstawiciele tzw. ruchu liturgicznego, a byli nimi dom Prosper Guéranger OSB, odnowiciel opactwa benedyktyńskiego w Solesmes, i dom Lambert Beauduin OSB, założyciel klasztoru benedyktyńskiego wschodniego obrządku w Chevetogne.

Asysta2Dzień 11 czerwca 2017 roku dla ziemi szczecińskiej był szczególnym dniem. W tym oto dniu wspólnota diecezji szczecińsko-kamieńskiej przeżywała Jubileusz 30 – lecia pobytu w Szczecinie Świętego Papieża Jana Pawła II. Z kolei 45 lat temu została powołana do istnienia diecezja zaś 25 lat temu została podniesiona do godności archidiecezji. Również 11 czerwca br. Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga świętował Jubileusz 40-lecia przyjęcia święceń kapłańskich, 15 lat temu został wyniesiony do godności biskupiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Na tym wielkim świętowaniu zgromadziło wielu biskupów, kapłanów i wiernych z różnych zakątków Polski. Przewodniczący liturgii – Ks. Abp Jubilat przypomniał w homilii rys dziejów diecezji i ziemi szczecińskiej ukazując wiele znaków Bożej Opatrzności jakie towarzyszyły dziejom Pomorza począwszy od Ottona poprzez wielu świętych, Sług Bożych – oczekujących na wyniesienie na ołtarze. Bogata oprawa liturgiczna dała wszystkich zebranych możliwość głębokiego przeżycia duchowej jedności z Bogiem. Obecni włodarze miasta, województwa, samorządów lokalnych, przedstawiciele wielu instytucji lokalnych, ogólnopolskich, w życzeniach wyrażali wielkie uznanie wobec Księdza Arcybiskupa za budowanie tożsamości tego Regionu, za krzewienie wiary i nadziei. Podkreślano charyzmatyczny dar Arcybiskupa w budowaniu jedności wspólnoty całego Pomorza bez względu na wyznanie, pochodzenie, kulturę czy światopogląd. Dopełnieniem uroczystości był Akt Zawierzenia złożony u stóp Figury Matki Bożej Fatimskiej - będącej w Katedrze Szczecińskiej, miejscu uroczystości - przez alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Akt w imieniu wspólnoty seminaryjnej odczytał al. Łukasz Paluch – dziekan alumnatu. Jego głęboka treść zamieszczona jest poniżej.

KatolickiTroska o wychowanie i kształcenie spoczywa nie tylko na rodzicach. Owszem, jest to ich główne zadanie bowiem, tak bowiem wynika z samej natury ludzkiej. Niemniej jednak zadanie to stoi także przed innymi podmiotami odpowiedzialnymi za edukowanie i pedagogię młodego pokolenia. Ważnym jest, aby w całym tym procesie nie zapomnieć o aksjologii mające swe źródło w religii katolickiej. O tym szeroko przypominano podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w dniu 06 czerwca 2017 roku w Stalowej Woli. Była to już zresztą kolejna konferencja o tej tematyce w ramach cyklicznych spotkań, dyskusji poświęconych tej tematyce. Wprawdzie tematyka ta w codziennym życiu jest przyjmowana z pełnym zrozumieniem, to gdy chodzi o wymiar naukowy nie jest już tak wyraźnie ta kwestia lansowana. Kręgi liberalistyczne podejmują wprost walkę z takim nurtem kształcenia i wychowania. Niekiedy także i w kręgach katolickich możemy spotkać brak zrozumienia i akceptacji wobec idei kierunku kształcenia i wychowania katolickiego. Świat na tyle „zgłupiał”, że to co winno być istotą rzeczy, staje się czymś niewygodnym z racji poprawności wobec Unii Europejskiej czy innych jednostek, instytucji, gremiów.

DyplomacjaOd wieków powtarzana maksyma „Polak – Węgier dwa bratanki” jest realizowana na wielu płaszczyznach przez różne gremia. Historia obu Narodów pokazuje, że przyjaźń między Polakami i Węgrami zawsze się sprawdzała, nie tylko w warunkach pokojowych kiedy w Europie i na świecie panował względny spokój, ale była ona obecna i realizowana szczególnie w trudnych czasach. Dziś wiele instytucji w POlsce i na Węgrzech podejmuje nowe i różne formy współpracy na wielu płaszczyznach. Dowodem na to jest choćby złożona w dniu dzisiejszym, to jest 23 maja 2017 roku (wtorek) wizyta Pana dra Pál Attila Illés – Radcy Ambasady Węgierskiej w Warszawie, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. Przedmiotem wizyty była kwestia nawiązania bliskiej współpracy ZSP z jednostkami szkolnymi na Węgrzech, podjęcie współpracy władz Tarnobrzega z miastem partnerskim na Węgrzech oraz wiele innych form jakie zostały zarysowane podczas wzajemnych rozmów. Projekt obejmuje wiele różnych inicjatyw na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej, samorządowej, akademickiej. Wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie Tarnobrzeg stanie się przystanią dla wielu Węgrów, zaś tarnobrzeżanie zagoszczą na ziemi węgierskiej.