• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg

SerceDzisiejszej niedzieli Miłosierdzia Bożego kończy się oktawa Wielkanocy. Miłosierdzie jest imieniem Boga – pisze w swej książce Papież Franciszek. Bóg jest pełnią miłosierdzia, dlatego wybaczy każde wykroczenie. Żeby jednak doświadczyć Jego Miłosierdzia trzeba uznać własną winę i zwrócić się z prośbą o przebaczenie. Kto nie uznaje swej winy nie doświadczy Jego Miłosierdzia. Przebaczenie grzechów nie jest bowiem zależne od ich wielkości, ale od skruchy i odwołania się do Bożego Miłosierdzia. Dlatego może dojść do paradoksalnej sytuacji. Przebaczenia win dostąpi pokutujący morderca, a nie dostąpi go zatwardziały kłamca. Stanisław Wyspiański napisał tragedię pod tytułem „Klątwa”. Ukazuje ona ciemne strony ludzkiego życia. W utworze grzeszny jest ksiądz i grzeszni są parafianie. Nawzajem wyrzucają sobie winy, które miały sprowadzić na wioskę wyniszczającą karę. Parafianie nie słuchając rady księdza szukają wyjścia z sytuacji na własną rękę, zwracając się ku przesądom, zabobonom, prowokując zbrodnię i sami się jej dopuszczają. Chociaż ksiądz złamał swe śluby kapłańskie, to bardziej winni są parafianie, ponieważ przez swoje przesądy doprowadzili do śmierci trójki niewinnych istot. Bóg karze ich za grzechy. Piorun z nieba pali ich cały dobytek.

KuraSkończyły się świąteczne powroty do domów, co nie oznacza, że czas Wielkanocy się także zakończył. Trwamy wciąż w klimacie Świąt Wielkanocnych, które w tym roku były w terminie zbieżne - wszystkich obrządków. Jak wielu wprost podkreśla, był to czas prawdziwej jedności i modlitwy Kościoła. Rok przyszły również będzie wyglądał podobnie. Pomimo, że wielu z nas wewnętrznie przeżywa atmosferę świąteczną, to nie znaczy, że nie podjęło swoich obowiązków zawodowych. W wielu ośrodkach, środowiskach akademickich odbywają się spotkania na polu naukowym czy badawczym. W tych dniach to jest 21-22 kwietnia br. na Wydziale Prawa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu (Ukraina) odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, która zgromadziła przedstawicieli nauki z bardzo wielu środowisk akademickich. Podobnie też w tym celu i z Polski, i to z kilku ośrodków uniwersyteckich udało się do Tarnopola by uczestniczyć w tej uroczej dyspucie naukowej. Wśród wielu przedstawicieli przybyłych to m.in. JE Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński wraz z ks. prof. Janem Zimnym. Z tej racji, że jak wspomniałem wyżej – trwa czas Świętowania Wielkanocnego – przed rozpoczęciem konferencji w kaplicy akademickiej odbyła się wspólna modlitwa z udziałem kapłana obrządku grekokatolickiego – duszpasterza wspólnoty akademickiej. Fotogaleria z konferencji poniżej tekstu - zobacz.

OrzelBo kto siedzi w Ojczyźnie i cierpi niewolę, aby zachować życie, ten straci Ojczyznę i życie; a kto opuści Ojczyznę, aby bronił Wolności z  narażeniem życia swego, ten obroni Ojczyznę i będzie żyć wiecznie – słowa te naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza wciąż mają swą aktualność. Naturalna dążność człowieka do wolności jest niezniszczalna, można ją zdławić, ale nie sposób jej zniszczyć. I godnym podkreślenia jest fakt, że wolności nie można symulować, trzeba nią autentycznie żyć. Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym. Wolność jest zarówno stanem "od czego", w tym zapewne zgadzamy się ze sobą, ale dużo ważniejszym pytaniem jest: do czego wolność prowadzi? Do czego chcemy ją wykorzystać? Kto i w jaki sposób ma i może w niej uczestniczyć? Po co nam w ogóle wolność? Powiadają, że jej ceną może być życie, a może być i śmierć. Od czego to zależy? Tego typu pytania rodzą się do wieków i wciąż pozostają aktualne. Zapewne organizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL i przy współpracy Fundacji Campus w Stalowej Woli oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów KUL "Nowoczesne Kształcenie". w dniu 25 kwietnia br. w Stalowej Woli, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana: „Wolność gwarantem praw człowieka”, będzie stosowną okazją do podjęcia próby odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Szczegółowy program zamieszczony poniżej tekstu sygnalizuje nam już wiele ciekawych zagadnień przygotowanych przez prelegentów reprezentujących różne środowiska i specjalności naukowe. Zapraszamy więc do zapoznania się z programem i udziału w tym naukowym wydarzeniu.

Zwyczajem ub. roku także i w tym roku zaplanowaliśmy zorganizowanie w dniach 07-10 maja 2017 roku w Stalowej Woli „Europejskich Dni Kultury Studenckiej” (EDKS). Głównym organizatorem jest Fundacja Campus w Stalowej Woli przy współpracy Katedry Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli. W ramach bogatego programu w dniu 09 maja br. (wtorek) została zaplanowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Sport i turystyka, a współczesne społeczeństwo”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30 sesją plenarną po której nastąpi praca w sekcjach tematycznych. Swój udział w „Europejskich Dniach Kultury Studenckiej” potwierdzili studenci między innymi z Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Węgier. Zapraszamy do udziału w tym wiosennym integracyjnym wydarzeniu studentów z polskich uczelni. W szczególny sposób zachęcamy do udziału w konferencji naukowej, która będzie prowadzona dwutorowo tej racji, że w tym także dniu, to jest 09 maja odbywać się będzie także konferencja na temat rodziny, o czym niżej mowa. Jest zatem możliwość podwójnego wystąpienia zarówno w jednej jak i w drugiej konferencji z odrębnymi referatami.W tym dniu czyli 09 maja br. równoczesnie odbywać się będzie konferencja na temat: "Rodzina siłą człowieka i narodu". W dalszej częsci tekstu znajdują sie istotne informacj dla tych, którzy chcą uczestniczyć w tym dniu w obu konferencjach. Warto się z nimi zapoznać.

Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!

Kolo

Redakcja

RadaWielkim darem człowieka jest dany mu czas, który stanowi drogę życia. Możemy płynąć po jego powierzchni bądź wejść w głębię i zanurzyć się w pokłady tajemnic mądrości. Triduum Sacrum daje nam wielką szansę na poznanie owych Tajemnic i zakotwiczenie ich w konkretne życie. Rozważania przybliżające nam te Tajemnice stanowią drogę dojścia do odkrycia prawdy o celowości naszego bytowania i nadziei na jutro. Ta piękna i bogata treść mieszcząca się w tekstach Liturgii Godzin i obrzędach porywa nas na szczyty miłości ukierunkowanej ku Stwórcy i Zwycięzcy śmierci i szatana. Podobnie jak w Wielki Piątek również w Wielką Sobotę w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie była sprawowana tzw. „ciemna jutrznia” z udziałem braci alumnów, sióstr zakonnych i wiernych krocząc drogą rozważań ewangelicznych. Na zakończenie modlitwy Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił pokarmy na stół wielkanocny, m.in. dla dużej grupy podopiecznych Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Tradycyjnie już od kilku lat w tym dniu każdego roku gromadzi się wielka rzesza bezdomnych, biednych, chorych, samotnych, którzy otrzymują koszyki ze święconką wraz z paczkami darów. To spotkanie miłości przy Grobie Pańskim ma szczególną wymowę i znaczenie nie tylko w tym czasie, lecz jest drogowskazem na każdy dzień ludzkiego pielgrzymowania.

PocztaOd kilku tygodni wielu z nas wpatruje się oczyma ciała i wiary w Krzyż na którym zawisło zbawienie świata. Wpatrujemy się w ten Krzyż, który dla jednych stał się pośmiewiskiem, a dla innych nadzieją. W sposób szczególny wpatrujemy się w Krzyż od początku dnia dzisiejszego zwanego Wielkim Piątkiem. W wielu wspólnotach, a tym samym wielu z nas tradycyjnie, a przede wszystkim z głęboką wiarą podejmuje różne formy adoracji i nabożeństwa z Krzyżem związane. W godzinach przedpołudniowych w wielu parafiach odbywały się Drogi Krzyżowe wspólnotowe lub odprawiane indywidualnie. W kościołach katedralnych przed południem odprawiana była Liturgia Godzin, zwana czasem „ciemną jutrznią”. Nazwa „ciemna jutrznia” wiąże się ze starym (sięgającym średniowiecza) zwyczajem zapalania i gaszenia świec. Poranna modlitwa brewiarzowa w Wielki Piątek i Sobotę jest też wyrazem czuwania z Chrystusem, szukania Go. Jest to zgodne ze starożytną myślą monastyczną, dla której odmawianie oficjum było dla mnicha przede wszystkim szukaniem Boga.

ModlitwaSwoje świadectwo dedykuję wszystkim, którzy określają siebie jako "wierzący, ale niepraktykujący". Przez wiele lat sam mówiłem o sobie właśnie w ten sposób. Szedłem w złym kierunku, bo w istocie byłem zamknięty na działanie Boga. Teraz, mając już 30 lat, czuję się jak raczkujące niemowlę w nowej rzeczywistości świata, którą otworzył przede mną Pan Bóg za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Królowej Polski z Jasnej Góry. Mam na imię Bartosz. Całe swoje życie uważałem się za katolika, ale tak dokładnie chyba nie rozumiałem, jaki skarb odziedziczyłem po swoich dziadkach i rodzicach. Mając 19 lat, wróciłem do Polski z zagranicy, gdzie skończyłem szkołę. Przebywałem tam w zasadzie sam, przez 3 lata. Ten okres był niestety wypełniony nie tylko nauką, ale także brnięciem w rzeczy niegodne człowieka wierzącego. Właściwie to traktowałem ten czas jako zabawę. Po powrocie do kraju kontynuowałem ten rozrywkowy styl funkcjonowania. Miałem wielu znajomych i przyjaciół, którzy imponowali mi swoim statusem społecznym albo tym, że byli "kimś" w towarzystwie dzięki kasie, którą dysponowali. Niestety, nie potrafiłem być sobą. Płynąłem z prądem. Żyłem według zasad innych, które sam przyjąłem za własne priorytety.