• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg

Kolporter

Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w inicjatywie wydania recenzowanej monografii naukowej pt. „Metodyka pracy środowiskowej z młodzieżą”. Autorzy poszczególnych rozdziałów zwartej tematycznie monografii przedstawią i pokrótce omówią specyfikę metod pracy z młodzieżą. Pragnę zachęcić pedagogów, nauczycieli i wychowawców do zgłaszania artykułów mających na celu przybliżenie problematyki procesu wychowaniazarówno w aspekcie instytucjonalnym, jak i pozainstytucjonalnym. Szczególną rolę przypisuje się organizacji czasu wolnego młodzieży oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem kulturotechnik. Podkreśla się również rolę oddziaływań profilaktycznych skierowanych do młodych ludzi, nierzadko doświadczających różnorodnych problemów w tym kryzysów rozwojowych. Problematyka przygotowywanej monografii naukowej stwarza okazję do refleksji nad własnym warsztatem pracy, jak również poznaniem nowatorskich rozwiązań metodycznych.

GlobalizacjaOgół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji społeczeństw, kultur, państw i gospodarek nazywamy globalizacją. Efektem tych procesów jest  tworzenie się tzw. „jednego świata”. Owa globalizacja jest niezwykle złożonym i szerokim procesem, który ma wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Można powiedzieć, że proces ten jest przede wszystkim procesem zmian. Czy są to zmiany na dobre, czy wprost przeciwnie? Zmiany na złe? Na to i wiele innych pytań postaramy się uzyskać odpowiedź podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Globalizacja – droga ku przyszłości?” która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej przy ul. Energetyków 11A w Stalowej Woli. Zauważając ciągłą aktualność tej tematyki serdecznie zapraszamy Państwa do czynnego udziału w organizowanej konferencji. Pragniemy dodać, że jej organizatorami są Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, oraz Katedra Pedagogiki Katolickiej WZPiNoS KUL w Stalowej Woli.

KażdaSzanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do opublikowania artykułu w recenzowanej monografii naukowej pt. „Holistyczne ujęcie pracy”, stwarzającej możliwość doskonalenia indywidualnego warsztatu pracy, a zarazem poszerzania dorobku naukowego. Autorzy poszczególnych rozdziałów zwartej tematycznie monografii przedstawią i omówią szeroko rozumiane zagadnienie pracy. Czym jest dziś dla współczesnego człowieka? Czy jest tylko codziennym, ponurym obowiązkiem, zapewniającym byt materialny? Zajmuje znaczną część naszego czasu nie dając nic w zamian oprócz pieniądza? A może jest zupełnie odwrotnie? Może to właśnie praca umożliwia człowiekowi rozwój? Oprócz wartości ekonomicznej daje możliwość spełnienia, realizacji? Bo czymże byłby człowiek bez pracy? Nie tylko tej rozumianej ściśle, którą świadczymy w naszych miejscach pracy, ale również tej codziennej nad naszym życiem, człowieczeństwem. Czy nie jest tak, że właśnie ta „mrówcza”, codzienna praca nadaje naszemu życiu sens? A może jednak praca odbiera życiu sens, nie dając człowiekowi możliwości realizacji swoich marzeń, celów, pasji? Być może jest właśnie środkiem do ich realizacji?

Przed kilkoma godzinami Kancelaria Prezydenta Republiki Węgierskiej podała następującą informację: Polski duchowny, który jest m.in. doktorem honoris causa Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu im. Petera Pazmanya w Budapeszcie, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi. Wraz z nim uhonorowano tym odznaczeniem m.in. włoskiego kompozytora, dwukrotnego laureata Oscara Ennio Morricone oraz obecną szefową fińskiego parlamentu Marię Lohelę. W uzasadnieniu podkreślono, że odznaczeni wiele uczynili dla stosunków swoich krajów z Węgrami oraz dla umocnienia kultury węgierskiej. Abp Andrzej Dzięga jest metropolitą szczecińsko-kamieńskim od 2009 roku. Wcześniej od 2002 roku był biskupem diecezjalnym diecezji sandomierskiej. Od roku 1989 był pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie uzyskał doktorat i habilitację z nauk prawnych (prawa kanonicznego). W latach 1996-2004 był prodziekanem a następnie dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.  W latach 1996-2008 był kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Od 2009 roku jako twórca i kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie.

Czasy współczesne kreślą wciąż nowe i różne wyzwania wobec każdego z nas w tym także wobec jednostek kształcenia na różnym poziomie. Nie bez znaczenia dyrekcje, grona nauczycielskie, administracje różnych jednostek podejmują wiele działań innowacyjnych po to, by pozyskać kandydatów - uczniów dla danej placówki.W tym celu opracowują nowe programy, kierunki kształcenia, nowe specjalności tak, by po ich ukończeniu uczniowie mogli podejmować pracę w wielu renomowanych firmach, przedsiębiorstwach, zakładach pracy, instytucjach, administracji. Jednym z wzorcowych przykładów w tym względzie może być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. To tutaj Kadra Nauczyciela wraz z Dyrektorem Szkoły bardzo intensywnie pracują nad nowymi kierunkami kształcenia, które wymagają znajomości, wiedzy z zakresu etykiety dyplomatycznej. Z tego to względu dnia 14 marca 2017 roku uczniowie szkoły, jako jedyni w regionie, wysłuchali wykładu zatytułowanego "Etykieta dyplomatyczna dziś i jutro". Wykład poprowadził ks. prof. dr hab. Jan Zimny - wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i innych uczelni w Polsce i za granicą, a ponadto autor licznych publikacji dotyczących katechetyki, pedagogiki oraz psychologii. Młodzież tarnobrzeskiej "Prymasówki" miała możliwość poznania norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre). Spotkanie dotyczyło przede wszystkim ogólnych zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym i miało na celu przybliżenie młodzieży takich zagadnień jak precedencja czy tytulatura, a także norm obowiązujących w kontaktach urzędowych.

Nie bez powodu autor wierszy o tematyce religijnej i filozoficznej Jerzy Liebert w jednym z wierszy napisał: „Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego, raduje się serce i boli. Uczę się ciebie i uczę i wciąż cię jeszcze nie umiem”. Ale by się nieco nauczyć trzeba wciąż studiować, czytać, filozofować. Uczeniu sprzyja także wiele form czysto naukowych typu konferencja, sesja, kongres. Im więcej kto z nas umie, tym bardziej wie, jak mało, i łatwiej to rozumie, im więcej kto z nas umie. By więc więcej zrozumieć i poznać wiedzę warto uczestniczyć w organizowanych kolejnych konferencjach naukowych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli. Najbliższą z nich będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „Praworządność – komunikowanie z prawem”, która odbędzie się już w dniu 21 marca 2017 roku (wtorek) a ostateczny termin zgłoszeń mija już 15 marca 2017 roku. To nie jedyna okazja by skorzystać z naukowej przygody i mieć okazję do zaprezentowania swoich refleksji na temat prowadzonych badań. Kolejna konferencja na temat: „Wolność gwarantem praw człowieka” została zaplanowana na 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) a ostateczny termin zgłoszeń mija 20 kwietnia 2017 roku, Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do czynnego udziału w konferencjach.

Szanowni Państwo, w lutym bieżącego roku minęło już 5 lat od czasu kiedy zaczęliśmy prowadzić stronę internetową „Pedagogika Katolicka”, a tym samym podjęliśmy bliższą współpracę z Państwem w różnej formie. Współpraca zaowocowała w wielu obszarach głównie naukowych. Funkcjonująca do dziś strona nie była zmieniana. Wiemy, że wielu z Was już na dobre przyzwyczaiło się do jej wyglądu, rozwiązań technicznych, zawartości w poszczególnych zakładkach. Od dziś mamy nową witrynę, stąd dla wielu z Państwa będzie trzeba się zmagać z nowym wyzwaniem, by dojść do poszukiwanych treści. Mamy nadzieję, że dokonane zmiany nie sprawią większych trudności w surfowaniu. Gdyby jednak ktoś z Państwa miał trudności ze znalezieniem danych zawartych na tej stronie, bardzo prosimy o kontakt z nami drogą mailową a postaramy się jak najszybciej pomóc.

Czy, aby idziesz w dobrym kierunku? A jeśli - to dlaczego? Czy rzeczywiście we właściwym kierunku? Kto dziś nam odpowie na to pytanie? Szukasz i ty odpowiedzi? Powiedz dlaczego? Liczysz może na właściwą odpowiedź? Jesteś naprawdę tego świadomy? Proponuję, abyś zanim przejdziesz dalej zastanowił się nad tym. Pytania te są ze wszech miar konieczne. Powiesz, dlaczego? – a to dlatego, że dotyczą także i Ciebie, oczywiście mnie również. Gwarantuję, że ta kwestia jest każdemu bliska, kto tylko żyje na tym świecie. Są to wyzwania stawiane wobec każdego z nas, wyzwania prowadzące ku… Z tymi pytaniami wiąże się w znacznym stopniu jeszcze inne pytanie: czy postępujesz zgodnie z prawem, czyli jak wygląda twoja praworządność? By szerzej spojrzeć na tę kwestię w dniu 21 marca 2017 roku w Stalowej Woli Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „Praworządność – komunikowanie z prawem". Tak sformułowany temat nie jest przypadkowy. Coraz częściej możemy zauważyć obok nas sytuacje łamania prawa, nieprzestrzegania go czy naruszania praw człowieka i obywatela. Świat biegnie coraz szybciej do przodu, zmienia się, tak samo jak zmienia się prawo, które powinno odpowiadać wyzwaniom we wszystkich zakresach życia współczesnego państwa u podstaw którego legło prawo stworzone przez człowieka. Fotogaleria poniżej tekstu.