• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Uczestnicy konferencjiJest dziś faktem nie do podważenia, że w dobie współczesnej, rodzina wciąż napotyka na wiele różnych trudności zarówno w wymiarze duchowym, ekonomicznym czy pedagogicznym. Trudności te stanowią przyczynę wielu kryzysów w rodzinie, napięć, niepowodzeń. Już począwszy od momentu tworzenia samego związku dwoja osób często zauważa się wielki kryzys, który w dalszej perspektywie życia rzutuje na obraz i funkcjonowanie całej rodziny. Podejmowane działania prowadzące w kierunku niwelowania przyczyn i trudności funkcjonalnych rodzin nie zawsze spełniają należyte oczekiwania. Potrzeba nieustannej troski ze strony wszystkich podmiotów idących w kierunku wsparcia rodziny, a tym samym poprawy sytuacji we wspólnotach familijnych stanowiących fundament istnienia wszelkich wspólnot. Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL już od kilku lat podejmuje w tym zakresie wiele działań mających na celu niesienie szerokiego wsparcia każdej rodzinie. Tym razem zorganizowana w dniu 15 maja 2018 roku w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11A, kolejna konferencja na temat rodziny pod tytułem: „Proklamacja rodziny w dobie współczesnych ideologii”, była tego dowodem. Była to kolejna konferencja z cyklicznych konferencji organizowanych w kooperacji z Fundacją Campus w Stalowej Woli.

Czas pożegnaniaNawet kiedy nadchodzi czas rozstania, wciąż patrzymy w niebo w nadziei, że czas powrotu nastąpi. Nie można się smucić bo wówczas żyjemy tylko przeszłością, należy żyć w radości, że znów nadejdzie dzień powitania. Bywa bowiem, że pożegnanie zawisa czekaniem w drzwiach naszego domu. W takim oto klimacie przeżywaliśmy dziś, jako organizatorzy „Europejskich Dni Kultury Młodzieży”, przedpołudniowy czas. Po porannym zjednoczeniu przy stole udaliśmy się do najbliższej świątyni na wspólną Eucharystię. W modlitwie tej oprócz znanych form wypowiedziane zostały słowa szczególne, by znów za rok przeżywać jeszcze w nieco większym gronie agapę jedności. KażdRazem budować przyszłośćy element uświadamiający pożegnanie, powodował zadumę, smutek, tęsknotę. Zanim wypowiedziane zostało słowo „Amen” wieńczące Ucztę Ofiarną, przewodniczący liturgii ks. Jan Zimny skierował do wszystkich słowa zachęty w trwaniu kontemplacji Jezusa Miłosiernego. Po Mszy świętej udaliśmy się ponownie do naszej bazy lokalowej, aby spojrzeć sobie głęboko w oczy, by wypowiedzieć to, czym najbardziej serce oddycha. Zespół „Alleluja” z Kapušan przysposobił rytmy, które miały wyrazić wszelkie uczucia odjeżdżających do swoich środowisk, krain. Rytmy te zaprosiły do wspólnej zabawy, której duch wciąż przesycany był świadomością pożegnania. Fotogaleria poniżej tekstu.

Na wałach Katedry WawelskiejJakże wielu świadków, kroczących drogą świętości, dodawało i wciąż dodaje blasku naszej kulturze duchowej, narodowej, rodzinnej. Z wdzięcznością podziwiamy cenną tradycję, którą przekazali nam nasi narodowi i duchowi bohaterowie i którą nadal przekazują z pokolenia na pokolenie jako znak prawdziwego éschaton, tej przyszłości, do której Bóg nieustannie powołuje każdego człowieka wewnętrzną mocą Ducha Świętego. W świecie globalizmu właśnie obrona tożsamości kulturowej jest wyznacznikiem nowoczesności i dalekowzroczności. Jesteśmy dłużnikami, tych pokoleń, które tworzyły naszą przeszłość i dzięki którym przetrwaliśmy jako Naród. Miliony Polaków nawiedza groby Widok na Stary Rynek w Krakowierodzinne, mogiły przodków i bliskich. Mimo próby narzucania - zwłaszcza w mediach! - nowych pogańskich obyczajów doświadczamy jak żywa jest w Polsce pamięć historyczna i świadomość ciągłości pokoleń. Nie mogło więc w kolejnym dniu przeżywanych Europejskich Dni Kultury Młodzieży zabraknąć nawiedzenia miejsca spoczynku naszych bohaterów, a także nie nawiedzić Źródła Bożego Miłosierdzia, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Po śniadaniu wyruszyliśmy więc w kierunku Krakowa by wpierw wysłuchać katechezy na temat Świętej Siostry Faustyny i jej dzieła duchowego, uczestniczyć we Mszy św. a następnie nawiedzić groby Wielkich Polaków.

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej 08.05.2018Trzeci dzień Europejskich Dni Kultury Młodzieży miał charakter głównie naukowy. Od początku dnia przybywali kolejni prelegenci zadeklarowani czynnym udziałem w tym wydarzeniu. W ten sposób grupa uczestników wzrosła do ponad 140 osób. Dotychczasowym zwyczajem wspólną modlitwą o godz. 10:00 rozpoczęła się pierwsza część konferencji. Po wstępnym słowie ks. Jana Zimnego, trzej prelegenci reprezentujący środowisko AWF w Katowicach i UPJPII w Krakowie wygłosili referaty wprowadzające w całość debaty naukowej. Zaprezentowali w nich między innymi wyniki badań przeprowadzonych w wielu środowiskach Wspólne biesiadowaniewśród sportowców. Ku zdumieniu należy przyznać, że niektóre dane zatrwożyły słuchaczy, zwłaszcza wyniki dotyczące hazardu wśród sportowców piłki nożnej. Po sesji plenarnej i przerwie kawowo-ciastkowej nastąpiła druga część jako praca w trzech odrębnych sekcjach. Jedna z nich jako międzynarodowa ukazała wiele wątków dotyczących spraw sportowych mających miejsce w kilku krajach Europy. W części podsumowującej prowadzący sekcje tematyczne podkreślali wysoki poziom naukowy wystąpień. Ponadto wielu z prelegentów tej sekcji zwracało uwagę na kwestie tradycji w sporcie danego kraju, kulturę i dziedzictwo w tej materii. Fotogaleria poniżej tekstu

Wspólna Msza św. w kościele pw. Miłosierdzia BożegoWstawał piękny majowy poranek, rozpoczynał się siódmy dzień miesiąca, który na dobre wpisał się w harmonogram organizowanych imprez, spotkań przez Fundację Campus w Stalowej Woli. To drugi dzień trwających Europejskich Dni Kultury Młodzieży, które zbudowane z różnorodności charakteru stanowią naturalną zachętę uczestnictwa w nich przez wielu młodych z różnych krajów. Jako dzień o charakterze sportowym będzie obfitował w różne elementy rywalizacji, co z kolei jest droga do integrowania wielu środowisk. Po ugoszczeniu „szwedzkim stołem” młodzi adepci udali się w Bojanowie na boisko sportowe, gdzie rozegrane zostały mecze w piłkę nożną i piłkę siatkową mężczZdobywcy dyplomów medali i pucharówyzn i kobiet. Oprócz, można powiedzieć, wiodących dyscyplin rozegrane zostały zawody w babingtona. Rozgrywki o charakterze międzynarodowym wzbudziły zainteresowanie wśród miejscowej braci, która przybywała kibicować swoim rodakom. Bywały chwile na tyle gorące, że wymagały nieco ochłody nie tylko w postaci napojów. Bogata fotogaleria poniżej tekstu.

Msza św. na rozpoczęcie EDKMZnana sentencja łacińska od wieków powtarzana, że „amicos res secundae parant, res adversae prabant - rzeczy pomyślne przyciągają przyjaciół”, jest wciąż aktualna. Nie będzie tu mowy o sukcesach, ale chcemy wypowiedzieć prawdę, obwieścić radosną nowinę, że dziś od godzin popołudniowych gościmy grupy młodych Przyjaciół przybyłych z kilku państw na „Europejskie Dni Kultury Młodzieży”. Zorganizowanie międzynarodowego spotkania, gdzie każda z grup przywozi ze sobą wielkie bogactwo, w tym nieco inną kulturę, inne oczekiwania, marzenia, wymaga ze strony organizatora nieco odwagi. Ale, jak mówi mądrość łacińska, „audaces fortuna iuvat - odważnych szczęście wspiera”, tak również nas organizatorów spotkania rzeczywiście treść mądrej sentencji wzmacnia w podejmowaniu nowych pomysłów i nowych działań. Należy podkreślić, że szczęśliwy jest ten, który pomaga innym. Dobro bowiem nie rodzi się ze zła, a jasne układy tworzą wiernych przyjaciół. Fundacja Campus w Stalowej Woli od paru lat zaangażowana jest w pomoc młodym między innymi poprzez organizowanie wielu różnych projektów w tym: konferencji, spotkań, wizyt. Już od godzin południowych oczekiwaliśmy na przybycie grup zagranicznych. Powitania jakie miały miejsce pełne serdeczności, bliskości kolejny raz potwierdziły tezę, że daje dobrze, daje wiele ten, kto daje z podarunkiem szczery uśmiech.

Nauka Kultura SportZakończył się czas przyjmowania zgłoszeń do udziału Państwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Przez sport do integralnego rozwoju społeczeństw”, która odbędzie w dniu 08 maja 2018 roku (wtorek) w Bojanowie koło Stalowej Woli, ul. Tarnobrzeska 27 (Ośrodek Caritas). Swój czynny udział w konferencji zadeklarowało w sumie 62 prelegentów, w tym 40 z Polski i 22 ze Słowacji, Węgier, Ukrainy. Wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenie do udziału w konferencji zostały zakwalifikowane i jednocześnie włączone do programu konferencji. Zwyczajowo konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 sesją plenarną podczas której wystąpi czterech prelegentów. Po niej nastąpi przerwa kawowo-ciastkowa, a następnie rozpocznie się praca w panelach tematycznych. Przewidujemy, że podsumowanie obrad nastąpi ok. godz. 14:00 wspólnym biesiadowaniem przy stole. UWAGA!!! Osoby, które chcą w dniu 08 maja dojechać na konferencę ze Stalowej Woli do Bojanowa mają w miarę dogodne połączenie autobusowe. Otóż autobusem ze Stalowej Woli - z dworca PKS - wyjazd o godz. 9:30 lub o godz.10:02. Należy wysiąść w Bojanowie i udać się pieszo do Ośrodka Caritas. Z powrotem - czyli po konferencji - z Bojanowa do Stalowej Woli zapewniamy przejazd naszym środkiem lokomocji.

Dni Kultury i SportuKażdego roku początek maja staje się okazją do organizowania różnego rodzaju imprez, spotkań, rozgrywek, wojaży, wyjazdów czy wędrówek. Jest to niezwykły czas do wejścia w nową porę roku jaką jest wiosna, która kreśli nam nowe możliwości.. Jedną z takich form, która rokrocznie jest organizowana przez Fundację Campus w Stalowej Woli to „Dni Nauki, Kultury i Sportu”. Tym razem odbywać się one będą w dniach 06-10 maja 2018 roku w trzech miejscach: Stalowej Woli, Bojanowie i Krakowie. Każdy z trzech dni ma swój charakter. W pierwszym dniu wiodącym aspektem będzie kultura sportu, w drugim dniu prym wieść będzie nauka w postaci m.in. międzynarodowej konferencji naukowej. Z kolei trzeci dzień wypełniony zostanie intensywnym poznawaniem kultury i dziedzictwa polskiego. Cieszy fakt, iż na chwilę obecną swój udział zapowiedziała młodzież z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Niemiec i Polski, reprezentująca różne środowiska głównie akademickie. Czas wspólnego spotkania będzie także czasem świętowania młodości, pogłębiania wzajemnych więzi, budowania nowych relacji, a jednocześnie będzie to czas poznawania piękna Polski, która w tym roku świętuje 100. lecie Niepodległości.  Europejskie Dni Kultury Młodzieży to poniekąd kulminacja całorocznej współpracy środowisk młodzieżowych, polonijnych, akademickich, które pragną budować nową rzeczywistość w duchu Świętych Cyryla i Metodego. Święty Jan Paweł II był gorącym zwolennikiem integracji Europy, której powojenny podział, uniemożliwiający jej oddychanie "dwoma płucami", wschodnim i zachodnim, uważał za wyjątkowo szkodliwy dla całego Kontynentu.