• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg

OrzelBo kto siedzi w Ojczyźnie i cierpi niewolę, aby zachować życie, ten straci Ojczyznę i życie; a kto opuści Ojczyznę, aby bronił Wolności z  narażeniem życia swego, ten obroni Ojczyznę i będzie żyć wiecznie – słowa te naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza wciąż mają swą aktualność. Naturalna dążność człowieka do wolności jest niezniszczalna, można ją zdławić, ale nie sposób jej zniszczyć. I godnym podkreślenia jest fakt, że wolności nie można symulować, trzeba nią autentycznie żyć. Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym. Wolność jest zarówno stanem "od czego", w tym zapewne zgadzamy się ze sobą, ale dużo ważniejszym pytaniem jest: do czego wolność prowadzi? Do czego chcemy ją wykorzystać? Kto i w jaki sposób ma i może w niej uczestniczyć? Po co nam w ogóle wolność? Powiadają, że jej ceną może być życie, a może być i śmierć. Od czego to zależy? Tego typu pytania rodzą się do wieków i wciąż pozostają aktualne. Zapewne organizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL i przy współpracy Fundacji Campus w Stalowej Woli oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów KUL "Nowoczesne Kształcenie". w dniu 25 kwietnia br. w Stalowej Woli, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana: „Wolność gwarantem praw człowieka”, będzie stosowną okazją do podjęcia próby odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Szczegółowy program zamieszczony poniżej tekstu sygnalizuje nam już wiele ciekawych zagadnień przygotowanych przez prelegentów reprezentujących różne środowiska i specjalności naukowe. Zapraszamy więc do zapoznania się z programem i udziału w tym naukowym wydarzeniu.

Zwyczajem ub. roku także i w tym roku zaplanowaliśmy zorganizowanie w dniach 07-10 maja 2017 roku w Stalowej Woli „Europejskich Dni Kultury Studenckiej” (EDKS). Głównym organizatorem jest Fundacja Campus w Stalowej Woli przy współpracy Katedry Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli. W ramach bogatego programu w dniu 09 maja br. (wtorek) została zaplanowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Sport i turystyka, a współczesne społeczeństwo”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30 sesją plenarną po której nastąpi praca w sekcjach tematycznych. Swój udział w „Europejskich Dniach Kultury Studenckiej” potwierdzili studenci między innymi z Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Węgier. Zapraszamy do udziału w tym wiosennym integracyjnym wydarzeniu studentów z polskich uczelni. W szczególny sposób zachęcamy do udziału w konferencji naukowej, która będzie prowadzona dwutorowo tej racji, że w tym także dniu, to jest 09 maja odbywać się będzie także konferencja na temat rodziny, o czym niżej mowa. Jest zatem możliwość podwójnego wystąpienia zarówno w jednej jak i w drugiej konferencji z odrębnymi referatami.W tym dniu czyli 09 maja br. równoczesnie odbywać się będzie konferencja na temat: "Rodzina siłą człowieka i narodu". W dalszej częsci tekstu znajdują sie istotne informacj dla tych, którzy chcą uczestniczyć w tym dniu w obu konferencjach. Warto się z nimi zapoznać.

Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!

Kolo

Redakcja

RadaWielkim darem człowieka jest dany mu czas, który stanowi drogę życia. Możemy płynąć po jego powierzchni bądź wejść w głębię i zanurzyć się w pokłady tajemnic mądrości. Triduum Sacrum daje nam wielką szansę na poznanie owych Tajemnic i zakotwiczenie ich w konkretne życie. Rozważania przybliżające nam te Tajemnice stanowią drogę dojścia do odkrycia prawdy o celowości naszego bytowania i nadziei na jutro. Ta piękna i bogata treść mieszcząca się w tekstach Liturgii Godzin i obrzędach porywa nas na szczyty miłości ukierunkowanej ku Stwórcy i Zwycięzcy śmierci i szatana. Podobnie jak w Wielki Piątek również w Wielką Sobotę w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie była sprawowana tzw. „ciemna jutrznia” z udziałem braci alumnów, sióstr zakonnych i wiernych krocząc drogą rozważań ewangelicznych. Na zakończenie modlitwy Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił pokarmy na stół wielkanocny, m.in. dla dużej grupy podopiecznych Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Tradycyjnie już od kilku lat w tym dniu każdego roku gromadzi się wielka rzesza bezdomnych, biednych, chorych, samotnych, którzy otrzymują koszyki ze święconką wraz z paczkami darów. To spotkanie miłości przy Grobie Pańskim ma szczególną wymowę i znaczenie nie tylko w tym czasie, lecz jest drogowskazem na każdy dzień ludzkiego pielgrzymowania.

PocztaOd kilku tygodni wielu z nas wpatruje się oczyma ciała i wiary w Krzyż na którym zawisło zbawienie świata. Wpatrujemy się w ten Krzyż, który dla jednych stał się pośmiewiskiem, a dla innych nadzieją. W sposób szczególny wpatrujemy się w Krzyż od początku dnia dzisiejszego zwanego Wielkim Piątkiem. W wielu wspólnotach, a tym samym wielu z nas tradycyjnie, a przede wszystkim z głęboką wiarą podejmuje różne formy adoracji i nabożeństwa z Krzyżem związane. W godzinach przedpołudniowych w wielu parafiach odbywały się Drogi Krzyżowe wspólnotowe lub odprawiane indywidualnie. W kościołach katedralnych przed południem odprawiana była Liturgia Godzin, zwana czasem „ciemną jutrznią”. Nazwa „ciemna jutrznia” wiąże się ze starym (sięgającym średniowiecza) zwyczajem zapalania i gaszenia świec. Poranna modlitwa brewiarzowa w Wielki Piątek i Sobotę jest też wyrazem czuwania z Chrystusem, szukania Go. Jest to zgodne ze starożytną myślą monastyczną, dla której odmawianie oficjum było dla mnicha przede wszystkim szukaniem Boga.

ModlitwaSwoje świadectwo dedykuję wszystkim, którzy określają siebie jako "wierzący, ale niepraktykujący". Przez wiele lat sam mówiłem o sobie właśnie w ten sposób. Szedłem w złym kierunku, bo w istocie byłem zamknięty na działanie Boga. Teraz, mając już 30 lat, czuję się jak raczkujące niemowlę w nowej rzeczywistości świata, którą otworzył przede mną Pan Bóg za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Królowej Polski z Jasnej Góry. Mam na imię Bartosz. Całe swoje życie uważałem się za katolika, ale tak dokładnie chyba nie rozumiałem, jaki skarb odziedziczyłem po swoich dziadkach i rodzicach. Mając 19 lat, wróciłem do Polski z zagranicy, gdzie skończyłem szkołę. Przebywałem tam w zasadzie sam, przez 3 lata. Ten okres był niestety wypełniony nie tylko nauką, ale także brnięciem w rzeczy niegodne człowieka wierzącego. Właściwie to traktowałem ten czas jako zabawę. Po powrocie do kraju kontynuowałem ten rozrywkowy styl funkcjonowania. Miałem wielu znajomych i przyjaciół, którzy imponowali mi swoim statusem społecznym albo tym, że byli "kimś" w towarzystwie dzięki kasie, którą dysponowali. Niestety, nie potrafiłem być sobą. Płynąłem z prądem. Żyłem według zasad innych, które sam przyjąłem za własne priorytety.

Triduum

Uniesieni Bożą radością wchodzimy w okres Wielkiego Tygodnia, a tym samym w okres bezpośredniego przygotowania do Świąt Wielkanocy, w którym Kościół zaprasza nas na nowo do kontemplacji Chrystusa w Tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania oraz do przyśpieszenia kroku w głoszeniu słowem i życiem Wielkanocnego Orędzia, ludziom Nowego Tysiąclecia. Z drugiej strony Wszyscy oczekujemy i tęsknimy za miłością, pokojem, radością, które są tak bliskie i cenne każdemu człowiekowi. Wielu oczekuje w tym czasie choćby drobnego gestu pamięci i życzliwości ludzkiej. Niektórzy tęsknią za uczciwą pracą czy ładem w stosunkach międzyludzkich, aby nie brakowało bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego. Nade wszystko nam Wszystkim potrzeba przede wszystkim nadziei lepszego jutra.

JogaMądrość życiowa nakazuje, aby budować jedność a nie dzielić ludzkość, narody. To pragnienie jest nie tylko pragnieniem współczesnego pokolenia, lecz stanowiło zadanie wszystkich pokoleń. Nie znaczy, że nie znajdowali się tacy, którzy wszystko czynili, aby dzielić, by wprowadzać podziały, niepokój. Dziś ludzkość potrzebuje jedności i to jedności opartej na trwałym fundamencie. Tym fundamentem są wartości chrześcijańskie. Uczyli nas budować jedności nasi praojcowie, poprzednicy naszej wiary. Przed każdym z nas stoi wielkie zadanie odpowiedzialności przed Bogiem, by budować jedność serca, jedność ducha, jedność wiary. Tak też się dzieje od paru lat, gdy Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL wraz ze studentami KUL w Stalowej Woli podjęła współpracę na wielu płaszczyznach z Narodowym Tarnopolskim Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu – a szczególnie z Wydziałem Prawniczym tej Uczelni. A to, że władze Wydziału na czele z Panem Dziekanem dr Sergijem Banachem i innymi Pracownikami i Studentami podjęli tę integracyjną myśl, mamy już piękne tego owoce. Trudno by wymienić w tym miejscu choćby najważniejsze, bo jest ich tak wiele. W dniach 02-04 kwietnia 2017 roku w Tarnopolu grupa Studentów KUL w Stalowej Woli wraz z ks. prof. Janem Zimnym uczestniczyła w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Współpraca Państwa i Kościoła na rzecz dobra wspólnego”. Poniżej tekstu fotogaleria