• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej 08.05.2018Trzeci dzień Europejskich Dni Kultury Młodzieży miał charakter głównie naukowy. Od początku dnia przybywali kolejni prelegenci zadeklarowani czynnym udziałem w tym wydarzeniu. W ten sposób grupa uczestników wzrosła do ponad 140 osób. Dotychczasowym zwyczajem wspólną modlitwą o godz. 10:00 rozpoczęła się pierwsza część konferencji. Po wstępnym słowie ks. Jana Zimnego, trzej prelegenci reprezentujący środowisko AWF w Katowicach i UPJPII w Krakowie wygłosili referaty wprowadzające w całość debaty naukowej. Zaprezentowali w nich między innymi wyniki badań przeprowadzonych w wielu środowiskach Wspólne biesiadowaniewśród sportowców. Ku zdumieniu należy przyznać, że niektóre dane zatrwożyły słuchaczy, zwłaszcza wyniki dotyczące hazardu wśród sportowców piłki nożnej. Po sesji plenarnej i przerwie kawowo-ciastkowej nastąpiła druga część jako praca w trzech odrębnych sekcjach. Jedna z nich jako międzynarodowa ukazała wiele wątków dotyczących spraw sportowych mających miejsce w kilku krajach Europy. W części podsumowującej prowadzący sekcje tematyczne podkreślali wysoki poziom naukowy wystąpień. Ponadto wielu z prelegentów tej sekcji zwracało uwagę na kwestie tradycji w sporcie danego kraju, kulturę i dziedzictwo w tej materii. Fotogaleria poniżej tekstu

Wspólna Msza św. w kościele pw. Miłosierdzia BożegoWstawał piękny majowy poranek, rozpoczynał się siódmy dzień miesiąca, który na dobre wpisał się w harmonogram organizowanych imprez, spotkań przez Fundację Campus w Stalowej Woli. To drugi dzień trwających Europejskich Dni Kultury Młodzieży, które zbudowane z różnorodności charakteru stanowią naturalną zachętę uczestnictwa w nich przez wielu młodych z różnych krajów. Jako dzień o charakterze sportowym będzie obfitował w różne elementy rywalizacji, co z kolei jest droga do integrowania wielu środowisk. Po ugoszczeniu „szwedzkim stołem” młodzi adepci udali się w Bojanowie na boisko sportowe, gdzie rozegrane zostały mecze w piłkę nożną i piłkę siatkową mężczZdobywcy dyplomów medali i pucharówyzn i kobiet. Oprócz, można powiedzieć, wiodących dyscyplin rozegrane zostały zawody w babingtona. Rozgrywki o charakterze międzynarodowym wzbudziły zainteresowanie wśród miejscowej braci, która przybywała kibicować swoim rodakom. Bywały chwile na tyle gorące, że wymagały nieco ochłody nie tylko w postaci napojów. Bogata fotogaleria poniżej tekstu.

Msza św. na rozpoczęcie EDKMZnana sentencja łacińska od wieków powtarzana, że „amicos res secundae parant, res adversae prabant - rzeczy pomyślne przyciągają przyjaciół”, jest wciąż aktualna. Nie będzie tu mowy o sukcesach, ale chcemy wypowiedzieć prawdę, obwieścić radosną nowinę, że dziś od godzin popołudniowych gościmy grupy młodych Przyjaciół przybyłych z kilku państw na „Europejskie Dni Kultury Młodzieży”. Zorganizowanie międzynarodowego spotkania, gdzie każda z grup przywozi ze sobą wielkie bogactwo, w tym nieco inną kulturę, inne oczekiwania, marzenia, wymaga ze strony organizatora nieco odwagi. Ale, jak mówi mądrość łacińska, „audaces fortuna iuvat - odważnych szczęście wspiera”, tak również nas organizatorów spotkania rzeczywiście treść mądrej sentencji wzmacnia w podejmowaniu nowych pomysłów i nowych działań. Należy podkreślić, że szczęśliwy jest ten, który pomaga innym. Dobro bowiem nie rodzi się ze zła, a jasne układy tworzą wiernych przyjaciół. Fundacja Campus w Stalowej Woli od paru lat zaangażowana jest w pomoc młodym między innymi poprzez organizowanie wielu różnych projektów w tym: konferencji, spotkań, wizyt. Już od godzin południowych oczekiwaliśmy na przybycie grup zagranicznych. Powitania jakie miały miejsce pełne serdeczności, bliskości kolejny raz potwierdziły tezę, że daje dobrze, daje wiele ten, kto daje z podarunkiem szczery uśmiech.

Nauka Kultura SportZakończył się czas przyjmowania zgłoszeń do udziału Państwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Przez sport do integralnego rozwoju społeczeństw”, która odbędzie w dniu 08 maja 2018 roku (wtorek) w Bojanowie koło Stalowej Woli, ul. Tarnobrzeska 27 (Ośrodek Caritas). Swój czynny udział w konferencji zadeklarowało w sumie 62 prelegentów, w tym 40 z Polski i 22 ze Słowacji, Węgier, Ukrainy. Wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenie do udziału w konferencji zostały zakwalifikowane i jednocześnie włączone do programu konferencji. Zwyczajowo konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 sesją plenarną podczas której wystąpi czterech prelegentów. Po niej nastąpi przerwa kawowo-ciastkowa, a następnie rozpocznie się praca w panelach tematycznych. Przewidujemy, że podsumowanie obrad nastąpi ok. godz. 14:00 wspólnym biesiadowaniem przy stole. UWAGA!!! Osoby, które chcą w dniu 08 maja dojechać na konferencę ze Stalowej Woli do Bojanowa mają w miarę dogodne połączenie autobusowe. Otóż autobusem ze Stalowej Woli - z dworca PKS - wyjazd o godz. 9:30 lub o godz.10:02. Należy wysiąść w Bojanowie i udać się pieszo do Ośrodka Caritas. Z powrotem - czyli po konferencji - z Bojanowa do Stalowej Woli zapewniamy przejazd naszym środkiem lokomocji.

Dni Kultury i SportuKażdego roku początek maja staje się okazją do organizowania różnego rodzaju imprez, spotkań, rozgrywek, wojaży, wyjazdów czy wędrówek. Jest to niezwykły czas do wejścia w nową porę roku jaką jest wiosna, która kreśli nam nowe możliwości.. Jedną z takich form, która rokrocznie jest organizowana przez Fundację Campus w Stalowej Woli to „Dni Nauki, Kultury i Sportu”. Tym razem odbywać się one będą w dniach 06-10 maja 2018 roku w trzech miejscach: Stalowej Woli, Bojanowie i Krakowie. Każdy z trzech dni ma swój charakter. W pierwszym dniu wiodącym aspektem będzie kultura sportu, w drugim dniu prym wieść będzie nauka w postaci m.in. międzynarodowej konferencji naukowej. Z kolei trzeci dzień wypełniony zostanie intensywnym poznawaniem kultury i dziedzictwa polskiego. Cieszy fakt, iż na chwilę obecną swój udział zapowiedziała młodzież z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Niemiec i Polski, reprezentująca różne środowiska głównie akademickie. Czas wspólnego spotkania będzie także czasem świętowania młodości, pogłębiania wzajemnych więzi, budowania nowych relacji, a jednocześnie będzie to czas poznawania piękna Polski, która w tym roku świętuje 100. lecie Niepodległości.  Europejskie Dni Kultury Młodzieży to poniekąd kulminacja całorocznej współpracy środowisk młodzieżowych, polonijnych, akademickich, które pragną budować nową rzeczywistość w duchu Świętych Cyryla i Metodego. Święty Jan Paweł II był gorącym zwolennikiem integracji Europy, której powojenny podział, uniemożliwiający jej oddychanie "dwoma płucami", wschodnim i zachodnim, uważał za wyjątkowo szkodliwy dla całego Kontynentu.

Okładka ksiązkiWielu z nas zapewne ma ulubione miejsca, środowiska, tereny, gdzie chętnie do nich powraca. Argumenty za powrotem w te miejsca mogą być i z reguły bywają bardzo różne. Podobnie i w moim przypadku. Mam takie miejsca, gdzie z wielką radością powracam by znów przeżyć piękne chwile. Do jednych z takich miejsc należy Gietrzwałd. Kilkakrotnie w ciągu każdego roku jadę do tego Sanktuarium, gdzie króluje Matka Boża Gietrzwałdzka. Nie będę tym razem przywołał historii tego miejsca, ani objawień, ani kultu. Jest jednak pewien powód nad którym chciałbym się nieco zatrzymać. Otóz, gdy przyjechałem do Gietrzwałdu tuż przed godziną 12:00, zdążyłem jedynie zamienić kilka słów z ks. Krzysztofem B. dyrektorem Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. Po krótkim powitaniu udałem się do Sanktuarium by dołączyć do koncelebry. Sobotni czas i tzw. długi weekend stał się poniekąd powodem, że świątynia została wypełniona po brzegi pielgrzymami i to pochodzącymi z różnych stron Polski. Lub Boży gorliwie przeżywał to modlitewne spotkanie z Chrystusem i Maryją. Po Mszy świętej powróciłem do Domu Rekolekcyjnego by z ks. Krzysztofem podjąć kilka bieżących tematów. Już na samym początku zauważyłem leżące na stole xero mającej się ukazać publikacji pod tytułem: „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”. Zaczęła się wokół tego tematu dyskusja. A jej powodem to postawiona teza w książce. Dlaczego? To bardzo istotne pytanie, a jeszcze ważniejsza odpowiedź..

Czas na zwiedzanieMinisterstwo Sprawiedliwości Ukrainy, Stowarzyszenie Prawników Ukraińskich wraz z Katedrą Pedagogiki Katolickiej KUL oraz Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja) w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku zorganizowały III Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: „Ukraina w warunkach reformowania systemu prawnego: realia nowoczesne i doświadczenie Na Jeziorze Tarnopolskimmiędzynarodowe”. Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji wielu naukowców, doktorantów, prawników, przedstawicieli organizacji naukowo-badawczych Ukrainy, Polski, Niemiec, Włoch, Izraela, Gruzji, Armenii, Słowacji, Węgier i innych krajów. Językiem konferencji był język ukraiński, język polski, język rosyjski i język angielski. Konferencja rozpoczęła się 20 kwietnia br. sesją plenarną w klimacie aury wiosennej, a następnie po przerwie kawowej odbywała się praca w poszczególnych grupach - sekcjach. Z kolei w godzinach popołudniowych dla gości zagranicznych organizatorzy zorganizowali specjalny rejs statkiem po Jeziorze Tarnopolskim, po którym miała miejsce uroczysta kolacja. Ze strony KUL w Stalowej Woli udział wzięli m.in. ks. prof. Jan Zimny i Paweł Pogorzelski.

Uczestnicy konferencjiGeneralnie powtarzamy, że dzisiaj wolność istnieje we wszystkich jej wymiarach, które są – można powiedzieć – praktykowane w państwach demokratycznych. Z drugiej zaś strony tylko kompletne niedostrzeganie pełnej rzeczywistości może kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność nie jest zagrożona. Wiem, że zdarzają się takie osoby, które gdyby im w telewizji wmawiano długo, że w środku mroźnej zimy jest lato, to by wyszły na dwór ubrane w lekką koszulkę, ponieważ by uwierzyły, że jest lato. Tylko kompletne niedostrzeganie rzeczywistości może kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność nie jest zagrożona. Trzeba nam dobrze zrozumieć czym jest wolność. Im lepiej zrozumiemy, na czym polega wolność, tym mniej będziemy ja zniewalać. Człowiek, który nie jesteś gotów umrzeć za wolność, winien wyrzuć to słowo ze swojego życiowego słownika. Prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jaka miała miejsce w dniu 17 kwietnia 2018 roku w Stalowej Woli byli i zapewne pozostaną świadomości co znaczy dobrze pojęta wolność. W swoich głębokich, przemyślanych referatach przedstawili wiele interesujących kwestii na temat wolności. Spowodowali tym samy wspaniała ucztę intelektualną.