• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Andrzeja DzięgiBudowanie jedności narodów jest wyzwaniem i zadaniem każdego z nas. Zadanie to wynika zarówno z ducha ewangelicznego, nauki Kościoła jak i potrzeby serca człowieka. Niemal każdego dnia słyszymy, bądź jesteśmy świadkami inspiracji, projektów, zdarzeń prowadzonych w tym duchu. Wiele takowych dzieł jest organizowanych także w rzeczywistości współczesnego Kościoła. W dniu 04 lipca 2018 roku jednym z takich wydarzeń integrujących wspólnoty ludzi w duchu św. Cyryla i Metodego była uroczystość poświęcenia figury Świętych Cyryla i Metodego – współpatronów Europy w Kapušanach (Słowacja). Uroczystość odbywała się w Wigilię wspomnienia Braci Sołuńskich, a przewodniczył jej Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński. Przed paroma laty na Podczas homilii Ks. Abpa A. Dzięgi 04.07.2018zakończenie jednej z uroczystości wspomnienia Świętych w której udział brał ks. Jan Zimny spontanicznie ogłosił, że godnym byłoby, aby w miejscu ówczesnym przewodniczenia liturgii stanęła figura Braci Sołuńskich. Zgromadzeni propozycję tę przyjęli owacjami na stojąco, z wielką radością i pełną aprobatą. Wczorajsza uroczystość poświęcenia figury połączona ze Mszą świętą była zwieńczeniem owej myśli. Fotogaleria poniżej tekstu.

Pielgrzymowanie do miejsc niecodziennychDlaczego warto korzystać z katolickich biur podróży? Doświadczyłem tego w ubiegłym roku, gdy chcąc pojechać do Fatimy na stulecie objawień, wykupiliśmy z innym księdzem wycieczkę do Portugalii w ofercie last minute. Kosztowała taniej niż sam bilet na samolot, a w programie była między innymi Fatima. Ale takiej ilości bzdur i antykościelnej propagandy, jaką przyszło nam przez kilka dni znosić, żaden z nas się nie spodziewał. Na uniwersytecie w Coimbrze pani pilot wmawiała uczestnikom, że aż do czasów markiza de Pombal (1699-1777) nie wykładano tam nic innego poza teologią. Kościół zaś pilnował, by możliwość kształcenia się była zastrzeżona tylko dla duchownych. Dopiero ów mason miał otworzyć tę uczelnię dla świeckich, wprowadzić wykłady z filozofii, medycyny i matematyki (!). O związkach między teorią praw człowieka ks. Pawła Włodkowica i tym, czego nauczali jezuici w Coimbrze, nie miała pojęcia.

Delegacja Ambasady Węgier w Kancelarii Prezydenta RPNie tylko miniona historia wyraźnie i jednoznacznie pokazuje, że Polacy i Węgrzy byli i są zawsze razem, doskonale jako Narody się rozumieją, wzajemnie się wspomagają, uzupełniają i podejmują razem wielkie sprawy dla Europy i świata. To wielkie historyczne doświadczenie wciąż jest na wielu poziomach, w wielu wymiarach kontynuowane. Polacy i Węgrzy mają wiele wspólnych i pięknych kart historii. Okazji do przetestowania owej Pisały je pokolenia, który udowodniły, że pewne bariery choćby językowe nie są w żadnym przypadku przeszkodą do bycia Przyjaciółmi. Spotykając się w dniu 25 czerwca br. w Warszawie z Panią dr Orsolya Zsuzsanną Kovács – Ambasadorem Węgier i Panem dr Pálem Attilą Illésradcą i zastępcą szefa misji otrzymałem miłą informację, że Pracownicy Ambasady Węgier w Warszawie przygotowali w oparciu o słowa Jana Lechonia specjalny spot z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, którego adres podajemy nieco dalej.

Podczas konferencjiCzego potrzebuje dzisiaj współczesny świat, współczesna Europa, współczesny człowiek? Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci zorganizowanej w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) w Dolné Obdokovce (Słowacja) Międzynarodowej Konferencji Naukowej. To szczególne miejsce, gdzie znajduje się kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z Centrum Wymiany Myśli i Badań Jana Esterhazego. To tu znajdują się prochy Jana Esterhazego i złożone ciało fundatora tego miejsca - Boldizsára Paulisza, którego pochowano przed paroma dniami, to jest 18 czerwca br. Liturgia Mszy świętejKonferencja rozpoczęła się o godz. 11:00 słowem wstępnym Pana dra Imre Molnara, który po powitaniu zebranych i przedstawieniu programu, przywołał zasadność miejsca czasu tego wydarzenia. Jako pierwszy prelegent wystąpił Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński, który nakreślił rys historiozbawczy człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Świętych Braci Sołuńskich. Podkreślał, że „dziejom tym zawsze przyświecała potrzeba serca człowieka. Jesteśmy w miejscu, gdzie szczególnie bije serce. Współczesna Europa potrzebuje serca człowieka. Jest to także droga św. Cyryla i Metodego, jest to droga Świętego Jana Pawła II, jest to również droga Jana Esterhazego, ale jest to także droga twoja i moja”. Fotogaleria poniżej tekstu.

Szanowni Państwo, minęło już sześć lat, kiedy powstała niniejsza strPomnażajmy razem dobroona internetowa. Nie ukrywamy, że nie spodziewaliśmy się tak szerokiej reakcji, oddziaływania jej - szczególnie w środowiskach akademickich. Bywało bowiem niekiedy, że w ciągu dnia odnotowywaliśmy ponad 300 wejść co świadczy, że strona wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród internautów różnego wieku i różnej profesji. Cieszy nas też fakt, że dzięki stronie nawiązaliśmy szeroki kontakt z wieloma ośrodkami akademickimi – w Polsce i za granicą - kadrą akademicką i studentami, którzy chętnie korzystają z naszej oferty, propozycji, choćby uczestnictwa w organizowanych konferencjach naukowych, wydawaniu publikacji książkowych czy czasopism. Staramy się być otwarci na każdego – a szczególnie młodych naukowców, którzy w swoim życiu dość często napotykają na różne trudności, niezrozumienia, a niekiedy wręcz bariery w tworzeniu dorobku naukowego. Myślą przewodnią tej strony internetowej było od początku niesienie pomocy naukowej tym, którzy marzą, dążą do uzyskania stopni naukowych, robienia kariery naukowej, rozwijania swoich talentów, w tym edytorskich, pisarskich, erudycyjnych. Sami wielokrotnie doświadczaliśmy z Państwa strony wielkiej dobroci, życzliwości. Ponadto byliśmy świadkami odkrywania nowych talentów, co daje nadzieję, że niebawem młodzi sercem, duchem i życiem tworzyć będą nowych ludzi plemię. To zapewne cieszy, raduje, daje motywację do dalszego działania.

Okładka PO nr 16W ostatnim czasie otrzymujemy od Państwa bardzo wiele zapytań zarówno drogą mailową jak i telefoniczną w sprawie możliwości publikowania artykułów naukowych w wydawanych przez nas punktowanych czasopismach, półrocznikach, a mianowicie w „Pedagogice Katolickiej” (PK) i „Pedagogii Ojcostwa” (PO). Wprawdzie na naszej stronie internetowej www.pedkat.pl w dziale „Czasopisma”, zakładka „Wymogi redakcyjne” jest zamieszczona nastOkładka PK nr 22 1ępująca informacja: „Termin nadsyłania materiałów: - do pierwszego numeru w danym roku – do 20 czerwca - lub po wpłynięciu 18 tekstów; - do drugiego numeru w danym roku – do 20 grudnia - lub po wpłynięciu 18 tekstów. Jeśli liczba wymaganych tekstów/artykułów (18 art.) wpłynie do Redakcji przed tym wyznaczonym terminem, wówczas dany numer czasopisma jest drukowany bez względu na upłynięcie terminu przesyłania artykułów”, to dla przejrzystości warunków publikowania, określonych zasad, ich przejrzystości chcemy przekazać dalsze w tym temacie informacje. Na chwilę obecną przyjmujemy teksty/artykuły już do nr 2 obu czasopism. Nadal dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w obu czasopismach. Wprawdzie do PK otrzymaliśmy już znaczną część tekstów, to nadal możemy jeszcze przyjąć kolejne. Podobnie rzecz ma się z czasopismem/półrocznikiem "Pedagogia Ojcostwa".

Dewiacje seksualneJeśli komukolwiek zadalibyśmy pytanie, w którym miejscu na ziemi było największe siedlisko grzechu i rozwiązłości seksualnej, zapewne większość odpowiedziałaby, że to była biblijna Sodoma. Znikoma jednak część tych ludzi wskazałaby inne miasto w przeszłości lub teraźniejszości. Czym była Sodoma? Otóż była miastem biblijnym położonym w dolinie Siidim. Biblia mówi nam, że Abraham po powrocie z Egiptu przybył do ziemi kananejskiej by podzielić ją pomiędzy siebie i swego bratanka Lota. Sodomici mieli jednak problem z Asyryjczykami, którzy stale ich napadali. Z pomocą przyszedł Abraham, któremu Bóg obiecał nagrodę. Po jakimś czasie jak to w życiu bywa, mieszkańcy Sodomy poczuli siłę i wielce się wzbogacili. Niestety bogactwu towarzyszyła rozpusta i całkowity brak zasad, życie bez Boga. Bóg jak to Bóg słusznie się rozgniewał wysyłając dwóch aniołów, którzy spędzili noc w namiocie Lota. Zanim jeszcze poszli owi goście spać, mężczyźni z miasta otoczyli Lota dom i oznajmili, że chcą współżyć z jego gośćmi. Lot zaoferował im w zamian swoje dwie córki notabene dziewice, czemu Sodomici odmówili dobijając się do drzwi na co aniołowie odpowiednio zareagowali. Porazili ich światłem. Po tym incydencie oznajmili Lotowi, by zebrał wszystkich najbliższych w swoim domu, ponieważ rankiem miasto ma być zniszczone.

Symbol masoneriiMaurice Caillet dopiero po swoim nawróceniu zrozumiał, że nie można być jednocześnie masonem i katolikiem, ponieważ ideologia masonerii całkowicie sprzeciwia się nauce Chrystusa. Maurice widział, jak silne jest masońskie lobby w świecie kultury, w mediach, w wymiarze sprawiedliwości i w szkolnictwie. Obserwował, jak ta ideologia inspiruje swoimi ideami środki masowego przekazu, aby w imię wolności i tolerancji legalizować zbrodnię aborcji, rozpustę i związaną z nią antykoncepcję, przeciwną naturze ludzkiej metodę in vitro, zaprzeczającą godności ludzkiej eutanazję, rozwody oraz groźną dla psychiki dzieci adopcję ich przez homoseksualistów. Był świadom, że masoni w sposób celowy i systematyczny usuwają z przestrzeni publicznej krzyże i inne symbole religijne, narzucając społeczeństwom prawdziwie szatańską dyktaturę relatywizmu, która prowadzi do nowej formy totalitaryzmu. Pod szyldem demokracji, w imię humanizmu i tolerancji liberałowie i masoni niszczą chrześcijańską Europę oraz prowadzą do jej moralnego i demograficznego samozniszczenia.