• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg

Symbol masonówLeonowi XIII zawdzięczamy encyklikę „Humanum genus”, najważniejszą, najbardziej kompletną w opisie wolnomularstwa oraz przewrotności jego planów. Bez analizy tych dokumentów papieskich nie można zrozumieć bardzo poważnej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Kościół i wszystkie nasze tak zwane cywilizowane społeczeństwa, korzystające przedtem, przez całe wieki, z chrześcijańskiej cywilizacji z jej zasadami oraz z chrześcijańskiej moralności. Jak to bardzo trafnie wypowiada papież Leon XIII, celem wolnomularzy jest zniszczenie wszystkich chrześcijańskich instytucji, położenie kresu temu, co zostało stworzone i ustanowione przez Kościół w przeciągu dziesięciu czy dwunastu wieków, doszczętne tego unicestwienie. Moralność, zasady, dogmaty Kościoła: wszystko należy zniszczyć! W sposób uzasadniony można sobie wyjaśnić ów rozkład jedynie oddziaływaniem jakiejś niezwykle skutecznej organizacji, ponieważ w ciągu stuleci udało się jej dokonać tego, co przewidziała i co zapowiedziała: „Jeśli trzeba będzie, zużyjemy wieki, lecz osiągniemy to”.

Żyć po BożemuJest piątek – 27 października br. Od godzin południowych zmierzam w kierunku Warszawy. Po drodze dwukrotnie zatrzymuję się na lekki odpoczynek. Najpierw w pewnej restauracji robie sobie przerwę na piątkowy obiad, a w dalszej części podróży, czyli w drugim lokalu - na herbatę. Zarówno w jednym jak i w drugim lokalu widzę jak trwają intensywne przygotowania do dekoracji lokali w duchu „Halloween”. Wprost trudno uwierzyć, że w polskiej kulturze ludzie – i to wierzący – tracą zupełnie poczucie świadomości i samokrytyki. Otóż na stołach w obu lokalach trwały obróbki dyni, by na ich bazie przygotować różne wariackie podobizny. W pierwszym lokalu zapytałem Panią, czy jest świadoma co przygotowuje i czy wie, co to wszystko znaczy? Po lakonicznej odpowiedzi mogłem stwierdzić, że jest zupełnie dyletantem w tej materii. W drugim lokalu Szanowna Pani z iście skrzywioną miną odpowiedziała, że jest to tylko zabawa. Oczywiście nie można dać się zwieść fałszywej retoryce, że jest to tylko zabawa. Może warto być świadomym, co to jest halloween? Proponuję wpierw sięgnąć nieco do historii, by lepiej zrozumieć ten pogański zwyczaj.

Przy figurze św. Jana Pawła II w Nowym SączuPo kilku dniach soczystej od promieni słonecznych pogody niebo zostało nieco zakryte chmurami, a horyzont otulony białośnieżną mgłą. Taki pejzaż nie stanowi żadnej przeszkody do wędrówki przez połacie pól i lasów, które w klimacie jesiennym wciąż przyciągają wzrok swym wielobarwnym urokiem. A, że weekend to czas nieco rozkoszny na oderwanie się od codzienności, stąd grupa harcowników – adeptów KUL ze Stalowej Woli wyruszyła hen w dalekie strony. Ostatnie podręczne bagaże zapakowano i czas na drogę. Minęła godz. 8:00 i gdy jeszcze zapewne wielu wtopionych było w łoża odpoczynku, my ruszyliśmy z kopyta w kierunku Nowego Sącza. Woziciel z rozkosznym zapałem prowadził busa z kompletnym „ładunkiem” spragnionych pięknych widoków wędrowców. Wzrok obejmował wszystko co stanowiło urok przyrody. W tym uniesieniu podziwu chciało się śpiewać słowa: „To piękny kraj o każdej porze roku, Ojczyzna jak słoneczny pokój, nie tylko maj ubiera w uśmiech twarze, nie bójmy się rozsądnych marzeń”. W takim oto nastroju dotarliśmy do uroczego Koszyce 22.10.2018miasteczka Nowy Sącz położonego w Beskidzie Sądeckim w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej. Tu czekał na nas Przyjaciel by spędzić z nami kilka chwil. Czas pobytu pozwolił nam bliżej poznać tę historyczną osadę lokowaną gdzieś około 8 listopada 1292 przez króla Wacława II. Jest to miasto, które ma bogatą historię i wciąz wzbudza wiele emocji.

Ekonomia zbawieniaNie bez powodu także w Kościele używa się terminu "ekonomia", mówiąc np. o ekonomii sakramentalnej czy ekonomii zbawienia. Ojcowie Kościoła rozróżniają Teologię (Theologia) i Ekonomię (Oikonomia), określając pierwszym pojęciem tajemnicę wewnętrznego życia Boga-Trójcy, a drugim wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela swego życia. Przez Ekonomię objawiła się nam Teologia; i na odwrót, Teologia wyjaśnia całą Ekonomię. Dzieła Boga objawiają, kim On jest w sobie samym; i na odwrót - tajemnica Jego wewnętrznego Bytu oświeca rozumienie wszystkich Jego dzieł. Analogicznie jest również między osobami ludzkimi. "Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiej znamy osobę, tym lepiej rozumiemy jej działanie" - mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 236). Aby lepiej zrozumieć te kwestie już na dzień 24 października 2017 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11a, została zaplanowana konferencja naukowa na temat: „Ekonomia człowieka: zbawienie, kultura, biznes, finanse”. Ta szeroka panorama tematu wskazuje, że zagadnienie ekonomii człowieka można i należy rozważać w wielu aspektach. Tak zapewne będzie. Przekonamy się szczególnie w dniu konferencji wsłuchując się w treści referatów. Szczegółowy program konferencji jest zamieszczony poniżej niniejszego tekstu.

Spotkanie przy stoleO wiarę, o dobre ludzkie relacje, o zacieśnienie przyjaźni między narodami - Polską i Węgrami, modlono się w dniu 15 października br., o godz. 10:00 w kościele św. Stefana Króla Węgierskiego w Warszawie. Na zaproszenie Ambasady Węgierskiej modlitwie przewodniczył ks. prof. Jan Zimny, który od ponad 30 lat współpracuje z Węgrami na wielu odcinkach życia. Na wspólną modlitwę przybyli przedstawiciele różnych instytucji węgierskich działających w Polsce, pracownicy działających instytutów kultury, członkowie federacji stowarzyszeń polsko-węgierskich oraz przyjaciele. We wprowadzeniu do Mszy świętej celebrans nawiązał do przypadającego w dniu 23 października 61-rocznicy wybuchu powstania węgierskiego nazywanego dziś często rewolucją, a które ostatecznie zostało stłumione przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej. Powstanie węgierskie nazwał „pierwszym zrywem narodowym na taką skalę w krajach zniewolonych przez komunizm. Z Polski do okupowanych wówczas Węgier płynęły nie tylko słowa, ale i konkretna pomoc będąca wyrazem solidarności. Eucharystia sprawowana była przede wszystkim w intencji ofiar powstania, o pokój na świecie, o zacieśnienie braterstwa między obu narodami oraz za młode pokolenie by kultywowało bliskie więzi łączące te dwa kraje. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie przy stole niczym uczta.

UczestnicyJest wiele wspólnych kart historii, które przed wiekami połączyły oba narody i wciąż na nowo łączą Polaków i Węgrów. Były to niekiedy chwile wymagające konsolidacji sił zewnętrznych w obronie swojej tożsamości, innym razem potrzeba było wsparcia w wymiarze politycznym czy duchowym. Te piękne karty historii budowały trwałą przyjaźń, która wielokrotnie się sprawdzała, iż jest ona przyjaźnią trwałą, szczerą, autentyczną. Dziś, gdy jesteśmy świadkami wielu zagrożeń, na nowo rodzi się potrzeba wzmacniania tej przyjaźni by stawiać czoła wielu wrogom i to nie tylko w wymiarze wprost fizycznym, ale potrzeba stawać w jednym szeregu w obronie chrześcijańskiej Europy. Gdy popatrzymy na minioną historię, to rzeczywiście począwszy od św. Władysława z domu Arpadów aż do czasów współczesnych ta troska, wzajemna współpraca wciąż trwa i poszerza swoje horyzonty. W dniu 12 października 2017 roku w Instytucie i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat: Lengyelország és Magyarország történelmi szerepe a keresztény Európa védelmében Árpád-házi Szent Lászlótól napjainkig - Historyczna rola Polski i Węgier w obronie chrześcijańskiej Europy od św. Władysława z domu Arpadów do czasów współczesnych”. Konferencja ta odbyła się w ramach XXIII Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej na Węgrzech. Udział ze strony polskiej wzięli m.in. J. E. Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński i ks. prof. Jan Zimny.

Alumni I rokuStosownie do zwyczaju Kościoła i naszych przodków każdy nowy rok formacji w seminarium duchownym łączy się z wyrażeniem troski o należyte przygotowanie do kapłaństwa tych, których Pan powołał do swojej służby. Otwieramy serce z wielką radością na powołanych do kapłaństwa jako pomocników w sprawowaniu wielkich Tajemnic Bożych. Radujemy się i chwalimy Chrystusa, który wzbudza nowe powołania dla zachowywania i kontynuowania Jego nauki. Koniecznym jest więc formowanie serca i rozumu jednocześnie, gdyż bywa, iż serce ma swoje racje, których rozum nie ma, ale niekiedy rozum ma swoje racje, których sercu brak. W dniu 09 października br. we wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka we wspólnocie seminaryjnej w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku formacyjnego, którą rozpoczęła koncelebrowana Msza święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi – Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Po Mszy świętej nastąpiła druga część uroczystości w ramach której między innymi nastąpiło włączenie do wspólnoty nowych kandydatów do kapłaństwa.

 PrawdziwAktych przyjaciół łączy zazwyczaj wiele komponentów, które to stanowią wspólne przeżycia, troski, zadania czy konkretne wyzwania. Przyjaciele zazwyczaj stają obok siebie i patrzą razem przed siebie – w tym samym kierunku po to, by razem podejmować wiele decyzji, dzieł, spraw służących nie tylko im, ale także innym. Takich wspólnych elementów łączących jest wiele: są one bardziej radosne, ale też bywają smutne, a niekiedy wręcz są wydarzeniem na tyle ważnym, że zapisującymi się na trwale w pamięci i historii ich życia. otóż przez cały niemal miniony tydzień Wydział Prawa Narodowego Tarnopolskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu obchodził Jubileusz 20-lecia swego istnienia. Towarzyszyły temu wydarzeniu różne formy przeżywania Jubileuszu. Centralne uroczystości odbyły się w dniu 6 i 7 października 2017 roku w Teatrze Muzyczno-Dramatycznym wTarnopolu. W dniu 6 października pracownicy i studenci wystawili przygotowaną przez siebie sztukę teatralną, która ukazała tematykę trudności rodzinnych w dobie XXI wieku, ale również poświadczyła jak wiele wspaniałych talentów artystycznych posiada kadra naukowa i adepci. W dniu następnym, czyli 07 października br. o godz. 14:00 również w Teatrze odbyła się Wielka Gala z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, różnych instytucji państwowych, samorządowych, podczas której uhonorowano i odznaczono wielu zasłużonych pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli administracji uczelnianej. W gronie odznaczonych znalazł się ks. prof. Jan Zimny jako jedyny przedstawiciel zagranicznych gości, któremu nadano tytuł „Poczesnego” profesora Narodowego Tarnopolskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu. Tytuł ten jako nadzwyczajny jest nadawany w wyjątkowym osobom zasłużonym wobec Uniwersytetu. Specjalny dyplom wraz z odznaką wręczył Rektor Uniwersytetu na wniosek Rady Wydziału Prawa, która w jawnym głosowaniu jednogłośnie przegłosowała wniosek za wyróżnieniem Księdza Profesora..